821 116 N

mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2019
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
JC
2018
[Kč]
JC
2019
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2019
[Kč]
821 116 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 50 343 44 565 60 631 34 196 41 668 56 170 70 824 0 0 0 34 132 61 989 0 39 899 45 006 64 695 5,1 16 911 963 304
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2019 330 838 989 312