815 469

stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce z plastických hmot, recykl. plastů

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2019
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
JC
2018
[Kč]
JC
2019
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2019
[Kč]
815 469 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce z plastických hmot, recykl. plastů M2 5 630 4 610 5 735 3 950 6 725 7 258 11 643 0 5 427 3 217 0 0 0 3 983 4 712 4 668 0,4 1 479 874 902
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2019 330 838 989 312