815 413

zdi opěrné - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2019
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
JC
2018
[Kč]
JC
2019
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2019
[Kč]
815 413 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 26 293 16 947 20 851 16 986 33 025 19 722 27 916 0 28 157 22 587 24 937 19 899 0 43 780 40 709 0 0,5 1 664 841 283
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2019 330 838 989 312