833 112

nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - opevnění břehu a dna z kamene, kameniva

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2019
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
JC
2018
[Kč]
JC
2019
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2019
[Kč]
833 112 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - opevnění břehu a dna z kamene, kameniva M2 3 988 0 0 0 0 0 3 327 0 0 0 0 0 0 0 5 620 3 016 0,0 105 394 971
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2019 330 838 989 312