822 272 N

chodníky - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2019
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
JC
2018
[Kč]
JC
2019
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2019
[Kč]
822 272 N chodníky - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 7 899 0 0 0 0 9 523 0 0 0 0 0 0 0 0 12 667 1 507 0,0 7 269 839
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2019 330 838 989 312