822 227 R

silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2019
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
JC
2018
[Kč]
JC
2019
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2019
[Kč]
822 227 R silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK M2 1 716 1 222 1 255 1 397 985 1 307 1 522 894 1 083 931 1 853 1 739 6 652 1 769 1 855 1 278 7,7 25 502 570 672
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2019 330 838 989 312