821 117 N

mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2019
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
JC
2018
[Kč]
JC
2019
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2019
[Kč]
821 117 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 48 924 66 108 0 44 995 89 862 37 714 31 709 29 393 66 019 0 34 653 39 859 0 0 0 0 0,4 1 474 488 889
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2019 330 838 989 312