822 267 R

komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2019
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
JC
2018
[Kč]
JC
2019
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2019
[Kč]
822 267 R komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 1 950 0 0 318 0 2 950 2 338 0 0 1 400 0 2 544 0 1 413 2 048 2 591 0,1 239 836 812
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2019 330 838 989 312