827 112

řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub ocelových

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2019
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
JC
2018
[Kč]
JC
2019
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2019
[Kč]
827 112 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub ocelových M 25 518 20 044 34 699 16 411 21 583 42 908 13 129 0 0 0 0 9 684 0 0 36 978 34 228 0,2 519 509 522
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2019 330 838 989 312