Všechna JKSO

Indexy cen stavebních prací podle ČSÚ
JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2019
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
JC
2018
[Kč]
JC
2019
[Kč]
váha
2004-2019
[%]
Celkem
2004-2019
[Kč]
803 569 domy bytové netypové - protihluková okna M2 10 383 12 207 0 13 029 9 808 13 487 11 396 10 981 9 832 7 489 5 215 0 0 0 0 0 0,17 564 221 100
814 115 septiky a jímky - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných KUS 2 561 096 0 4 208 204 2 517 251 2 023 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 251 984 2 804 795 0,03 113 643 614
814 133 nádrže usazovací, dosazovací, uskladňovací - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná KUS 4 013 411 0 0 3 589 208 0 6 257 005 3 208 122 0 0 0 0 0 0 0 0 2 999 307 0,10 333 399 334
814 135 nádrže usazovací, dosazovací, uskladňovací - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných KUS 4 871 235 0 0 0 10 202 268 4 236 144 3 118 795 0 0 0 0 3 432 210 0 0 5 581 271 2 656 721 0,16 526 905 182
815 221 oplocení s podezdívkou - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků M 9 950 0 0 0 0 0 17 085 0 11 117 0 0 0 0 0 1 649 0 0,00 5 275 818
815 227 oplocení s podezdívkou - svislá nosná konstrukce kovová M 2 771 0 0 1 631 0 5 111 3 314 0 0 0 0 0 0 820 0 2 979 0,01 18 689 705
815 235 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M 3 306 0 0 0 0 0 3 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1 034 671
815 237 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce kovová M 1 395 708 3 366 659 1 436 1 965 2 765 1 491 691 802 0 899 0 954 1 233 1 168 0,19 612 676 514
815 238 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce dřevěná na bázi dřevní hmoty M 3 191 0 0 5 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 015 2 746 0,00 2 933 320
815 411 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene (vč. gabionů) M3 11 008 6 275 7 603 5 573 6 851 7 645 13 033 10 029 19 973 4 442 17 119 17 668 0 26 779 5 005 6 119 0,12 384 850 804
815 412 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce monolit bet tyčová M3 51 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 172 28 904 0 97 356 0 0 0,02 68 344 955
815 413 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 26 293 16 947 20 851 16 986 33 025 19 722 27 916 0 28 157 22 587 24 937 19 899 0 43 780 40 709 0 0,50 1 664 841 283
815 415 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M3 27 656 27 745 51 858 13 998 16 965 0 11 169 25 871 0 0 0 36 619 0 0 0 37 019 0,04 124 922 700
815 419 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce z jiných materiálů M3 1 398 1 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 74 507 611
815 421 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene (vč. gabionů) M3 11 514 4 083 6 389 3 256 42 868 9 343 10 445 0 0 0 3 768 8 359 0 22 846 6 923 8 373 0,14 459 824 502
815 423 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 30 401 13 577 13 659 15 930 10 210 33 135 0 0 0 60 513 0 37 771 0 31 043 32 196 55 980 0,07 216 299 301
815 424 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet tyčových M3 20 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 252 0 0 0 0 0,00 7 209 853
815 425 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M3 10 945 10 945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 12 313 584
815 441 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků M2 36 455 0 0 0 0 0 47 609 0 0 0 0 0 0 0 25 302 0 0,01 25 490 157
815 442 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce monolit bet tyčová M2 52 875 0 0 0 0 0 52 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,11 357 869 384
815 443 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M2 23 644 0 15 207 14 158 67 667 4 278 0 0 0 13 386 0 0 0 0 17 707 33 102 0,20 657 306 782
815 445 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M2 59 460 0 28 876 0 0 0 125 252 0 0 0 0 0 0 0 0 24 254 0,08 262 464 459
815 447 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce kovová M2 789 0 0 0 0 789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 13 669 671
815 459 valy opěrné - svislá nosná konstrukce z jiných materiálů M3 1 875 0 0 0 0 1 921 1 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,04 127 316 283
815 461 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene M2 5 334 0 0 0 0 5 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 6 186 897
815 463 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M2 4 959 0 0 0 4 959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 5 212 256
