822 253 N

komunikace místní I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2019
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
JC
2018
[Kč]
JC
2019
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2019
[Kč]
822 253 N komunikace místní I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 3 212 4 633 0 1 568 0 3 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 43 194 096
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2019 330 838 989 312