D1 úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka - 2016

Kód položky Název položky MJ Množství JC - Investor
[Kč]
Celkem - Investor
[Kč]
JC - Zhotovitel
[Kč]
Celkem - Zhotovitel
[Kč]
Rozdíl
[%]
11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU M3 25 318 1 930 48 863 180 518 13 117 359 -73,2
11370a-01 FRÉZOVÁNÍ CEMENTOVÉ STABILIZACE M3 5 692 5 100 29 029 200 533 3 034 576 -89,5
11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3 6 023 1 030 6 203 352 533 3 210 867 -48,2
18110Par ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2 53 009 208 11 025 905 15 786 656 -92,9
561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3 18 399 1 680 30 910 723 1 121 20 628 124 -33,3
56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 21 785 662 14 421 849 577 12 576 201 -12,8
567501-02 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA CEMENTEM M3 12 136 1 540 18 689 440 618 7 505 873 -59,8
567501-03 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA CEMENTEM M3 6 834 1 540 10 525 113 618 4 226 995 -59,8
58120 CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ M3 37 820 2 870 108 543 440 3 846 145 451 992 34,0
74040 TELEMATIKA SOUBOR 1 14 000 000 14 000 000 19 977 066 19 977 066 42,7
76791a OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA M 13 623 1 200 16 347 600 606 8 257 037 -49,5
9114D1 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 5 884 4 160 24 477 440 3 586 21 099 906 -13,8
9141v-01 DIO SOUBOR 1 20 200 000 20 200 000 8 040 676 8 040 676 -60,2
9166C9-01 DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - NÁJEMNÉ SOUBOR 1 41 500 000 41 500 000 25 728 976 25 728 976 -38,0
Kód položky Název položky MJ JC - Investor
[Kč]
JC - Zhotovitel
[Kč]
Rozdíl
[%]
17110Par ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 153 111 -27,2
17120Par ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ M3 0 0 0,0
17130Par ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 193 111 -42,3
17160Par ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE ZHUTNĚNÍM M3 0 0 0,0
17210Par ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 0 0 0,0
17310Par ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 273 56 -79,6
17320Par ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 0 0 0,0
17390a-Par ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z RECYKLOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 0 0 0,0
17411Par ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 103 146 41,7
17461Par ZÁSYP JAM A RÝH Z HORNIN KAMENITÝCH M3 244 1 106 353,2
17511Par OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 188 606 222,4
17581Par OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ SE ZHUT M3 0 0 0,0
17910Par NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 0 0 0,0
18110Par ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM M2 208 15 -92,9
21452Par SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0 0 0,0
21459Par SANACE PODLOŽÍ M2 0 0 0,0