821 113 R

mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá REK

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2019
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
JC
2018
[Kč]
JC
2019
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2019
[Kč]
821 113 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá REK M2 26 147 26 565 0 21 560 0 30 728 0 0 20 365 17 436 19 531 61 062 11 925 0 0 0 0,2 609 477 181
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2019 330 838 989 312