D1 úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice - 2017

Kód položky Název položky MJ Množství JC - Investor
[Kč]
Celkem - Investor
[Kč]
JC - Zhotovitel
[Kč]
Celkem - Zhotovitel
[Kč]
Rozdíl
[%]
11315-01 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU M3 42 524 1 980 84 196 605 743 31 604 769 -62,5
11370a-01 FRÉZOVÁNÍ CEMENTOVÉ STABILIZACE M3 15 949 4 990 79 584 592 570 9 087 635 -88,6
11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3 13 826 1 050 14 516 826 856 11 829 693 -18,5
18110Par ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM M2 68 993 207 14 281 644 15 1 005 235 -93,0
561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3 31 140 1 720 53 561 516 1 786 55 618 029 3,8
56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 23 634 679 16 047 291 547 12 937 567 -19,4
567501-02 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA CEMENTEM M3 17 513 1 540 26 969 643 635 11 125 503 -58,7
567501-03 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA CEMENTEM M3 14 114 1 540 21 736 117 1 025 14 466 798 -33,4
581202 CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ I M3 63 762 2 940 187 460 783 4 405 280 869 813 49,8
74040-050 TELEMATIKA SOUBOR 1 21 000 000 21 000 000 24 248 231 24 248 231 15,5
7679a OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA M 19 538 1 200 23 445 600 818 15 972 510 -31,9
91137-050 DOČASNÁ SVODIDLA SOUBOR 1 80 494 500 80 494 500 55 785 045 55 785 045 -30,7
9114D1 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 8 882 4 270 37 926 140 3 527 31 326 992 -17,4
91411-050 DIO SOUBOR 1 27 290 000 27 290 000 25 041 809 25 041 809 -8,2
Kód položky Název položky MJ JC - Investor
[Kč]
JC - Zhotovitel
[Kč]
Rozdíl
[%]
17110Par ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 152 224 47,6
17120Par ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ M3 0 0 0,0
17130Par ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 193 224 16,3
17160Par ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE ZHUTNĚNÍM M3 0 0 0,0
17210Par ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 0 0 0,0
17310Par ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 272 311 14,4
17320Par ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 0 0 0,0
17390a-Par ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z RECYKLOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 0 0 0,0
17411Par ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 103 309 199,6
17461Par ZÁSYP JAM A RÝH Z HORNIN KAMENITÝCH M3 0 0 0,0
17481Par ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 600 737 22,8
17511Par OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 0 0 0,0
17581Par OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ SE ZHUT M3 701 517 -26,2
17910Par NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 0 0 0,0
18110Par ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM M2 207 12 -94,3
21452Par SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0 0 0,0
21459Par SANACE PODLOŽÍ M2 340 94 -72,5