822 237 N

silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2019
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
JC
2018
[Kč]
JC
2019
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2019
[Kč]
822 237 N silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV M2 2 961 3 947 3 799 3 258 1 797 3 387 3 688 4 269 4 824 0 1 721 1 851 1 661 2 167 2 371 2 707 0,8 2 752 898 317
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2019 330 838 989 312