815 423

zdi zárubní - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2019
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
JC
2018
[Kč]
JC
2019
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2019
[Kč]
815 423 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 30 401 13 577 13 659 15 930 10 210 33 135 0 0 0 60 513 0 37 771 0 31 043 32 196 55 980 0,1 216 299 301
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2019 330 838 989 312