821 112 N

mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2019
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
JC
2018
[Kč]
JC
2019
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2019
[Kč]
821 112 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 56 750 53 463 48 712 39 107 69 164 72 751 64 993 79 952 89 897 54 628 36 684 44 001 74 962 53 936 35 525 33 478 2,1 6 862 485 819
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2019 330 838 989 312