815 466

stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce ze skla, plexiglass

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2019
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
JC
2018
[Kč]
JC
2019
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2019
[Kč]
815 466 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce ze skla, plexiglass M2 8 598 10 243 10 086 8 292 6 518 9 147 12 714 10 575 6 708 5 424 0 0 0 0 0 6 268 0,2 558 004 357
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2019 330 838 989 312