Porovnání položek OTSKP oproti Měrným cenám za období 2014-2019

Porovnání statistického výstupu jednotkových cen položek vítězných nabídek z Měrných cen oproti vybraným položkám OTSKP v cenové úrovni 2019.

Kód položky Název položky MJ MIN
[Kč]
MAX
[Kč]
Průměr
[Kč]
Medián
[Kč]
OTSKP 2019
[Kč]
Rozdíl OTSKP/Průměr
[%]
Rozdíl OTSKP/Medián
[%]
014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 0 184 390 364 148 0 0,0 0,0
014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 0 22 867 276 129 0 0,0 0,0
014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 0 1 663 279 232 0 0,0 0,0
014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 0 1 715 233 150 0 0,0 0,0
014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3 0 2 682 333 211 0 0,0 0,0
014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 0 2 602 564 212 0 0,0 0,0
014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 0 6 730 903 162 0 0,0 0,0
014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 0 17 303 2 209 1 625 0 0,0 0,0
014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 0 925 175 146 0 0,0 0,0
014202 POPLATKY ZA ZEMNÍK -ZEMINA T 1 225 60 52 0 0,0 0,0
014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 12 1 149 356 169 0 0,0 0,0
01432 POPLATKY ZA VYPUŠTĚNÝ PLYN KPL 15 732 108 21 0 0,0 0,0
01441 POPLATKY ZA NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU KPL 55 100 000 26 681 6 769 0 0,0 0,0
01442 POPLATKY ZA NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM KPL 14 550 114 000 64 275 64 275 0 0,0 0,0
01450 POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU KPL 719 153 1 194 214 871 249 785 814 0 0,0 0,0
015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 139 633 262 259 84 -67,9 -67,6
015140 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T 129 801 353 241 100 -71,7 -58,6
015310 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) T 119 1 150 445 256 304 -31,7 18,9
015420 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ T 750 1 572 1 390 1 543 1 620 16,5 5,0
027113 PROVIZORNÍ OBJÍŽĎKY - ZRUŠENÍ M2 11 4 071 769 326 931 1 542 0 0,0 0,0
027123 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ M2 16 140 167 4 407 248 0 0,0 0,0
02741 PROVIZORNÍ MOSTY M2 2 467 1 885 217 145 998 11 123 0 0,0 0,0
027411 PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ M2 0 1 204 377 33 056 1 772 0 0,0 0,0
027412 PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ KPLMĚSÍC 0 108 351 26 333 12 591 0 0,0 0,0
027413 PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ M2 0 1 085 516 28 706 1 384 0 0,0 0,0
02742 PROVIZORNÍ LÁVKY M2 48 182 073 19 299 178 0 0,0 0,0
027421 PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ M2 55 11 785 1 592 285 0 0,0 0,0
027422 PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEMNÉ KPLMĚSÍC 217 28 698 8 687 4 674 0 0,0 0,0
027423 PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ M2 24 19 150 1 785 150 0 0,0 0,0
02750 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ LEŠENÍ KPL 3 450 431 282 100 118 36 376 0 0,0 0,0
11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 0 1 745 77 29 0 0,0 0,0
11020 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH M2 0 417 11 3 0 0,0 0,0
11030 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ LESNÍCH PLOCH M2 0 257 21 7 0 0,0 0,0
11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 0 16 930 106 7 0 0,0 0,0
11110 ODSTRANĚNÍ TRAVIN M2 0 49 5 2 2 -58,3 6,4
11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 0 825 57 39 41 -27,7 5,1
111201 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 1KM M2 0 485 74 42 47 -36,5 12,0
111202 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 2KM M2 23 76 47 50 50 6,5 0,2
111203 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 3KM M2 24 231 81 77 56 -30,7 -27,2
111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM M2 0 707 101 80 80 -21,1 -0,2
111208 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2 48 216 113 82 209 85,7 155,4
11130 SEJMUTÍ DRNU M2 0 352 42 27 27 -36,2 -0,1
11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 0 12 047 1 586 1 233 1 640 3,4 33,0
112011 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 1KM KUS 0 3 956 1 545 1 420 1 640 6,2 15,5
112012 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 2KM KUS 320 3 756 1 517 1 174 1 670 10,1 42,2
112013 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 3KM KUS 419 4 141 1 776 1 386 1 680 -5,4 21,2
112014 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM KUS 342 19 167 2 057 1 912 1 720 -16,4 -10,0
112015 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 8KM KUS 2 664 2 682 2 676 2 682 1 770 -33,8 -34,0
112018 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM KUS 874 3 551 1 728 1 312 1 960 13,5 49,4
11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 0 11 686 3 079 2 639 4 630 50,4 75,5
112021 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 1KM KUS 0 8 295 3 739 3 959 4 630 23,8 16,9
112022 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 2KM KUS 2 257 10 806 4 423 3 127 4 690 6,0 50,0
112023 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 3KM KUS 1 242 8 777 4 722 4 146 4 740 0,4 14,3
112024 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM KUS 1 349 13 741 4 345 3 136 4 880 12,3 55,6
112025 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 8KM KUS 1 530 5 717 2 925 1 530 5 050 72,6 230,1
112028 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM KUS 1 246 2 758 2 002 2 002 5 670 183,2 183,2
11203 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ KUS 366 25 231 5 887 3 588 10 400 76,7 189,8
112031 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR PAŘEZŮ, ODVOZ DO 1KM KUS 3 396 6 498 5 255 5 870 10 400 97,9 77,2
112032 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR PAŘEZŮ, ODVOZ DO 2KM KUS 2 623 14 532 8 584 8 591 10 400 21,2 21,1
112034 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM KUS 1 086 8 895 4 517 4 565 10 800 139,1 136,6
112035 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR PAŘEZŮ, ODVOZ DO 8KM KUS 7 019 38 234 22 627 22 627 11 100 -50,9 -50,9
112038 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM KUS 1 519 4 170 2 845 2 845 12 200 328,9 328,9
11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 364 900 932 113 312 782 804 -99,3 2,8
11211 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M KUS 0 6 469 1 336 950 985 -26,3 3,7
112111 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 1KM KUS 426 1 345 671 555 985 46,8 77,6
112112 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 2KM KUS 103 1 380 502 263 994 98,0 278,0
112113 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 3KM KUS 713 1 238 930 884 1 003 7,9 13,5
112114 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 5KM KUS 0 2 591 1 193 1 186 1 026 -14,0 -13,5
112115 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 8KM KUS 401 1 777 860 401 1 060 23,3 164,5
112117 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 16KM KUS 1 025 2 682 1 853 1 853 1 140 -38,5 -38,5
11212 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M KUS 561 6 505 2 558 2 738 2 880 12,6 5,2
112121 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M, ODVOZ DO 1KM KUS 1 192 2 097 1 644 1 644 2 880 75,2 75,2
112122 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M, ODVOZ DO 2KM KUS 309 4 247 1 313 828 2 920 122,4 252,5
112124 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M, ODVOZ DO 5KM KUS 624 5 476 2 663 1 701 3 030 13,8 78,1
11213 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M KUS 0 8 500 4 805 6 220 6 660 38,6 7,1
112131 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M, ODVOZ DO 1KM KUS 1 321 13 495 7 408 7 408 6 660 -10,1 -10,1
112132 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M, ODVOZ DO 2KM KUS 515 4 246 1 575 769 6 660 322,8 765,6
112134 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M, ODVOZ DO 5KM KUS 5 431 7 368 6 092 5 476 7 080 16,2 29,3
11214 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M KUS 331 2 100 969 475 522 -46,1 9,9
11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS 0 2 814 592 560 654 10,5 16,9
112211 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 1KM KUS 376 1 330 853 853 654 -23,3 -23,3
112214 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 5KM KUS 0 3 098 838 759 693 -17,3 -8,7
112215 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 8KM KUS 363 635 499 499 719 44,1 44,1
112217 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 18KM KUS 886 1 045 966 966 780 -19,2 -19,2
11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS 0 3 286 1 193 1 185 1 310 9,8 10,6
112224 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 5KM KUS 777 5 644 2 181 1 535 1 390 -36,3 -9,5
112225 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 8KM KUS 596 1 465 1 031 1 031 1 430 38,8 38,8
112227 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 16KM KUS 1 488 2 354 1 921 1 921 1 490 -22,4 -22,4
11223 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M KUS 0 12 116 2 240 1 773 3 760 67,8 112,1
112234 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M, ODVOZ DO 5KM KUS 1 501 8 128 3 243 3 032 3 980 22,7 31,2
112235 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M, ODVOZ DO 8KM KUS 725 4 024 2 375 2 375 4 140 74,3 74,3
11231 ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS 0 5 643 796 528 864 8,6 63,8
11232 ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS 28 149 102 2 925 1 138 2 800 -4,3 146,0
11233 ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M KUS 0 7 890 1 993 1 293 5 000 150,8 286,8
11241 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ KUS 320 3 111 1 572 1 429 2 350 49,5 64,5
11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 0 35 160 1 021 765 562 -44,9 -26,5
113131 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 1KM M3 363 2 339 928 857 562 -39,4 -34,4
113132 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 2KM M3 159 1 989 582 381 583 0,1 53,1
113133 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 3KM M3 227 1 026 582 492 603 3,7 22,5
113134 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM M3 132 10 735 2 568 592 632 -75,4 6,8
113135 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM M3 182 2 956 803 811 703 -12,4 -13,3
113136 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM M3 175 8 610 1 347 865 784 -41,8 -9,3
113137 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM M3 182 11 862 1 344 957 844 -37,2 -11,8
113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 0 3 087 982 787 904 -8,0 14,9
11313a ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY M3 456 2 069 1 041 527 531 -49,0 0,8
11313b ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA tkm 0 1 586 775 443 12 -98,5 -97,3
11314 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM POJIVEM M3 73 3 311 948 546 1 060 11,8 94,0
113145 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM M3 342 450 378 342 1 200 217,6 251,2
113146 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM M3 268 2 120 819 744 1 270 55,1 70,6
113148 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 306 1 841 762 613 1 410 85,0 130,0
11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 144 4 453 1 342 970 2 000 49,0 106,3
113155 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 8KM M3 420 2 879 1 943 2 879 2 120 9,1 -26,4
113156 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 12KM M3 457 3 631 1 144 727 2 160 88,8 197,2
113157 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 16KM M3 524 8 343 3 404 1 874 2 220 -34,8 18,5
113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM M3 422 2 999 1 355 1 294 2 270 67,5 75,4
11315a ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU - BEZ DOPRAVY M3 210 890 593 690 1 970 232,5 185,7
11316 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ M3 0 4 182 1 141 867 904 -20,8 4,3
113161 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 1KM M3 232 4 895 2 563 2 563 904 -64,7 -64,7
113164 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 5KM M3 491 2 027 1 344 1 559 976 -27,4 -37,4
113165 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 8KM M3 407 5 239 1 896 970 1 026 -45,9 5,8
113166 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 12KM M3 182 3 804 1 116 1 027 1 070 -4,1 4,2
113167 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 16KM M3 855 1 662 1 224 1 184 1 160 -5,2 -2,0
113168 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 20KM M3 105 3 925 1 354 1 170 1 210 -10,6 3,4
11316a ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ - BEZ DOPRAVY M3 181 2 233 1 207 1 207 873 -27,7 -27,7
11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3 2 11 515 1 085 512 301 -72,3 -41,2
113171 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 1KM M3 0 939 624 825 301 -51,8 -63,5
113173 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 3KM M3 317 987 664 688 331 -50,2 -51,9
113174 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 5KM M3 267 1 397 576 427 353 -38,7 -17,3
113175 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 8KM M3 147 1 431 527 309 391 -25,8 26,4
113176 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 12KM M3 303 2 923 853 686 442 -48,2 -35,6
113177 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 16KM M3 802 4 564 2 776 2 914 493 -82,2 -83,1
113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM M3 326 1 360 768 619 542 -29,4 -12,5
11317a ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK - BEZ DOPRAVY M3 168 521 260 175 269 3,7 54,0
11317b ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK - DOPRAVA tkm 0 521 177 11 12 -93,2 9,4
11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 2 5 220 826 733 790 -4,4 7,8
113181 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 1KM M3 155 641 398 398 790 98,6 98,6
113184 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 5KM M3 46 1 407 510 359 849 66,6 136,8
113185 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 8KM M3 268 2 304 745 487 894 20,1 83,5
113186 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM M3 0 1 611 756 666 956 26,5 43,4
113187 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 16KM M3 317 1 444 780 741 1 015 30,1 37,0
113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM M3 0 3 820 1 069 1 029 1 060 -0,9 3,0
11318a ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - BEZ DOPRAVY M3 169 2 484 1 396 1 459 764 -45,3 -47,6
11318b ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - DOPRAVA tkm 2 290 2 402 2 346 2 346 12 -99,5 -99,5
11325 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z MONOLIT BETONU M3 55 4 259 1 634 1 034 3 760 130,1 263,6
11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2 14 3 752 213 142 120 -43,6 -15,5
11328b ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC - DOPRAVA tkm 132 232 182 182 12 -93,4 -93,4
11329 ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 264 5 012 884 715 784 -11,4 9,7
113296 ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE, ODVOZ DO 12KM M3 1 230 1 992 1 450 1 289 946 -34,8 -26,6
113298 ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE, ODVOZ DO 20KM M3 517 878 683 652 1 060 55,3 62,6
11331 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY M3 82 1 823 385 341 235 -38,9 -31,1
113311 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 1KM M3 275 392 343 352 235 -31,4 -33,3
113315 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 8KM M3 2 635 4 397 3 516 3 516 351 -90,0 -90,0
113318 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 20KM M3 108 673 383 376 534 39,4 42,2
11331a ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY - BEZ DOPRAVY M3 69 239 154 154 211 37,0 37,0
11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 0 6 146 414 237 231 -44,2 -2,7
113321 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM M3 52 1 641 245 196 231 -5,7 18,1
113322 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM M3 62 881 337 241 241 -28,6 0,0
113323 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 3KM M3 0 720 375 402 250 -33,3 -37,8
113324 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 5KM M3 87 2 786 392 272 278 -29,0 2,2
113325 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM M3 66 1 387 456 399 322 -29,4 -19,2
113326 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM M3 0 3 642 563 382 362 -35,7 -5,3
113327 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM M3 122 1 398 505 442 402 -20,4 -9,1
113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 0 2 465 493 393 452 -8,4 15,0
11332a ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY M3 59 1 680 433 218 208 -52,0 -4,8
11332B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA tkm 0 568 140 75 12 -91,4 -83,9
11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 0 7 105 885 617 505 -42,9 -18,2
113331 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 1KM M3 30 2 320 708 305 505 -28,7 65,8
113332 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 2KM M3 34 597 155 107 515 232,9 382,5
113333 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 3KM M3 0 415 208 208 525 152,8 152,8
113334 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM M3 371 700 494 486 544 10,1 12,0
113335 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM M3 608 1 670 1 313 1 557 565 -57,0 -63,7
113336 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM M3 237 1 875 778 685 586 -24,7 -14,5
113337 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM M3 249 2 821 712 497 660 -7,3 32,9
113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 110 3 801 885 653 720 -18,7 10,2
11333a ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY M3 194 680 437 437 472 8,0 8,0
11333b ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA tkm 0 241 138 204 12 -91,3 -94,1
11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3 0 8 123 886 660 937 5,8 41,9
113341 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 1KM M3 176 4 111 1 117 1 074 937 -16,1 -12,7
113344 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 5KM M3 408 595 502 502 1 026 104,5 104,5
113345 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 8KM M3 256 820 538 538 1 070 98,7 98,7
113346 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 12KM M3 400 6 601 1 307 853 1 180 -9,7 38,3
113347 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 16KM M3 323 5 675 1 301 406 1 250 -3,9 208,2
113348 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 0 7 871 1 143 625 1 360 19,0 117,7
11334a ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM - BEZ DOPRAVY M3 204 407 308 317 908 194,9 186,8
11334B ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM - DOPRAVA tkm 0 181 80 70 12 -85,0 -82,8
11335 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 50 7 020 1 729 1 536 2 230 29,0 45,2
113355 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 8KM M3 256 2 165 1 098 986 2 380 116,7 141,3
113356 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 12KM M3 496 5 629 1 942 856 2 500 28,7 192,0
113357 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 16KM M3 1 189 4 454 2 601 2 604 2 620 0,7 0,6
113358 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM M3 825 4 852 1 460 1 269 2 730 87,0 115,2
11335a ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU - BEZ DOPRAVY M3 85 2 291 1 556 2 291 2 190 40,8 -4,4
11336 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) M3 632 1 966 1 139 867 904 -20,6 4,3
11337 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK M3 37 4 564 1 363 880 256 -81,2 -70,9
113376 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 12KM M3 460 3 471 1 111 663 505 -54,5 -23,8
113377 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 16KM M3 37 1 411 989 1 411 586 -40,7 -58,5
113378 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM M3 807 963 885 885 678 -23,4 -23,4
11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU M3 0 12 335 1 015 638 562 -44,6 -11,9
113432 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 2KM M3 212 644 492 539 573 16,4 6,3
113433 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 3KM M3 162 803 400 280 583 45,9 107,9
113434 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 5KM M3 207 2 972 869 569 603 -30,6 6,0
113435 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 8KM M3 431 1 527 733 675 644 -12,1 -4,6
113436 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 12KM M3 91 4 469 1 220 856 693 -43,2 -19,1
113437 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 16KM M3 282 3 245 991 653 755 -23,8 15,6
113438 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM M3 0 6 515 944 640 806 -14,6 26,0
11343A ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU - BEZ DOPRAVY M3 63 1 318 700 692 537 -23,3 -22,4
11343B ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU - DOPRAVA tkm 63 1 861 1 207 1 452 12 -99,0 -99,2
11344 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM VČET PODKLADU M3 537 4 780 1 534 988 925 -39,7 -6,4
113448 ODSTR KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJ VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM M3 807 2 857 1 832 1 832 1 310 -28,5 -28,5
11345 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU M3 0 5 050 1 353 827 482 -64,4 -41,7
113454 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU, ODVOZ DO 5KM M3 386 1 499 862 782 551 -36,1 -29,5
113456 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU, ODVOZ DO 12KM M3 575 7 089 2 569 1 337 654 -74,5 -51,1
113457 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU, ODVOZ DO 16KM M3 641 1 562 1 144 1 231 709 -38,0 -42,4
113458 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM M3 1 499 2 999 2 118 2 061 764 -63,9 -62,9
11345a ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU - BEZ DOPRAVY M3 883 883 883 883 457 -48,2 -48,2
11346 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL M3 0 3 163 787 663 411 -47,8 -38,0
113461 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 1KM M3 247 2 105 622 247 411 -33,9 66,4
113464 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 5KM M3 161 1 984 723 736 462 -36,1 -37,2
113466 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 12KM M3 244 3 957 1 494 949 534 -64,3 -43,7
113467 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 16KM M3 1 412 3 034 2 223 2 223 577 -74,0 -74,0
113468 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM M3 522 3 073 1 013 703 617 -39,1 -12,2
11347 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL M3 0 5 220 934 508 342 -63,4 -32,7
113471 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, ODVOZ DO 1KM M3 207 545 336 255 342 1,9 34,0
113472 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, ODVOZ DO 2KM M3 248 760 424 374 358 -15,6 -4,2
113474 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, ODVOZ DO 5KM M3 296 520 385 337 402 4,5 19,1
113475 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, ODVOZ DO 8KM M3 146 960 756 960 447 -40,8 -53,4
113476 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, ODVOZ DO 12KM M3 443 1 601 926 878 505 -45,5 -42,5
113477 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, ODVOZ DO 16KM M3 187 984 556 535 551 -0,9 3,1
113478 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM M3 187 921 556 679 603 8,5 -11,2
11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU M3 0 4 925 767 556 523 -31,8 -5,9
113481 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 1KM M3 279 798 491 396 523 6,5 32,1
113484 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 5KM M3 350 760 533 541 583 9,4 7,7
113485 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 8KM M3 124 813 501 564 618 23,4 9,5
113486 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 12KM M3 325 1 538 736 640 664 -9,8 3,7
113487 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 16KM M3 360 954 726 929 713 -1,8 -23,2
113488 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 20KM M3 304 2 999 1 353 1 237 764 -43,5 -38,2
11348a ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU - BEZ DOPRAVY M3 81 520 405 509 500 23,5 -1,8
11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 16 295 69 59 39 -43,6 -34,3
113513 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 3KM M 45 80 63 63 40 -36,2 -36,2
113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M 0 320 69 39 40 -42,0 1,9
11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 5 1 020 115 87 87 -24,4 -0,4
113521 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 1KM M 51 405 149 120 87 -41,4 -27,3
113523 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 3KM M 53 80 59 53 88 49,9 64,9
113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M 0 916 120 102 89 -25,8 -12,8
11352a ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY M 57 411 200 182 86 -56,9 -52,7
11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA tkm 11 267 64 31 12 -81,3 -61,6
11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 0 2 120 284 168 192 -32,5 14,0
113531 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 1KM M 82 216 135 106 192 42,5 80,8
113532 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 2KM M 213 265 229 219 195 -15,0 -11,1
113534 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M 59 1 075 204 139 205 0,3 48,0
11353a ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - BEZ DOPRAVY M 94 892 318 188 189 -40,6 0,5
11353b ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA tkm 0 256 41 11 12 -70,9 9,4
11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M 38 1 220 140 96 87 -38,0 -9,3
113541 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 1KM M 53 146 84 53 87 3,4 63,2
113544 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M 47 237 102 88 89 -12,7 1,2
11354A ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - BEZ DOPRAVY M 80 141 101 80 86 -14,5 7,3
11354B ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA tkm 3 140 40 9 12 -70,3 32,9
11355 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH M 22 309 83 67 62 -24,9 -7,2
113554 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH, ODVOZ DO 5KM M 33 201 90 86 63 -30,2 -26,4
11355A ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH - BEZ DOPRAVY M 71 237 154 154 61 -60,4 -60,4
11356 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH M 27 220 111 98 120 8,3 23,0
113564 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH, ODVOZ DO 5KM M 47 187 132 126 121 -8,2 -3,7
11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2 4 3 753 138 48 35 -74,6 -26,4
11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 0 11 250 1 000 895 1 170 17,0 30,7
113721 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM M3 27 4 289 1 073 959 1 170 9,1 22,0
113722 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM M3 20 1 679 731 750 1 200 64,2 60,1
113723 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 3KM M3 78 1 352 631 493 1 240 96,6 151,7
113724 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M3 310 5 311 1 373 1 163 1 290 -6,0 11,0
113725 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM M3 235 2 275 1 149 1 134 1 350 17,5 19,1
113726 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3 337 3 792 1 216 1 134 1 390 14,3 22,6
113727 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM M3 133 9 236 1 387 933 1 450 4,5 55,4
113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 0 16 587 1 338 1 162 1 510 12,9 30,0
11372a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY M3 12 2 662 555 253 1 090 96,4 331,2
11372b FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA tkm 0 1 851 611 377 12 -98,0 -96,8
11372c FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ PŘES 2000 M2 M3 34 1 529 554 416 1 230 121,9 195,9
11372d FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2 M3 89 1 818 699 516 1 510 116,0 192,4
