821 433 N

lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2019
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
JC
2018
[Kč]
JC
2019
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2019
[Kč]
821 433 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 63 146 58 725 0 24 405 0 46 872 60 253 0 0 0 0 0 0 0 45 074 143 549 0,0 124 685 132
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2019 330 838 989 312