815 443

zdi kotvené - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2019
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
JC
2018
[Kč]
JC
2019
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2019
[Kč]
815 443 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M2 23 644 0 15 207 14 158 67 667 4 278 0 0 0 13 386 0 0 0 0 17 707 33 102 0,2 657 306 782
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2019 330 838 989 312