815 237

oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce kovová

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2019
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
JC
2018
[Kč]
JC
2019
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2019
[Kč]
815 237 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce kovová M 1 395 708 3 366 659 1 436 1 965 2 765 1 491 691 802 0 899 0 954 1 233 1 168 0,2 612 676 514
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2019 330 838 989 312