827 224

sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub beton, železobet

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2019
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
JC
2018
[Kč]
JC
2019
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2019
[Kč]
827 224 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub beton, železobet M 25 229 42 357 19 179 25 100 17 767 37 334 20 799 21 191 0 15 851 0 34 147 0 0 21 780 22 014 0,1 270 029 454
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2019 330 838 989 312