Porovnání položek OTSKP oproti Měrným cenám za rok 2014

Porovnání statistického výstupu jednotkových cen položek vítězných nabídek z Měrných cen oproti vybraným položkám OTSKP v cenové úrovni 2019.

Kód položky Název položky MJ MIN
[Kč]
MAX
[Kč]
Průměr
[Kč]
Medián
[Kč]
OTSKP 2019
[Kč]
Rozdíl OTSKP/Průměr
[%]
Rozdíl OTSKP/Medián
[%]
014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 1 384 112 84 0 -100,0 -100,0
014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 16 5 407 219 108 0 -100,0 -100,0
014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 85 512 264 196 0 -100,0 -100,0
014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 87 379 173 135 0 -100,0 -100,0
014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3 130 318 215 171 0 -100,0 -100,0
014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 88 281 149 135 0 -100,0 -100,0
014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 22 855 81 22 0 -100,0 -100,0
014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 54 1 665 529 199 0 -100,0 -100,0
014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 130 484 299 407 0 -100,0 -100,0
01450 POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU KPL 719 153 1 194 214 956 684 956 684 0 -100,0 -100,0
02110 PROSTORY PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE KPL 10 814 216 287 74 386 35 222 0 -100,0 -100,0
021101 PROSTORY PRO SUPERVIZI SFDI - KANCELÁŘE KPL 29 290 29 290 29 290 29 290 0 -100,0 -100,0
02111 PROSTORY PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE - NÁJEM KPLMĚSÍC 29 564 67 590 48 577 48 577 0 -100,0 -100,0
02210 VYBAVENÍ PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE KPL 16 221 28 069 22 145 22 145 0 -100,0 -100,0
02510 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL 5 623 27 036 16 330 16 330 0 -100,0 -100,0
02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1 209 919 37 960 21 629 0 -100,0 -100,0
02610 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL 28 117 28 117 28 117 28 117 0 -100,0 -100,0
02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1 1 081 400 141 870 16 221 0 -100,0 -100,0
02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 270 285 498 37 280 13 286 0 -100,0 -100,0
02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 47 594 788 105 056 56 232 0 -100,0 -100,0
027212 POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI DEN 6 608 6 608 6 608 6 608 0 -100,0 -100,0
02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 46 267 169 28 201 13 020 0 -100,0 -100,0
02740 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ PROVIZORNÍ MOSTY KPL 10 814 270 358 185 826 270 358 0 -100,0 -100,0
02741 PROVIZORNÍ MOSTY M2 3 683 3 683 3 683 3 683 0 -100,0 -100,0
027411 PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ M2 3 255 3 255 3 255 3 255 0 -100,0 -100,0
027412 PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ KPLMĚSÍC 1 302 1 302 1 302 1 302 0 -100,0 -100,0
027413 PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ M2 3 255 3 255 3 255 3 255 0 -100,0 -100,0
02742 PROVIZORNÍ LÁVKY M2 178 4 798 424 178 0 -100,0 -100,0
027421 PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ M2 1 535 3 255 2 395 2 395 0 -100,0 -100,0
027422 PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEMNÉ KPLMĚSÍC 1 302 7 041 3 720 2 816 0 -100,0 -100,0
027423 PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ M2 697 3 255 1 976 1 976 0 -100,0 -100,0
02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 449 2 535 174 74 828 1 166 0 -100,0 -100,0
02821 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KPL 10 922 64 886 32 146 26 387 0 -100,0 -100,0
02832 PRŮZKUMNÉ PRÁCE HYDROLOGICKÉ V PODZEMÍ KPL 21 023 1 142 390 477 903 270 295 0 -100,0 -100,0
02841 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU KPL 4 958 15 140 8 352 4 958 0 -100,0 -100,0
02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL 352 235 364 55 474 24 332 0 -100,0 -100,0
02861 PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU KPL 3 094 56 728 13 505 5 156 0 -100,0 -100,0
02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 180 121 120 18 760 5 150 0 -100,0 -100,0
02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM 379 1 297 680 78 130 9 463 0 -100,0 -100,0
029111 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ HM 317 922 402 252 366 225 378 501 0 -100,0 -100,0
029112 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - PLOŠNÉ HA 257 855 1 271 690 636 015 378 501 0 -100,0 -100,0
029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 154 712 317 922 236 317 236 317 0 -100,0 -100,0
02912 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ KUS 39 220 39 220 39 220 39 220 0 -100,0 -100,0
02913 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZNAČKA PRO TRIGONOMETRICKÉ SLEDOVÁNÍ KUS 43 257 43 257 43 257 43 257 0 -100,0 -100,0
02914 OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ KUS 16 221 16 221 16 221 16 221 0 -100,0 -100,0
02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL 10 814 262 166 52 834 21 783 0 -100,0 -100,0
02930 OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA KPL 3 716 3 716 3 716 3 716 0 -100,0 -100,0