815 464 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet tyčových M2 9 996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 508 0 15 483 0 0 0,01 29 267 852
815 465 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M2 5 882 5 587 6 796 4 669 5 446 6 350 6 991 12 703 5 411 5 947 0 4 127 4 451 3 813 5 299 4 765 0,79 2 607 997 501
815 466 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce ze skla, plexiglass M2 8 598 10 243 10 086 8 292 6 518 9 147 12 714 10 575 6 708 5 424 0 0 0 0 0 6 268 0,17 558 004 357
815 467 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce kovová M2 40 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 290 0 0 0 0 15 495 0,11 353 065 023
815 468 stěny protihlukové - svislá nosná dřevěná, na bázi dřevní hmoty M2 6 137 4 208 0 4 027 5 040 6 674 11 936 0 4 935 0 0 0 0 0 0 0 0,05 178 375 660
815 469 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce z plastických hmot, recykl. plastů M2 5 630 4 610 5 735 3 950 6 725 7 258 11 643 0 5 427 3 217 0 0 0 3 983 4 712 4 668 0,45 1 479 874 902
815 499 zdi a valy samostatné ostatní - svislá nosná konstrukce z jiných materiálů M3 517 0 0 0 0 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 66 265 232
821 111 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce zděná REK M2 44 699 59 799 0 50 305 0 0 0 0 0 0 23 993 0 0 0 0 0 0,01 24 619 905
821 112 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 56 750 53 463 48 712 39 107 69 164 72 751 64 993 79 952 89 897 54 628 36 684 44 001 74 962 53 936 35 525 33 478 2,07 6 862 485 819
821 112 N3 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ NOV RÁMOVÁ M2 67 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 085 93 170 0,40 1 307 012 006
821 112 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá REK M2 37 343 18 473 29 221 42 978 60 228 39 359 49 039 70 088 47 706 42 034 29 690 4 430 13 528 38 689 0 0 0,46 1 537 363 683
821 112 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ REK - SANACE M2 3 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 600 1 721 0,00 3 953 222
821 112 R2 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ REK - VÝMĚNA NK M2 45 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 350 0 0,01 28 087 442
821 113 D MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PŘEDPJATÁ DEMOLICE M2 4 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 150 0 0,00 2 694 816
821 113 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 40 438 39 752 42 743 30 488 37 249 49 544 47 164 0 0 79 392 23 793 33 964 29 235 34 234 36 446 41 695 14,80 48 972 071 120
821 113 N3 MOSTY POZEM KOM - MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PŘEDPJATÁ NOV RÁMOVÁ M2 54 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 546 67 733 0,04 128 865 353
821 113 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá REK M2 26 147 26 565 0 21 560 0 30 728 0 0 20 365 17 436 19 531 61 062 11 925 0 0 0 0,18 609 477 181
821 113 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PŘEDPJATÁ REK - SANACE M2 16 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 388 0 0,08 276 593 302
821 113 R2 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PŘEDPJATÁ REK - VÝMĚNA NK M2 69 655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 655 0,02 51 858 956
821 114 D MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET NEPŘEDPJATÝCH DEMOLICE M2 9 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 165 8 870 0,00 7 111 608
821 114 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 53 339 52 858 48 281 58 712 38 443 43 589 57 215 0 0 53 650 0 54 554 52 613 0 0 73 471 0,29 973 991 615
821 114 N3 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET NEPŘEDPJATÝCH NOV RÁMOVÁ M2 67 652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 652 0 0,02 62 281 170
821 114 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých REK M2 46 308 17 862 0 44 929 36 943 51 361 83 617 78 475 0 38 473 15 043 50 104 0 46 272 0 0 0,15 512 604 831
821 114 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET NEPŘEDPJATÝCH REK - SANACE M2 4 545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 874 4 216 0,00 11 132 048
821 115 D MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PŘEDPJATÝCH DEMOLICE M2 5 609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 182 4 036 0,01 49 398 272
821 115 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 55 685 42 917 46 999 34 151 44 913 64 732 55 502 0 35 985 0 0 126 336 57 308 52 009 53 673 53 696 1,79 5 910 135 407
