827 221

sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub z plastických hmot a sklolaminátu

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2019
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
JC
2018
[Kč]
JC
2019
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2019
[Kč]
827 221 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 33 489 21 538 63 880 23 240 0 37 421 11 627 0 0 0 97 434 16 943 3 811 0 19 366 39 625 0,1 205 346 010
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2019 330 838 989 312