822 227 N

silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2019
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
JC
2018
[Kč]
JC
2019
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2019
[Kč]
822 227 N silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV M2 3 919 4 348 4 597 2 935 3 014 5 341 5 348 3 123 3 092 3 897 2 898 2 691 3 516 8 230 2 755 2 996 11,8 38 988 151 554
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2019 330 838 989 312