821 115 N3 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PŘEDPJATÝCH NOV RÁMOVÁ M2 60 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 914 0 0,03 91 908 124
821 115 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK M2 26 921 14 546 22 826 0 31 668 34 229 27 347 25 211 30 469 26 657 25 234 37 348 17 731 29 787 0 0 1,05 3 487 644 233
821 115 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PŘEDPJATÝCH REK - SANACE M2 27 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 333 28 723 0,10 322 987 045
821 115 R2 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PŘEDPJATÝCH REK - VÝMĚNA NK M2 33 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 255 0 0,01 28 421 877
821 116 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 50 343 44 565 60 631 34 196 41 668 56 170 70 824 0 0 0 34 132 61 989 0 39 899 45 006 64 695 5,11 16 911 963 304
821 116 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet REK M2 27 830 18 461 0 0 0 0 0 0 39 300 43 541 0 37 425 12 560 15 695 0 0 0,10 338 777 387
821 116 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE SPŘAŽENÁ OCELOBET REK - SANACE M2 19 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 147 0 0,02 71 536 736
821 117 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 48 924 66 108 0 44 995 89 862 37 714 31 709 29 393 66 019 0 34 653 39 859 0 0 0 0 0,45 1 474 488 889
821 117 N3 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE KOVOVÁ NOV - PŘESYPANÉ M2 41 797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 027 42 567 0,02 65 507 100
821 117 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce kovová REK M2 36 113 0 0 1 735 0 0 85 998 0 0 38 835 0 17 885 0 0 0 0 0,25 825 318 933
821 117 R2 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE KOVOVÁ REK - VÝMĚNA NK M2 39 791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 791 0,15 489 992 271
821 122 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 49 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 477 0 0 0 0 0,00 6 058 156
821 123 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 25 874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 444 24 303 0 0 0 0 0,01 32 178 818
821 125 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 16 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 224 0 0 0 0 0 0,00 7 106 132
821 125 R mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK M2 9 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 298 0 0 0 0 0 0,01 21 200 293
821 127 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 44 244 44 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 996 0 0 0 0 0,00 8 946 573
821 183 N estakády pozemních komunikací ostatní - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 28 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 259 28 941 0,73 2 401 245 105
821 212 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 121 111 0 0 0 0 139 735 0 102 487 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 26 112 601
821 212 N3 MOSTY ŽELEZNIČNÍ PRO NORMÁLNĚ ROZCHODNÉ A ŠIROKOROZCHODNÉ DRÁHY ZATÍŽENÉ VLAKEM A - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ NOV RÁMOVÁ M2 148 758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 758 0,00 15 084 064
821 214 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 33 099 0 33 099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1 754 257
821 216 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 136 331 242 313 143 907 81 279 77 206 163 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 471 0,10 323 666 687
821 217 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 158 930 0 182 661 56 406 0 0 242 026 0 0 0 0 0 0 0 0 154 629 0,09 302 428 841
821 255 R mosty tramvajové - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK M2 32 672 0 0 0 0 32 672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 19 534 070
821 432 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 52 906 0 20 655 19 997 0 49 880 121 092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 36 186 901
821 433 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 63 146 58 725 0 24 405 0 46 872 60 253 0 0 0 0 0 0 0 45 074 143 549 0,04 124 685 132
821 434 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 56 835 0 51 455 0 0 0 62 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 19 925 851
821 435 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 74 236 0 136 070 17 953 68 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 41 863 065