11372e FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2 M3 127 2 618 1 127 890 2 860 153,9 221,4
11373 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETONOVÝCH M3 574 9 030 2 396 1 468 2 180 -9,0 48,5
113732 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETONOVÝCH, ODVOZ DO 2KM M3 2 161 2 181 2 168 2 162 2 220 2,4 2,7
113736 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETONOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3 320 4 807 2 156 1 340 2 480 15,0 85,1
113737 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETONOVÝCH, ODVOZ DO 16KM M3 3 004 6 360 5 241 6 360 2 580 -50,8 -59,4
113738 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETONOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 293 9 225 3 130 3 435 2 700 -13,7 -21,4
11373a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY M3 1 954 2 226 2 090 2 090 2 160 3,3 3,3
113761 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 100MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 31 1 031 349 190 65 -81,4 -65,7
113762 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 30 699 108 69 76 -29,4 9,5
113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 21 249 58 40 86 48,4 114,9
113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 27 658 117 69 99 -15,3 44,3
113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 15 269 82 63 123 49,4 95,5
113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 16 977 92 59 144 57,0 146,0
113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 0 1 258 186 73 166 -10,7 126,1
113768 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 25 581 130 74 189 45,0 154,4
113769 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 39 1 331 221 54 225 2,0 318,8
113771 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 100MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE M 36 702 453 622 184 -59,4 -70,4
113772 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE M 92 180 151 180 227 50,6 26,1
113773 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE M 33 46 40 42 246 508,0 491,8
113774 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE M 42 67 62 67 262 321,3 289,9
113775 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE M 30 560 174 72 298 71,7 316,0
113776 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE M 37 928 312 99 340 9,0 243,1
113777 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE M 343 606 453 370 379 -16,4 2,5
113779 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE M 62 627 345 345 465 34,9 34,9
11411 ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z BETON DÍLCŮ VČET PODKLADU M3 0 5 647 1 591 1 192 647 -59,3 -45,7
114115 ODSTR DLAŽEB VOD KORYT Z BET DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 8KM M3 224 898 653 837 873 33,7 4,3
114118 ODSTR DLAŽEB VOD KORYT Z BET DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM M3 705 2 999 1 483 1 346 1 360 -8,3 1,0
11411a ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z BETON DÍLCŮ VČET PODKLADU - BEZ DOPRAVY M3 267 1 712 878 654 617 -29,7 -5,7
11412 ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z BETONU PROST VČET PODKLADU M3 569 5 560 2 132 978 5 560 160,8 468,8
11414 ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA SUCHO VČET PODKL M3 218 5 735 898 318 227 -74,7 -28,6
114148 ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA SUCHO VČ PODKL, ODVOZ DO 20KM M3 364 1 071 717 717 607 -15,4 -15,4
11415 ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET PODKL M3 52 4 859 1 493 1 020 647 -56,7 -36,6
114151 ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VČET PODKL, ODVOZ DO 1KM M3 880 1 094 1 015 1 070 647 -36,2 -39,6
114156 ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VČET PODKL, ODVOZ DO 12KM M3 937 1 100 1 019 1 019 853 -16,3 -16,3
114157 ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VČET PODKL, ODVOZ DO 16KM M3 271 1 954 877 641 937 6,8 46,1
114158 ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM M3 403 1 772 1 152 1 216 1 026 -10,9 -15,6
11421 ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z BETON DÍLCŮ M3 125 2 272 1 168 1 209 3 530 202,1 191,9
11422 ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z BETONU PROSTÉHO M3 878 3 647 2 311 2 029 3 530 52,7 74,0
11424 ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA SUCHO M3 214 56 620 6 114 471 379 -93,8 -19,6
11425 ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC M3 125 2 028 1 238 1 367 1 750 41,3 28,0
114257 ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z LOMKAM NA MC, ODVOZ DO 16KM M3 2 692 23 235 12 963 12 963 2 090 -83,9 -83,9
114258 ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z LOMKAM NA MC, ODVOZ DO 20KM M3 791 2 110 1 380 1 240 2 160 56,5 74,2
11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 0 12 074 228 78 80 -65,0 2,4
11512 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN HOD 0 76 393 760 125 131 -82,8 4,8
11513 ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN HOD 60 302 193 219 192 -0,5 -12,1
11514 ČERPÁNÍ VODY DO 4000 L/MIN HOD 113 116 976 17 600 358 322 -98,2 -10,0
11521 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 100 NEBO ŽLABY R.O. DO 0,3M M 152 1 645 436 352 230 -47,2 -34,6
11522 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 200 NEBO ŽLABY R.O. DO 0,7M M 14 1 800 436 431 384 -12,0 -11,0
11523 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M M 29 4 894 965 406 488 -49,4 20,1
11524 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M M 29 10 432 1 602 904 690 -56,9 -23,7
11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M 78 6 658 1 802 1 314 1 140 -36,7 -13,2
11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M 680 8 750 2 350 1 648 1 700 -27,7 3,2
11527 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M M 317 18 533 3 514 3 044 2 620 -25,4 -13,9
11528 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1600MM NEBO ŽLAB R.O. DO 5,0M M 651 3 122 1 887 1 585 2 620 38,8 65,3
115311 ČERPÁNÍ VODY Z PODZEMÍ DO 500L/MIN VÝŠKY DO 20M HOD 19 4 919 644 111 98 -84,8 -11,4
115321 ČERPÁNÍ VODY Z PODZEMÍ DO 1000L/MIN VÝŠKY DO 20M HOD 83 1 312 217 174 144 -33,8 -17,4
115411 PROVIZ ODVEDENÍ VODY V PODZEMÍ PŘI RAŽBĚ DOVRCHNÍ DO 15L/S M 234 1 093 662 661 505 -23,8 -23,6
12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 0 1 443 135 75 51 -62,2 -32,1
121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 0 1 038 124 107 51 -58,7 -52,2
121102 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM M3 15 359 126 119 66 -47,5 -44,3
121103 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 3KM M3 54 721 159 136 80 -49,8 -41,0
121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3 0 533 155 131 109 -29,6 -17,0
121105 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 8KM M3 62 594 210 203 155 -26,4 -23,8
121106 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 12KM M3 20 433 158 123 215 36,1 74,7
121107 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 16KM M3 56 1 617 376 223 276 -26,6 23,7
121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3 0 635 323 285 334 3,5 17,1
121109 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ORNICE M3 0 14 10 12 14 45,4 13,0
12110a SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - BEZ DOPRAVY M3 12 460 131 120 34 -74,0 -71,6
12110B SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA M3KM 1 460 111 85 14 -87,3 -83,5
12190 PŘEVRSTVENÍ ORNICE M3 0 676 52 20 54 4,0 173,7
12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 27 1 742 277 146 120 -56,6 -17,9
122731 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 64 164 130 155 120 -8,0 -22,5
122732 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 81 242 149 90 136 -8,8 50,8
122735 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 222 472 303 259 216 -28,8 -16,7
122736 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 278 505 376 362 265 -29,6 -26,7
122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 127 413 284 284 377 32,8 32,7
12273a ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 49 935 287 129 104 -63,7 -19,4
12273b ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 49 342 156 137 14 -91,1 -89,8
12283 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II M3 0 542 182 148 261 43,3 76,4
122831 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM M3 57 243 150 150 261 74,5 74,5
122833 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 3KM M3 397 459 428 428 301 -29,7 -29,7
122835 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 8KM M3 315 538 426 426 402 -5,6 -5,6
122836 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3 341 538 447 462 471 5,4 1,9
122837 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM M3 250 513 382 382 556 45,7 45,7
12283a ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II - BEZ DOPRAVY M3 49 300 143 53 240 67,9 351,0
12283b ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II - DOPRAVA M3KM 259 300 280 280 21 -92,5 -92,5
12293 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III M3 149 741 348 155 462 32,7 198,4
122937 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 16KM M3 360 794 577 577 764 32,4 32,4
12293a ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III - BEZ DOPRAVY M3 53 60 56 56 441 680,9 680,9
12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 19 970 145 112 171 18,2 52,4
123731 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 0 277 119 108 120 0,6 11,2
123732 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 65 207 142 130 136 -4,2 4,9
123733 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 3KM M3 141 149 145 146 151 3,8 3,4
123734 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 96 198 160 165 176 9,9 6,6
123735 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 147 1 053 323 232 212 -34,3 -8,7
123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 101 721 311 234 265 -14,9 13,3
123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 0 1 209 235 206 372 58,5 80,8
12373a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 19 517 146 102 104 -28,9 1,6
12373B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA M3KM 1 779 146 103 14 -90,4 -86,5
12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3 0 639 227 216 381 67,8 76,1
123831 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 1KM M3 57 670 270 84 381 41,1 354,6
123834 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 5KM M3 109 174 142 142 462 226,2 226,2
123835 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 8KM M3 220 538 379 379 523 38,1 38,1
123836 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3 480 538 501 485 603 20,4 24,3
123838 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 158 699 247 159 764 209,5 380,5
12383a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II - BEZ DOPRAVY M3 0 479 192 168 361 87,8 114,5
12383b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II - DOPRAVA M3KM 115 645 272 168 21 -92,3 -87,5
12393 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III M3 86 2 139 410 325 514 25,3 58,1
123936 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 12KM M3 286 293 291 293 734 151,9 150,3
12393a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III - BEZ DOPRAVY M3 6 710 174 100 492 183,2 392,9
12473 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I M3 67 1 170 245 174 125 -49,1 -28,2
124731 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 120 194 183 194 125 -31,7 -35,4
124732 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 217 217 217 217 141 -35,1 -35,0
124736 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 178 234 212 224 272 28,4 21,5
124738 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 275 306 286 275 381 33,0 38,8
12483 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. II M3 95 680 477 680 282 -40,9 -58,5
12493 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. III M3 245 732 516 544 683 32,3 25,5
12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 0 1 300 111 95 89 -19,9 -6,7
125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 0 123 88 93 89 1,1 -3,8
125732 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 37 87 69 75 104 51,0 39,4
125733 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 3KM M3 95 176 129 116 120 -7,1 3,1
125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 110 693 249 199 146 -41,2 -26,6
125735 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 11 461 242 256 181 -25,3 -29,3
125736 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 87 435 241 226 231 -4,3 2,3
125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 0 1 023 352 341 331 -6,0 -2,8
12573a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 1 951 136 93 75 -44,7 -19,7
12573b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - DOPRAVA M3KM 0 779 120 83 14 -88,4 -83,1
12583 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II M3 0 479 195 189 207 6,1 9,4
12583a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II - BEZ DOPRAVY M3 125 293 206 204 184 -10,8 -9,7
12583b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II - DOPRAVA M3KM 125 434 234 188 21 -91,0 -88,8
12673 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I M3 29 701 143 120 176 22,8 46,7
126736 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 310 701 506 506 311 -38,5 -38,5
126738 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 35 334 185 185 412 122,9 122,9
12673a ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 109 614 381 401 161 -57,7 -59,8
12683 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. II M3 52 664 246 132 537 118,3 305,7
12693 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. III M3 122 279 161 122 941 482,9 668,8
12773 VYKOPÁVKY POD VODOU TŘ I M3 182 622 339 278 279 -17,6 0,5
127738 VYKOPÁVKY POD VODOU TŘ I S ODVOZEM DO 20KM M3 71 769 536 769 485 -9,5 -36,9
12783 VYKOPÁVKY POD VODOU TŘ II M3 247 1 608 1 154 1 608 328 -71,6 -79,6
12841 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. II M3 180 1 313 603 514 778 29,0 51,4
12843 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II M3 63 235 139 123 129 -7,0 4,9
12891 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III M3 514 1 442 911 983 1 620 77,8 64,9
12893 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III M3 75 226 145 154 160 10,0 3,9
12910 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M3 9 1 344 390 323 309 -20,8 -4,5
12911 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2 0 249 14 6 1 -92,9 -84,2
12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 22 1 669 389 382 406 4,5 6,4
12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 0 622 68 55 40 -41,1 -27,2
12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2 0 417 86 69 76 -11,5 10,8
12926 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 300MM M2 21 129 62 47 120 92,3 153,1
12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 25 1 582 430 348 306 -28,8 -12,0
12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 0 645 122 110 89 -27,1 -19,0
12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 0 807 197 150 120 -39,1 -19,8
12933 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M M 58 606 185 166 160 -13,4 -3,8
12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3 0 5 249 1 092 679 328 -70,0 -51,7
12950 ČIŠTĚNÍ NÁDRŽÍ A RYBNÍKŮ OD NÁNOSŮ M3 241 1 833 509 415 433 -15,0 4,3
12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 60 4 560 696 491 2 180 213,3 343,9
12970 ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET KUS 279 26 817 2 569 1 251 544 -78,8 -56,5
12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS 0 4 609 1 027 644 433 -57,8 -32,7
12993 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM M 7 1 945 146 83 87 -40,4 5,4
129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M 21 1 058 214 169 184 -14,0 9,0
129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M 0 1 549 276 211 288 4,4 36,8
129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M 22 13 544 473 333 379 -19,9 14,0
129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M 0 2 107 410 379 485 18,3 27,9
12996 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM M 0 3 963 561 461 577 2,8 25,2
129971 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM M 16 1 961 656 580 678 3,4 16,9
129972 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1200MM M 60 2 464 649 597 771 18,8 29,1
12998 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1600MM M 52 1 277 576 554 873 51,5 57,7
12999 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN PŘES 1600MM M 72 1 354 594 576 966 62,7 67,7
13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 0 2 716 380 211 212 -44,3 0,3
131731 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 74 9 001 523 176 212 -59,5 20,6
131733 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM M3 538 619 579 579 241 -58,4 -58,4
131734 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 270 1 366 779 780 272 -65,1 -65,1
131735 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 367 1 497 930 888 311 -66,6 -65,0
131736 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 187 1 213 481 304 362 -24,7 19,0
131737 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 728 1 283 810 728 412 -49,1 -43,4
131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 112 5 866 658 418 462 -29,7 10,4
131739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 2 1 647 276 2 14 -94,9 573,1
13173a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 0 2 486 824 819 197 -76,1 -75,9
13173b HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 71 2 486 541 269 14 -97,4 -94,8
13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 0 1 559 329 312 362 9,9 15,9
131831 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM M3 177 1 600 1 037 1 333 362 -65,1 -72,8
131834 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM M3 396 510 453 453 442 -2,4 -2,4
131836 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3 254 902 561 472 583 3,9 23,6
131837 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM M3 562 1 004 709 562 664 -6,4 18,2
131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 306 825 511 389 743 45,5 90,9
13183a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II - BEZ DOPRAVY M3 71 738 253 222 340 34,3 53,1
13183b HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA M3KM 71 537 319 331 21 -93,4 -93,6
13193 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III M3 93 1 650 622 540 1 003 61,2 85,8
131936 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 12KM M3 496 916 565 496 1 220 116,0 146,0
131938 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 264 1 407 542 445 1 390 156,4 212,3
13193a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III - BEZ DOPRAVY M3 77 607 298 202 983 230,4 387,8
13193b HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III - DOPRAVA M3KM 866 1 395 1 131 1 131 21 -98,1 -98,1
13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 0 9 556 446 301 256 -42,6 -14,9
132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 0 1 406 507 397 256 -49,5 -35,5
132732 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 397 1 302 616 499 279 -54,7 -44,1
132733 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM M3 272 1 051 593 397 288 -51,4 -27,4
132734 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 1 422 1 667 1 581 1 667 309 -80,5 -81,5
132735 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 344 2 240 839 692 340 -59,5 -50,8
132736 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 253 1 385 557 448 379 -32,0 -15,5
132737 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 138 1 306 688 666 423 -38,5 -36,5
132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 97 1 928 497 437 472 -5,1 8,0
132739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 1 2 2 2 14 586,3 573,1
13273a HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 0 119 538 1 640 843 242 -85,2 -71,3
13273b HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 0 1 657 736 794 14 -98,1 -98,2
13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 0 3 519 521 397 925 77,6 133,2
132831 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM M3 800 1 203 1 082 1 162 925 -14,5 -20,4
132835 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 8KM M3 433 449 442 443 1 050 137,6 137,0
132836 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3 270 472 371 371 1 080 191,3 191,3
132837 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM M3 391 939 582 416 1 140 95,9 174,2
132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 245 534 512 534 1 200 134,2 124,6
13283a HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - BEZ DOPRAVY M3 0 1 132 541 478 904 67,0 89,3
13283b HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA M3KM 224 657 430 393 21 -95,1 -94,7
13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3 127 4 826 1 008 835 1 410 39,8 68,9
132935 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 8KM M3 480 547 519 530 1 540 196,6 190,5
132936 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 12KM M3 270 682 476 476 1 630 242,7 242,7
132938 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 305 988 764 988 1 790 134,3 81,1
13293A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - BEZ DOPRAVY M3 0 597 308 254 1 390 351,4 446,8
13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 17 1 948 650 589 614 -5,5 4,2
133731 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 0 943 506 574 614 21,4 7,0
133736 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 257 706 560 638 764 36,5 19,7
133738 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 0 800 469 581 874 86,3 50,4
13383 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 143 1 549 677 680 1 070 58,0 57,4
133838 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 252 534 442 490 1 470 232,8 199,7
13393 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3 475 4 849 2 138 1 615 1 810 -15,4 12,1
133938 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 380 988 684 684 2 190 220,0 220,0
14113 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 200MM M 0 39 063 5 516 4 328 7 400 34,2 71,0
141145 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 300MM M 0 16 532 7 393 6 445 10 600 43,4 64,5
141146 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 400MM M 2 576 20 976 9 856 8 354 11 400 15,7 36,5
141157 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 500MM M 1 417 32 651 11 549 11 045 12 500 8,2 13,2
141158 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 600MM M 1 860 39 960 19 609 20 204 23 000 17,3 13,8
14116 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 800MM M 2 437 32 339 19 357 23 987 28 500 47,2 18,8
141171 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 1000MM M 8 448 53 431 27 586 24 680 41 300 49,7 67,3
141172 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 1200MM M 15 230 53 622 34 684 34 813 46 000 32,6 32,1
14118 PROTLAČOVÁNÍ OCEL POTRUBÍ DN DO 1600MM M 17 486 148 217 62 084 50 210 57 500 -7,4 14,5
141245 PROTLAČOVÁNÍ BETON POTRUBÍ DN DO 300MM M 13 083 15 900 14 229 13 704 16 600 16,7 21,1
141257 PROTLAČOVÁNÍ BETON POTRUBÍ DN DO 500MM M 12 270 50 363 28 007 24 698 23 100 -17,5 -6,5
141258 PROTLAČOVÁNÍ BETON POTRUBÍ DN DO 600MM M 7 217 43 485 21 081 17 984 37 600 78,4 109,1
14126 PROTLAČOVÁNÍ BETON POTRUBÍ DN DO 800MM M 13 162 55 022 36 870 43 300 45 100 22,3 4,2
141271 PROTLAČOVÁNÍ BETON POTRUBÍ DN DO 1000MM M 22 501 81 152 51 842 43 700 56 000 8,0 28,1
141272 PROTLAČOVÁNÍ BETON POTRUBÍ DN DO 1200MM M 13 584 20 194 16 889 16 889 67 400 299,1 299,1
14173 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 0 86 831 3 806 2 453 2 800 -26,4 14,2
141733 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 0 12 190 2 470 2 199 2 400 -2,8 9,1
142411 RAŽENÍ ŠTOL TECHNOL TŘ.4 HORN SUCHÁ BEZ TRHAVIN DOVRCHNĚ M3 0 4 094 2 249 2 330 2 430 8,0 4,3
142511 RAŽENÍ ŠTOL TECHNOL TŘ.5A HORN SUCHÁ BEZ TRHAVIN DOVRCHNĚ M3 0 4 229 2 115 2 115 3 360 58,9 58,9
143312 RAŽENÍ ŠACHET TECHNOL TŘ.3 HORN SUCHÁ BEZ TRHAVIN ÚPADNĚ M3 1 880 2 147 1 925 1 880 1 960 1,8 4,3
144224 RAŽENÍ KALOTY TUNELU TT 2 HORN SUCHÁ S TRHAVINAMI ÚPADNĚ M3 1 753 3 136 2 140 1 835 2 060 -3,7 12,3
144234 RAŽENÍ JÁDRA TUNELU TT 2 HORN SUCHÁ S TRHAVINAMI ÚPADNĚ M3 1 315 2 381 1 552 1 376 1 950 25,6 41,7
144252 RAŽENÍ DNA TUNELU TT 2 HORN SUCHÁ BEZ TRHAVIN ÚPADNĚ M3 1 559 2 725 2 142 2 142 0 0,0 0,0
144254 RAŽENÍ DNA TUNELU TT 2 HORN SUCHÁ S TRHAVINAMI ÚPADNĚ M3 1 490 1 559 1 525 1 525 0 0,0 0,0
144264 RAŽENÍ VÝKLENKŮ V PŘÍČ SMĚRU TT 2 HOR SUCHÁ S TRHAV ÚPADNĚ M3 4 738 5 002 4 870 4 870 2 870 -41,1 -41,1
144311 RAŽENÍ TUNELU PLNÝ PROFIL TT 3 HOR SUCHÁ BEZ TRHAVIN DOVRCH M3 2 625 2 784 2 678 2 625 1 630 -39,1 -37,9
144352 RAŽENÍ DNA TUNELU TT 3 HORN SUCHÁ BEZ TRHAVIN ÚPADNĚ M3 2 022 2 034 2 032 2 034 0 0,0 0,0
144411 RAŽENÍ TUNELU PLNÝ PROFIL TT 4 HORN SUCHÁ BEZ TRHAVIN DOVRCH M3 3 346 3 507 3 400 3 346 2 220 -34,7 -33,7
144422 RAŽENÍ KALOTY TUNELU TT 4 HORN SUCHÁ BEZ TRHAVIN ÚPADNĚ M3 2 447 3 106 2 521 2 447 2 540 0,8 3,8
144432 RAŽENÍ JÁDRA TUNELU TT 4 HORN SUCHÁ BEZ TRHAVIN ÚPADNĚ M3 1 836 2 713 1 961 1 836 2 310 17,8 25,8
144452 RAŽENÍ DNA TUNELU TT 4 HORN SUCHÁ BEZ TRHAVIN ÚPADNĚ M3 2 081 3 574 2 247 2 081 2 170 -3,4 4,3
144461 RAŽENÍ VÝKLENKŮ V PŘÍČ SMĚRU TT 4 HOR SUCHÁ BEZ TRHAV DOVRCH M3 2 303 3 168 2 736 2 736 3 110 13,7 13,7
144463 RAŽENÍ VÝKLENKŮ V PŘÍČ SMĚRU TT 4 HOR SUCHÁ S TRHAV DOVRCHNĚ M3 2 022 3 320 2 671 2 671 3 600 34,8 34,8
144551 RAŽENÍ DNA TUNELU TT 5A HORN SUCHÁ BEZ TRHAVIN DOVRCHNĚ M3 1 533 2 109 1 821 1 821 0 0,0 0,0
14907 PŘÍPL ZA PŘERUŠENÍ RAZÍCÍCH PRACÍ PŘES 6 DO 24 HOD HOD 0 99 940 15 038 3 607 2 840 -81,1 -21,3
14908 PŘÍPL ZA PŘERUŠENÍ RAZÍCÍCH PRACÍ PŘES 24 HOD DEN 0 1 218 022 228 924 138 679 42 600 -81,4 -69,3
149231 PŘÍP ZA HOR MOKR PŘI DOVRCH RAŽBĚ TT 2 PŘÍTOK VODY DO 5L/S M3 96 2 011 1 054 1 054 149 -85,9 -85,9
149241 PŘÍP ZA HOR MOKR PŘI ÚPADNÍ RAŽBĚ TT 2 PŘÍTOK VODY DO 5L/S M3 156 393 235 156 180 -23,5 15,1
149331 PŘÍP ZA HOR MOKR PŘI DOVRCH RAŽBĚ TT 3 PŘÍTOK VODY DO 5L/S M3 125 3 038 1 107 158 164 -85,2 3,8
149341 PŘÍP ZA HOR MOKR PŘI ÚPADNÍ RAŽBĚ TT 3 PŘÍTOK VODY DO 5L/S M3 194 204 202 204 203 0,3 -0,4
149431 PŘÍP ZA HOR MOKR PŘI DOVRCH RAŽBĚ TT 4 PŘÍTOK VODY DO 5L/S M3 134 8 847 4 491 4 491 218 -95,1 -95,1
149441 PŘÍP ZA HOR MOKR PŘI ÚPADNÍ RAŽBĚ TT 4 PŘÍTOK VODY DO 5L/S M3 208 448 234 208 259 10,6 24,8
149531 PŘÍP ZA HOR MOKR PŘI DOVRCH RAŽBĚ TT 5A PŘÍTOK VODY DO 5L/S M3 143 6 856 3 500 3 500 244 -93,0 -93,0
15321 ZAJIŠTĚNÍ VÝRUBU ŠACHET Z OCEL VÁLCOVANÝCH PROF V HOR SUCHÉ T 35 800 61 662 40 972 35 800 37 300 -9,0 4,2
16111 SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA DOPRAVNÍ VÝŠKU DO 50M M3 681 934 717 681 710 -1,0 4,3
16120 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA POVRCHU M3 74 327 198 210 184 -7,3 -12,5
161214 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA POVRCHU DO 5 KM M3 64 491 119 68 246 106,9 261,1
161218 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA POVRCHU DO 20 KM M3 13 358 240 238 505 110,5 112,4
161219 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA POVRCHU PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM M3 8 25 16 16 15 -6,3 -3,9
16131 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY V PODZEMÍ PŘES 50 DO 500M M3 60 226 163 175 235 44,6 34,0
16132 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY V PODZEMÍ PŘES 500M DO 1000M M3 86 161 160 161 370 131,8 129,4
16171 NAKLÁDÁNÍ RUBANINY Z NEZAVINĚNÉHO NADVÝLOMU M3 48 267 212 267 51 -75,9 -80,9
16220 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI Z VÝRUBU NA POVRCHU M3 210 1 100 233 210 184 -21,1 -12,5
162214 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI Z VÝRUBU NA POVRCHU DO 5 KM M3 74 91 85 91 298 249,2 228,0
163216 VODOROVNÉ PŘEMÍST VYBOUR HMOT Z VÝRUBU NA POVRCHU DO 12 KM T 148 1 577 505 148 669 32,4 352,1
