814 133

nádrže usazovací, dosazovací, uskladňovací - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2019
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
JC
2018
[Kč]
JC
2019
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2019
[Kč]
814 133 nádrže usazovací, dosazovací, uskladňovací - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná KUS 4 013 411 0 0 3 589 208 0 6 257 005 3 208 122 0 0 0 0 0 0 0 0 2 999 307 0,1 333 399 334
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2019 330 838 989 312