821 436 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 60 674 45 508 0 0 0 0 75 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 74 565 680
821 437 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 70 967 70 232 0 31 884 0 0 107 450 0 0 0 0 0 0 0 0 74 301 0,02 62 129 446
821 438 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce dřevěná NOV M2 50 211 0 0 0 0 0 0 50 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1 255 281
822 214 D1 DÁLNICE - KRYT MONOLIT BET MODERN D1 M2 2 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 792 3 210 0,93 3 080 688 419
822 214 N dálnice - kryt monolit bet NOV M2 4 292 4 811 5 913 3 658 0 6 972 0 0 0 0 0 2 667 0 2 733 3 289 0 4,92 16 280 681 116
822 214 R dálnice - kryt monolit bet REK M2 2 428 0 0 0 0 0 0 0 0 1 858 0 2 820 0 2 604 0 0 1,41 4 665 365 822
822 217 N dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 5 386 5 998 7 154 3 258 6 055 6 324 0 9 586 0 0 0 0 1 942 3 501 3 785 6 256 9,71 32 123 555 459
822 217 R dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 2 373 2 956 0 0 0 4 603 1 714 0 0 0 2 069 2 790 2 456 0 1 168 1 228 1,05 3 464 679 522
822 21DIO DOPRAVNĚ INFORMAČNÍ OPATŘENÍ DÁLNICE KPL 24 132 009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 183 286 30 080 732 0,18 603 637 341
822 21DZ D1 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DÁLNICE A PORTÁLY MODERN D1 KPL 31 154 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 024 174 7 284 110 0,08 263 801 359
822 21DZ N DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DÁLNICE A PORTÁLY NOV KPL 9 918 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 788 642 12 048 093 0,07 217 473 820
822 21DZ R DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DÁLNICE A PORTÁLY REK KPL 2 042 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 086 766 1 997 938 0,00 16 516 475
822 223 N silnice I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 4 803 0 0 0 0 0 0 4 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 6 738 068
822 223 R silnice I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 1 238 0 0 0 0 0 0 0 0 1 238 0 0 0 0 0 0 0,00 7 967 491
822 224 N silnice I. třídy - kryt monolit bet NOV M2 4 597 4 034 4 983 0 3 079 7 099 5 393 0 0 0 2 992 0 0 0 0 0 1,50 4 961 309 591
822 224 N2 SILNICE I. TŘÍDY DĚLENÉ - KRYT MONOLIT BET NOV M2 4 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 113 0,13 422 222 328
822 224 R silnice I. třídy - kryt monolit bet REK M2 5 671 0 0 0 0 0 4 014 0 0 0 0 7 327 0 0 0 0 0,24 784 110 080
822 225 N silnice I. třídy - kryt mont bet NOV M2 1 548 0 0 0 0 1 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 6 192 628
822 227 N silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV M2 3 919 4 348 4 597 2 935 3 014 5 341 5 348 3 123 3 092 3 897 2 898 2 691 3 516 8 230 2 755 2 996 11,78 38 988 151 554
822 227 N2 SILNICE I. TŘÍDY DĚLENÉ - KRYT Z KAMENIVA OBALENÉHO ŽIVICÍ NOV M2 2 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 909 2 584 0,02 65 764 422
822 227 R silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK M2 1 716 1 222 1 255 1 397 985 1 307 1 522 894 1 083 931 1 853 1 739 6 652 1 769 1 855 1 278 7,71 25 502 570 672
822 22DIO DOPRAVNĚ INFORMAČNÍ OPATŘENÍ SILNICE I. TŘÍDY KPL 2 325 924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 533 920 3 117 929 0,02 60 423 943
822 22DZ N DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SILNICE I. TŘÍDY A PORTÁLY NOV KPL 1 609 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 031 234 1 187 027 0,00 9 311 962
822 22DZ R DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SILNICE I. TŘÍDY A PORTÁLY REK KPL 4 948 727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 235 170 8 662 285 0,02 65 560 574
822 234 N silnice II. třídy - kryt monolit bet NOV M2 5 112 0 5 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 27 990 505
822 237 N silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV M2 2 961 3 947 3 799 3 258 1 797 3 387 3 688 4 269 4 824 0 1 721 1 851 1 661 2 167 2 371 2 707 0,83 2 752 898 317
822 237 R silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK M2 1 473 1 353 1 347 585 530 713 2 297 1 313 1 449 1 601 0 2 400 1 708 2 347 0 1 504 0,61 2 006 363 579
822 23DIO DOPRAVNĚ INFORMAČNÍ OPATŘENÍ SILNICE II. TŘÍDY KPL 9 070 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 070 300 0,00 9 070 300
822 23DZ N DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SILNICE II. TŘÍDY NOV KPL 173 743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 743 0,00 173 743