17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 0 1 433 184 96 58 -68,5 -39,5
171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS M3 0 1 351 136 65 58 -57,4 -10,1
171102 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS M3 0 1 023 109 71 62 -43,2 -13,1
171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3 0 1 485 167 82 72 -56,9 -12,1
171104 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 101% PS M3 0 350 122 77 76 -37,5 -1,4
171105 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 102% PS M3 0 1 681 273 194 85 -68,8 -56,2
171106 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 103% PS M3 78 1 078 352 283 104 -70,4 -63,3
17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 13 899 246 240 360 46,2 50,0
171111 ULOŽENÍ SYP DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY SE ZHUT DO 95% PS M3 59 1 097 280 222 391 39,6 75,8
17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 0 3 402 75 17 16 -78,7 -4,6
17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 19 1 090 218 128 109 -49,9 -15,0
171303 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS M3 0 1 136 165 101 109 -34,1 7,5
17131 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 59 1 066 337 335 403 19,5 20,4
17150 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ ZE ZEMIN NEPROPUST M3 55 2 294 567 298 87 -84,7 -70,8
17160 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE ZHUTNĚNÍM M3 8 1 029 168 82 85 -49,3 3,9
17170 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUTNĚNÍM M3 26 2 353 293 122 75 -74,4 -38,7
17171 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 67 641 316 287 369 16,6 28,6
17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 13 2 170 476 470 541 13,6 15,1
17191 VYLEHČENÝ NÁSYP Z LEHKÉHO KERAMICKÉHO KAMENIVA (LKK) M3 225 1 863 1 358 1 863 1 480 9,0 -20,5
17210 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 49 2 767 769 476 216 -71,9 -54,6
17220 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN BEZ ZHUT M3 9 578 216 175 197 -8,9 12,3
17250 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 0 4 543 964 840 767 -20,5 -8,6
17260 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN KAMENITÝCH M3 564 850 778 850 184 -76,4 -78,4
17280 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 151 3 155 953 749 625 -34,4 -16,5
17290 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3 0 1 560 401 173 184 -54,1 6,4
17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 0 1 430 258 202 196 -24,0 -3,2
173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 0 1 733 234 214 216 -7,9 1,1
17320 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 0 905 221 136 144 -35,0 5,7
17360 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z HORNIN KAMENITÝCH M3 318 881 675 748 379 -43,8 -49,3
17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 0 1 506 625 598 708 13,4 18,5
17390 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3 162 1 476 616 543 582 -5,6 7,2
17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 0 5 293 187 125 109 -41,7 -12,6
17421 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ M3 0 1 022 151 93 53 -65,0 -42,7
17451 ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 69 1 427 354 233 328 -7,3 40,7
17461 ZÁSYP JAM A RÝH Z HORNIN KAMENITÝCH M3 93 1 868 476 486 100 -79,0 -79,4
17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 0 2 646 581 564 625 7,5 10,9
17491 ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3 54 4 949 570 635 100 -82,5 -84,2
17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 0 4 057 342 263 201 -41,2 -23,6
17521 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU BEZ ZHUT M3 79 2 265 602 484 298 -50,5 -38,4
17551 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 440 989 702 772 379 -46,0 -50,9
17561 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z HORNIN KAMENITÝCH M3 214 2 573 625 475 379 -39,4 -20,3
17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 0 4 257 702 691 750 6,9 8,5
17591 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3 89 1 516 580 644 379 -34,6 -41,1
17610 VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUT M3 48 1 747 555 498 298 -46,3 -40,2
17620 VÝPLNĚ ZE ZEMIN BEZ ZHUT M3 222 350 301 350 216 -28,1 -38,4
17650 VÝPLNĚ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 303 1 594 572 613 462 -19,3 -24,6
17660 VÝPLNĚ ZE ZEMIN KAMENITÝCH M3 149 1 195 600 623 485 -19,1 -22,1
17680 VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 125 3 448 977 703 1 070 9,5 52,3
17710 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 48 5 089 555 198 151 -72,8 -23,8
17720 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN BEZ ZHUT M3 22 279 159 143 161 1,5 12,3
17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 72 7 916 875 579 402 -54,1 -30,6
17760 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN KAMENITÝCH A BALVANITÝCH M3 114 2 269 683 454 424 -37,9 -6,6
17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 69 2 224 752 558 631 -16,1 13,1
17810 ZÁSYP V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH ZE ZEMIN SE ZHUT M3 96 1 026 364 269 279 -23,3 3,8
17820 ZÁSYP V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH ZE ZEMIN BEZ ZHUT M3 144 1 006 511 447 216 -57,7 -51,7
17880 ZÁSYP V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH Z NAKUP MATERIÁLŮ M3 385 965 677 791 812 19,9 2,7
17910 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 99 951 338 231 241 -28,6 4,4
18010 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 4 243 789 6 722 69 57 -99,2 -17,4
18020 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH M2 1 247 35 26 32 -9,2 24,4
18030 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY LESNÍCH PLOCH M2 6 259 64 41 43 -33,3 5,7
18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2 0 787 760 3 351 25 21 -99,4 -17,1
18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 0 1 457 20 14 13 -34,8 -7,9
18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 0 453 27 19 21 -22,9 10,4
18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 0 1 372 30 10 6 -79,9 -40,7
18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3 3 1 461 105 43 21 -80,0 -51,3
18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 0 721 52 27 21 -59,7 -22,6
18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2 2 280 35 20 43 22,7 115,6
18216 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,75M M2 7 149 41 20 67 62,6 228,6
18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 0 1 293 188 165 216 14,6 31,3
18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 0 3 088 93 33 23 -75,3 -31,1
18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 0 737 43 33 32 -26,4 -2,4
18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 7 1 019 62 44 43 -31,0 -1,6
18224 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M M2 15 251 69 42 57 -18,0 36,7
18225 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,50M M2 37 1 477 126 73 102 -19,0 39,6
18226 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,75M M2 36 277 155 148 153 -1,5 3,4
18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 0 1 233 156 113 166 6,3 47,5
18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 0 2 346 47 31 15 -68,2 -51,0
18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 0 437 37 27 23 -38,0 -15,1
18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2 0 885 55 33 32 -42,3 -3,7
18234 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,25M M2 0 268 55 31 41 -25,0 34,1
18235 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,50M M2 0 607 66 44 76 15,8 71,1
18236 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,75M M2 18 355 105 77 120 14,6 56,1
18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 0 1 051 25 16 14 -43,4 -11,7
18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 0 162 22 17 17 -23,7 -2,6
18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU M2 0 281 28 20 25 -10,9 27,6
18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2 36 382 111 103 133 19,6 29,1
18246 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU POLOŽENÍM TRAVNATÉHO KOBERCE M2 10 605 78 31 145 85,4 362,5
18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 0 1 440 12 3 4 -65,6 40,4
18311 ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2 3 205 14 11 15 6,4 42,9
18331 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY M2 1 84 11 8 10 -6,5 29,7
183311 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY MECHANICKY M2 0 29 8 6 10 28,0 69,8
183312 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY RUČNĚ M2 0 457 17 10 10 -41,5 0,0
18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 0 39 3 2 2 -40,3 -19,4
183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 0 43 4 3 3 -16,2 6,8
183512 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ VÝBĚROVÉ M2 1 10 4 3 5 40,1 94,6
18461 MULČOVÁNÍ M2 0 253 86 78 78 -9,3 0,2
18462 OŠETŘENÍ MULČOVÁNÍ M2 9 415 39 9 10 -74,5 6,7
18471 OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH M2 0 4 256 24 8 21 -12,1 163,8
18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS 2 3 230 62 27 32 -48,1 19,7
184721 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 50CM KUS 33 3 955 1 705 2 277 1 470 -13,8 -35,5
18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 25 5 359 311 273 282 -9,2 3,3
184A1 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS 43 160 109 113 106 -2,7 -6,2
184A2 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS 22 348 79 61 75 -5,1 22,1
184B11 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 8CM, VÝŠ DO 1,2M KUS 226 896 623 752 803 28,9 6,8
184B12 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM, VÝŠ DO 1,7M KUS 432 3 875 1 306 1 060 952 -27,1 -10,2
184B13 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M KUS 909 6 585 2 124 1 598 1 080 -49,2 -32,4
184B14 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M KUS 608 6 428 2 616 1 898 1 290 -50,7 -32,0
184B15 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M KUS 1 510 7 316 4 437 4 762 1 600 -63,9 -66,4
184B16 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 18CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M KUS 2 510 6 832 4 641 4 185 2 580 -44,4 -38,4
184B17 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 20CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M KUS 3 366 6 618 4 813 4 456 3 310 -31,2 -25,7
184B22 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD KMENE DO 10CM, VÝŠ DO 1,7M KUS 240 1 900 1 016 909 994 -2,2 9,4
184B23 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M KUS 1 141 1 579 1 360 1 360 1 140 -16,2 -16,2
184D11 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE DO 0,8M KUS 190 3 793 960 419 449 -53,2 7,2
184D14 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE DO 1,5M KUS 813 19 884 4 422 1 988 803 -81,8 -59,6
184D21 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH V KONTEJNERU VÝŠKY KMENE DO 0,8M KUS 365 792 600 622 492 -18,0 -21,0
184E1 PŘESAZOVÁNÍ KEŘŮ KUS 124 138 127 124 193 52,2 55,6
184E2 PŘESAZOVÁNÍ STROMŮ KUS 1 783 2 389 2 084 2 079 2 870 37,7 38,1
18510 BIOLOGICKÁ REKULTIVACE DVOULETÁ M2 0 182 31 18 25 -19,0 36,6
18520 BIOLOGICKÁ REKULTIVACE TŘÍLETÁ M2 0 228 32 18 30 -6,1 63,0
18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 0 2 348 341 307 402 18,1 31,0
18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3 1 1 053 38 19 51 33,4 173,0
21150 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA M3 0 1 312 739 820 724 -2,0 -11,7
21151 SANAČNÍ ŽEBRA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 287 3 039 1 334 1 030 917 -31,3 -11,0
21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0 1 778 770 777 724 -6,0 -6,8
21157 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 0 1 367 594 594 617 3,9 3,9
21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 0 1 273 50 36 50 0,2 40,4
211991 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z FÓLIE PVC M2 82 135 109 109 118 8,4 8,4
211992 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z FÓLIE PE M2 99 168 122 99 90 -26,4 -9,3
21201 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOVOVÝCH DN DO 80MM M 0 932 383 335 194 -49,4 -42,0
21202 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 100MM M 178 1 094 426 342 211 -50,4 -38,3
212025 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M 148 196 166 152 205 23,6 34,9
21203 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM M 394 1 402 646 394 270 -58,2 -31,4
212035 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 163 816 343 349 264 -23,1 -24,4
212036 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TŘ II M 231 898 462 256 320 -30,7 24,8
21204 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM M 428 524 492 524 446 -9,4 -14,9
21212 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB BETON DN 100MM M 81 836 352 310 348 -1,3 12,1
21214 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB BETON DN 200MM M 576 588 582 582 398 -31,7 -31,7
21243 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB KAMENIN DĚR DN 150MM M 242 1 153 636 586 515 -19,0 -12,1
21244 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB KAMENIN DĚR DN 200MM M 511 1 501 914 881 565 -38,2 -35,9
21251 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB PÁLENÝCH DRENÁŽ DN DO 80MM M 177 235 192 177 270 40,8 52,2
21252 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB PÁL DRENÁŽ DN DO 100MM M 49 831 215 177 279 29,5 57,2
212525 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB PÁL DREN DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M 249 249 249 249 266 6,8 6,8
21253 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB PÁL DREN DN DO 160MM M 286 842 549 617 337 -38,6 -45,3
21261 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 80MM M 69 560 293 256 255 -13,1 -0,3
212615 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 80MM, RÝHA TŘ I M 132 287 233 232 242 3,9 4,3
21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M 0 3 129 400 294 285 -28,8 -3,1
212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M 156 786 311 260 271 -12,9 4,2
212626 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ II M 164 940 445 386 413 -7,2 7,0
21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 0 7 549 630 508 325 -48,4 -36,0
212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 51 1 194 410 326 309 -24,7 -5,1
212636 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ II M 196 1 577 668 506 473 -29,2 -6,5
212637 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ III M 325 1 681 845 814 890 5,3 9,4
21264 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 52 2 467 628 554 378 -39,8 -31,7
212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 150 2 047 542 345 360 -33,6 4,3
212646 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ II M 285 764 529 559 553 4,6 -1,0
212647 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ III M 356 1 254 915 904 948 3,6 4,9
21265 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 300MM M 265 2 061 1 140 788 1 040 -8,8 31,9
21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 0 165 440 5 469 2 739 2 630 -51,9 -4,0
21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0 517 538 89 323 78 200 81 500 -8,8 4,2
21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 0 607 91 57 56 -38,5 -0,9
21362 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOSÍTĚ M2 56 675 248 214 179 -27,8 -16,5
21363 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE M2 71 4 793 285 260 410 44,1 57,7
21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 40 1 418 576 581 724 25,6 24,7
21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 0 3 177 761 763 850 11,7 11,5
21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 51 4 430 789 773 668 -15,3 -13,6
21457 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 0 1 736 686 719 482 -29,8 -33,0
21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 22 161 55 43 71 29,7 64,4
21566 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M M2 79 173 108 91 151 39,3 65,2
215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 71 224 88 87 198 123,8 126,8
215669 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5% M2 2 13 8 7 21 164,2 207,5
22117 PILOTY BERANĚNÉ KOVOVÉ T 18 504 135 464 75 443 46 883 37 600 -50,2 -19,8
22118 PILOTY BERANĚNÉ DŘEVĚNÉ M3 6 420 102 429 42 684 19 204 17 500 -59,0 -8,9
22431 PILOTY Z PROST BETONU M3 3 140 12 455 5 210 3 772 3 880 -25,5 2,9
224313 PILOTY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 1 857 23 766 11 221 3 507 3 560 -68,3 1,5
224314 PILOTY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 2 041 6 621 3 987 3 403 3 880 -2,7 14,0
22432 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU M3 2 455 10 511 5 169 4 231 3 980 -23,0 -5,9
224323 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C16/20 M3 2 429 8 020 3 548 2 882 3 330 -6,2 15,5
224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 0 24 978 3 718 3 381 3 670 -1,3 8,5
224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 0 14 366 4 069 3 783 3 830 -5,9 1,2
224326 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C40/50 M3 2 305 5 147 4 060 4 046 4 420 8,9 9,2
22436 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI T 28 200 44 921 32 869 28 992 29 400 -10,6 1,4
224364 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10425, B420B T 22 234 48 380 33 610 32 063 28 800 -14,3 -10,2
224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 0 70 665 30 751 28 722 28 800 -6,3 0,3
224366 VÝZTUŽ PILOT Z KARI SÍTÍ T 30 101 50 058 40 079 40 079 26 300 -34,4 -34,4
224367 VÝZTUŽ PILOT TUHÁ T 3 776 95 843 39 770 39 253 27 400 -31,1 -30,2
22452 PILOTY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 84 12 201 1 387 824 994 -28,3 20,6
22457 PILOTY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 0 7 629 1 687 1 041 813 -51,8 -21,9
22494 PILOTY ZHOTOV NA MÍSTĚ Z KOVU (VÝPAŽNICE PONECH VE VRTU) T 0 135 617 37 788 39 171 27 100 -28,3 -30,8
22499 OCHRANNÝ PLÁŠŤ PILOT Z FÓLIE Z PLASTICKÝCH HMOT M2 0 742 402 396 151 -62,4 -61,9
22594 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T 10 393 48 771 25 777 20 690 29 900 16,0 44,5
22595 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (KUBATURA) M3 7 795 15 384 13 256 14 923 6 850 -48,3 -54,1
22595A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (PLOCHA) M2 427 915 625 451 364 -41,8 -19,3
22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 450 665 113 48 552 28 048 24 400 -49,7 -13,0
22695 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) M3 920 43 403 10 043 8 494 4 920 -51,0 -42,1
22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 250 1 972 778 844 279 -64,2 -66,9
227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M 0 16 253 1 952 1 665 1 810 -7,3 8,7
227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 87 4 653 1 806 1 451 2 270 25,7 56,4
227841 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU M 907 4 862 2 779 2 754 2 710 -2,5 -1,6
227851 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 300MM NA POVRCHU M 1 933 4 131 3 398 4 131 3 540 4,2 -14,3
228122 ODBOURÁNÍ PILOT ZE ŽELEZOBET DÍLCŮ M3 1 411 7 332 4 276 4 181 5 040 17,9 20,5
228171 VYTAHOVÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ T 0 10 493 5 885 6 523 9 560 62,5 46,6
228172 ODŘEZÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ KUS 154 4 104 814 319 505 -37,9 58,3
23117 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (HMOTNOST) T 0 154 965 21 358 17 019 22 900 7,2 34,6
23117A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (PLOCHA) M2 2 152 77 373 17 555 4 613 2 790 -84,1 -39,5
23118 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (KUBATURA) M3 1 715 22 500 14 192 16 163 24 100 69,8 49,1
23217 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST) T 527 56 305 20 664 17 258 18 100 -12,4 4,9
23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) M2 348 13 680 2 634 2 163 2 220 -15,7 2,6
23317 ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (HMOTNOST) T 0 65 755 18 936 13 905 21 500 13,5 54,6
23317a ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (PLOCHA) M2 29 554 43 990 34 366 29 554 2 610 -92,4 -91,2
23318 ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (KUBATURA) M3 0 119 914 18 987 11 818 9 250 -51,3 -21,7
23318A ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (PLOCHA) M2 1 019 22 537 11 778 11 778 925 -92,1 -92,1
23417 ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST) T 16 300 19 346 17 164 16 500 17 200 0,2 4,2
23418 ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (KUBATURA) M3 8 580 29 854 13 948 8 680 9 050 -35,1 4,3
23568 TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN TRVALÉ M3 120 19 213 1 802 909 761 -57,8 -16,3
23668 TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNÉ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ M3 391 768 622 624 770 23,8 23,5
237171 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) T 0 26 901 5 199 4 713 6 120 17,7 29,9
237172 ODŘEZÁNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ M 368 4 858 961 767 820 -14,6 6,9
23717A ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2 91 2 843 769 695 749 -2,6 7,8
23718 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ (KUBATURA) M3 0 20 381 8 601 7 717 14 100 63,9 82,7
239324 PODZEMNÍ STĚNY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 2 700 5 525 4 229 4 345 5 470 29,3 25,9
239325 PODZEMNÍ STĚNY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 5 264 5 640 5 586 5 640 5 880 5,3 4,3
23936 VÝZTUŽ PODZEM STĚN Z OCELI T 21 117 23 384 21 944 21 330 36 800 67,7 72,5
239365 VÝZTUŽ PODZEM STĚN Z OCELI 10505, B500B T 18 474 76 994 38 138 35 300 36 800 -3,5 4,2
239367 VÝZTUŽ PODZEM STĚN TUHÁ T 21 117 43 867 30 713 23 384 31 600 2,9 35,1
23968 TĚSNĚNÍ PODZEMNÍCH STĚN ZE ZEMIN M3 440 1 880 1 160 1 160 1 960 68,9 68,9
23994 PODZEMNÍ STĚNY Z KOVU T 30 300 76 994 46 428 37 582 31 600 -31,9 -15,9
23999 OCHRANNÝ PLÁŠŤ PODZEM STĚN Z FÓLIÍ Z PLASTIC HMOT M2 256 288 267 256 198 -25,8 -22,7
24211 PLÁŠŤ STUDNY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3 573 30 268 9 495 8 950 9 470 -0,3 5,8
24212 PLÁŠŤ STUDNY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3 1 926 7 957 4 871 5 773 8 870 82,1 53,6
242312 PLÁŠŤ STUDNY Z PROST BETONU DO C12/15 M3 3 656 10 435 7 046 7 046 7 970 13,1 13,1
242324 PLÁŠŤ STUDNY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 7 875 9 036 8 456 8 456 10 500 24,2 24,2
243313 ÚPRAVA DNA STUDNY Z PROST BETONU DO C16/20 M3 2 427 7 818 4 271 3 713 3 080 -27,9 -17,0
24350 ÚPRAVA DNA STUDNY Z KAMENIVA M3 488 1 661 975 869 724 -25,8 -16,7
24511 KRYCÍ DESKA STUDNY Z DÍLCŮ Z PROST BETONU M3 1 154 43 106 8 167 5 933 5 390 -34,0 -9,2
24512 KRYCÍ DESKA STUDNY Z DÍLCŮ ZE ŽELEZOBETONU M3 4 479 51 568 13 845 8 971 6 370 -54,0 -29,0
24750 OBSYP STUDNY Z KAMENIVA M3 634 2 974 1 205 1 046 768 -36,2 -26,6
24768 OBSYP STUDNY TĚSNÍCÍ ZE ZEMIN M3 225 1 619 667 451 660 -1,1 46,3
261112 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ I NA POVRCHU D DO 16MM M 223 2 361 965 406 353 -63,4 -13,0
261113 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ I D DO 25MM M 386 2 474 1 328 1 112 402 -69,7 -63,8
261114 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ I D DO 35MM M 203 2 729 1 067 856 505 -52,7 -41,0
261115 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. I D DO 50MM M 1 186 3 011 2 011 1 604 683 -66,0 -57,4
261116 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ I D DO 80MM M 703 3 403 1 192 852 1 003 -15,8 17,7
26112 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 100MM M 758 1 650 1 200 1 265 1 090 -9,2 -13,8
26113 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 150MM M 0 5 015 2 532 2 144 1 260 -50,2 -41,2
26114 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 200MM M 741 6 567 2 173 1 422 1 460 -32,8 2,6
26115 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 300MM M 0 5 830 1 602 1 331 1 710 6,7 28,5
261213 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ II NA POVRCHU D DO 25MM M 221 471 338 358 505 49,5 40,9
261214 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ II NA POVRCHU D DO 35MM M 355 667 511 511 654 28,0 28,0
261215 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. II D DO 50MM M 523 2 111 665 523 820 23,3 56,7
261216 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ II D DO 80MM M 245 2 661 1 189 1 088 1 050 -11,7 -3,5
26122 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 100MM M 828 2 686 1 595 1 496 1 100 -31,0 -26,5
26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 150MM M 0 6 770 1 889 1 675 1 260 -33,3 -24,8
26124 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 200MM M 881 5 626 2 494 1 802 1 470 -41,1 -18,4
26125 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 300MM M 0 5 830 1 768 1 553 1 730 -2,1 11,4
261313 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ III NA POVRCHU D DO 25MM M 626 1 701 1 115 1 019 654 -41,4 -35,8
261314 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ III NA POVRCHU D DO 35MM M 333 2 009 817 534 834 2,1 56,1
261315 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. III D DO 50MM M 391 3 055 944 466 1 040 10,1 123,1
261316 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ III D DO 80MM M 656 2 786 1 357 1 280 1 340 -1,2 4,7
26132 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 100MM M 788 1 600 1 367 1 430 1 410 3,2 -1,4
26133 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 150MM M 0 3 270 1 665 1 672 1 510 -9,3 -9,7
26134 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 200MM M 913 2 615 1 648 1 623 1 760 6,8 8,4
26135 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 300MM M 340 6 137 1 572 1 067 2 160 37,4 102,5
261412 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 16MM M 323 1 835 723 581 654 -9,5 12,6
261413 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 25MM M 195 1 359 858 784 904 5,4 15,3
261414 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 35MM M 233 16 253 1 929 1 204 1 200 -37,8 -0,3
261415 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. IV D DO 50MM M 329 5 621 1 586 1 126 1 360 -14,3 20,8
261416 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ IV D DO 80MM M 697 2 298 1 401 1 245 1 610 14,9 29,3
26142 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 100MM M 694 3 365 1 529 939 1 710 11,8 82,1
26143 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 150MM M 687 9 041 2 471 1 873 1 920 -22,3 2,5
26144 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 200MM M 860 12 470 3 420 2 893 2 320 -32,2 -19,8
26145 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 300MM M 977 4 833 1 681 1 155 2 650 57,7 129,4
261512 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM M 0 4 060 873 681 1 090 24,9 60,1
261513 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM M 0 5 798 1 091 912 1 310 20,0 43,6
261514 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM M 0 7 516 1 251 1 236 1 510 20,8 22,2
261515 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. V D DO 50MM M 0 5 981 2 042 1 779 1 710 -16,3 -3,9
261516 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ V D DO 80MM M 0 51 543 3 596 2 307 2 410 -33,0 4,4
26152 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 100MM M 949 5 844 2 507 2 286 2 820 12,5 23,3
26153 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 150MM M 977 11 289 3 879 3 127 3 220 -17,0 3,0
26154 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 200MM M 391 24 163 4 298 3 800 3 620 -15,8 -4,7
26155 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 300MM M 228 11 373 3 853 3 495 4 240 10,1 21,3
261612 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ VI NA POVRCHU D DO 16MM M 136 2 888 1 143 1 187 1 360 19,0 14,6
261613 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ VI NA POVRCHU D DO 25MM M 101 4 538 1 430 1 361 1 710 19,6 25,6
