815 415

zdi opěrné - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2019
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
JC
2018
[Kč]
JC
2019
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2019
[Kč]
815 415 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M3 27 656 27 745 51 858 13 998 16 965 0 11 169 25 871 0 0 0 36 619 0 0 0 37 019 0,0 124 922 700
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2019 330 838 989 312