822 257 N

komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2019
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
JC
2018
[Kč]
JC
2019
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2019
[Kč]
822 257 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 787 2 949 2 845 1 962 2 570 4 264 3 049 3 049 2 918 2 879 1 602 0 0 2 606 0 2 753 0,7 2 293 156 867
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2019 330 838 989 312