261614 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ VI NA POVRCHU D DO 35MM M 126 3 781 1 689 1 502 2 120 25,5 41,1
261615 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. VI D DO 50MM M 1 440 4 938 3 617 3 521 2 500 -30,9 -29,0
261616 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ VI D DO 80MM M 448 2 448 1 715 2 123 3 110 81,3 46,5
26163 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. VI D DO 150MM M 2 965 10 412 5 524 4 359 3 820 -30,8 -12,4
26164 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. VI D DO 200MM M 977 12 371 5 405 4 521 4 330 -19,9 -4,2
26165 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. VI D DO 300MM M 1 447 8 314 5 752 7 494 5 140 -10,6 -31,4
261714 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ I A II NA POVRCHU D DO 35MM M 530 2 238 1 261 801 505 -59,9 -36,9
261715 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ I A II NA POVRCHU D DO 50MM M 1 054 1 349 1 201 1 201 773 -35,7 -35,7
261716 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 80MM M 1 143 1 236 1 190 1 190 1 090 -8,4 -8,4
26172 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 100MM M 637 1 968 1 107 977 1 200 8,4 22,8
26173 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 150MM M 312 4 390 1 694 1 329 1 310 -22,7 -1,5
26174 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM M 1 102 2 293 1 757 1 853 1 460 -16,9 -21,2
26175 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 300MM M 312 1 294 751 536 1 710 127,6 218,9
261812 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ III A IV NA POVRCHU D DO 16MM M 809 1 069 939 939 579 -38,3 -38,3
261813 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ III A IV NA POVRCHU D DO 25MM M 191 2 420 1 312 1 114 755 -42,5 -32,2
261815 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ III A IV NA POVRCHU D DO 50MM M 772 2 541 1 405 1 152 1 200 -14,6 4,1
261816 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 80MM M 1 125 1 577 1 329 1 286 1 440 8,3 12,0
26182 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 100MM M 312 4 016 1 151 701 1 530 32,9 118,2
26183 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 150MM M 312 3 945 1 460 1 266 1 710 17,1 35,1
26184 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM M 968 4 676 2 115 1 980 2 070 -2,1 4,5
26185 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 300MM M 312 5 918 1 974 1 640 2 410 22,1 46,9
261912 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V A VI NA POVRCHU D DO 16MM M 403 2 365 1 174 956 1 180 0,5 23,5
261913 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V A VI NA POVRCHU D DO 25MM M 232 8 888 1 714 1 321 1 510 -11,9 14,3
261914 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V A VI NA POVRCHU D DO 35MM M 243 2 413 1 484 1 617 1 830 23,3 13,1
261915 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V A VI NA POVRCHU D DO 50MM M 1 251 3 021 2 285 2 260 2 320 1,5 2,7
261916 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 80MM M 1 770 4 619 2 932 3 000 2 610 -11,0 -13,0
26192 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 100MM M 1 209 6 210 3 466 3 626 3 010 -13,2 -17,0
26193 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 150MM M 1 744 3 702 2 987 3 250 3 390 13,5 4,3
26194 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 200MM M 269 115 136 9 831 4 366 4 020 -59,1 -7,9
26195 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 300MM M 6 271 8 742 7 662 7 817 4 670 -39,0 -40,3
263114 VRTY PRO SVORNÍKY A KOTVY V PODZEMÍ DO 12M TŘ I D DO 35MM M 723 1 062 893 893 678 -24,0 -24,0
263115 VRTY PRO SVORNÍKY A KOTVY V PODZEMÍ DO 12M TŘ I D DO 50MM M 372 523 506 523 678 34,0 29,6
263315 VRTY PRO SVORNÍKY A KOTVY V PODZEMÍ DO 12M TŘ III D DO 50MM M 2 037 2 120 2 065 2 037 2 000 -3,1 -1,8
264114 VRTY PRO PILOTY TŘ I D DO 200MM M 581 6 248 2 151 1 447 603 -72,0 -58,3
264115 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 300MM M 0 1 919 905 921 683 -24,5 -25,8
264116 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 400MM M 0 4 083 1 220 1 031 904 -25,9 -12,3
264127 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 500MM M 0 2 625 1 654 2 072 1 090 -34,1 -47,4
264128 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 600MM M 506 4 716 1 266 996 1 250 -1,2 25,5
264130 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 800MM M 651 5 523 1 753 1 394 1 510 -13,9 8,3
264139 VRTY PRO PILOTY TŘ I D DO 700MM M 445 7 861 1 864 1 383 1 410 -24,4 1,9
264141 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1000MM M 910 14 374 2 565 2 141 2 120 -17,3 -1,0
264142 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1200MM M 0 10 562 3 506 3 230 2 460 -29,8 -23,8
264153 VRTY PRO PILOTY TŘ I D DO 1400MM M 1 992 5 264 3 461 3 403 2 780 -19,7 -18,3
264154 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1600MM M 0 10 616 5 147 5 500 3 060 -40,5 -44,4
264166 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 2000MM M 6 256 10 852 8 797 9 039 4 020 -54,3 -55,5
264214 VRTY PRO PILOTY TŘ II D DO 200MM M 719 2 283 1 439 1 619 724 -49,7 -55,3
264215 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 300MM M 339 4 431 1 998 1 500 815 -59,2 -45,7
264216 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 400MM M 0 5 118 1 851 1 399 1 290 -30,3 -7,8
264227 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 500MM M 1 132 2 947 1 924 1 884 1 460 -24,1 -22,5
264228 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 600MM M 294 7 020 2 402 1 889 1 630 -32,1 -13,7
264230 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 800MM M 775 5 606 2 213 2 395 2 000 -9,6 -16,5
264239 VRTY PRO PILOTY TŘ II D DO 700MM M 896 4 361 1 928 1 964 1 810 -6,1 -7,9
264241 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1000MM M 0 14 374 2 750 2 540 2 720 -1,1 7,1
264242 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1200MM M 0 10 094 3 455 3 236 3 220 -6,8 -0,5
264253 VRTY PRO PILOTY TŘ II D DO 1400MM M 0 5 885 3 817 3 680 3 720 -2,5 1,1
264254 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1600MM M 0 7 738 4 980 4 795 4 240 -14,9 -11,6
264266 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 2000MM M 6 312 20 869 10 467 7 453 6 010 -42,6 -19,4
264314 VRTY PRO PILOTY TŘ III D DO 200MM M 650 8 118 3 745 2 467 1 410 -62,4 -42,9
264315 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 300MM M 339 2 954 1 810 1 758 1 490 -17,7 -15,3
264316 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 400MM M 353 2 731 1 266 1 031 1 710 35,0 65,9
264327 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 500MM M 147 21 138 2 652 2 257 1 970 -25,7 -12,7
264328 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 600MM M 0 5 697 2 289 2 103 2 160 -5,6 2,7
264330 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 800MM M 974 9 480 2 532 2 574 2 410 -4,8 -6,4
264339 VRTY PRO PILOTY TŘ III D DO 700MM M 1 064 3 937 1 787 1 955 2 320 29,8 18,7
264341 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1000MM M 0 14 762 2 789 2 567 3 010 7,9 17,3
264342 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1200MM M 0 8 503 3 275 3 286 3 620 10,5 10,2
264353 VRTY PRO PILOTY TŘ III D DO 1400MM M 0 6 481 4 093 3 863 4 240 3,6 9,8
264354 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1600MM M 3 138 7 093 5 276 5 645 4 820 -8,6 -14,6
264365 VRTY PRO PILOTY TŘ III D DO 1800MM M 1 437 3 452 2 232 2 019 6 010 169,3 197,7
264366 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 2000MM M 5 366 37 327 14 222 5 974 7 510 -47,2 25,7
264414 VRTY PRO PILOTY TŘ IV D DO 200MM M 1 736 8 118 4 927 4 927 2 650 -46,2 -46,2
264415 VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 300MM M 2 451 2 895 2 673 2 673 2 780 4,0 4,0
264427 VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 500MM M 1 401 4 391 2 461 2 249 3 310 34,5 47,2
264428 VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 600MM M 1 383 7 020 3 886 3 390 3 910 0,6 15,3
264430 VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 800MM M 1 176 4 340 1 878 1 495 5 370 185,9 259,2
264439 VRTY PRO PILOTY TŘ IV D DO 700MM M 1 291 2 290 1 472 1 360 4 620 213,9 239,7
264441 VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 1000MM M 1 266 14 892 4 048 3 716 6 760 67,0 81,9
264442 VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 1200MM M 1 669 33 246 4 685 3 608 8 060 72,0 123,4
264453 VRTY PRO PILOTY TŘ IV D DO 1400MM M 4 101 7 316 5 395 5 608 9 010 67,0 60,7
264454 VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 1600MM M 4 923 7 614 5 943 5 618 10 070 69,4 79,2
264514 VRTY PRO PILOTY TŘ V D DO 200MM M 2 063 2 795 2 429 2 429 4 020 65,5 65,5
264541 VRTY PRO PILOTY TŘ V D DO 1000MM M 2 291 4 738 2 639 2 403 14 100 434,4 486,8
264542 VRTY PRO PILOTY TŘ V D DO 1200MM M 2 759 11 625 6 057 4 468 16 100 165,8 260,4
264614 VRTY PRO PILOTY TŘ VI D DO 200MM M 941 7 528 3 030 2 666 4 020 32,7 50,8
264616 VRTY PRO PILOTY TŘ VI D DO 400MM M 4 551 4 767 4 659 4 659 4 670 0,2 0,2
264641 VRTY PRO PILOTY TŘ VI D DO 1000MM M 2 121 5 623 4 083 4 228 14 100 245,3 233,5
264715 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 300MM M 805 3 607 2 082 2 020 839 -59,7 -58,5
264716 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 400MM M 353 3 263 1 779 2 117 1 200 -32,5 -43,3
264727 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 500MM M 490 2 081 1 458 1 598 1 360 -6,7 -14,9
264728 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 600MM M 0 3 037 1 689 1 256 1 520 -10,0 21,0
264730 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 800MM M 490 3 213 1 801 1 972 1 830 1,6 -7,2
264739 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 700MM M 1 311 1 656 1 588 1 640 1 710 7,7 4,3
264741 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1000MM M 1 261 7 528 2 892 2 611 2 550 -11,8 -2,3
264742 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1200MM M 0 9 887 3 405 3 490 3 060 -10,1 -12,3
264753 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1400MM M 2 477 7 105 4 873 4 483 3 530 -27,6 -21,3
264754 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1600MM M 7 008 7 430 7 219 7 219 3 820 -47,1 -47,1
264815 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 300MM M 2 759 3 298 3 118 3 298 2 300 -26,2 -30,3
264816 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 400MM M 700 5 491 2 957 2 681 2 450 -17,2 -8,6
264827 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 500MM M 2 518 3 178 2 848 2 848 2 620 -8,0 -8,0
264828 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 600MM M 1 240 3 107 1 973 2 171 2 950 49,5 35,9
264830 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 800MM M 641 8 619 2 778 2 636 3 710 33,6 40,7
264839 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 700MM M 1 024 3 360 2 971 3 360 3 510 18,2 4,5
264841 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 1000MM M 2 039 6 630 3 547 3 622 4 680 31,9 29,2
264842 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 1200MM M 1 606 5 627 3 737 3 906 5 560 48,8 42,3
264927 VRTY PRO PILOTY TŘ. V-VI D DO 500MM M 2 554 15 698 6 935 2 554 5 090 -26,6 99,3
264941 VRTY PRO PILOTY TŘ. V-VI D DO 1000MM M 2 985 3 934 3 283 3 107 14 100 329,5 353,9
264942 VRTY PRO PILOTY TŘ. V-VI D DO 1200MM M 2 985 17 042 6 680 3 346 16 100 141,0 381,1
265316 VRTY PRO ODVODNĚNÍ V PODZEMÍ DO 12M TŘ III D DO 80MM M 2 460 2 649 2 555 2 555 544 -78,7 -78,7
26713 HLOUB RÝH PRO PODZEM STĚNY TŘ I TL DO 800MM M3 5 458 10 900 6 988 5 798 11 400 63,1 96,6
26A14 VRTY PRO SLOUPKY OPLOCENÍ TŘ. TĚŽITELNOSTI I D DO 300MM M 64 683 240 195 342 42,5 75,1
27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0 6 185 971 875 793 -18,4 -9,3
27157 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 0 4 060 1 045 915 692 -33,8 -24,4
27211 ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3 947 25 475 6 155 4 897 6 370 3,5 30,1
27212 ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3 0 21 990 9 527 7 857 8 740 -8,3 11,2
272123 ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C16/20 M3 3 200 9 321 5 553 4 846 7 810 40,6 61,2
272124 ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C25/30 M3 2 535 18 953 5 865 5 064 8 430 43,7 66,5
272125 ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 M3 2 584 41 959 14 612 14 438 8 740 -40,2 -39,5
272212 ZÁKLADY Z LOMOVÉHO KAMENE ZDĚNÉ NA MC M3 1 485 8 730 6 250 7 700 3 260 -47,8 -57,7
272213 OBKLAD ZÁKLADŮ Z LOM KAMENE M3 4 365 6 052 5 209 5 209 4 420 -15,1 -15,1
27223 ZÁKLADY Z CIHEL PÁLENÝCH M3 3 681 5 871 4 804 4 860 4 340 -9,7 -10,7
27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3 0 38 152 4 318 3 694 3 160 -26,8 -14,5
272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 0 18 488 4 320 3 749 2 990 -30,8 -20,2
272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 0 43 793 4 613 3 812 3 420 -25,9 -10,3
272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 27 68 211 6 634 5 215 3 600 -45,7 -31,0
27231a ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3 6 167 10 854 7 889 7 743 3 210 -59,3 -58,5
27232 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU M3 1 730 10 940 5 501 4 130 3 340 -39,3 -19,1
272323 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 M3 1 952 10 129 4 438 4 011 3 090 -30,4 -23,0
272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 0 38 643 4 958 4 508 3 710 -25,2 -17,7
272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 0 44 419 5 780 5 174 4 000 -30,8 -22,7
272335 ZÁKLADY Z PŘEDPJ BETONU DO C30/37 M3 5 882 13 423 8 700 8 882 5 470 -37,1 -38,4
272364 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10425, B420B T 0 67 948 33 799 31 419 29 000 -14,2 -7,7
272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 0 84 682 30 521 28 157 26 200 -14,2 -7,0
272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T 10 256 98 827 29 737 25 365 22 900 -23,0 -9,7
272368 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ ZE SVAŘ SÍTÍ T 0 73 368 31 385 26 300 27 400 -12,7 4,2
272373 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ PŘEDPÍNACÍ Z LAN T 73 715 221 224 166 508 221 224 99 900 -40,0 -54,8
27512 HRANICE PODPĚRNÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3 0 11 128 5 942 5 354 9 950 67,5 85,9
281451 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU M3 0 514 000 21 283 5 670 6 070 -71,5 7,1
281452 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY V PODZEMÍ M3 631 11 256 4 963 3 513 7 710 55,4 119,5
281611 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU M3 539 51 778 11 753 8 949 14 300 21,7 59,8
281612 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV V PODZEMÍ M3 3 376 15 300 9 390 8 996 15 900 69,3 76,7
281661 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CHEMICKÝCH POJIV NA POVRCHU M3 0 370 247 80 113 34 396 21 700 -72,9 -36,9
282611 INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU M3 647 537 300 23 963 14 741 16 900 -29,5 14,6
283612 KOMPENZAČNÍ INJEKTÁŽ Z CEMENTOVÝCH POJIV V PODZEMÍ M3 3 299 3 357 3 328 3 328 18 000 440,9 440,9
284221 SVORNÍKY HYDRAUL UPÍNANÉ V PODZEMÍ DL DO 1,0M ÚNOS DO 50KN KUS 161 275 212 161 216 2,0 34,4
284653 SVORNÍKY OCEL MALTOVANÉ V PODZEMÍ DL DO 2,5M ÚNOS DO 150KN KUS 1 024 1 085 1 070 1 085 593 -44,6 -45,3
285362 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 4M KUS 46 13 128 4 922 1 591 4 620 -6,1 190,3
285364 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 6M KUS 147 5 790 2 969 2 969 6 030 103,1 103,1
285365 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 7M KUS 7 730 34 032 21 459 19 029 6 740 -68,6 -64,6
285368 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 10M KUS 12 825 17 145 14 143 13 300 8 860 -37,4 -33,4
285369 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1M KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE M 618 1 715 892 618 705 -20,9 14,2
285372 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 4M KUS 6 241 278 246 142 252 142 260 6 320 -95,6 -95,6
285373 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 5M KUS 691 856 660 124 033 70 078 7 920 -93,6 -88,7
285374 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 6M KUS 9 696 68 123 38 910 38 910 9 500 -75,6 -75,6
285375 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 7M KUS 206 813 094 173 761 107 900 11 000 -93,7 -89,8
285376 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 8M KUS 1 656 56 265 22 318 9 033 12 600 -43,5 39,5
285377 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 9M KUS 13 700 14 338 14 019 14 019 14 300 2,0 2,0
285378 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M KUS 4 272 186 759 39 840 16 035 15 800 -60,3 -1,5
285379 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1M KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE M 43 2 707 1 212 1 286 1 580 30,3 22,9
285391 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ KUS 102 483 197 169 251 27,1 48,4
285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ KUS 34 859 277 212 326 17,7 53,8
285393 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ KUS 44 1 235 453 374 379 -16,4 1,3
285394 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 25MM DO VRTŮ KUS 84 2 489 726 464 470 -35,3 1,4
286212 KOTVY HYDRAULICKY UPÍNANÉ V PODZEMÍ DL DO 3M ÚNOS DO 100KN KUS 606 924 792 846 518 -34,6 -38,8
286223 KOTVY HYDRAULICKY UPÍNANÉ V PODZEMÍ DL DO 4M ÚNOS DO 150KN KUS 606 1 824 1 261 1 165 668 -47,0 -42,7
286243 KOTVY HYDRAULICKY UPÍNANÉ V PODZEMÍ DL DO 6M ÚNOS DO 150KN KUS 1 701 2 881 2 678 2 881 790 -70,5 -72,6
286312 KOTVY SAMOZÁVRTNÉ V PODZEMÍ DL DO 3M ÚNOS DO 100KN KUS 1 515 1 580 1 548 1 548 1 330 -14,1 -14,1
286323 KOTVY SAMOZÁVRTNÉ V PODZEMÍ DL DO 4M ÚNOS DO 150KN KUS 1 515 2 316 1 738 1 636 1 670 -3,9 2,0
286343 KOTVY SAMOZÁVRTNÉ V PODZEMÍ DL DO 6M ÚNOS DO 150KN KUS 2 491 3 279 2 622 2 491 2 380 -9,2 -4,4
286412 KOTVY LEPENÉ V PODZEMÍ DL DO 3M ÚNOS DO 100KN KUS 421 941 681 681 394 -42,1 -42,1
286542 KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DÉLKY DO 6M ÚNOS DO 100KN KUS 641 9 961 7 657 8 835 668 -91,3 -92,4
286552 KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DÉLKY DO 7M ÚNOS DO 100KN KUS 9 111 11 772 10 441 10 441 752 -92,8 -92,8
286584 KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DÉLKY DO 10M ÚNOS DO 200KN KUS 1 660 21 133 15 821 18 101 1 730 -89,1 -90,4
286585 KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DL DO 10M ÚNOS PŘES 200KN KUS 23 682 49 734 37 007 37 207 2 030 -94,5 -94,5
28659 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1M PRO KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ DÉLKY PŘES 10M M 51 2 602 1 607 1 810 29 -98,2 -98,4
286613 KOTVY OCELOVÉ TYČOVÉ SN V PODZEMÍ DÉLKY DO 3M ÚNOS DO 150KN KUS 785 1 124 1 033 1 085 329 -68,1 -69,7
286623 KOTVY OCELOVÉ TYČOVÉ SN V PODZEMÍ DÉLKY DO 4M ÚNOS DO 150KN KUS 1 201 2 183 1 247 1 201 359 -71,2 -70,1
286631 KOTVY OCELOVÉ TYČOVÉ SN V PODZEMÍ DÉLKY DO 5M ÚNOS DO 50KN KUS 196 210 206 210 273 32,6 30,1
286642 KOTVY OCELOVÉ TYČOVÉ SN V PODZEMÍ DÉLKY DO 6M ÚNOS DO 100KN KUS 246 302 283 302 413 45,8 36,7
286685 KOTVY OCELOVÉ TYČOVÉ SN V PODZEMÍ DL DO 10M ÚNOS PŘES 200KN KUS 752 6 934 4 873 6 934 1 230 -74,8 -82,3
28669 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1M PRO KOTVY OCELOVÉ TYČOVÉ SN DÉLKY PŘES 10M M 256 752 422 256 16 -96,2 -93,8
28679 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1M PRO KOTVY OCELOVÉ TYČOVÉ PG DÉLKY PŘES 10M M 632 835 734 734 160 -78,2 -78,2
28711 JEHLY V PODZEMÍ D DO 25MM DÉLKY DO 3M KUS 195 497 346 346 177 -48,9 -48,9
28721 JEHLY V PODZEMÍ D DO 32MM DÉLKY DO 3M KUS 586 1 182 983 1 182 320 -67,5 -72,9
28722 JEHLY V PODZEMÍ D DO 32MM DÉLKY DO 4M KUS 532 763 621 603 359 -42,2 -40,4
287229 PŘÍPL ZA HOR MOKROU JEHLY D DO 32MM DÉLKY DO 4M KUS 77 171 160 171 40 -75,1 -76,6
288381 TRYSK INJEKTÁŽ D SLOUPU DO 800MM DL VRTU DO 18M NA POVRCHU M3 9 470 11 522 10 496 10 496 9 870 -6,0 -6,0
28931 STŘÍKANÝ BETON M3 896 37 476 9 409 10 117 6 370 -32,3 -37,0
289313 STŘÍKANÝ BETON DO C16/20 M3 476 16 024 8 216 9 873 6 370 -22,5 -35,5
289314 STŘÍKANÝ BETON DO C25/30 M3 3 939 17 587 9 633 10 169 6 580 -31,7 -35,3
28931a STŘÍKANÝ BETON DO C20/25 M3 5 075 20 983 13 991 13 742 6 480 -53,7 -52,8
28932 STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON M3 4 740 45 209 9 071 7 214 6 680 -26,4 -7,4
289323 STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C16/20 M3 0 11 406 8 018 9 005 7 060 -12,0 -21,6
289324 STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C25/30 M3 3 755 37 861 11 639 10 677 7 970 -31,5 -25,4
289325 STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 0 19 336 9 322 9 750 10 170 9,1 4,3
289365 VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z OCELI 10505, B500B T 31 535 95 985 49 982 37 941 31 100 -37,8 -18,0
289366 VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ T 0 74 919 32 764 33 338 30 000 -8,4 -10,0
289368 VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU ZE SVAŘ SÍTÍ T 22 785 164 571 38 308 32 260 31 600 -17,5 -2,0
28941 TORKRETOVÝ PLÁŠŤ Z AKTIVOVANÉ MALTY M3 9 037 32 779 24 865 32 779 25 200 1,3 -23,1
28991 ZEMNÍ HŘEBY M 16 1 203 767 849 641 -16,4 -24,5
28994 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A MŘÍŽOVIN) M2 45 4 136 574 316 282 -50,9 -10,7
289941 ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM ZPŮSOBEM M2 1 642 2 614 2 128 2 128 1 500 -29,5 -29,5
28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2 56 1 533 236 159 315 33,3 98,7
28996 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT M2 44 1 767 251 235 248 -1,0 5,7
28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 0 5 985 127 67 72 -43,1 7,5
289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 10 260 52 42 72 39,3 70,0
289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN M2 13 321 130 129 140 7,8 8,2
289973 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ M2 25 269 137 146 140 2,1 -4,2
28997a OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 100G/M2 M2 0 964 106 56 53 -50,0 -4,9
28997b OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 200G/M2 M2 15 964 144 90 54 -62,4 -40,0
28997c OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 21 461 118 64 61 -48,2 -5,1
28997d OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 400G/M2 M2 86 194 132 142 71 -46,1 -49,9
28997e OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2 33 82 57 57 76 33,1 33,1
28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 0 1 078 172 129 99 -42,3 -23,5
31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 6 963 203 162 29 305 9 419 8 870 -69,7 -5,8
31112 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ ŽELBET M3 3 845 12 225 7 526 6 506 13 700 82,0 110,6
31114 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ Z LEHK BETONU M3 4 961 5 540 5 251 5 251 10 800 105,7 105,7
311212 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ NA MC M3 3 212 90 355 13 362 6 750 2 980 -77,7 -55,9
311213 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ - OBKLAD M3 1 878 7 957 6 742 7 957 4 920 -27,0 -38,2
311221 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENIC VÝROB - OBKLAD KVÁDR M3 5 513 6 861 5 962 5 513 3 980 -33,2 -27,8
31123 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z CIHEL PÁLENÝCH M3 1 553 12 859 4 830 4 160 4 340 -10,1 4,3
31127 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH M3 543 11 335 6 264 5 734 3 980 -36,5 -30,6
31131 ZDI A STĚNY PODP A VOL Z PROST BET M3 2 735 7 456 5 227 5 358 5 390 3,1 0,6
311312 ZDI A STĚNY PODP A VOL Z PROST BET DO C12/15 M3 5 318 10 190 7 185 6 616 5 390 -25,0 -18,5
311313 ZDI A STĚNY PODP A VOL Z PROST BET DO C16/20 M3 2 735 13 758 7 384 6 685 5 470 -25,9 -18,2
311314 ZDI A STĚNY PODP A VOL Z PROST BET DO C25/30 M3 3 231 15 998 8 429 8 465 6 120 -27,4 -27,7
31132 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET M3 11 185 23 686 17 436 17 436 6 270 -64,0 -64,0
311323 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C16/20 M3 2 647 7 832 4 915 4 590 5 730 16,6 24,8
311324 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 2 696 11 755 7 108 6 615 6 370 -10,4 -3,7
311325 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 M3 3 416 14 153 7 975 7 844 6 500 -18,5 -17,1
311364 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10425, B420B T 29 175 62 247 41 262 43 173 32 700 -20,7 -24,3
311365 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B T 20 067 63 997 33 212 32 679 33 100 -0,3 1,3
311366 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z KARI-SÍTÍ T 19 326 41 580 28 695 29 427 29 400 2,5 -0,1
311368 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL ZE SVAŘ SÍTÍ T 1 934 47 674 24 148 24 466 29 400 21,7 20,2
31712 ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3 0 70 289 31 718 33 346 27 600 -13,0 -17,2
317124 ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C25/30 M3 0 43 657 20 454 19 067 27 400 34,0 43,7
317125 ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 M3 0 57 875 33 520 35 909 27 600 -17,7 -23,1
317126 ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C40/50 M3 17 195 58 828 38 643 36 402 28 000 -27,5 -23,1
31714 ŘÍMSY Z DÍLCŮ Z LEHKÉHO BETONU M3 3 811 209 242 17 320 6 055 7 280 -58,0 20,2
31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 0 190 177 610 131 135 -77,9 3,0
31719 ŘÍMSY Z KAMENE M3 15 209 32 001 23 605 23 605 11 000 -53,4 -53,4
31722 ŘÍMSY Z KAMENIC VÝROBKŮ M3 1 844 12 421 9 941 12 421 11 300 13,7 -9,0
31731 ŘÍMSY Z PROST BETONU M3 2 757 23 203 5 655 3 227 6 270 10,9 94,3
31732 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU M3 5 417 18 637 12 887 15 266 6 880 -46,6 -54,9
317323 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 M3 5 674 15 286 10 387 10 195 9 380 -9,7 -8,0
317324 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 0 39 295 11 079 9 839 9 570 -13,6 -2,7
317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 0 73 066 12 537 11 458 9 770 -22,1 -14,7
317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 M3 2 080 18 470 11 777 10 125 10 260 -12,9 1,3
31736 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI T 19 334 80 877 41 418 37 892 31 400 -24,2 -17,1
317364 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10425, B420B T 21 280 52 175 33 932 32 557 26 600 -21,6 -18,3
317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 0 113 346 31 780 29 726 26 600 -16,3 -10,5
317366 VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ T 18 966 149 524 43 597 31 564 27 400 -37,2 -13,2
31794 ŘÍMSY Z KOVU T 0 142 320 61 177 51 194 99 900 63,3 95,1
31811 ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ BETON M3 1 814 25 387 10 798 9 580 6 880 -36,3 -28,2
31812 ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON M3 5 408 13 187 8 663 7 395 10 400 20,0 40,6
31817 SLOUPKY ZDÍ ODDĚL A OHRAD Z DÍLCŮ KOVOVÝCH T 30 092 90 307 55 180 58 945 63 400 14,9 7,6
31819 ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ KAMENNÝCH M3 5 117 23 756 14 172 13 642 18 900 33,4 38,5
318213 OBKLAD ZDÍ ODDĚL A OHRAD Z LOM KAMENE M3 4 765 9 532 5 776 4 765 5 390 -6,7 13,1
318221 OBKLAD ZDÍ ODDĚL A OHRAD KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ M3 9 116 47 372 28 244 28 244 8 460 -70,0 -70,0
31823 ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z CIHEL PÁLENÝCH M3 3 121 11 252 5 211 4 279 4 340 -16,7 1,4
31827 ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH M3 7 246 11 193 8 651 8 082 3 980 -54,0 -50,8
31831 ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z PROST BET M3 1 616 13 326 8 290 9 928 6 780 -18,2 -31,7
318313 ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z PROST BET DO C16/20 M3 4 123 9 263 6 953 7 212 6 880 -1,0 -4,6
318314 ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z PROST BET DO C25/30 M3 5 579 21 114 11 647 8 247 7 060 -39,4 -14,4
318324 ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 7 348 9 449 8 399 8 399 7 970 -5,1 -5,1
318325 ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 M3 9 547 13 932 11 362 10 970 8 280 -27,1 -24,5
318365 VÝZTUŽ ZDÍ ODDĚL A OHRAD Z OCELI 10505, B500B T 19 526 45 912 35 561 36 143 31 600 -11,1 -12,6
