815 465

stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2019
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
JC
2018
[Kč]
JC
2019
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2019
[Kč]
815 465 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M2 5 882 5 587 6 796 4 669 5 446 6 350 6 991 12 703 5 411 5 947 0 4 127 4 451 3 813 5 299 4 765 0,8 2 607 997 501
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2019 330 838 989 312