825 121

tunely silniční - hloubené

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2019
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
JC
2018
[Kč]
JC
2019
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2019
[Kč]
825 121 tunely silniční - hloubené M 1 460 992 0 0 603 507 1 129 306 0 1 989 471 0 0 0 0 0 0 0 0 2 121 683 1,0 3 186 318 326
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2019 330 838 989 312