31895 ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ ZE DŘEVA M3 6 107 33 381 19 744 19 744 17 000 -13,9 -13,9
318951 ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ ZE DŘEVA MĚKKÉHO M3 9 681 15 710 12 695 12 695 15 200 19,7 19,7
325212 ZDI PŘEHRADNÍ Z KAMENE NA MC M3 1 232 4 550 2 891 2 891 4 740 64,0 64,0
32531 ZDI PŘEHRADNÍ Z PROST BETONU M3 6 423 9 966 7 959 8 556 6 480 -18,6 -24,3
325313 ZDI PŘEHRADNÍ Z PROST BETONU DO C16/20 M3 4 429 14 014 7 140 5 059 6 580 -7,8 30,1
325314 ZDI PŘEHRADNÍ Z PROST BETONU DO C25/30 M3 3 148 11 076 7 021 6 930 6 880 -2,0 -0,7
325315 ZDI PŘEHRADNÍ Z PROST BETONU DO C30/37 M3 0 13 038 8 959 9 595 6 970 -22,2 -27,4
325323 ZDI PŘEHRADNÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 M3 3 916 8 369 5 824 5 222 6 780 16,4 29,8
325325 ZDI PŘEHRADNÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 4 297 13 905 8 357 6 870 7 170 -14,2 4,4
325364 VÝZTUŽ PŘEHRAD ZDÍ Z OCELI 10425, B420B T 31 208 32 619 31 913 31 913 31 600 -1,0 -1,0
325365 VÝZTUŽ PŘEHRAD ZDÍ Z OCELI 10505, B500B T 26 609 40 538 37 056 40 538 31 600 -14,7 -22,0
325366 VÝZTUŽ PŘEHRAD ZDÍ Z KARI SÍTÍ T 23 018 31 208 25 748 23 018 29 400 14,2 27,7
32711 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON M3 6 21 587 8 253 7 567 6 370 -22,8 -15,8
327113 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON DO C16/20 M3 3 934 7 009 5 984 7 009 6 480 8,3 -7,5
327115 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON DO C30/37 M3 2 348 36 103 18 115 13 802 7 060 -61,0 -48,8
32712 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3 3 883 39 014 15 469 18 533 11 700 -24,4 -36,9
327124 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C25/30 M3 6 477 29 925 19 166 21 792 12 300 -35,8 -43,6
327125 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 5 042 35 135 17 179 17 135 12 500 -27,2 -27,1
327126 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C40/50 M3 2 548 21 792 14 031 17 582 13 000 -7,3 -26,1
32717 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH T 15 999 50 860 24 714 15 999 66 400 168,7 315,0
32719 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ KAMENNÝCH M3 5 263 11 740 9 539 9 475 19 200 101,3 102,6
327211 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 1 736 13 067 4 896 4 557 2 330 -52,4 -48,9
327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0 18 271 7 677 7 658 4 340 -43,5 -43,3
327213 OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE M3 3 166 30 747 11 459 8 087 5 110 -55,4 -36,8
327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3 0 10 191 5 574 5 405 3 940 -29,3 -27,1
327221 OBKLAD ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ M3 3 238 117 907 12 891 6 714 7 370 -42,8 9,8
327222 OBKLAD ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z HAKLÍKŮ M2 974 4 482 2 464 2 357 2 170 -11,9 -7,9
32723 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z CIHEL PÁLENÝCH M3 5 822 7 221 6 384 6 110 4 340 -32,0 -29,0
3272A1 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O2,2MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al M3 3 623 7 880 5 156 3 964 3 800 -26,3 -4,1
3272A7 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al M3 3 356 5 536 4 393 3 987 4 070 -7,4 2,1
3272A8 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al + PVC M3 4 318 5 692 5 005 5 005 4 380 -12,5 -12,5
3272C4 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O2,7MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al M3 3 283 3 661 3 472 3 472 3 190 -8,1 -8,1
3272C7 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al M3 3 167 3 620 3 393 3 393 3 300 -2,8 -2,8
32731 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z PROST BET M3 3 375 9 266 5 991 5 062 4 270 -28,7 -15,7
327312 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3 3 251 5 457 4 104 3 855 4 270 4,0 10,8
327313 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 4 423 10 102 8 179 9 095 4 340 -46,9 -52,3
327314 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 3 187 16 627 6 780 6 663 4 570 -32,6 -31,4
327315 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 3 777 16 401 7 286 6 659 4 820 -33,8 -27,6
32732 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET M3 2 972 10 794 7 283 7 683 5 390 -26,0 -29,8
327323 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C16/20 M3 2 942 6 645 5 026 5 259 5 390 7,2 2,5
327324 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 M3 2 683 20 507 6 656 6 012 5 560 -16,5 -7,5
327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 2 455 19 981 7 155 5 985 5 790 -19,1 -3,3
327326 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 M3 5 710 11 025 7 719 7 720 5 950 -22,9 -22,9
32736 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI T 19 859 36 841 30 208 33 924 27 000 -10,6 -20,4
327364 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI 10425, B420B T 26 907 131 352 70 416 50 382 26 200 -62,8 -48,0
327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T 0 57 412 29 173 28 046 26 200 -10,2 -6,6
327366 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ T 18 446 65 031 28 880 27 314 23 700 -17,9 -13,2
327368 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE SVAŘ SÍTÍ T 334 35 620 28 477 34 090 25 200 -11,5 -26,1
32811 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ DO 2M M2 2 222 5 039 3 721 3 883 2 680 -28,0 -31,0
32812 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ 2M - 4M M2 3 293 5 729 4 369 4 563 2 840 -35,0 -37,8
32813 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ 4M - 6M M2 2 781 43 923 8 712 5 163 3 310 -62,0 -35,9
32814 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ 6M - 8M M2 4 837 7 484 5 962 5 762 4 120 -30,9 -28,5
32821 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON PANELŮ VÝŠ DO 2M M2 5 311 5 880 5 595 5 595 5 790 3,5 3,5
32822 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON PANELŮ VÝŠ 2M - 4M M2 5 311 6 949 6 116 6 089 6 100 -0,3 0,2
32823 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON PANELŮ VÝŠ 4M - 6M M2 5 311 8 553 6 723 6 770 7 050 4,9 4,1
32824 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON PANELŮ VÝŠ 6M - 8M M2 5 311 9 088 7 199 7 199 8 130 12,9 12,9
32831 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM VÝŠ DO 2M M2 786 6 089 2 164 1 494 1 350 -37,6 -9,6
32832 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM VÝŠ 2M - 4M M2 786 1 416 943 786 1 450 53,7 84,5
33311 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ BETON M3 2 794 48 443 14 458 6 609 9 950 -31,2 50,5
33312 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON M3 6 043 21 990 15 547 17 161 12 900 -17,0 -24,8
333123 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C16/20 M3 5 224 47 132 15 414 7 524 13 000 -15,7 72,8
333124 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C25/30 M3 3 854 36 329 12 446 7 588 14 300 14,9 88,5
333125 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 5 042 41 959 21 416 20 293 14 500 -32,3 -28,5
333126 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C40/50 M3 26 597 16 510 053 6 492 852 4 717 378 14 700 -99,8 -99,7
33319 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ KAMENNÝCH M3 8 575 124 840 33 065 10 636 21 100 -36,2 98,4
333212 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1 914 83 126 12 923 6 739 4 500 -65,2 -33,2
333213 OBKLAD MOST OPĚR A KŘÍDEL Z LOM KAMENE M3 2 793 26 579 10 807 9 041 9 950 -7,9 10,1
333215 PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA M3 2 776 15 957 6 719 5 268 4 820 -28,3 -8,5
333221 OBKLAD MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ M3 5 513 79 787 36 251 19 821 8 080 -77,7 -59,2
3332A8 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al + PVC M3 3 278 4 206 3 897 4 206 4 380 12,4 4,1
333313 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 6 421 10 313 8 581 8 795 4 000 -53,4 -54,5
333314 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 3 470 12 224 6 590 6 608 4 230 -35,8 -36,0
333315 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 3 430 22 055 8 259 7 698 4 380 -47,0 -43,1
33332 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET M3 1 194 35 003 14 121 12 879 4 170 -70,5 -67,6
333323 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C16/20 M3 4 015 8 555 5 854 4 852 4 270 -27,1 -12,0
333324 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 M3 2 046 30 274 7 234 6 745 5 090 -29,6 -24,5
333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 0 71 102 7 889 7 271 5 390 -31,7 -25,9
333326 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 M3 0 60 474 11 113 9 058 5 880 -47,1 -35,1
33336 VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI T 19 334 75 234 38 499 34 231 28 500 -26,0 -16,7
333364 VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10425, B420B T 21 435 44 163 29 406 29 252 26 200 -10,9 -10,4
333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 0 87 369 30 575 28 684 26 200 -14,3 -8,7
333366 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z KARI SÍTÍ T 0 50 800 28 153 25 990 25 200 -10,5 -3,0
333367 VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL TUHÁ T 60 960 70 577 65 769 65 769 28 500 -56,7 -56,7
333368 VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL ZE SVAŘ SÍTÍ T 23 273 53 832 38 223 40 984 26 300 -31,2 -35,8
33412 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON M3 671 10 319 4 082 4 302 16 100 294,4 274,2
334124 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C25/30 M3 13 330 15 544 14 437 14 437 16 600 15,0 15,0
334125 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 9 117 54 344 27 167 29 526 16 900 -37,8 -42,8
334126 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C40/50 M3 9 088 42 454 16 014 10 031 16 900 5,5 68,5
334213 OBKLAD MOST PILÍŘŮ Z LOM KAMENE M3 6 631 47 602 16 676 11 549 9 950 -40,3 -13,8
334221 OBKLAD MOSTNÍCH PILÍŘŮ KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ M3 3 370 56 216 23 729 16 754 8 080 -65,9 -51,8
334314 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z PROST BET DO C25/30 M3 4 955 5 730 5 342 5 342 8 080 51,2 51,2
33432 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOBET M3 3 371 24 882 10 871 9 436 8 280 -23,8 -12,3
334323 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3 4 848 9 850 6 657 6 555 8 080 21,4 23,3
334324 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 M3 3 635 20 800 7 640 6 811 8 280 8,4 21,6
334325 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 0 59 260 10 430 9 269 8 570 -17,8 -7,5
334326 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 M3 0 81 647 10 761 9 537 8 960 -16,7 -6,1
334335 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z PŘEDPJ BET DO C30/37 M3 3 651 16 180 9 962 10 076 10 500 5,4 4,2
33436 VÝZTUŽ MOST PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI T 42 647 160 098 77 742 48 030 31 100 -60,0 -35,2
334364 VÝZTUŽ MOST PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10425, B420B T 22 291 44 163 30 097 29 640 27 200 -9,6 -8,2
334365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B T 0 110 382 29 563 27 678 27 200 -8,0 -1,7
334366 VÝZTUŽ MOST PILÍŘŮ A STATIV Z KARI-SÍTÍ T 19 805 24 014 22 279 23 273 27 400 23,0 17,7
334367 VÝZTUŽ MOST PILÍŘŮ A STATIV TUHÁ T 26 812 42 647 34 730 34 730 28 500 -17,9 -17,9
33437 VÝZTUŽ MOST PILÍŘŮ A STATIV PŘEDPÍNACÍ T 79 332 107 621 93 477 93 477 99 900 6,9 6,9
334373 VÝZTUŽ MOST PILÍŘŮ A STATIV Z PŘEDP KABELŮ T 119 300 298 319 171 889 132 577 99 900 -41,9 -24,6
334375 VÝZTUŽ MOST PILÍŘŮ A STATIV Z PŘEDP TYČÍ T 68 857 517 539 211 107 129 016 99 900 -52,7 -22,6
33494 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z KOVU T 84 325 86 074 85 199 85 199 63 400 -25,6 -25,6
33712 SLOUPKY PROTIHLUKOVÝCH STĚN ZE ŽELEZOBETONOVÝCH DÍLCŮ M3 1 663 72 057 26 091 22 448 21 700 -16,8 -3,3
33717 SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH T 2 873 208 894 79 099 80 587 62 500 -21,0 -22,4
33794 SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z KOVU T 112 238 688 75 432 65 749 63 400 -16,0 -3,6
33811 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ BETON M3 1 924 77 916 20 273 15 800 15 000 -26,0 -5,1
33812 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON M3 1 238 27 742 10 708 6 588 16 000 49,4 142,9
33814 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ Z LEHKÝCH BETONŮ M3 6 171 24 773 12 969 8 793 11 100 -14,4 26,2
33817a SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ T 364 56 557 31 858 45 000 79 200 148,6 76,0
33817b SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DODATEČNĚ KOTVENÉ T 913 215 050 112 162 120 522 79 200 -29,4 -34,3
338181 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ ZE DŘEVA MĚKKÉHO M3 10 364 26 184 18 274 18 274 13 700 -25,0 -25,0
33823 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z CIHEL PÁLENÝCH M3 2 693 16 109 9 277 10 983 4 340 -53,2 -60,5
33827 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH M3 4 063 27 434 15 748 15 748 3 980 -74,7 -74,7
338365 VÝZTUŽ OHRAD A PLOT SLOUPKŮ Z OCELI 10505, B500B T 55 697 70 334 63 016 63 016 30 500 -51,6 -51,6
33895 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ DŘEVĚNÉ M3 122 6 168 3 145 3 145 13 300 322,9 322,9
342114 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 M3 4 713 19 257 11 985 11 985 6 580 -45,1 -45,1
34212 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON M3 5 811 25 994 18 765 21 627 9 950 -47,0 -54,0
342124 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z DÍLCŮ ŽELBET DO C25/30 M3 2 295 13 952 6 629 6 526 10 260 54,8 57,2
342125 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z DÍLCŮ ŽELBET DO C30/37 M3 2 633 8 416 5 753 5 901 10 500 82,5 77,9
34215 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z DÍLCŮ Z PLAST HMOT M3 1 261 1 554 934 237 160 46 859 21 300 -91,0 -54,5
34216 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z DÍLCŮ KERAMICKÝCH M3 4 963 8 439 6 931 7 160 8 460 22,1 18,2
34217 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z KOV DÍLCŮ T 27 205 180 555 112 767 87 882 66 400 -41,1 -24,4
342182 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z DÍLCŮ ZE DŘEVA TVRDÉHO M3 7 773 64 683 22 596 18 401 17 600 -22,1 -4,4
34223 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z CIHEL PÁLENÝCH M3 396 12 653 5 223 4 991 4 340 -16,9 -13,0
34227 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH M3 4 302 32 670 14 562 8 489 3 980 -72,7 -53,1
34231 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z PROST BETONU M3 2 035 8 112 3 693 2 448 4 160 12,7 69,9
342314 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z PROST BETONU DO C25/30 M3 3 703 24 815 10 373 4 615 4 270 -58,8 -7,5
342324 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL ZE ŽELBET DO C25/30 M3 4 051 14 753 7 317 6 250 4 340 -40,7 -30,6
342325 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL ZE ŽELBET DO C30/37 M3 4 821 11 955 7 937 7 487 4 500 -43,3 -39,9
342365 VÝZTUŽ STĚN A PŘÍČEK VÝPLŇ A ODDĚL Z OCELI 10505, B500B T 13 829 44 381 27 025 25 515 29 700 9,9 16,4
342366 VÝZTUŽ STĚN A PŘÍČEK VÝPLŇ A ODDĚL Z KARI SÍTÍ T 24 970 56 574 37 076 31 409 27 400 -26,1 -12,8
34295 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL ZE DŘEVA M3 16 164 17 366 16 848 17 014 17 000 0,9 -0,1
342952 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL ZE DŘEVA TVRDÉHO M3 11 417 11 662 11 540 11 540 17 600 52,5 52,5
34623 IZOLAČNÍ PŘIZDÍVKY Z CIHEL PÁLENÝCH M3 718 11 382 6 439 6 571 6 680 3,7 1,7
34627 IZOLAČNÍ PŘIZDÍVKY Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH M3 4 827 7 360 6 094 6 094 7 670 25,9 25,9
34711 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ BETON M2 383 3 651 1 689 1 583 1 810 7,1 14,3
347112 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ BETON DO C12/15 M2 1 455 1 474 1 469 1 474 1 810 23,2 22,8
34711a STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ BETON DO C20/25 M2 1 825 6 550 3 945 3 702 1 880 -52,3 -49,2
34712 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M2 652 23 321 2 685 2 147 2 490 -7,2 16,0
347124 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C25/30 M2 1 274 5 690 3 609 3 272 2 270 -37,1 -30,6
347125 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M2 0 28 276 3 594 2 200 2 350 -34,6 6,8
34712a STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C20/25 M2 842 2 452 1 928 2 118 2 250 16,7 6,2
34714 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ Z LEHKÉHO BETONU M2 1 477 5 729 2 709 2 644 2 530 -6,6 -4,3
34715 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ Z PLAST HMOT M2 0 18 012 3 475 2 802 2 270 -34,7 -19,0
34717 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH T 0 167 559 67 442 53 000 63 400 -6,0 19,6
34718 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ZE DŘEVA M2 681 5 323 2 509 2 042 1 990 -20,7 -2,5
347181 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ZE DŘEVA MĚKKÉHO M2 2 372 3 216 2 794 2 794 1 900 -32,0 -32,0
347182 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ZE DŘEVA TVRDÉHO M2 2 121 4 042 2 761 2 121 1 990 -27,9 -6,2
34723 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z CIHEL PÁLENÝCH M3 3 147 4 567 3 502 3 147 4 340 23,9 37,9
34732 STĚNY PROTIHLUKOVÉ ZE ŽELEZOBET M3 7 627 12 299 11 397 12 299 7 280 -36,1 -40,8
347324 STĚNY PROTIHLUKOVÉ ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 2 196 42 126 20 875 9 548 7 370 -64,7 -22,8
347325 STĚNY PROTIHLUKOVÉ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 M3 9 773 27 686 19 014 15 442 7 670 -59,7 -50,3
347365 VÝZTUŽ PROTIHLUKOVÝCH STĚN Z OCELI 10505, B500B T 27 543 29 106 28 324 28 324 31 600 11,6 11,6
347366 VÝZTUŽ PROTIHLUKOVÝCH STĚN Z KARI SÍTÍ T 27 543 115 060 50 310 35 133 27 400 -45,5 -22,0
347368 VÝZTUŽ PROTIHLUKOVÝCH STĚN ZE SVAŘ SÍTÍ T 34 753 115 060 82 937 115 060 27 400 -67,0 -76,2
34794 STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z KOVU T 249 80 827 54 197 53 000 63 400 17,0 19,6
34795 STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ ZE DŘEVA M2 1 854 3 069 2 574 2 650 1 990 -22,7 -24,9
34796 STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ SKLENĚNÝCH M2 2 162 30 702 7 692 5 170 5 390 -29,9 4,3
34799 STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA M2 0 95 943 5 721 4 258 4 060 -29,0 -4,6
348171 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH S NÁTĚREM KG 87 148 980 18 138 143 65 -99,6 -54,5
348172 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM KG 47 181 113 113 70 -38,3 -37,9
348173 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM KG 0 6 054 714 130 73 -89,8 -43,8
348175 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM KG 0 170 168 13 192 94 84 -99,4 -10,7
34823 PLOTOVÉ ZÍDKY Z CIHEL PÁLENÝCH M3 4 158 8 039 5 785 5 156 7 580 31,0 47,0
34825 PLOTOVÉ ZÍDKY Z DESEK STAVEBNÍCH M3 7 382 19 375 14 914 17 080 12 000 -19,5 -29,7
34827 PLOTOVÉ ZÍDKY Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH M3 7 826 8 983 8 400 8 395 8 460 0,7 0,8
34831a ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ZÍDKY Z PROST BET DO C20/25 M3 3 060 3 646 3 499 3 646 6 800 94,3 86,5
34832 ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ZÍDKY ZE ŽELEZOBET M3 17 986 20 085 19 035 19 035 7 710 -59,5 -59,5
348324 ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ZÍDKY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 0 24 523 10 100 8 669 7 920 -21,6 -8,6
348325 ZÁBRADLÍ A ZÁBRADELNÍ ZÍDKY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 5 858 16 266 10 777 11 129 9 870 -8,4 -11,3
348365 VÝZTUŽ ZÁBRADLÍ A ZÁBRADELNÍCH ZÍDEK Z OCELI 10505, B500B T 0 57 768 36 798 36 971 37 800 2,7 2,2
34894 ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ZÍDKY Z KOVU T 2 636 361 769 115 517 91 544 68 000 -41,1 -25,7
34895 ZÁBRADLÍ ZE DŘEVA TRVALÉ M3 12 512 19 432 16 594 17 838 16 200 -2,4 -9,2
353313 ZDIVO STOK Z BETONU PROST DO C16/20 M3 3 325 15 507 9 416 9 416 3 710 -60,6 -60,6
353325 ZDIVO STOK ZE ŽELEZOBET DO C30/37 M3 4 338 10 277 8 034 8 398 4 420 -45,0 -47,4
353366 VÝZTUŽ ZDIVA STOK Z KARI SÍTÍ T 31 815 35 912 33 863 33 863 30 000 -11,4 -11,4
35511 STOKOVÉ ŽLABY Z DÍLCŮ Z PROST BET M3 1 071 38 466 19 769 19 769 7 170 -63,7 -63,7
355314 STOKOVÉ ŽLABY Z PROST BET DO C25/30 M3 4 747 10 249 7 498 7 498 6 780 -9,6 -9,6
355325 STOKOVÉ ŽLABY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 M3 6 332 8 840 7 586 7 586 7 580 -0,1 -0,1
355365 VÝZTUŽ STOK ŽLABŮ Z BETONÁŘ OCELI 10505, B500B T 28 784 32 333 30 558 30 558 34 200 11,9 11,9
355366 VÝZTUŽ STOK ŽLABŮ Z KARI SÍTÍ T 26 236 28 059 27 148 27 148 30 000 10,5 10,5
36136 VÝZTUŽ PRIMÁRNÍHO OSTĚNÍ ŠTOLY Z BET OCELI T 29 592 41 323 37 412 41 323 37 900 1,3 -8,3
362366 VÝZTUŽ PRIMÁRNÍHO OSTĚNÍ TUNELU Z KARI SÍTÍ T 22 775 43 982 42 101 43 982 28 500 -32,3 -35,2
362368 VÝZTUŽ PRIMÁRNÍHO OSTĚNÍ TUNELU ZE SVAŘOVANÝCH SÍTÍ T 21 184 33 609 29 376 29 216 27 200 -7,4 -6,9
362424 PRIM OSTĚNÍ TUNELU ZE STŘÍK BET DO C25/30 TL DO 50MM M2 275 469 377 405 351 -7,0 -13,4
362434 PRIM OSTĚNÍ TUNELU ZE STŘÍK BET DO C25/30 TL DO 100MM M2 685 808 746 746 631 -15,4 -15,4
362444 PRIM OSTĚNÍ TUNELU ZE STŘÍK BET DO C25/30 TL DO 150MM M2 825 1 524 1 331 1 524 951 -28,6 -37,6
362454 PRIM OSTĚNÍ TUNELU ZE STŘÍK BET DO C25/30 TL DO 200MM M2 1 100 1 931 1 603 1 419 1 270 -20,8 -10,5
362464 PRIM OSTĚNÍ TUNELU ZE STŘÍK BET DO C25/30 TL DO 250MM M2 1 175 2 414 2 262 2 414 1 590 -29,7 -34,1
362474 PRIM OSTĚNÍ TUNELU ZE STŘÍK BET DO C25/30 TL DO 300MM M2 1 375 3 047 2 489 3 047 1 920 -22,9 -37,0
363366 VÝZTUŽ PRIMÁR OSTĚNÍ DNA TUNELU Z KARI SÍTÍ T 42 328 43 982 43 884 43 982 28 500 -35,1 -35,2
36535 BEDNĚNÍ DEFINITIVNÍHO OSTĚNÍ ŠTOLY M2 0 5 296 2 743 2 408 1 580 -42,4 -34,4
366324 DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ TUNELU ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 0 7 085 4 596 6 025 7 170 56,0 19,0
36635 BEDNĚNÍ DEFINITIVNÍHO OSTĚNÍ TUNELU M2 800 2 410 1 301 1 225 1 590 22,2 29,8
366364 VÝZTUŽ DEFINITIVNÍHO OSTĚNÍ TUNELU Z BET OCELI 10425, B420B T 35 787 64 152 58 479 64 152 40 600 -30,6 -36,7
366365 VÝZTUŽ DEFINITIVNÍHO OSTĚNÍ TUNELU Z BET OCELI 10505, B500B T 13 634 48 210 28 208 24 006 42 600 51,0 77,5
366366 VÝZTUŽ DEFINITIVNÍHO OSTĚNÍ TUNELU Z KARI SÍTÍ T 22 283 35 813 25 665 22 283 28 500 11,0 27,9
366368 VÝZTUŽ DEFINITIVNÍHO OSTĚNÍ TUNELU ZE SVAŘOVANÝCH SÍTÍ T 19 991 64 152 40 269 32 738 27 200 -32,5 -16,9
367324 DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ DNA TUNELU ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 4 752 6 425 5 976 6 419 6 480 8,4 1,0
36735 BEDNĚNÍ DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ DNA TUNELU M2 39 1 562 852 775 1 440 69,0 85,8
367364 VÝZTUŽ DEFINITIVNÍHO OSTĚNÍ DNA TUNELU Z BET OCELI 10425, B420B T 0 64 152 49 910 64 152 40 600 -18,7 -36,7
367365 VÝZTUŽ DEFINITIVNÍHO OSTĚNÍ DNA TUNELU Z BET OCELI 10505, B500B T 13 634 48 210 31 764 30 013 42 600 34,1 41,9
371366 VÝZTUŽ PRIMÁRNÍHO OSTĚNÍ ŠACHTY Z KARI SÍTÍ T 43 936 96 044 56 963 43 936 28 500 -50,0 -35,1
375365 VÝZTUŽ DEFINITIVNÍHO OSTĚNÍ ŠACHTY Z BET OCELI 10505, B500B T 26 027 37 270 33 523 37 270 42 600 27,1 14,3
38231 KOMPL KONSTR NÁDRŽÍ Z PROST BET M3 6 723 11 110 9 265 9 614 5 280 -43,0 -45,1
382313 KOMPL KONSTR NÁDRŽÍ Z PROST BET DO C16/20 M3 4 926 9 120 6 419 6 633 5 390 -16,0 -18,7
382314 KOMPL KONSTR NÁDRŽÍ Z PROST BET DO C25/30 M3 3 691 14 502 7 037 6 696 5 470 -22,3 -18,3
38232 KOMPL KONSTR NÁDRŽÍ ZE ŽELEZOBET M3 154 632 1 613 334 978 673 1 168 054 6 270 -99,4 -99,5
382323 KOMPL KONSTR NÁDRŽÍ ZE ŽELEZOBET DO C16/20 M3 3 883 11 400 6 099 5 015 6 270 2,8 25,0
382324 KOMPL KONSTR NÁDRŽÍ ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 6 652 28 863 16 562 11 566 6 580 -60,3 -43,1
382325 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE NÁDRŽÍ ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 680 21 683 8 952 9 567 6 880 -23,1 -28,1
382364 VÝZTUŽ KOMPL KONSTR NÁDRŽÍ Z OCELI 10425, B420B T 23 851 51 389 33 016 30 688 26 200 -20,6 -14,6
382365 VÝZTUŽ KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ Z OCELI 10505, B500B T 20 413 49 820 35 982 37 013 26 200 -27,2 -29,2
382366 VÝZTUŽ KOMPL KONSTR NÁDRŽÍ Z KARI SÍTÍ T 26 300 35 367 29 162 27 491 27 400 -6,0 -0,3
382385 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE NÁDRŽÍ ZE ŽELEZOBETONU C30/37 VČETNĚ VÝZTUŽE M3 7 279 10 354 9 566 10 354 10 400 8,7 0,4
382945 KOMPL KONSTR NÁDRŽÍ Z NEREZ OCELI T 31 353 157 859 94 606 94 606 338 500 257,8 257,8
38611 KOMPL KONSTR JÍMEK Z DÍLCŮ Z PROST BET M3 12 742 24 915 16 021 13 650 9 570 -40,3 -29,9
386114 KOMPL KONSTR JÍMEK Z DÍLCŮ Z PROST BET DO C25/30 M3 4 924 25 463 19 394 23 653 10 500 -45,9 -55,6
38612 KOMPL KONSTR JÍMEK Z DÍLCŮ ZE ŽELBET M3 4 622 4 500 000 967 610 579 536 11 000 -98,9 -98,1
386125 KOMPL KONSTR JÍMEK Z DÍLCŮ ZE ŽELBET DO C30/37 M3 7 640 3 369 848 682 744 679 451 13 900 -98,0 -98,0
386126 KOMPL KONSTR JÍMEK Z DÍLCŮ ZE ŽELBET DO C40/50 M3 13 417 16 462 14 940 14 940 14 200 -5,0 -5,0
38631 KOMPL KONSTR JÍMEK Z PROST BET M3 3 759 1 457 293 141 365 7 195 6 370 -95,5 -11,5
386313 KOMPL KONSTR JÍMEK Z PROST BET DO C16/20 M3 5 032 12 509 7 224 5 070 6 180 -14,4 21,9
386314 KOMPL KONSTR JÍMEK Z PROST BET DO C25/30 M3 2 655 887 645 73 697 7 679 6 370 -91,4 -17,0
38632 KOMPL KONSTR JÍMEK ZE ŽELEZOBET M3 5 407 874 275 223 392 6 943 6 480 -97,1 -6,7
386323 KOMPL KONSTR JÍMEK ZE ŽELEZOBET DO C16/20 M3 2 119 9 369 5 556 5 667 6 370 14,6 12,4
386324 KOMPL KONSTR JÍMEK ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 3 380 15 405 7 228 6 384 6 480 -10,3 1,5
386325 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE JÍMEK ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 2 848 21 775 8 861 7 973 6 780 -23,5 -15,0
38636 VÝZTUŽ KOMPL KONSTR JÍMEK Z OCELI T 22 317 1 924 507 499 534 25 657 29 400 -94,1 14,6
386364 VÝZTUŽ KOMPL KONSTR JÍMEK Z OCELI 10425, B420B T 22 802 40 556 34 636 37 593 26 200 -24,4 -30,3
386365 VÝZTUŽ KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ JÍMEK Z OCELI 10505, B500B T 16 879 54 768 28 235 25 227 26 200 -7,2 3,9
386366 VÝZTUŽ KOMPL KONSTR JÍMEK Z KARI SÍTÍ T 21 794 54 767 29 638 26 649 27 400 -7,6 2,8
38638 KOMPL KONSTR JÍMEK ZE ŽELBET VČET VÝZT M3 4 289 16 916 9 505 8 600 8 960 -5,7 4,2
386383 KOMPL KONSTR JÍMEK ZE ŽELBET DO C16/20 VČET VÝZT M3 2 935 6 665 4 800 4 800 8 870 84,8 84,8
386384 KOMPL KONSTR JÍMEK ZE ŽELBET DO C25/30 VČET VÝZT M3 0 20 471 6 430 5 863 8 960 39,3 52,8
386385 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE JÍMEK ZE ŽELEZOBETONU C30/37 VČETNĚ VÝZTUŽE M3 6 070 24 059 11 332 9 074 9 160 -19,2 0,9
38694 ODLUČOVAČ BENZINU A OLEJŮ (LAPOL) KUS 81 079 1 179 613 396 440 162 535 301 900 -23,8 85,7
389124 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C25/30 M3 4 257 34 003 24 047 33 882 12 700 -47,2 -62,5
389125 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C30/37 M3 8 235 25 261 14 648 15 940 13 100 -10,6 -17,8
389126 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C40/50 M3 13 094 35 868 21 451 18 422 15 800 -26,3 -14,2
389324 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 2 053 22 665 9 590 6 672 8 640 -9,9 29,5
389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 3 582 19 684 8 455 7 490 8 840 4,6 18,0
389326 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 M3 3 055 19 116 8 447 7 097 9 050 7,1 27,5
389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 0 75 234 26 130 23 281 25 500 -2,4 9,5
38938 MOSTNÍ RÁM KONSTR ZE ŽELBET VČET VÝZTUŽE M3 9 296 22 347 15 822 15 822 13 400 -15,3 -15,3
389385 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 VČETNĚ VÝZTUŽE M3 8 352 32 115 20 234 20 234 13 400 -33,8 -33,8
41112 STROPY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET M3 7 092 37 842 18 104 13 108 10 700 -40,9 -18,4
411123 STROPY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C16/20 M3 4 231 12 763 7 970 6 915 10 800 35,5 56,2
411124 STROPY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C25/30 M3 1 514 36 570 14 960 10 992 11 100 -25,8 1,0
