803 569

domy bytové netypové - protihluková okna

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2019
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
JC
2018
[Kč]
JC
2019
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2019
[Kč]
803 569 domy bytové netypové - protihluková okna M2 10 383 12 207 0 13 029 9 808 13 487 11 396 10 981 9 832 7 489 5 215 0 0 0 0 0 0,2 564 221 100
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2019 330 838 989 312