822 214 N

dálnice - kryt monolit bet NOV

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2019
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
JC
2018
[Kč]
JC
2019
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2019
[Kč]
822 214 N dálnice - kryt monolit bet NOV M2 4 292 4 811 5 913 3 658 0 6 972 0 0 0 0 0 2 667 0 2 733 3 289 0 4,9 16 280 681 116
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2019 330 838 989 312