411125 STROPY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C30/37 M3 10 636 35 334 25 594 31 718 11 600 -54,7 -63,4
411323 STROPY ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 M3 4 297 12 433 9 143 9 753 7 770 -15,0 -20,3
411324 STROPY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 2 973 18 533 7 590 6 741 7 870 3,7 16,7
411325 STROPY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 3 238 13 688 6 736 6 223 8 080 19,9 29,8
411364 VÝZTUŽ STROPŮ Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10425, B420B T 28 483 44 098 40 633 43 939 29 400 -27,6 -33,1
411365 VÝZTUŽ STROPŮ Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, B500B T 14 316 48 030 28 185 25 834 30 000 6,4 16,1
411366 VÝZTUŽ STROPŮ Z KARI SÍTÍ T 40 275 67 373 53 824 53 824 27 400 -49,1 -49,1
413125 STROPNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C30/37 M3 6 172 13 190 9 681 9 681 10 700 10,5 10,5
41317 STROPNÍ NOSNÍKY Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ T 1 478 56 431 42 693 56 431 32 600 -23,6 -42,2
41317A STROPNÍ NOSNÍKY Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ Z OCELI S 235 T 27 900 102 019 64 959 64 959 29 100 -55,2 -55,2
41712 ZTUŽ PÁSY A PŘEKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET M3 3 902 20 037 10 951 9 934 12 600 15,1 26,8
417123 ZTUŽ PÁSY A PŘEKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C16/20 M3 9 990 14 424 12 638 13 501 12 900 2,1 -4,5
417124 ZTUŽ PÁSY A PŘEKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C25/30 M3 3 074 34 092 10 738 7 486 13 300 23,9 77,7
417125 ZTUŽ PÁSY A PŘEKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C30/37 M3 3 310 3 927 3 602 3 569 13 700 280,3 283,9
41712a ZTUŽ PÁSY A PŘEKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C20/25 M3 2 937 11 358 7 148 7 148 13 100 83,3 83,3
417134 ZTUŽ PÁSY A PŘEKLADY Z DÍLCŮ PŘEDPJ DO C25/30 M3 6 716 6 861 6 789 6 789 13 000 91,5 91,5
41717 PŘEKLADY Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ T 10 480 59 397 27 899 20 859 31 600 13,3 51,5
41732 ZTUŽUJÍCÍ PÁSY ZE ŽELEZOBETONU M3 5 250 11 919 8 353 8 170 5 470 -34,5 -33,0
417323 ZTUŽUJÍCÍ PÁSY ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 M3 764 10 822 5 154 4 082 5 390 4,6 32,0
417324 ZTUŽUJÍCÍ PÁSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 964 6 716 4 132 3 444 5 470 32,4 58,8
417325 ZTUŽUJÍCÍ PÁSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 4 785 5 440 5 131 5 167 5 670 10,5 9,7
417364 VÝZTUŽ ZTUŽUJÍCÍCH PÁSŮ Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10425, B420B T 29 491 43 939 34 466 29 966 29 400 -14,7 -1,9
417365 VÝZTUŽ ZTUŽUJÍCÍCH PÁSŮ Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, B500B T 22 568 44 404 30 246 28 800 30 000 -0,8 4,2
41794 ZTUŽUJÍCÍ PÁSY Z KOVU T 65 918 73 586 69 752 69 752 63 400 -9,1 -9,1
420124 PŘECHOD DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELBET DÍLCŮ DO C25/30 M3 3 032 16 168 9 600 9 600 15 100 57,3 57,3
42031 PŘECHOD DESKY MOSTNÍCH OPĚR Z PROST BETONU M3 3 055 5 224 4 468 4 796 3 260 -27,0 -32,0
420312 PŘECHOD DESKY MOSTNÍCH OPĚR Z PROST BETONU DO C12/15 M3 2 235 7 216 4 735 5 327 3 080 -35,0 -42,2
420314 PŘECHOD DESKY MOSTNÍCH OPĚR Z PROST BETONU DO C25/30 M3 2 415 9 488 4 692 4 343 3 340 -28,8 -23,1
42032 PŘECHOD DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU M3 3 328 5 896 4 612 4 612 3 340 -27,6 -27,6
420323 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C16/20 M3 2 823 5 409 4 050 3 990 3 340 -17,5 -16,3
420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 0 19 204 4 747 4 586 3 450 -27,3 -24,8
420325 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 591 8 940 5 108 4 875 3 620 -29,1 -25,7
420364 VÝZTUŽ PŘECHOD DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10425, B420B T 25 149 32 678 28 827 28 112 26 200 -9,1 -6,8
420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B T 0 62 596 29 271 27 052 26 200 -10,5 -3,1
420366 VÝZTUŽ PŘECHOD DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z KARI SÍTÍ T 22 171 43 649 27 693 26 779 25 200 -9,0 -5,9
42112 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELBET M3 539 154 677 46 645 21 081 16 200 -65,3 -23,2
421125 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELBET DO C30/37 M3 8 484 41 959 22 927 21 139 16 100 -29,8 -23,8
421126 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELBET DO C40/50 M3 18 565 47 412 945 4 554 463 29 622 16 400 -99,6 -44,6
421127 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELBET DO C50/60 M3 13 186 31 623 25 691 28 977 16 900 -34,2 -41,7
42112a MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELBET DO C20/25 M3 1 113 119 004 60 058 60 058 15 900 -73,5 -73,5
421135 MOSTNÍ NOSNÉ DESK KONST Z DÍLCŮ Z PŘEDPJ BET DO C30/37 M3 7 440 62 144 34 792 34 792 18 500 -46,8 -46,8
421314 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z PROST BETONU DO C25/30 M3 4 292 6 111 5 201 5 201 9 150 75,9 75,9
42132 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU M3 3 574 39 439 11 360 9 602 9 150 -19,5 -4,7
421323 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 M3 2 997 8 584 4 478 3 608 8 740 95,2 142,2
421324 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 211 47 150 8 822 8 250 8 940 1,3 8,4
421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 0 34 012 9 647 8 912 9 150 -5,2 2,7
421326 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C40/50 M3 0 28 636 10 787 9 313 9 370 -13,1 0,6
421335 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C30/37 M3 0 32 999 11 472 11 480 13 100 14,2 14,1
421336 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C40/50 M3 4 838 55 522 11 586 10 468 13 500 16,5 29,0
42136 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI T 23 000 195 211 79 626 55 028 30 500 -61,7 -44,6
421364 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10425, B420B T 21 280 44 331 30 256 29 200 29 100 -3,8 -0,3
421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 0 136 433 31 601 30 729 29 100 -7,9 -5,3
421366 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ T 18 869 56 540 31 912 29 058 25 200 -21,0 -13,3
421367 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR TUHÁ T 1 513 77 421 39 309 52 290 28 500 -27,5 -45,5
421368 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE SVAŘ SÍTÍ T 23 273 40 075 32 871 34 681 27 400 -16,6 -21,0
42137 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ T 55 028 150 330 93 588 90 332 99 900 6,7 10,6
421371 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z DRÁTŮ PRO VNITŘ PŘEDPJ T 843 107 215 67 764 81 498 99 900 47,4 22,6
421373 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ T 0 633 565 102 127 94 893 99 900 -2,2 5,3
421374 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNĚJŠÍ PŘEDPJ T 78 433 708 396 284 599 152 239 99 900 -64,9 -34,4
421375 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z TYČÍ PRO VNITŘ PŘEDPJ T 67 388 973 326 388 906 311 105 99 900 -74,3 -67,9
42194 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z KOVU T 16 348 220 791 104 860 104 471 68 000 -35,2 -34,9
42194A MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI S 235 T 60 241 174 385 100 416 60 241 61 100 -39,2 1,4
42194B MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI S 355 T 68 979 302 831 163 934 86 785 69 900 -57,4 -19,5
421951 MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA TRVALÉ M3 9 276 68 680 38 978 38 978 14 600 -62,5 -62,5
421952 MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA DOČASNÉ M3 6 911 18 729 10 959 8 788 13 700 25,0 55,9
422324 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 9 599 37 569 19 353 10 892 9 250 -52,2 -15,1
422325 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 0 32 340 10 892 9 748 11 700 7,4 20,0
422326 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C40/50 M3 8 470 16 424 12 824 13 578 11 900 -7,2 -12,4
42233 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR Z PŘEDPJ BET M3 6 547 11 724 9 135 9 135 9 570 4,8 4,8
422335 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR Z PŘEDPJ BET DO C30/37 M3 4 730 32 093 12 800 11 892 11 700 -8,6 -1,6
422336 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR Z PŘEDPJ BET DO C40/50 M3 0 20 416 11 219 11 385 12 000 7,0 5,4
422364 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTR Z OCELI 10425, B420B T 26 194 48 487 35 380 30 133 26 200 -25,9 -13,1
422365 VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 0 59 938 29 087 27 572 26 200 -9,9 -5,0
422366 VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ T 20 717 44 989 30 889 26 859 24 700 -20,0 -8,0
42237 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ T 44 005 131 381 87 181 85 618 99 900 14,6 16,7
422371 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ TRÁM KONSTR PŘEDP Z DRÁTŮ PRO VNITŘ PŘEDPJ T 0 247 352 100 256 100 336 99 900 -0,4 -0,4
422372 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ TRÁM KONST PŘEDP Z DRÁTŮ PRO VNĚJŠÍ PŘEDPJ T 113 563 113 564 113 564 113 564 99 900 -12,0 -12,0
422373 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ TRÁM KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ T 0 243 010 87 824 85 585 99 900 13,8 16,7
422374 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ TRÁM KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNĚJŠÍ PŘEDPJ T 76 318 860 934 325 735 219 731 99 900 -69,3 -54,5
423325 MOSTNÍ NOSNÉ KOMOROVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBET DO C30/37 M3 7 283 19 739 10 839 8 058 12 400 14,4 53,9
423326 MOSTNÍ NOSNÉ KOMOROVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBET DO C40/50 M3 20 171 31 557 24 241 22 618 12 600 -48,0 -44,3
423335 MOSTNÍ NOSNÉ KOMOROVÉ KONSTR Z PŘEDPJ BET DO C30/37 M3 6 077 18 713 10 526 9 865 14 200 34,9 43,9
423336 MOSTNÍ NOSNÉ KOMOROVÉ KONSTR Z PŘEDPJ BET DO C40/50 M3 13 252 28 216 19 231 16 556 14 400 -25,1 -13,0
423365 VÝZTUŽ MOSTNÍ KOMOROVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 0 53 207 30 057 30 405 26 200 -12,8 -13,8
423373 VÝZTUŽ MOST NOS KOMOR KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ T 0 133 507 90 125 87 717 99 900 10,8 13,9
423374 VÝZTUŽ MOST NOS KOMOR KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNĚJŠÍ PŘEDPJ T 0 318 552 108 514 97 078 99 900 -7,9 2,9
423375 VÝZTUŽ MOST NOS KOMOR KONSTR PŘEDP Z TYČÍ PRO VNITŘ PŘEDPJ T 6 038 919 377 292 726 122 744 99 900 -65,9 -18,6
424125 MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 M3 4 887 35 756 15 328 4 887 16 600 8,3 239,7
424126 MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C40/50 M3 35 269 52 008 43 107 42 045 16 900 -60,8 -59,8
42413 MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ Z PŘEDPJATÉHO BETONU M3 15 353 65 188 36 993 30 577 21 600 -41,6 -29,4
424135 MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ Z PŘEDPJ BET DO C30/37 M3 26 748 277 446 61 859 32 261 22 700 -63,3 -29,6
424136 MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ Z PŘEDPJ BET DO C40/50 M3 0 61 454 24 341 25 552 25 200 3,5 -1,4
424137 MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ Z PŘEDPJ BET DO C50/60 M3 0 19 379 420 630 048 31 658 28 200 -95,5 -10,9
42417 MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI T 0 269 086 89 934 79 165 69 900 -22,3 -11,7
42417a MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 235 T 55 170 67 798 63 589 67 798 64 100 0,8 -5,5
42417B MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355 T 20 000 131 310 73 337 67 207 69 900 -4,7 4,0
424951 MOSTNÍ NOSNÍKY ZE DŘEVA TRVALÉ M3 39 541 75 147 51 546 39 950 17 800 -65,5 -55,4
425111 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 10M HMOT DO 200T NA VÝŠ DO 0,5M KUS 59 726 230 478 156 040 184 021 143 700 -7,9 -21,9
425112 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 10M HMOT DO 200T NA VÝŠ DO 1,0M KUS 152 664 518 440 308 161 253 378 150 800 -51,1 -40,5
425121 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 10M HMOT DO 400T NA VÝŠ DO 0,5M KUS 43 839 582 176 238 100 247 776 150 800 -36,7 -39,1
425122 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 10M HMOT DO 400T NA VÝŠ DO 1,0M KUS 140 593 566 333 305 077 280 986 161 800 -47,0 -42,4
425131 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 10M HM PŘES 400T NA VÝŠ DO 0,5M KUS 1 65 655 36 259 31 696 163 800 351,8 416,8
425211 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 14M HMOT DO 200T NA VÝŠ DO 0,5M KUS 25 502 901 473 336 170 348 445 165 800 -50,7 -52,4
425212 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 14M HMOT DO 200T NA VÝŠ DO 1,0M KUS 127 257 1 166 899 595 191 592 826 173 900 -70,8 -70,7
425221 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 14M HMOT DO 400T NA VÝŠ DO 0,5M KUS 18 287 606 763 181 917 174 281 174 800 -3,9 0,3
425222 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 14M HMOT DO 400T NA VÝŠ DO 1,0M KUS 140 593 2 055 606 672 237 396 182 184 000 -72,6 -53,6
425223 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 14M HMOT DO 400T NA VÝŠ DO 1,5M KUS 65 148 612 035 376 765 414 938 193 000 -48,8 -53,5
425224 SYNCHR ZVED MOST POLE Š DO 14M HMOT DO 400T NA VÝŠ PŘES 1,5M KUS 176 905 371 981 304 150 363 566 201 100 -33,9 -44,7
425231 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 14M HM PŘES 400T NA VÝŠ DO 0,5M KUS 33 031 317 254 173 720 166 423 188 000 8,2 13,0
425233 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 14M HM PŘES 400T NA VÝŠ DO 1,5M KUS 114 600 402 909 258 755 258 755 210 000 -18,8 -18,8
425234 SYNCHR ZVED MOST POLE Š DO 14M HM PŘES 400T NA VÝŠ PŘES 1,5M KUS 371 981 821 053 645 726 744 144 220 200 -65,9 -70,4
425311 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 18M HMOT DO 200T NA VÝŠ DO 0,5M KUS 191 035 617 085 412 486 318 614 287 600 -30,3 -9,7
425321 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 18M HMOT DO 400T NA VÝŠ DO 0,5M KUS 33 207 1 016 569 237 623 143 628 303 700 27,8 111,4
425322 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 18M HMOT DO 400T NA VÝŠ DO 1,0M KUS 107 820 1 150 622 808 483 1 150 622 312 600 -61,3 -72,8
425331 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 18M HM PŘES 400T NA VÝŠ DO 0,5M KUS 18 287 682 378 177 912 73 913 325 800 83,1 340,8
425332 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 18M HM PŘES 400T NA VÝŠ DO 1,0M KUS 168 300 348 699 258 500 258 500 336 700 30,3 30,3
425333 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 18M HM PŘES 400T NA VÝŠ DO 1,5M KUS 231 487 1 027 630 521 051 304 035 347 900 -33,2 14,4
425431 SYNCHR ZVED MOST POLE Š PŘES 18M HM PŘES 400T NA VÝŠ DO 0,5M KUS 33 068 426 320 228 278 229 658 374 900 64,2 63,2
426111 PORTÁL 1NOSNÍK 15,5M DZ DO 40M2 OBSL LÁV EL VYB DOD A MONT KUS 0 588 347 361 823 429 473 552 000 52,6 28,5
426131 PORTÁL 1NOS 15,5M DZ DO 40M2 BEZ OBSL LÁV S EL VYB DOD A MON KUS 484 830 884 288 595 801 535 329 461 200 -22,6 -13,8
426141 PORTÁL 1NOS 15,5M DZ DO 40M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT KUS 382 558 1 074 662 555 244 513 500 416 100 -25,1 -19,0
426231 PORTÁL 1NOSNÍK 18M DZ DO 50M2 BEZ LÁV S EL VYB DOD A MONT KUS 453 641 642 394 573 008 597 999 579 600 1,2 -3,1
426241 PORTÁL 1NOSNÍK 18M DZ DO 50M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT KUS 476 067 739 933 585 982 539 578 533 800 -8,9 -1,1
426341 PORTÁL 1NOSNÍK 22M DZ DO 35M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT KUS 564 800 670 661 617 731 617 731 588 700 -4,7 -4,7
426343 PORTÁL 1NOSN 22M DZ DO 35M2 BEZ OBSL LÁV BEZ EL VYB DEMONT KUS 173 541 952 455 562 998 562 998 99 900 -82,3 -82,3
426411 PORTÁL 2NOSNÍK 20M DZ DO 60M2 OBSL LÁV EL VYB DOD A MONT KUS 534 673 2 308 117 1 071 430 958 527 968 200 -9,6 1,0
426421 PORTÁL 2NOSNÍK 20M DZ DO 60M2 OBSL LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT KUS 658 488 1 304 253 981 371 981 371 923 200 -5,9 -5,9
426431 PORTÁL 2NOSN 20M DZ DO 60M2 BEZ OBSL LÁV S EL VYB DOD A MONT KUS 728 456 1 405 087 1 066 771 1 066 771 850 600 -20,3 -20,3
426441 PORTÁL 2NOSNÍK 20M DZ DO 60M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT KUS 357 090 1 969 919 938 710 796 356 805 500 -14,2 1,1
426511 PORTÁL 2NOSNÍK 25M DZ DO 75M2 OBSL LÁV EL VYB DOD A MONT KUS 1 344 270 1 471 234 1 398 105 1 388 459 1 421 000 1,6 2,3
426531 PORTÁL 2NOSN 25M DZ DO 75M2 BEZ OBSL LÁV S EL VYB DOD A MONT KUS 894 052 2 837 380 1 865 716 1 865 716 1 275 900 -31,6 -31,6
426541 PORTÁL 2NOSN 25M DZ DO 75M2 BEZ OBSL LÁV S EL VYB DOD A MONT KUS 629 438 3 142 556 1 463 624 827 767 1 230 800 -15,9 48,7
426611 POLOPORT DVOJITÝ DZ DO 20M2 OBSL LÁV EL VYB DOD A MONT KUS 390 400 984 690 589 093 392 188 407 000 -30,9 3,8
426612 POLOPORT DVOJITÝ DZ DO 20M2 OBSL LÁV EL VYB MONT BEZ DOD KUS 149 688 207 480 178 584 178 584 99 900 -44,1 -44,1
426613 POLOPORT DVOJITÝ DZ DO 20M2 OBSL LÁV EL VYB DEMONT KUS 118 440 191 100 154 770 154 770 68 000 -56,1 -56,1
426631 POLOPORT DVOJITÝ DZ DO 20M2 BEZ OBSL LÁV S EL VYB DOD A MONT KUS 507 209 635 767 571 488 571 488 352 700 -38,3 -38,3
426641 POLOPORT DVOJ DZ DO 20M2 BEZ OBSL LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT KUS 414 871 416 333 415 602 415 602 315 900 -24,0 -24,0
426741 POLOPORT DVOJ DZ DO 35M2 BEZ OBSL LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT KUS 416 333 521 799 483 299 511 765 479 600 -0,8 -6,3
426811 POLOPORT JEDNODUCHÝ DZ DO 10M2 OBSL LÁV EL VYB DOD A MONT KUS 355 477 544 988 459 813 469 394 315 900 -31,3 -32,7
426831 POLOPORT JEDNODUCHÝ DZ DO 10M2 BEZ LÁV S EL VYB DOD A MONT KUS 359 635 603 271 442 378 364 228 281 100 -36,5 -22,8
426841 POLOPORT JEDNODUCHÝ DZ DO 10M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT KUS 0 849 602 379 264 349 187 253 400 -33,2 -27,4
426842 POLOPORT JEDNOD DZ DO 10M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB MONT BEZ DOD KUS 74 335 88 032 81 184 81 184 63 400 -21,9 -21,9
426843 POLOPORT JEDNOD DZ DO 10M2 BEZ OBSL LÁV BEZ EL VYB DEMONT KUS 59 734 74 335 67 650 68 880 45 200 -33,2 -34,4
426911 POLOPORT JEDNODUCHÝ DZ DO 25M2 OBSL LÁV EL VYB DOD A MONT KUS 680 018 1 387 825 953 850 873 777 416 100 -56,4 -52,4
426931 POLOPORT JEDNOD DZ DO 25M2 BEZ OBSL LÁV S EL VYB DOD A MONT KUS 378 253 475 550 437 967 449 033 380 300 -13,2 -15,3
426941 POLOPORT JEDNODUCHÝ DZ DO 25M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT KUS 83 430 1 168 005 456 165 411 257 352 700 -22,7 -14,2
426943 POLOPORT JEDNODUCH DZ DO 25M2 BEZ OBSL LÁV BEZ EL VYB DEMONT KUS 53 581 55 198 54 390 54 390 58 900 8,3 8,3
42712 ZAKRYTÍ KANÁLŮ Z DÍLCŮ ŽELEZOBET M3 4 123 34 979 14 135 11 764 10 700 -24,3 -9,0
427123 ZAKRYTÍ KANÁLŮ Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C16/20 M3 389 5 645 3 893 5 644 10 800 177,4 91,3
427124 ZAKRYTÍ KANÁLŮ Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C25/30 M3 31 13 913 8 213 7 054 11 300 37,6 60,2
427125 ZAKRYTÍ KANÁLŮ Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C30/37 M3 5 016 65 353 21 722 8 259 12 200 -43,8 47,7
427323 ZAKRYTÍ KANÁLŮ ZE ŽELEZOBET DO C16/20 M3 7 945 12 433 11 439 12 388 7 580 -33,7 -38,8
427325 ZAKRYTÍ KANÁLŮ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 M3 4 381 17 276 12 978 17 276 8 380 -35,4 -51,5
427366 VÝZTUŽ ZAKRYTÍ KANÁLŮ Z KARI SÍTÍ T 22 986 41 230 32 108 32 108 27 400 -14,7 -14,7
42815 MOSTNÍ LOŽISKA Z ASFALT PÁSŮ M2 262 2 709 733 498 273 -62,7 -45,2
42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M 138 97 375 1 744 1 169 1 190 -31,8 1,8
428400 MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) - ÚDRŽBA KUS 0 2 158 1 136 1 194 0 0,0 0,0
42841 MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO ZATÍŽ DO 1,0MN KUS 1 173 28 483 14 828 14 828 74 200 400,4 400,4
42844 MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN KUS 71 957 98 485 88 986 96 515 186 000 109,0 92,7
42850 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ KUS 602 169 854 49 591 46 246 108 500 118,8 134,6
42851 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN KUS 18 286 110 531 57 528 49 258 73 000 26,9 48,2
42852 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN KUS 26 468 689 640 68 091 61 131 97 600 43,3 59,7
42853 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN KUS 0 751 317 87 790 80 171 122 500 39,5 52,8
42854 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN KUS 5 880 788 002 143 208 125 754 187 600 31,0 49,2
42860 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ KUS 154 101 593 33 482 29 566 29 000 -13,4 -1,9
42861 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN KUS 0 113 504 18 491 15 648 14 600 -21,0 -6,7
42862 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN KUS 2 112 488 397 42 337 36 684 33 400 -21,1 -9,0
42863 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN KUS 0 151 031 67 538 62 270 66 800 -1,1 7,3
42864 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN KUS 0 309 814 113 158 97 833 125 100 10,6 27,9
428700 MOSTNÍ LOŽISKA KALOTOVÁ - ÚDRŽBA KUS 3 334 125 627 45 210 6 669 0 0,0 0,0
42880 MOSTNÍ LOŽISKA VODÍCÍ KUS 22 589 115 205 49 228 41 891 32 600 -33,8 -22,2
428991 MOSTNÍ LOŽISKA OSTATNÍ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN KUS 50 454 102 225 70 845 59 856 83 200 17,4 39,0
428992 MOSTNÍ LOŽISKA OSTATNÍ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN KUS 45 507 77 485 61 496 61 496 83 200 35,3 35,3
428993 MOSTNÍ LOŽISKA OSTATNÍ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN KUS 17 701 116 282 56 527 46 063 140 900 149,3 205,9
428994 MOSTNÍ LOŽISKA OSTATNÍ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN KUS 162 506 189 241 175 874 175 874 213 500 21,4 21,4
429171 MOSTNÍ KONSTRUKCE PŘESÝPANÉ Z VLNITÝCH PLECHŮ, OBVOD DO 6M M 10 366 25 727 17 677 16 938 19 700 11,4 16,3
429172 MOSTNÍ KONSTRUKCE PŘESÝPANÉ Z VLNITÝCH PLECHŮ, OBVOD 6M-8M M 15 450 48 103 31 777 31 777 27 200 -14,4 -14,4
429173 MOSTNÍ KONSTRUKCE PŘESÝPANÉ Z VLNITÝCH PLECHŮ, OBVOD 8M-10M M 26 288 49 428 37 858 37 858 39 000 3,0 3,0
429175 MOSTNÍ KONSTRUKCE PŘESÝPANÉ Z VLNITÝCH PLECHŮ, OBVOD 12M-14M M 54 551 143 499 86 300 73 576 54 900 -36,4 -25,4
429176 MOSTNÍ KONSTRUKCE PŘESÝPANÉ Z VLNITÝCH PLECHŮ, OBVOD 14M-16M M 57 059 63 690 59 269 57 059 71 800 21,1 25,8
43111 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ BETON M3 1 196 29 885 16 756 16 486 10 170 -39,3 -38,3
431114 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 M3 6 077 53 136 21 053 17 455 9 870 -53,1 -43,5
43112 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON M3 4 955 42 176 17 695 15 012 13 700 -22,6 -8,7
431124 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C25/30 M3 4 467 53 354 17 057 14 442 14 000 -17,9 -3,1
431125 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3 6 615 65 028 21 225 18 376 14 300 -32,6 -22,2
43117A SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ Z OCELI S 235 T 11 308 159 222 85 532 85 799 57 800 -32,4 -32,6
43119 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ KAMENNÝCH M3 9 631 51 372 16 484 12 655 18 100 9,8 43,0
431212 SCHODIŠŤ KONSTR Z LOM KAMENE NA MC M3 0 38 789 12 842 10 271 3 570 -72,2 -65,2
43131 SCHODIŠŤ KONSTR Z PROST BETONU M3 6 391 30 849 12 251 9 736 5 190 -57,6 -46,7
431312 SCHODIŠŤ KONSTR Z PROST BETONU DO C12/15 M3 8 396 9 304 8 850 8 850 4 920 -44,4 -44,4
431313 SCHODIŠŤ KONSTR Z PROST BETONU DO C16/20 M3 2 823 13 948 6 810 5 216 5 090 -25,3 -2,4
431314 SCHODIŠŤ KONSTR Z PROST BETONU DO C25/30 M3 1 202 20 890 9 117 8 342 5 280 -42,1 -36,7
43131A SCHODIŠŤ KONSTR Z PROST BETONU DO C20/25 M3 2 831 3 780 3 147 2 831 5 190 64,9 83,3
43132 SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU M3 8 055 35 242 14 182 11 664 5 390 -62,0 -53,8
431323 SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 M3 6 533 28 696 15 596 11 764 5 390 -65,4 -54,2
431324 SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 0 129 996 12 553 8 448 5 670 -54,8 -32,9
431325 SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 4 334 124 549 12 846 7 617 5 980 -53,4 -21,5
43136 VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z OCELI T 26 061 46 764 39 856 46 742 30 500 -23,5 -34,7
431365 VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, B500B T 17 430 116 880 33 860 29 981 31 100 -8,2 3,7
431366 VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z KARI SÍTÍ T 0 63 239 29 923 28 922 27 400 -8,4 -5,3
431368 VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR ZE SVAŘ SÍTÍ T 20 087 36 774 27 306 26 300 27 400 0,3 4,2
43194 SCHODIŠŤ KONSTR Z KOVU T 95 087 1 861 610 554 681 131 014 68 000 -87,7 -48,1
43411 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON M3 9 553 53 136 19 393 19 098 11 400 -41,2 -40,3
434113 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON DO C16/20 M3 11 185 21 300 16 243 16 243 11 900 -26,7 -26,7
434114 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 M3 5 393 42 915 21 146 19 688 12 000 -43,3 -39,0
43412 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON M3 3 692 54 048 18 833 16 202 17 200 -8,7 6,2
434124 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C25/30 M3 4 263 35 756 13 526 11 399 17 200 27,2 50,9
434125 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 4 248 114 937 18 174 16 800 17 500 -3,7 4,2
43419 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ KAMENNÝCH M3 12 185 93 922 46 862 47 265 60 500 29,1 28,0
434198 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ M 373 932 652 652 348 -46,7 -46,7
434212 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0 63 134 18 383 13 684 5 980 -67,5 -56,3
43431 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z PROST BETONU M3 4 460 38 460 18 106 13 901 4 920 -72,8 -64,6
434312 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z PROST BETONU DO C12/15 M3 7 097 46 000 26 549 26 549 4 740 -82,1 -82,1
434313 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z PROST BETONU DO C16/20 M3 3 953 7 002 5 311 5 146 4 920 -7,4 -4,4
434314 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z PROST BETONU DO C25/30 M3 3 871 26 635 11 363 10 594 5 280 -53,5 -50,2
43432 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, ZE ŽELEZOBETONU M3 4 292 33 747 23 883 33 611 5 090 -78,7 -84,9
434324 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 5 064 17 659 11 037 11 970 5 390 -51,2 -55,0
434325 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 5 776 25 572 10 092 6 664 5 880 -41,7 -11,8
434365 VÝZTUŽ SCHODIŠŤ STUPŇŮ Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, B500B T 19 516 34 914 28 338 28 254 31 100 9,7 10,1
434366 VÝZTUŽ SCHODIŠŤ STUPŇŮ Z KARI SÍTÍ T 19 383 37 484 30 644 32 530 27 400 -10,6 -15,8
44117 STŘEŠNÍ VAZNÍKY Z KOV DÍLCŮ T 78 181 147 907 102 333 80 912 63 400 -38,0 -21,6
44118 STŘEŠNÍ VAZNÍKY Z DŘEV DÍLCŮ M3 15 600 22 098 18 849 18 849 16 200 -14,1 -14,1
44318 STŘEŠNÍ KROVY Z DŘEV DÍLCŮ M3 6 115 27 179 16 561 15 600 16 200 -2,2 3,8
44415 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ Z PLASTICKÝCH DÍLCŮ M2 598 19 654 7 788 3 112 1 370 -82,4 -56,0
444151 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ Z PLASTICKÝCH DÍLCŮ TL DO 20MM M2 331 5 974 3 261 2 830 436 -86,6 -84,6
444152 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ Z PLASTICKÝCH DÍLCŮ TL DO 50MM M2 800 6 736 4 170 3 970 867 -79,2 -78,2
444161 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ Z KERAMICKÝCH DÍLCŮ TL DO 100MM M2 1 381 3 064 1 955 1 421 812 -58,5 -42,8
45111 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON M3 787 14 267 6 427 5 449 3 560 -44,6 -34,7
451112 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C12/15 M3 4 309 17 550 9 124 5 512 3 220 -64,7 -41,6
451113 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C16/20 M3 1 976 5 202 2 694 2 357 3 390 25,8 43,8
451114 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 M3 2 560 8 436 5 332 3 690 3 810 -28,5 3,3
45111a PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C20/25 M3 4 780 14 896 9 838 9 838 3 560 -63,8 -63,8
45112 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET M3 39 5 461 2 844 3 033 6 370 123,9 110,1
