814 135

nádrže usazovací, dosazovací, uskladňovací - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2019
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
JC
2018
[Kč]
JC
2019
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2019
[Kč]
814 135 nádrže usazovací, dosazovací, uskladňovací - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných KUS 4 871 235 0 0 0 10 202 268 4 236 144 3 118 795 0 0 0 0 3 432 210 0 0 5 581 271 2 656 721 0,2 526 905 182
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2019 330 838 989 312