821 438 N

lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce dřevěná NOV

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2019
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
JC
2018
[Kč]
JC
2019
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2019
[Kč]
821 438 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce dřevěná NOV M2 50 211 0 0 0 0 0 0 50 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 1 255 281
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2019 330 838 989 312