827 214

sítě kanalizační z trub beton, železobet

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2019
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
JC
2018
[Kč]
JC
2019
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2019
[Kč]
827 214 sítě kanalizační z trub beton, železobet M 11 332 10 257 13 626 7 837 7 549 12 865 25 897 12 788 5 646 20 873 8 540 7 127 0 5 958 10 655 9 037 0,4 1 223 875 097
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2019 330 838 989 312