822 273 R

chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2019
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
JC
2018
[Kč]
JC
2019
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2019
[Kč]
822 273 R chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 7 482 992 1 076 0 0 1 685 1 462 2 873 1 475 1 165 1 444 1 480 0 73 007 1 481 1 640 0,0 100 686 860
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2019 330 838 989 312