822 23DZ R DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SILNICE II. TŘÍDY REK KPL 1 385 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 518 641 2 252 004 0,00 3 289 286
822 242 N silnice III.třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 1 863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 863 0 0 0 0 0,00 8 709 322
822 245 N silnice III.třídy - kryt mont bet NOV M2 1 402 0 0 0 591 2 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 19 401 705
822 246 N silnice III.třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 1 411 0 2 453 0 0 0 0 0 0 0 0 368 0 0 0 0 0,00 10 351 619
822 247 N silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 792 3 228 2 994 1 953 2 952 4 500 4 584 1 118 0 3 561 2 018 2 272 0 1 881 2 550 2 680 0,93 3 077 492 929
822 247 R silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 1 417 758 629 528 225 878 1 286 2 027 0 2 626 1 964 3 111 0 1 273 1 036 2 079 0,41 1 369 245 479
822 24DIO DOPRAVNĚ INFORMAČNÍ OPATŘENÍ SILNICE III. TŘÍDY KPL 12 637 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 637 209 0,00 12 637 209
822 24DZ R DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SILNICE III. TŘÍDY REK KPL 125 604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 604 0,00 125 604
822 252 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 1 892 0 0 989 0 2 795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 7 809 252
822 253 N komunikace místní I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 3 212 4 633 0 1 568 0 3 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 43 194 096
822 253 R komunikace místní I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 2 959 1 604 0 0 0 0 0 5 230 0 0 0 2 042 0 0 0 0 0,00 9 793 526
822 254 N komunikace místní I. třídy - kryt monolit bet NOV M2 4 037 0 3 919 0 0 4 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 35 928 422
822 255 N komunikace místní I. třídy - kryt mont bet NOV M2 3 340 2 418 0 2 024 0 2 868 1 916 3 376 7 436 0 0 0 0 0 0 0 0,02 65 088 243
822 255 R komunikace místní I. třídy - kryt mont bet REK M2 2 721 0 0 0 0 2 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 8 980 837
822 256 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 3 159 7 306 2 432 1 092 0 1 806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,03 109 214 245
822 257 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 787 2 949 2 845 1 962 2 570 4 264 3 049 3 049 2 918 2 879 1 602 0 0 2 606 0 2 753 0,69 2 293 156 867
822 257 R komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí_REK M2 1 976 1 912 1 952 813 1 133 1 628 1 725 3 011 1 836 1 912 2 911 2 491 0 2 393 0 0 0,22 716 406 742
822 25DIO DOPRAVNĚ INFORMAČNÍ OPATŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE I. TŘÍDY KPL 6 925 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 925 000 0,00 6 925 000
822 25DZ N DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE I. TŘÍDY A PORTÁLY NOV KPL 7 985 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 985 156 0,01 23 955 469
822 25DZ R DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE I. TŘÍDY A PORTÁLY REK KPL 1 130 081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 940 787 1 319 375 0,00 3 200 948
822 262 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 1 935 1 753 1 306 1 514 2 836 2 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,14 463 398 153
822 264 N komunikace místní II. třídy - kryt monolit bet NOV M2 1 678 0 0 1 770 0 1 586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,05 159 991 601
822 265 N komunikace místní II. třídy - kryt mont bet NOV M2 6 192 0 0 0 0 6 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 29 618 266
822 266 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 1 884 2 091 1 861 1 130 0 1 544 3 974 0 0 0 0 0 701 0 0 0 0,07 231 006 655
822 266 R komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí REK M2 692 0 0 421 0 963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,03 113 704 052
822 267 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 1 929 2 129 2 330 1 517 1 739 3 878 2 095 0 0 452 886 1 707 0 1 786 1 593 3 035 0,34 1 123 864 276
822 267 R komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 1 950 0 0 318 0 2 950 2 338 0 0 1 400 0 2 544 0 1 413 2 048 2 591 0,07 239 836 812
822 26DIO DOPRAVNĚ INFORMAČNÍ OPATŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE II. TŘÍDY KPL 3 406 907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 012 970 800 844 0,01 18 839 754
