827 522

sítě plynovodní z trub ocelových

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2019
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
JC
2018
[Kč]
JC
2019
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2019
[Kč]
827 522 sítě plynovodní z trub ocelových M 18 083 0 0 0 0 12 842 11 538 6 108 0 5 236 11 191 49 200 0 28 561 13 102 24 968 0,1 226 229 083
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2019 330 838 989 312