815 467

stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce kovová

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2019
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
JC
2018
[Kč]
JC
2019
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2019
[Kč]
815 467 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce kovová M2 40 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 290 0 0 0 0 15 495 0,1 353 065 023
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2019 330 838 989 312