821 116 R

mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet REK

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2019
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
JC
2018
[Kč]
JC
2019
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2019
[Kč]
821 116 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet REK M2 27 830 18 461 0 0 0 0 0 0 39 300 43 541 0 37 425 12 560 15 695 0 0 0,1 338 777 387
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2019 330 838 989 312