822 257 R

komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí_REK

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2019
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
JC
2018
[Kč]
JC
2019
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2019
[Kč]
822 257 R komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí_REK M2 1 976 1 912 1 952 813 1 133 1 628 1 725 3 011 1 836 1 912 2 911 2 491 0 2 393 0 0 0,2 716 406 742
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2019 330 838 989 312