822 557 R

plochy odstavné (i parkovací) - kryt z kameniva obalovaného živicí REK

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2019
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
JC
2018
[Kč]
JC
2019
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2019
[Kč]
822 557 R plochy odstavné (i parkovací) - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 1 779 1 987 0 0 0 0 1 770 0 0 0 0 0 0 0 1 416 1 942 0,0 112 824 590
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2019 330 838 989 312