822 237 R

silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2019
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
JC
2018
[Kč]
JC
2019
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2019
[Kč]
822 237 R silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK M2 1 473 1 353 1 347 585 530 713 2 297 1 313 1 449 1 601 0 2 400 1 708 2 347 0 1 504 0,6 2 006 363 579
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2019 330 838 989 312