02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1 081 216 287 23 505 2 163 0 -100,0 -100,0
029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 5 574 16 221 10 229 10 003 0 -100,0 -100,0
02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 451 1 459 934 74 667 9 028 0 -100,0 -100,0
02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 5 407 3 628 839 202 893 42 663 0 -100,0 -100,0
02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM 23 554 91 651 50 077 54 072 0 -100,0 -100,0
02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 5 407 82 695 44 051 44 051 0 -100,0 -100,0
02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1 238 97 329 31 034 17 676 0 -100,0 -100,0
029511 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY HOD 5 407 21 629 15 140 16 221 0 -100,0 -100,0
029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS 4 866 31 362 15 681 10 814 0 -100,0 -100,0
02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 9 294 9 294 9 294 9 294 0 -100,0 -100,0
02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 703 91 083 26 352 13 364 0 -100,0 -100,0
029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD 87 661 513 610 0 -100,0 -100,0
029711 OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY KUS 3 785 10 374 7 649 7 767 0 -100,0 -100,0
029725 OSTAT POŽAD - GEOT MONIT V PODZ - ZAŘ NA MĚŘ HYDROST TLAKU KUS 43 008 43 008 43 008 43 008 0 -100,0 -100,0
02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 2 704 110 306 23 862 14 937 0 -100,0 -100,0
02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 5 633 32 443 21 598 26 717 0 -100,0 -100,0
03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 10 814 248 395 77 369 64 083 0 -100,0 -100,0
03110 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - KANCELÁŘE KPL 1 081 108 143 21 437 8 651 0 -100,0 -100,0
03170 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - KOMUNIKACE A ZPEV PLOCHY KPL 27 036 77 863 52 449 52 449 0 -100,0 -100,0
03210 ZAŘÍZENÍ PRO DODÁVKU ELEKTRICKÉHO PROUDU KPL 1 081 1 081 1 081 1 081 0 -100,0 -100,0
03310 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ STAVENIŠTNÍ DOPRAVU KPL 451 27 704 2 756 451 0 -100,0 -100,0
03350 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY KPL 307 225 307 225 307 225 307 225 0 -100,0 -100,0
03510 STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ NA ZEMNÍ PRÁCE KPL 902 9 472 2 453 1 083 0 -100,0 -100,0
03520 STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ ZHUTŇOVACÍ KPL 496 9 021 1 805 496 0 -100,0 -100,0
03590 STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ - OSTATNÍ KPL 496 10 374 1 215 496 0 -100,0 -100,0
03620 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - JEŘÁBY STAVEBNÍ KPL 1 341 1 341 1 341 1 341 0 -100,0 -100,0
03630 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOJEŘÁBY KPL 686 12 178 1 512 686 0 -100,0 -100,0
03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 10 814 64 886 45 961 54 072 0 -100,0 -100,0
03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 5 407 45 420 20 547 10 814 0 -100,0 -100,0
03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 3 071 37 850 17 245 10 814 0 -100,0 -100,0
03770 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY KPL 451 49 583 11 828 451 0 -100,0 -100,0
03780 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ZEMNÍKY A SKLÁDKY KPL 900 25 954 2 297 900 0 -100,0 -100,0
11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 18 20 19 19 0 -100,0 -100,0
11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 11 22 16 16 0 -100,0 -100,0
11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 22 130 47 42 41 -13,2 -2,8
111201 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 1KM M2 111 111 111 111 47 -57,8 -57,8
111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM M2 76 92 85 87 80 -5,8 -7,5
11130 SEJMUTÍ DRNU M2 27 143 85 85 27 -68,3 -68,3
11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 267 2 921 1 332 1 159 1 640 23,1 41,5
112011 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 1KM KUS 1 114 1 114 1 114 1 114 1 640 47,2 47,2
11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 1 703 8 738 3 814 3 034 4 630 21,4 52,6
112024 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM KUS 1 903 3 277 2 590 2 590 4 880 88,4 88,4
11203 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ KUS 12 977 12 977 12 977 12 977 10 400 -19,9 -19,9
11211 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M KUS 673 993 886 993 985 11,2 -0,8
11212 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M KUS 2 898 2 898 2 898 2 898 2 880 -0,6 -0,6
11213 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M KUS 6 705 6 705 6 705 6 705 6 660 -0,7 -0,7
11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS 94 94 94 94 654 596,1 596,1
11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS 109 1 319 714 714 1 310 83,4 83,4
112234 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M, ODVOZ DO 5KM KUS 3 225 3 225 3 225 3 225 3 980 23,4 23,4
11231 ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS 1 181 1 181 1 181 1 181 864 -26,8 -26,8
