822 247 N

silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2019
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
JC
2018
[Kč]
JC
2019
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2019
[Kč]
822 247 N silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 792 3 228 2 994 1 953 2 952 4 500 4 584 1 118 0 3 561 2 018 2 272 0 1 881 2 550 2 680 0,9 3 077 492 929
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2019 330 838 989 312