822 217 N

dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2019
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
JC
2018
[Kč]
JC
2019
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2019
[Kč]
822 217 N dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 5 386 5 998 7 154 3 258 6 055 6 324 0 9 586 0 0 0 0 1 942 3 501 3 785 6 256 9,7 32 123 555 459
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2019 330 838 989 312