822 21DZ D1

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DÁLNICE A PORTÁLY MODERN D1

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2019
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
JC
2018
[Kč]
JC
2019
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2019
[Kč]
822 21DZ D1 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DÁLNICE A PORTÁLY MODERN D1 KPL 31 154 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 024 174 7 284 110 0,1 263 801 359
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2019 330 838 989 312