822 26DZ N DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE II. TŘÍDY A PORTÁLY NOV KPL 974 751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 974 751 0 0,00 974 751
822 26DZ R DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE II. TŘÍDY A PORTÁLY REK KPL 1 779 587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 415 722 2 143 452 0,00 5 702 625
822 272 N chodníky - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 7 899 0 0 0 0 9 523 0 0 0 0 0 0 0 0 12 667 1 507 0,00 7 269 839
822 273 N chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 2 000 1 870 1 643 3 074 1 579 1 915 2 498 2 056 2 985 1 890 1 161 2 522 951 1 524 1 722 2 612 0,07 244 211 629
822 273 R chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 7 482 992 1 076 0 0 1 685 1 462 2 873 1 475 1 165 1 444 1 480 0 73 007 1 481 1 640 0,03 100 686 860
822 274 N chodníky - kryt monolit bet NOV M2 1 298 0 1 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 2 486 006
822 275 N chodníky - kryt mont bet NOV M2 1 589 0 0 0 1 572 1 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 479 0,00 3 227 775
822 277 N chodníky - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 314 0 4 338 2 028 0 3 895 1 417 0 0 0 1 429 0 0 894 1 577 2 939 0,05 178 895 300
822 277 R chodníky - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 2 891 0 0 0 0 3 925 0 0 0 0 0 1 355 6 194 90 0 0 0,00 9 285 023
822 511 plochy skladovací - kryt vegetační M2 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0,02 70 231 320
822 527 R plochy dvorů a nádvoří - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 2 052 0 0 0 0 0 2 052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 3 861 119
822 547 plochy autobusových nádraží - kryt z kameniva obalovaného živicí M2 1 998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 998 0 0 0 0 0,00 3 402 921
822 553 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 1 974 0 0 0 0 2 158 1 789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 10 799 898
822 554 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt monolit bet NOV M2 1 868 0 0 0 0 2 266 0 0 0 0 0 2 065 0 0 0 1 273 0,03 87 050 165
822 554 R plochy odstavné (i parkovací) - kryt monolit bet REK M2 3 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 530 0,00 5 106 589
822 555 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt mont bet NOV M2 2 750 0 2 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 15 068 825
822 557 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 564 1 695 0 1 669 0 2 672 3 839 2 016 0 0 0 0 0 0 3 981 2 075 0,08 266 372 585
822 557 R plochy odstavné (i parkovací) - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 1 779 1 987 0 0 0 0 1 770 0 0 0 0 0 0 0 1 416 1 942 0,03 112 824 590
822 55DIO DOPRAVNĚ INFORMAČNÍ OPATŘENÍ PLOCHY ODSTAVNÉ I PARKOVACÍ KPL 156 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 811 0,00 156 811
822 55DZ R DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLOCHY ODSTAVNÉ I PARKOVACÍ REK KPL 689 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 689 317 0,00 689 317
822 573 N náměstí - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 7 807 0 0 0 0 0 7 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 10 008 068
824 113 spodek tratí železničních jednokolejných na drahách celostátních - pražce bet M 14 995 0 29 075 8 618 0 7 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,06 192 235 002
824 143 spodek tratí vleček železničních jednokolejných - pražce bet M 10 188 0 0 0 0 0 10 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 6 856 567
824 211 svršek železniční kolejí traťových 1.řádu - pražce dřevěné M 39 940 0 0 0 0 39 940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 16 037 563
824 213 svršek železniční kolejí traťových 1.řádu - pražce bet M 21 426 0 25 023 13 822 0 24 168 22 692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,04 134 476 879
824 813 svršek kolejí traťových pro vlečky železniční - pražce bet M 27 630 0 0 0 0 0 27 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 18 594 828
824 855 svršek kolejí traťových pro tramvaj - desky a podélné prahy mont bet M 45 857 45 857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,03 85 780 162
824 856 svršek kolejí traťových pro tramvaj - vrstva kameniva zhutněná M 36 381 36 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 49 623 246
825 121 tunely silniční - hloubené M 1 460 992 0 0 603 507 1 129 306 0 1 989 471 0 0 0 0 0 0 0 0 2 121 683 0,96 3 186 318 326