451124 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C25/30 M3 2 613 25 408 13 339 4 448 6 730 -49,5 51,3
451125 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C30/37 M3 12 301 18 466 16 411 18 466 7 130 -56,6 -61,4
451211 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z LOM KAMENE NA SUCHO M3 420 5 807 2 302 1 690 1 800 -21,8 6,5
45123 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z CIHEL PÁLENÝCH M3 24 8 578 5 234 5 274 4 340 -17,1 -17,7
45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 0 39 485 3 372 2 975 2 440 -27,6 -18,0
451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 0 10 133 3 173 3 119 2 360 -25,6 -24,3
451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0 40 935 3 256 3 032 2 440 -25,1 -19,5
451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 0 15 049 3 502 3 347 2 660 -24,0 -20,5
451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0 16 756 3 398 3 108 2 840 -16,4 -8,6
451315 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 0 15 427 4 739 4 263 3 040 -35,8 -28,7
45131a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 1 414 5 325 3 396 3 174 2 760 -18,7 -13,0
45132 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET M3 116 4 513 2 904 2 965 3 020 4,0 1,9
451322 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 M3 1 925 8 023 3 558 3 154 2 810 -21,0 -10,9
451323 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 M3 2 169 9 482 4 239 3 973 3 020 -28,8 -24,0
451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 1 267 9 418 3 440 3 073 3 200 -7,0 4,1
451325 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 M3 2 379 10 077 4 396 4 267 3 410 -22,4 -20,1
45132A PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C20/25 M3 2 932 3 763 3 526 3 763 3 110 -11,8 -17,4
45136 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z OCELI T 79 25 977 13 028 13 028 28 500 118,8 118,8
451365 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z OCELI 10505, B500B T 21 716 38 600 26 881 23 584 29 400 9,4 24,7
451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T 2 497 61 618 29 563 26 946 27 400 -7,3 1,7
451368 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV ZE SVAŘ SÍTÍ T 19 227 41 230 30 899 30 507 27 400 -11,3 -10,2
45138 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET VČET VÝZTUŽE M3 2 781 10 628 4 844 4 674 3 860 -20,3 -17,4
451382 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 VČET VÝZTUŽE M3 2 036 10 712 4 568 4 417 3 640 -20,3 -17,6
451383 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 VČET VÝZTUŽE M3 2 419 10 694 4 555 3 890 3 860 -15,3 -0,8
451384 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE M3 1 936 9 388 4 430 4 090 4 030 -9,0 -1,5
451385 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 VČET VÝZTUŽE M3 4 389 10 427 7 232 7 057 4 250 -41,2 -39,8
45145 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY CEMENTOVÉ M3 0 88 740 9 448 4 633 3 710 -60,7 -19,9
45147 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ M3 240 819 750 129 502 112 367 108 500 -16,2 -3,4
45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0 11 936 941 817 812 -13,7 -0,6
451521 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,7 M3 334 1 652 1 179 1 266 812 -31,1 -35,9
451522 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 M3 491 6 230 1 083 803 859 -20,7 7,0
451523 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 374 1 790 838 780 901 7,5 15,5
45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 0 5 050 891 793 750 -15,8 -5,4
451571 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,7 M3 293 2 380 896 803 631 -29,6 -21,4
451572 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 M3 408 8 948 923 908 724 -21,6 -20,2
451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 162 4 714 781 746 768 -1,6 3,0
45159 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z UPRAVENÉHO KAMENE M3 228 3 969 933 759 1 070 14,7 41,1
45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 0 259 687 5 439 2 553 1 620 -70,2 -36,6
45161 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM M3 381 3 832 1 583 1 347 1 750 10,5 29,9
45168 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z NEPROPUSTNÉ ZEMINY M3 258 2 364 1 142 1 030 1 070 -6,3 3,9
45169 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU M3 318 45 713 3 129 2 558 1 840 -41,2 -28,1
45211 PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON M3 0 11 055 6 878 7 629 5 390 -21,6 -29,4
452113 PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON DO C16/20 M3 2 337 8 707 4 574 4 062 5 470 19,6 34,7
45212 PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON M3 0 115 878 26 210 6 076 6 370 -75,7 4,8
45220 PODKLAD KONSTR ZDĚNÉ M3 0 8 232 4 760 6 047 3 160 -33,6 -47,7
452212 PODKLAD KONSTR Z LOM KAMENE NA MC M3 2 779 9 158 4 478 3 969 4 060 -9,3 2,3
45731 VYROVNÁVACÍ A SPÁD PROSTÝ BETON M3 1 815 10 610 3 137 2 583 2 760 -12,0 6,9
457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3 1 629 61 874 3 701 3 197 2 660 -28,1 -16,8
457313 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C16/20 M3 2 106 7 681 3 991 3 612 2 760 -30,8 -23,6
457314 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30 M3 0 15 951 4 316 3 913 2 940 -31,9 -24,9
457315 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C30/37 M3 2 910 4 931 3 498 3 178 3 150 -10,0 -0,9
45731A VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C20/25 M3 2 431 3 120 2 775 2 775 2 850 2,7 2,7
45732 VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON M3 8 054 10 909 9 481 9 481 3 110 -67,2 -67,2
457323 VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C16/20 M3 2 015 9 501 4 424 3 090 3 110 -29,7 0,7
457324 VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C25/30 M3 1 826 10 532 5 196 4 223 3 300 -36,5 -21,8
457325 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 M3 2 872 35 785 6 240 4 488 3 520 -43,6 -21,6
45734 VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON) M3 3 073 651 196 117 986 78 200 81 500 -30,9 4,2
45736 VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI T 21 461 29 112 25 286 25 286 30 500 20,6 20,6
457365 VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505, B500B T 18 306 53 528 31 615 28 100 30 000 -5,1 6,8
457366 VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ T 18 396 43 333 29 883 28 679 24 700 -17,3 -13,9
457368 VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU ZE SVAŘ SÍTÍ T 21 804 35 367 27 858 25 408 27 400 -1,6 7,8
45738 VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON VČET VÝZTUŽE M3 0 11 203 4 580 3 634 3 950 -13,8 8,7
457383 VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C16/20 VČET VÝZTUŽE M3 5 652 7 079 6 366 6 366 3 950 -37,9 -37,9
457384 VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C25/30 VČET VÝZTUŽE M3 3 096 12 241 5 718 5 118 4 140 -27,6 -19,1
457385 VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C30/37 VČET VÝZTUŽE M3 3 448 13 704 7 183 5 707 4 350 -39,4 -23,8
45745 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY CEMENT M3 1 774 59 760 10 462 4 154 2 520 -75,9 -39,3
45747 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) M3 22 319 259 885 114 060 107 118 81 500 -28,5 -23,9
45831 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROSTÉHO BETONU M3 975 5 491 3 159 3 248 2 490 -21,2 -23,3
458311 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROSTÉHO BETONU C8/10 M3 1 392 7 528 3 332 3 060 2 420 -27,4 -20,9
458312 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROST BETONU DO C12/15 M3 1 680 5 623 3 302 3 319 2 660 -19,4 -19,9
458313 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROST BETONU DO C16/20 M3 2 812 5 389 3 853 4 125 2 880 -25,2 -30,2
45850 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA M3 334 2 802 835 688 724 -13,3 5,2
45851 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z LOM KAMENE M3 611 2 601 1 127 811 812 -27,9 0,1
45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 330 3 300 949 848 834 -12,1 -1,7
458521 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,7 M3 545 1 256 815 729 768 -5,8 5,3
458522 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 M3 848 1 423 971 865 812 -16,4 -6,2
458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 0 1 573 784 767 859 9,6 11,9
45857 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 255 3 050 1 051 917 708 -32,6 -22,8
458571 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM TĚŽ, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,7 M3 0 1 904 537 668 708 31,8 5,9
458572 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM TĚŽ, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 M3 773 1 781 1 144 1 252 717 -37,3 -42,7
458573 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 277 2 210 1 000 918 725 -27,5 -21,0
45859 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z UPRAVENÉHO KAMENE M3 1 517 2 249 1 883 1 883 1 070 -43,2 -43,2
45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 0 10 417 3 201 3 096 2 420 -24,4 -21,8
45861 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM M3 473 2 779 1 309 1 185 1 090 -16,8 -8,0
45868 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z JÍLU M3 298 4 130 1 077 772 603 -44,0 -21,9
461114 PATKY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 M3 3 214 17 287 7 308 4 367 6 480 -11,3 48,4
461125 PATKY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 8 254 11 912 9 742 8 568 7 580 -22,2 -11,5
461211 PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 624 5 361 2 392 2 419 2 050 -14,3 -15,3
461212 PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 509 12 309 4 478 3 581 2 920 -34,8 -18,5
46131 PATKY Z PROSTÉHO BETONU M3 1 661 13 845 4 304 3 823 2 990 -30,5 -21,8
461312 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 2 586 7 175 4 327 4 207 2 630 -39,2 -37,5
461313 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 2 230 16 924 4 719 3 861 2 760 -41,5 -28,5
461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0 13 195 4 434 4 296 2 990 -32,6 -30,4
461315 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 2 494 25 376 5 268 4 434 3 210 -39,1 -27,6
46138 PATKY ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M3 4 848 18 500 7 994 6 471 5 500 -31,2 -15,0
461383 PATKY ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 VČET VÝZTUŽE M3 5 642 9 738 6 744 6 199 5 260 -22,0 -15,1
461384 PATKY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČET VÝZTUŽE M3 3 598 9 117 5 788 5 250 5 500 -5,0 4,8
461385 PATKY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 VČET VÝZTUŽE M3 5 316 18 422 10 192 8 388 5 730 -43,8 -31,7
46211 ZÁHOZ Z DÍLCŮ BETON M3 1 289 8 492 4 891 4 891 2 980 -39,1 -39,1
46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 0 20 792 1 554 1 260 995 -36,0 -21,0
46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 65 8 320 2 068 1 788 1 540 -25,5 -13,9
46451 POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 0 5 508 1 364 1 144 1 050 -23,0 -8,3
46452 POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0 2 951 1 019 923 784 -23,0 -15,1
46457 POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 0 6 595 953 851 699 -26,7 -17,8
46499 BŘEHOVÉ OPEVNĚNÍ Z FÓLIE M2 57 432 273 274 273 -0,2 -0,5
46511 DLAŽBY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3 314 32 564 6 385 5 604 6 370 -0,2 13,7
465112 DLAŽBY Z DÍLCŮ BETON DO C12/15 M3 827 8 553 3 334 2 292 6 180 85,4 169,6
465113 DLAŽBY Z DÍLCŮ BETON DO C16/20 M3 2 708 11 905 5 075 4 513 6 270 23,5 38,9
465114 DLAŽBY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 M3 561 9 196 5 671 6 110 6 370 12,3 4,3
465115 DLAŽBY Z DÍLCŮ BETON DO C30/37 M3 561 23 070 9 608 8 033 6 480 -32,6 -19,3
46512 DLAŽBY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON M3 937 12 318 7 118 6 980 7 280 2,3 4,3
465124 DLAŽBY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C25/30 M3 3 942 6 671 5 742 6 613 7 370 28,4 11,4
46531 DLAŽBY Z PROST BETONU M3 651 9 747 5 522 5 249 3 020 -45,3 -42,5
465313 DLAŽBY Z PROST BETONU DO C16/20 M3 2 692 12 009 5 519 4 703 2 850 -48,4 -39,4
465314 DLAŽBY Z PROST BETONU DO C25/30 M3 2 489 6 099 4 973 5 311 3 020 -39,3 -43,1
465383 DLAŽBY ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 VČET VÝZTUŽE M3 3 051 11 452 6 614 5 977 4 040 -38,9 -32,4
465384 DLAŽBY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČET VÝZTUŽE M3 5 797 9 204 7 028 6 565 4 230 -39,8 -35,6
465385 DLAŽBY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 VČET VÝZTUŽE M3 2 863 10 304 5 681 5 422 4 430 -22,0 -18,3
465511 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 0 10 419 3 328 2 427 2 570 -22,8 5,9
465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0 37 118 5 715 5 206 4 780 -16,4 -8,2
465513 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 636 6 445 3 668 3 375 2 980 -18,8 -11,7
46591 DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ M2 498 20 000 5 404 2 454 2 630 -51,3 7,2
465921 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO M2 256 5 268 790 737 585 -26,0 -20,6
465922 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC M2 0 5 471 967 833 676 -30,1 -18,8
465923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2 152 2 810 626 294 230 -63,3 -21,9
46611 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3 0 54 304 7 678 5 445 4 670 -39,2 -14,2
46612 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3 514 15 392 5 893 5 640 5 880 -0,2 4,3
46615 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z TVÁRNIC Z PLASTICKÝCH HMOT M2 430 866 477 430 470 -1,6 9,2
466921 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO M2 0 12 265 730 657 534 -26,8 -18,7
466922 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC M2 276 1 883 759 791 601 -20,8 -24,1
466923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z VEGETAČNÍCH TVÁRNIC M2 274 657 431 410 273 -36,7 -33,4
467211 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZDĚNÉ Z LOM KAM NA SUCHO M3 1 024 4 602 2 859 2 509 1 810 -36,7 -27,9
467212 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZDĚNÉ Z LOM KAM NA MC M3 0 14 193 5 024 4 847 3 340 -33,5 -31,1
46731 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU M3 2 245 13 294 5 095 5 004 5 280 3,6 5,5
467312 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU DO C12/15 M3 2 995 7 585 5 269 5 832 4 740 -10,0 -18,7
467313 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 1 886 15 362 5 643 3 941 5 190 -8,0 31,7
467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0 13 902 5 027 4 940 5 280 5,0 6,9
467315 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 0 12 305 6 138 5 846 5 520 -10,1 -5,6
46738 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M3 4 194 9 364 7 641 9 364 5 670 -25,8 -39,4
467383 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C16/20 VČET VÝZT M3 4 169 5 069 4 619 4 619 6 370 37,9 37,9
467384 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C25/30 VČET VÝZT M3 4 697 12 574 7 528 7 056 6 490 -13,8 -8,0
467385 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C30/37 VČET VÝZT M3 2 980 12 645 6 352 6 821 7 240 14,0 6,2
46751 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z LOM KAM SYPANÉ M3 1 669 4 278 2 545 2 251 1 500 -41,1 -33,4
467513 BALVANITÝ SKLUZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 660 122 919 8 996 6 210 3 320 -63,1 -46,5
501101 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ M3 785 1 611 1 236 1 233 1 085 -12,2 -12,0
501301 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z MINERÁLNÍCH SMĚSÍ NOVÉ M3 802 1 849 1 334 1 350 1 300 -2,5 -3,7
501410 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) CEMENTEM M3 1 702 2 035 1 869 1 869 1 310 -29,9 -29,9
502941 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE M2 40 68 51 45 43 -15,5 -4,2
512550 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 1 044 1 800 1 279 1 214 1 180 -7,7 -2,8
513550 KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 1 195 1 704 1 419 1 358 1 190 -16,1 -12,4
521221 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH ROZDĚLENÍ 600 MM M 9 013 12 468 10 846 11 057 0 0,0 0,0
528231 KOLEJ 49 E1, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ, UP. TUHÉ M 11 627 12 070 11 848 11 848 8 610 -27,3 -27,3
542111 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M M 261 287 274 274 225 -17,9 -17,9
542121 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M M 261 2 038 603 349 225 -62,7 -35,6
543331 VÝMĚNA KOLEJNICE 49 E1 JEDNOTLIVĚ M 1 827 3 072 2 629 2 987 2 580 -1,8 -13,6
543430 VÝMĚNA PODLOŽEK POD KOLEJNICEMI PÁR 66 254 129 66 95 -26,2 44,4
545121 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ KUS 4 440 8 927 6 612 7 236 5 580 -15,6 -22,9
545122 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ KUS 5 250 8 015 6 796 7 124 5 070 -25,4 -28,8
549111 BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK M 152 460 306 306 280 -8,5 -8,5
549331 ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH V KOLEJI M 170 1 122 488 172 83 -83,0 -51,6
56110 PODKLADNÍ BETON M3 296 6 200 2 682 2 694 2 840 5,9 5,4
561101 PODKLADNÍ BETON TŘ. I M3 1 637 5 628 3 427 3 151 2 840 -17,1 -9,9
561102 PODKLADNÍ BETON TŘ. II M3 559 5 288 3 389 3 487 2 350 -30,7 -32,6
561103 PODKLADNÍ BETON TŘ. III M3 1 650 5 619 2 997 2 836 2 170 -27,6 -23,5
56112 PODKLADNÍ BETON TL. DO 100MM M2 116 495 264 285 292 10,7 2,6
561121 PODKLADNÍ BETON TŘ. I TL. DO 100MM M2 193 686 346 318 292 -15,5 -8,2
561122 PODKLADNÍ BETON TŘ. II TL. DO 100MM M2 151 3 545 1 472 387 242 -83,6 -37,4
56113 PODKLADNÍ BETON TL. DO 150MM M2 264 469 386 406 427 10,5 5,1
561131 PODKLADNÍ BETON TŘ. I TL. DO 150MM M2 424 4 782 1 018 638 427 -58,1 -33,1
561132 PODKLADNÍ BETON TŘ. II TL. DO 150MM M2 374 4 371 737 485 352 -52,3 -27,5
561133 PODKLADNÍ BETON TŘ. III TL. DO 150MM M2 493 929 739 767 325 -56,0 -57,6
56114 PODKLADNÍ BETON TL. DO 200MM M2 264 844 557 600 566 1,7 -5,6
561141 PODKLADNÍ BETON TŘ. I TL. DO 200MM M2 461 3 336 1 639 719 566 -65,5 -21,3
561142 PODKLADNÍ BETON TŘ. II TL. DO 200MM M2 442 869 570 484 467 -18,1 -3,5
56122 VÁLCOVANÝ BETON TL DO 100MM M2 216 608 392 351 197 -49,7 -43,9
561221 VÁLCOVANÝ BETON TŘ I TL DO 100MM M2 210 407 299 333 197 -34,1 -40,8
56123 VÁLCOVANÝ BETON TL DO 150MM M2 314 1 273 811 1 060 298 -63,3 -71,9
561231 VÁLCOVANÝ BETON TŘ I TL DO 150MM M2 381 607 478 381 298 -37,7 -21,8
56130 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 0 5 410 2 868 2 614 1 900 -33,8 -27,3
56132 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU TL DO 100MM M2 238 399 358 399 187 -47,8 -53,1
56133 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU TL DO 150MM M2 353 2 927 796 479 290 -63,6 -39,4
56134 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU TL DO 200MM M2 237 2 640 1 047 608 382 -63,5 -37,2
56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3 376 4 215 1 981 1 860 1 790 -9,6 -3,7
561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3 679 5 041 1 899 1 721 1 790 -5,7 4,0
561402 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. II M3 1 335 3 008 2 407 2 764 1 720 -28,5 -37,8
561421 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 100MM M2 210 709 291 247 183 -37,1 -25,8
56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2 122 1 365 318 274 266 -16,4 -3,0
561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 0 2 627 296 294 266 -10,2 -9,6
561432 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. II TL. DO 150MM M2 200 504 306 274 257 -15,9 -6,3
56144 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MM M2 158 728 351 318 360 2,7 13,2
561441 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM M2 0 2 408 408 371 360 -11,8 -2,9
561442 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. II TL. DO 200MM M2 311 1 358 443 411 342 -22,9 -16,8
56145 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 250MM M2 210 483 308 286 450 46,0 57,1
561451 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 250MM M2 396 702 523 501 450 -13,9 -10,3
561452 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. II TL. DO 250MM M2 534 706 620 620 427 -31,1 -31,1
56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM M3 467 4 654 1 861 1 661 1 840 -1,1 10,8
562101 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I M3 291 2 696 1 631 1 600 1 840 12,8 15,0
562102 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ II M3 291 2 182 1 474 1 835 1 750 18,8 -4,6
56212 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 100MM M2 136 151 144 144 184 28,1 28,1
562121 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 100MM M2 163 219 177 163 184 4,1 13,2
562122 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ II TL DO 100MM M2 234 566 400 400 175 -56,3 -56,3
56213 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM M2 75 504 195 151 288 47,8 90,9
562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM M2 0 2 104 292 275 288 -1,5 4,9
562132 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ II TL DO 150MM M2 0 566 240 263 256 6,6 -2,5
562133 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STAB CEMENTEM TŘ III TL DO 150MM M2 270 320 295 295 246 -16,6 -16,6
56214 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 200MM M2 64 557 348 334 370 6,4 10,9
562141 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 200MM M2 0 739 328 307 370 12,9 20,6
562142 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ II TL DO 200MM M2 296 475 388 367 351 -9,5 -4,3
562151 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 250MM M2 244 428 362 389 472 30,3 21,5
56216 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 300MM M2 577 740 631 577 553 -12,4 -4,2
562161 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 300MM M2 487 1 037 762 762 553 -27,4 -27,4
56220 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL VÁPNEM M3 312 2 199 708 539 699 -1,3 29,6
56224 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL VÁPNEM TL DO 200MM M2 64 156 119 98 144 21,4 46,9
56226 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL VÁPNEM TL DO 300MM M2 105 544 198 131 207 4,7 58,3
56250 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL STRUSKOU M3 1 251 1 608 1 430 1 430 931 -34,9 -34,9
56260 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL SMĚSÍ HYDR POJIV M3 270 1 450 733 950 1 970 168,9 107,3
56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3 81 2 995 1 260 1 174 1 050 -16,7 -10,6
56312 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 100MM M2 31 280 127 100 103 -18,8 2,7
56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM M2 56 612 202 191 158 -21,8 -17,5
56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 0 1 416 283 270 205 -27,5 -24,2
56315 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 250MM M2 268 597 399 399 249 -37,6 -37,6
56320 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU M3 172 1 803 1 040 1 001 1 050 1,0 4,9
56322 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 100MM M2 95 1 012 212 134 103 -51,5 -23,4
56323 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 150MM M2 0 363 172 155 154 -10,3 -0,8
56324 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 200MM M2 96 1 039 195 188 197 1,2 5,1
56325 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 250MM M2 0 539 202 143 237 17,1 65,2
56326 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 300MM M2 133 483 233 133 280 20,1 109,9
56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 0 8 854 787 739 708 -10,0 -4,2
56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM M2 19 292 64 54 42 -33,9 -22,7
56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 34 764 102 95 75 -26,5 -20,7
56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 0 1 857 134 114 107 -20,1 -5,9
56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 0 1 342 160 147 142 -11,3 -3,5
56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 0 1 176 205 183 175 -14,6 -4,6
56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 132 399 222 217 207 -6,8 -4,7
56340 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3 0 1 556 727 728 592 -18,6 -18,6
56341 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM M2 0 4 303 207 49 32 -84,6 -34,0
56342 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 100MM M2 0 325 96 79 60 -37,5 -23,7
56343 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 150MM M2 0 996 138 102 87 -36,9 -14,7
56344 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 200MM M2 0 996 165 142 111 -32,7 -21,7
56345 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 250MM M2 47 996 191 168 142 -25,6 -15,5
56346 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 300MM M2 0 943 287 222 167 -41,8 -24,6
56350 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY M3 192 3 169 686 556 402 -41,4 -27,7
56353 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 150MM M2 101 716 353 242 67 -81,0 -72,3
56354 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 200MM M2 76 374 229 250 80 -65,0 -68,0
56355 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 250MM M2 64 99 73 64 95 30,7 48,4
56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 121 1 678 571 516 799 39,8 54,9
56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM M2 4 190 48 39 40 -17,1 2,6
56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 20 271 56 41 80 43,2 97,4
56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 16 168 89 86 122 36,5 41,1
56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM M2 32 603 115 89 160 38,7 79,3
56366 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM M2 85 523 227 217 235 3,6 8,4
56410 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU M3 334 7 786 4 901 6 582 5 660 15,5 -14,0
56414 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU TL 50MM M2 311 1 169 632 485 284 -55,1 -41,5
56416 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU TL 70MM M2 255 577 434 452 397 -8,6 -12,2
56417 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU TL 80MM M2 453 1 990 898 574 453 -49,5 -21,1
56430 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU M3 1 194 2 486 1 819 1 717 2 130 17,1 24,1
56434 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM M2 139 1 080 410 422 427 4,2 1,1
56435 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 250MM M2 269 669 317 308 537 69,3 74,2
56436 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 300MM M2 315 1 417 843 797 631 -25,2 -20,9
564432 KAMENIVO ZPEV POPÍLK SUSPENZÍ TŘ II TL DO 150MM M2 241 368 326 368 247 -24,1 -32,9
56460 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU M3 139 4 198 1 883 1 799 1 470 -21,9 -18,3
564611 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU JEMNÉHO TL. 50MM M2 75 93 78 75 75 -3,6 -0,2
564632 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM M2 33 307 203 216 150 -26,1 -30,5
564642 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 150MM M2 145 240 205 208 219 6,6 5,2
564652 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 200MM M2 301 325 313 313 294 -6,2 -6,2
567101 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z PODKLADNÍHO BETONU M3 0 5 508 3 199 3 125 2 170 -32,2 -30,6
567102 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z VÁLC BETONU M3 3 373 10 776 7 923 8 412 2 090 -73,6 -75,2
567103 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MEZER BETONU M3 1 365 4 564 2 866 2 807 1 990 -30,6 -29,1
567104 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z KAMENIVA ZPEV CEMENTEM M3 440 4 008 2 120 2 204 1 620 -23,6 -26,5
567201 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MATERIÁLŮ STAB CEMENTEM M3 260 8 338 2 544 2 544 1 840 -27,7 -27,7
567301 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MECHAN ZPEV KAMENIVA M3 311 2 670 1 298 1 310 1 370 5,5 4,6
567302 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z VIBROV ŠTĚRKU M3 760 2 201 1 282 1 127 812 -36,7 -28,0
567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 0 6 509 955 790 708 -25,8 -10,4
