822 267 N

komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2019
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
JC
2018
[Kč]
JC
2019
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2019
[Kč]
822 267 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 1 929 2 129 2 330 1 517 1 739 3 878 2 095 0 0 452 886 1 707 0 1 786 1 593 3 035 0,3 1 123 864 276
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2019 330 838 989 312