825 122 tunely silniční - ražené M 1 421 820 0 1 011 230 896 896 2 357 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,55 18 369 592 729
827 111 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 22 217 31 069 0 0 18 913 0 53 572 0 0 0 0 3 751 0 3 781 0 0 0,01 16 638 782
827 112 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub ocelových M 25 518 20 044 34 699 16 411 21 583 42 908 13 129 0 0 0 0 9 684 0 0 36 978 34 228 0,16 519 509 522
827 113 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub litinových M 25 806 25 840 39 874 38 281 27 878 26 904 36 689 28 187 28 184 0 2 746 0 4 671 0 21 779 28 639 0,20 648 061 865
827 131 sítě vodovodní rozvodné z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 6 187 5 616 5 676 3 290 6 393 7 940 5 246 10 928 6 298 5 017 3 596 6 872 0 7 142 7 790 4 809 0,08 279 484 243
827 132 sítě vodovodní rozvodné z trub ocelových M 11 440 5 534 0 0 5 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 229 0,00 12 058 168
827 133 sítě vodovodní rozvodné z trub litinových M 10 861 10 487 10 255 7 115 6 610 11 127 7 678 11 749 9 954 16 431 8 997 14 173 0 7 995 22 316 7 164 0,11 358 121 295
827 173 vodovody požární z trub litinových M 7 549 0 0 4 940 9 042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 667 0,02 81 244 925
827 191 vodovody trubní ostatní z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 1 933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 933 0 0 0 0 0 0,00 543 617
827 211 sítě kanalizační z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 6 650 7 472 7 440 4 977 7 390 7 612 7 631 6 877 6 840 4 398 5 323 6 926 5 867 5 850 7 391 7 754 1,55 5 118 606 932
827 213 sítě kanalizační z trub litinových M 15 366 20 512 5 805 7 231 0 0 16 266 0 0 0 0 20 305 0 0 22 077 0 0,08 271 761 334
827 214 sítě kanalizační z trub beton, železobet M 11 332 10 257 13 626 7 837 7 549 12 865 25 897 12 788 5 646 20 873 8 540 7 127 0 5 958 10 655 9 037 0,37 1 223 875 097
827 215 sítě kanalizační z trub kameninových M 9 483 8 188 8 068 4 955 6 196 9 200 8 803 5 416 8 192 4 812 7 010 0 0 0 8 843 34 112 0,64 2 107 070 958
827 221 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 33 489 21 538 63 880 23 240 0 37 421 11 627 0 0 0 97 434 16 943 3 811 0 19 366 39 625 0,06 205 346 010
827 222 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub ocelových M 46 889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 889 0,01 17 941 060
827 223 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub litinových M 37 790 0 0 27 310 0 0 0 0 0 0 4 706 0 0 0 81 354 0 0,02 55 486 123
827 224 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub beton, železobet M 25 229 42 357 19 179 25 100 17 767 37 334 20 799 21 191 0 15 851 0 34 147 0 0 21 780 22 014 0,08 270 029 454
827 225 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub kameninových M 21 441 0 0 11 372 0 31 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 6 199 374
827 512 řady plynovodní primární z trub ocelových M 18 031 0 0 0 0 11 825 29 427 0 0 0 0 0 0 0 19 829 11 041 0,15 494 300 429
827 521 sítě plynovodní z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 5 793 0 0 0 0 8 172 7 587 7 376 0 0 2 413 4 490 0 8 401 5 482 2 423 0,02 59 386 294
827 522 sítě plynovodní z trub ocelových M 18 083 0 0 0 0 12 842 11 538 6 108 0 5 236 11 191 49 200 0 28 561 13 102 24 968 0,07 226 229 083
827 642 produktovody (líh, benzín, mléko apod.) - z trub ocelových M 6 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 274 0,00 6 276 126
831 131 kanály odvodńovací - z trub z plastických hmot M 2 011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 011 0 0 0 0 0 0,00 166 900
832 565 nábřežní zdi - svislá konstrukce monolit bet M3 17 278 14 255 17 741 0 0 19 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 10 041 610
833 112 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - opevnění břehu a dna z kamene, kameniva M2 3 988 0 0 0 0 0 3 327 0 0 0 0 0 0 0 5 620 3 016 0,03 105 394 971
833 114 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - opevnění břehu a dna mont bet M2 3 915 2 977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 854 0,02 81 254 329
833 118 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - bez opevnění M2 2 460 0 1 027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 894 0,01 49 503 143
833 264 úpravy koryt zastropením nebo zatrubením - opevnění břehu a dna mont bet, z trub bet M 14 785 0 14 785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 3 045 608