567304 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3 0 3 062 871 856 668 -23,3 -22,0
567306 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 213 1 644 658 720 752 14,3 4,5
567316 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 50MM M2 9 62 42 43 40 -4,9 -6,5
567326 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM M2 16 740 222 63 76 -65,8 20,2
567336 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 150MM M2 52 469 137 110 111 -19,0 0,8
567346 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 200MM M2 144 594 468 488 151 -67,7 -69,1
567401 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF CEM BETONU M3 532 10 500 5 504 5 243 3 980 -27,7 -24,1
567403 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU M3 2 264 2 623 2 419 2 394 2 130 -11,9 -11,0
567406 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z PENETRAČ MAKADAMU M3 475 5 388 2 215 1 454 1 530 -30,9 5,2
567501 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA CEMENTEM M3 489 1 571 1 000 971 1 640 63,9 68,9
567502 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA ASF EMULZÍ M3 405 3 130 2 445 3 122 2 180 -10,8 -30,2
567504 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ M3 515 2 378 1 495 1 693 1 970 31,8 16,4
567521 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 100MM M2 308 550 394 323 184 -53,3 -43,1
567522 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUDENA ASF EMUL TL DO 100MM M2 103 375 139 121 246 77,2 104,1
567532 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUDENA ASF EMUL TL DO 150MM M2 276 278 277 277 351 26,6 26,6
567534 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM M2 123 287 224 243 309 37,8 27,2
567541 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM M2 177 530 433 489 288 -33,4 -41,1
567542 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUDENA ASF EMUL TL DO 200MM M2 164 516 347 397 423 21,8 6,5
567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM M2 127 688 332 264 370 11,5 39,9
567545 VRST PRO OBNOV A OPR RECYK ZA STUD CEM A PĚN ASF TL DO 200MM M2 652 856 754 754 360 -52,3 -52,3
567551 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 250MM M2 485 523 503 501 360 -28,4 -28,2
567552 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUDENA ASF EMUL TL DO 250MM M2 512 748 630 630 525 -16,7 -16,7
567554 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM M2 258 703 387 358 462 19,3 28,9
567555 VRST PRO OBNOV A OPR RECYK ZA STUD CEM A PĚN ASF TL DO 250MM M2 249 486 368 368 433 17,7 17,7
56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3 31 1 985 796 767 724 -9,1 -5,6
56931 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM M2 26 147 65 53 42 -35,7 -20,5
56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 0 969 97 92 75 -23,1 -18,4
56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 0 1 076 125 116 107 -14,1 -7,5
56942 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 100MM M2 11 132 93 82 72 -22,9 -12,5
56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 30 2 817 595 506 799 34,2 57,9
56961 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM M2 24 285 93 75 40 -56,9 -46,7
56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 14 673 75 64 80 6,2 25,3
56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 0 576 92 55 122 32,8 120,2
57130 UZAVŘENÉ OBALOVANÉ KAMENIVO M3 3 902 5 929 4 731 4 495 3 450 -27,1 -23,2
57132 UZAVŘENÉ OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM M2 91 682 415 406 341 -17,8 -16,1
57140 VSYPNÝ MAKADAM M3 1 650 3 593 2 597 2 557 1 710 -34,2 -33,1
57148 VSYPNÝ MAKADAM TL. 90MM M2 77 305 208 209 154 -25,8 -26,4
572111 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 M2 0 58 17 17 8 -53,1 -53,8
572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 0 75 18 16 10 -43,2 -36,9
572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 0 285 20 18 12 -39,5 -33,6
572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 0 62 20 18 17 -16,0 -7,2
572131 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2 M2 0 65 30 29 17 -44,1 -40,4
572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2 7 82 30 23 25 -17,8 9,4
572141 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 2,0KG/M2 M2 11 27 16 14 23 46,8 62,5
572143 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 2,0KG/M2 M2 17 38 21 18 32 52,6 82,2
572151 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 2,5KG/M2 M2 29 469 105 30 27 -74,3 -11,3
572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 0 520 16 14 8 -50,3 -42,3
572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 0 149 16 15 10 -35,8 -32,8
572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 0 131 14 13 11 -18,6 -15,2
572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 0 300 14 13 12 -16,5 -7,5
572221 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2 0 566 24 18 12 -49,4 -34,1
572222 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2 0 178 20 15 15 -26,8 0,0
572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 3 43 19 19 19 -1,5 1,0
572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 0 50 20 18 22 8,9 22,1
572311 REGENERAČNÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 0 18 11 13 5 -55,5 -62,3
572313 REGENERAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 15 130 72 72 6 -91,7 -91,7
572321 REGENERAČNÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2 37 45 39 37 9 -76,7 -75,4
572411 JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 0,5KG/M2 S PODRCENÍM M2 9 217 74 59 9 -87,8 -84,7
572412 JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 S PODRCENÍM M2 36 70 50 45 12 -76,1 -73,3
572413 JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 0,5KG/M2 S PODRCENÍM M2 28 49 32 28 12 -62,9 -57,3
572414 JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 S PODRCENÍM M2 11 25 20 23 12 -41,2 -46,9
572421 JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,0KG/M2 S PODRCENÍM M2 10 295 52 27 17 -67,2 -37,8
572423 JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 1,0KG/M2 S PODRCENÍM M2 13 17 15 15 23 54,3 54,3
572431 JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2 S PODRCENÍM M2 23 130 72 74 27 -62,3 -63,4
572434 JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 1,5KG/M2 S PODRCENÍM M2 43 52 48 48 17 -64,3 -64,3
572443 JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 2,0KG/M2 S PODRCENÍM M2 37 58 48 48 43 -10,0 -10,0
572531 JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2 S DVOJITÝM PODRCENÍM M2 44 62 50 47 24 -51,8 -49,0
572542 JEDNOVRST NÁTĚR Z MODIFIK ASFALTU DO 2,0KG/M2 S DVOJ PODRC M2 36 364 150 50 32 -78,7 -35,8
572621 JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,0KG/M2 S DĚLENÝM PODRCENÍM M2 33 295 74 51 17 -77,1 -66,5
572641 JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,0KG/M2 S DĚLENÝM PODRCENÍM M2 85 127 99 85 27 -72,8 -68,4
572644 JEDNOVRST NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 2,0KG/M2 S DĚL PODRC M2 17 17 17 17 45 165,2 165,2
572731 DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2 M2 24 884 78 71 46 -41,2 -35,4
572732 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK ASFALTU DO 1,5KG/M2 M2 58 115 73 59 54 -25,9 -8,9
572733 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2 32 314 96 94 69 -28,0 -26,7
572741 DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,0KG/M2 M2 17 164 72 77 46 -36,1 -40,1
572742 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK ASFALTU DO 2,0KG/M2 M2 113 119 115 113 65 -43,5 -42,5
572743 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 2,0KG/M2 M2 49 1 208 98 82 83 -15,1 1,2
572751 DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,5KG/M2 M2 34 192 94 98 70 -25,4 -28,4
572752 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK ASFALTU DO 2,5KG/M2 M2 70 102 86 86 77 -10,5 -10,9
57280A PROTISMYKOVÁ ÚPRAVA POVRCHU VOZOVKY ZA STUDENA M2 845 882 864 864 0 0,0 0,0
57280B PROTISMYKOVÁ ÚPRAVA POVRCHU VOZOVKY ZA HORKA M2 19 65 50 65 0 0,0 0,0
57311 EMULSNÍ KALOVÉ ZÁKRYTY TL DO 5MM M2 42 117 109 117 27 -75,2 -76,9
57329 MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/5 + 0/8 M2 144 185 161 155 141 -12,6 -8,9
5732A MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8 M2 164 198 181 181 143 -21,0 -21,0
57471 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z FÓLIE M2 7 308 179 221 230 28,8 4,1
57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2 0 959 167 108 94 -43,6 -12,6
57473 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ M2 0 617 184 140 230 25,3 64,1
57474 VOZOVKOVÉ SEPARAČNÍ VRSTVY Z ASFALT PÁSŮ M2 512 6 794 3 001 1 698 94 -96,9 -94,5
57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 0 932 176 157 126 -28,3 -20,0
57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2 53 237 134 116 154 15,1 32,9
574A01 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 M3 194 12 414 4 902 4 342 5 330 8,7 22,8
574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 3 127 10 831 4 643 4 188 5 090 9,6 21,5
574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3 3 236 11 058 5 040 4 354 5 280 4,8 21,3
574A05 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 M3 3 707 3 791 3 749 3 749 4 780 27,5 27,5
574A31 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM M2 139 528 257 211 213 -17,1 0,9
574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 105 633 204 190 204 -0,1 7,4
574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 0 470 191 178 211 10,5 18,5
574A41 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM M2 197 683 309 247 266 -13,8 7,7
574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 131 846 261 245 253 -3,1 3,3
574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 0 520 257 237 263 2,3 10,7
574A45 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 50MM M2 230 321 290 320 240 -17,3 -25,0
574A55 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 60MM M2 113 1 315 245 246 288 17,8 17,2
574A56 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 60MM M2 218 633 339 267 296 -12,6 10,8
574B04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S M3 3 033 11 247 5 260 4 743 5 930 12,7 25,0
574B33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 40MM M2 145 682 388 273 229 -41,0 -16,0
574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 0 350 203 205 236 16,5 15,0
574B43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 50MM M2 231 633 485 633 286 -41,1 -54,8
574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 156 418 249 268 295 18,3 10,2
574B56 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S TL. 60MM M2 239 257 248 248 334 34,6 34,6
574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3 3 044 9 249 4 422 4 112 4 690 6,1 14,1
574C08 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S M3 3 585 13 553 6 974 5 208 4 520 -35,2 -13,2
574C45 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM M2 104 573 221 194 227 2,7 16,8
574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 136 1 496 271 220 235 -13,4 6,8
574C55 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM M2 130 395 268 254 272 1,4 7,1
574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 0 871 262 225 282 7,5 25,4
574C57 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 60MM M2 245 363 304 304 262 -13,9 -13,9
574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 0 672 286 267 328 14,6 23,0
574C67 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 70MM M2 416 430 423 423 306 -27,7 -27,7
574C68 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM M2 263 300 277 268 318 14,8 18,7
574C77 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 80MM M2 330 505 383 349 351 -8,5 0,4
574C78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM M2 0 604 305 302 364 19,5 20,6
574C88 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 90MM M2 316 448 364 328 407 11,7 24,0
574D06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S M3 3 080 11 247 4 481 3 659 5 280 17,8 44,3
574D08 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S M3 254 15 409 6 081 4 930 5 110 -16,0 3,6
574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 120 569 234 229 264 12,6 15,1
574D55 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16 TL. 60MM M2 265 570 417 417 308 -26,2 -26,2
574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 191 469 287 294 318 10,7 8,3
574D58 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 60MM M2 143 420 293 296 305 4,0 2,9
574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 223 505 324 325 371 14,6 14,0
574D68 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM M2 164 433 277 258 358 29,2 38,7
574D77 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22 TL. 80MM M2 255 496 410 421 397 -3,2 -5,7
574D78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM M2 188 1 008 381 379 410 7,7 8,2
574D88 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 90MM M2 267 1 493 442 391 458 3,7 17,1
574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 236 8 016 4 123 4 462 4 400 6,7 -1,4
574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3 2 497 13 660 4 153 3 609 4 350 4,8 20,5
574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 103 685 222 179 219 -1,5 22,5
574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 0 847 245 231 263 7,5 13,8
574E58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM M2 118 566 228 230 261 14,6 13,7
574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 144 660 275 290 306 11,3 5,4
574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM M2 128 520 315 285 304 -3,5 6,7
574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM M2 205 1 016 333 298 353 6,0 18,4
574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM M2 155 681 350 346 350 0,0 1,1
574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM M2 0 539 326 327 390 19,7 19,3
574E98 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 100MM M2 194 961 419 412 441 5,4 7,0
574F06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S M3 3 425 4 746 4 258 4 431 4 950 16,2 11,7
574F07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S M3 3 733 11 247 5 306 4 511 4 900 -7,6 8,6
574F46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 0 577 233 239 246 5,6 3,1
574F56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 177 274 217 215 296 36,2 37,4
574F58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 60MM M2 183 618 274 240 294 7,2 22,5
574F66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 385 485 435 435 347 -20,2 -20,2
574F68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 70MM M2 208 238 222 223 342 53,7 53,0
574F78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 80MM M2 263 585 393 385 391 -0,4 1,6
574F88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 90MM M2 235 897 389 380 440 13,2 15,7
574F98 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 100MM M2 363 583 466 463 490 5,2 5,8
574H32 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK BBTM 8+, 8S TL. 30MM M2 113 210 190 204 155 -18,5 -24,1
574I04 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S M3 3 675 6 754 5 259 5 169 5 930 12,8 14,7
574I32 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 8+, 8S TL. 30MM M2 130 148 138 136 197 43,1 45,4
574I54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 0 473 233 222 237 1,8 6,8
574J04 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S M3 166 10 545 5 694 4 603 6 310 10,8 37,1
574J32 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 8+, 8S TL. 30MM M2 154 234 187 185 211 12,7 14,1
574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 126 1 352 243 236 252 3,6 6,8
574J64 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 45MM M2 225 251 238 243 285 19,5 17,3
574J74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+ TL. 50MM M2 225 405 308 287 316 2,7 10,1
574L47 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO LOŽNÉ VRSTVY TL. 80MM M2 355 454 421 454 423 0,4 -6,9
574M27 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 60MM M2 197 269 250 246 281 12,3 14,3
574M37 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 70MM M2 299 490 429 442 327 -23,9 -26,0
574M45 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT16 PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 80MM M2 257 343 300 300 374 24,5 24,5
574M47 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 80MM M2 257 528 413 432 374 -9,4 -13,4
574N07 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO PODKLADNÍ VRSTVY M3 5 679 11 308 7 262 6 364 5 270 -27,4 -17,2
574N27 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 60MM M2 212 303 241 237 316 30,9 33,1
574N47 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 80MM M2 243 540 347 306 423 22,1 38,3
575A03 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 M3 10 593 21 030 12 724 11 500 12 000 -5,7 4,3
575A53 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM M2 392 1 216 780 756 477 -38,9 -36,9
575A55 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 16 TL. 40MM M2 392 536 478 536 474 -0,9 -11,6
575C03 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 M3 338 61 314 22 053 15 359 12 000 -45,6 -21,9
575C05 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 M3 11 400 40 497 20 489 14 673 11 900 -41,9 -18,9
575C21 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 TL. 25MM M2 668 1 005 842 870 326 -61,3 -62,5
575C31 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 TL. 30MM M2 409 601 505 505 377 -25,4 -25,4
575C33 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 30MM M2 329 1 159 752 803 374 -50,3 -53,4
575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2 329 744 465 470 428 -7,9 -8,9
575C45 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 35MM M2 405 610 478 417 424 -11,2 1,7
575C53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM M2 371 1 455 592 534 477 -19,4 -10,6
575C55 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 40MM M2 439 1 626 589 485 474 -19,5 -2,4
575C65 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 45MM M2 602 694 637 639 526 -17,5 -17,7
575D03 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 MODIFIK M3 13 100 16 405 14 036 13 100 13 700 -2,4 4,6
575D53 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM MODIFIK M2 521 1 147 742 616 543 -26,9 -11,9
575F03 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 MODIFIK M3 11 463 40 746 14 964 13 200 13 700 -8,4 3,8
575F05 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 MODIFIK M3 11 661 36 899 14 975 13 200 13 700 -8,5 3,8
575F33 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 30MM MODIFIK M2 408 1 529 679 567 426 -37,3 -24,8
575F43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM MODIFIK M2 369 730 543 577 485 -10,6 -16,0
575F53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK M2 397 952 623 638 543 -12,9 -14,9
575F55 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 40MM MODIFIK M2 474 865 538 517 539 0,3 4,2
575F65 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 45MM MODIFIK M2 525 590 554 539 598 8,0 11,0
57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 0 201 8 6 5 -38,5 -10,1
57622 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2 M2 4 66 19 16 8 -57,1 -48,7
57623 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 15KG/M2 M2 9 28 17 9 9 -46,7 -4,4
57624 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 20KG/M2 M2 16 608 312 312 12 -96,2 -96,2
57625 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 25KG/M2 M2 24 53 39 39 12 -68,9 -68,9
57627 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 35KG/M2 M2 27 61 36 27 17 -52,7 -38,0
57633 POSYP LOMOVÝMI VÝSIVKAMI 15KG/M2 M2 19 19 19 19 9 -52,3 -52,3
57641 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2 M2 1 819 14 7 11 -22,5 66,4
576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2 1 27 6 4 8 23,3 86,5
576412 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 M2 2 49 10 5 9 -13,7 76,8
576413 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 4KG/M2 M2 3 12 8 10 10 29,9 0,0
57671 POSYP KAMENIVEM TĚŽENÝM 5KG/M2 M2 4 611 74 8 4 -94,6 -50,0
57672 POSYP KAMENIVEM TĚŽENÝM 10KG/M2 M2 87 140 113 113 7 -93,8 -93,8
57675 POSYP KAMENIVEM TĚŽENÝM 25KG/M2 M2 146 269 227 266 12 -94,7 -95,5
57677 POSYP KAMENIVEM TĚŽENÝM 35KG/M2 M2 23 28 26 27 16 -38,3 -40,0
57711 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - VTLAČOVANÝ ASFALTOVÝ BETON M3 4 518 5 416 5 038 5 179 3 980 -21,0 -23,1
57713 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - UZAVŘENÉ OBALOVANÉ KAMENIVO M3 4 903 6 629 6 341 6 629 3 450 -45,6 -48,0
577201 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRAČ POSTŘIK M2 9 50 23 21 22 -4,3 4,0
577202 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK M2 0 1 583 57 16 8 -85,9 -50,8
577205 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - JEDNOVRST NÁTĚR S PODRC M2 14 58 40 49 12 -70,1 -75,3
577211 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRAČ POSTŘIK DO 0,5KG/M2 M2 7 31 22 25 9 -58,6 -64,0
577212 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 0,5KG/M2 M2 6 44 12 9 6 -49,4 -34,0
577221 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRAČ POSTŘIK DO 1,0KG/M2 M2 12 56 17 13 12 -28,8 -7,8
577222 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 1,0KG/M2 M2 6 35 19 19 8 -57,2 -58,3
577232 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 1,5KG/M2 M2 11 31 24 27 12 -50,6 -56,2
5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3 3 090 51 994 20 978 5 940 6 190 -70,5 4,2
5774BE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S MODIFIK M3 5 208 5 483 5 346 5 346 6 560 22,7 22,7
5774DG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+ MODIFIK M3 6 039 7 234 6 637 6 637 6 370 -4,0 -4,0
5774EG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S M3 4 150 5 160 4 958 5 160 5 380 8,5 4,3
5774EI VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S M3 4 046 8 575 7 076 8 575 5 310 -25,0 -38,1
5774FI VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S MODIFIK M3 3 193 4 517 3 855 3 855 5 890 52,8 52,8
5774LD VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z LITÉHO ASFALTU MA 11 M3 9 449 25 666 17 558 17 558 10 040 -42,8 -42,8
57766 VRSTVY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ TRHLIN (SAL) TL. 30MM M2 54 166 110 110 155 41,0 41,0
57772 REPROFILACE ASF VRSTVY RECYKLACÍ ZA HORKA REMIX TL 30MM M2 157 540 273 229 123 -54,9 -46,2
57774 REPROFILACE ASF VRSTVY RECYKLACÍ ZA HORKA REMIX TL 50MM M2 47 451 260 284 196 -24,5 -30,9
57775 REPROFILACE ASF VRSTVY RECYKLACÍ ZA HORKA REMIX TL 60MM M2 48 320 238 247 246 3,4 -0,3
577841 REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 50MM SE VTL AC M2 181 602 358 345 188 -47,5 -45,6
577871 REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 80MM SE VTL AC M2 185 546 329 334 329 0,0 -1,4
577891 REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 100MM SE VTL AC M2 362 507 391 362 424 8,4 17,0
57790E VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACP (KUBATURA) M3 5 401 11 308 8 355 8 355 10 230 22,4 22,4
57792B VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO MODIFIK TL. DO 50MM M2 243 279 267 279 561 110,3 101,3
577A1 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU M 84 89 87 87 245 182,4 182,4
577A2 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M 67 361 118 95 253 114,8 165,8
58101 PŘÍPLATEK ZA ÚPRAVU POVRCHU CEMENTOBET KRYTU RAŽBOU M2 712 810 761 761 660 -13,3 -13,3
58110 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ M3 1 294 10 688 4 559 4 672 3 650 -19,9 -21,9
581102 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.I M3 3 118 7 936 5 725 5 898 3 650 -36,2 -38,1
581103 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.II M3 0 3 535 1 685 1 602 3 650 116,7 127,9
581104 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.III M3 3 630 6 954 5 714 6 136 3 460 -39,4 -43,6
581125 CEMENTOBET KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ IV TL 100MM M2 201 524 364 368 346 -5,0 -6,0
581134 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.III TL. DO 150MM M2 188 303 265 303 520 96,2 71,4
581135 CEMENTOBET KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ IV TL DO 150MM M2 409 1 563 865 409 520 -39,9 27,3
581143 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.II TL. DO 200MM M2 929 1 613 1 066 930 734 -31,2 -21,1
581144 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.III TL. DO 200MM M2 0 1 136 770 788 691 -10,2 -12,3
581151 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.L TL. DO 250MM M2 165 1 234 699 699 997 42,6 42,6
581152 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.I TL. DO 250MM M2 686 2 017 1 284 1 422 915 -28,8 -35,7
581153 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.II TL. DO 250MM M2 1 155 1 569 1 332 1 271 915 -31,3 -28,0
58120 CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ M3 2 890 5 393 4 024 3 997 3 740 -7,1 -6,4
581202 CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ I M3 214 7 989 3 617 3 500 3 740 3,4 6,9
581252 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ I TL DO 250MM M2 1 391 3 818 2 319 1 915 935 -59,7 -51,2
581261 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ L TL DO 300MM M2 1 485 1 704 1 558 1 485 1 200 -23,0 -19,2
581262 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ I TL DO 300MM M2 566 6 404 2 385 1 485 1 120 -53,0 -24,6
58130 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ M3 3 250 8 871 5 532 5 003 4 390 -20,6 -12,3
581301 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ.L M3 3 610 28 297 11 872 3 710 4 600 -61,3 24,0
581302 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ.I M3 4 135 7 847 6 006 6 181 4 390 -26,9 -29,0
581343 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ.II TL. DO 200MM M2 786 3 998 1 718 1 194 874 -49,1 -26,8
581352 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ.I TL. DO 250MM M2 1 100 1 502 1 219 1 137 1 090 -10,6 -4,1
58140 CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽENÝ M3 3 420 7 409 6 165 6 915 4 460 -27,7 -35,5
581402 CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ I M3 729 6 163 3 879 4 312 4 460 15,0 3,4
581452 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ I TL DO 250MM M2 423 1 525 802 788 1 110 38,5 40,8
581462 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ I TL DO 300MM M2 1 040 1 719 1 501 1 655 1 320 -12,1 -20,2
58211 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 817 4 455 1 619 1 515 1 380 -14,8 -8,9
58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 147 7 439 1 692 1 483 1 540 -9,0 3,8
58220 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK BEZ LOŽE M2 293 2 259 1 001 1 048 760 -24,1 -27,5
58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 93 2 680 1 124 1 114 985 -12,3 -11,5
58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 0 4 978 1 321 1 225 1 070 -19,0 -12,7
582311 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA M2 510 2 811 1 145 1 042 625 -45,4 -40,0
582312 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VÍCEBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA M2 665 875 770 770 708 -8,0 -8,0
582321 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z MC M2 954 1 674 1 306 1 290 793 -39,3 -38,5
582322 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VÍCEBAREVNÝCH DO LOŽE Z MC M2 391 1 122 757 757 876 15,8 15,8
58241 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 540 3 037 1 903 2 017 2 350 23,5 16,5
58242 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC M2 838 5 984 2 409 1 609 2 820 17,1 75,2
58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA M2 133 4 371 642 492 400 -37,7 -18,8
58252 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC M2 0 3 554 832 738 545 -34,5 -26,1
582601 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM BEZ LOŽE M2 297 1 731 675 624 359 -46,8 -42,4
582602 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM BEZ LOŽE M2 551 725 621