11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 2 1 386 580 573 562 -3,2 -2,0
113131 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 1KM M3 919 919 919 919 562 -38,9 -38,9
113135 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM M3 1 624 1 624 1 624 1 624 703 -56,7 -56,7
113136 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM M3 812 1 507 1 144 1 128 784 -31,5 -30,5
113137 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM M3 182 1 358 966 1 358 844 -12,6 -37,9
113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 443 1 796 1 144 865 904 -21,0 4,5
11314 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM POJIVEM M3 1 568 1 568 1 568 1 568 1 060 -32,4 -32,4
11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 503 503 503 503 2 000 297,7 297,7
113157 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 16KM M3 1 658 1 658 1 658 1 658 2 220 33,9 33,9
113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM M3 833 833 833 833 2 270 172,6 172,6
11316 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ M3 1 179 2 149 1 664 1 664 904 -45,7 -45,7
113166 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 12KM M3 1 027 1 027 1 027 1 027 1 070 4,2 4,2
11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3 2 1 425 542 712 301 -44,4 -57,7
113171 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 1KM M3 712 712 712 712 301 -57,7 -57,7
113176 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 12KM M3 450 450 450 450 442 -1,8 -1,8
113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM M3 326 326 326 326 542 66,5 66,5
11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 2 1 565 578 478 790 36,7 65,3
113187 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 16KM M3 503 1 444 875 741 1 015 16,0 37,0
11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2 70 428 159 125 120 -24,5 -4,3
113296 ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE, ODVOZ DO 12KM M3 1 992 1 992 1 992 1 992 946 -52,5 -52,5
113317 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 16KM M3 326 326 326 326 472 45,0 45,0
11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 1 518 206 216 231 11,9 6,8
113321 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM M3 174 349 264 227 231 -12,4 1,7
113325 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM M3 315 315 315 315 322 2,3 2,3
113326 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM M3 210 784 528 558 362 -31,4 -35,1
113327 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM M3 291 880 400 341 402 0,6 18,0
113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 258 456 393 443 452 15,1 1,9
11332A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY M3 230 240 233 230 208 -10,8 -9,5
11332B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA tkm 3 3 3 3 12 270,4 270,4
11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 238 887 477 469 505 5,8 7,6
113335 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM M3 608 608 608 608 565 -7,1 -7,1
113337 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM M3 1 624 1 624 1 624 1 624 660 -59,4 -59,4
113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 422 1 153 1 005 1 153 720 -28,4 -37,5
11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3 761 1 133 987 1 026 937 -5,0 -8,7
113348 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 505 662 605 662 1 360 124,8 105,5
11335 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 1 051 2 314 2 134 2 314 2 230 4,5 -3,6
113357 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 16KM M3 1 658 1 658 1 658 1 658 2 620 58,0 58,0
11337 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK M3 151 1 284 717 717 256 -64,3 -64,3
11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU M3 256 1 424 537 433 562 4,6 29,7
113434 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 5KM M3 500 500 500 500 603 20,7 20,7
113436 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 12KM M3 497 497 497 497 693 39,3 39,3
113437 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 16KM M3 608 608 608 608 755 24,2 24,2
113438 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM M3 404 608 483 436 806 67,0 85,0
11344 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM VČET PODKLADU M3 537 537 537 537 925 72,3 72,3
113458 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM M3 2 061 2 064 2 062 2 061 764 -62,9 -62,9
11346 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL M3 55 55 55 55 411 648,1 648,1
113466 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 12KM M3 1 380 1 380 1 380 1 380 534 -61,3 -61,3
11347 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL M3 238 877 568 538 342 -39,8 -36,5
113474 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, ODVOZ DO 5KM M3 337 337 337 337 402 19,1 19,1
113476 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, ODVOZ DO 12KM M3 1 284 1 284 1 284 1 284 505 -60,7 -60,7
11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU M3 303 968 528 453 523 -1,0 15,4
11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 32 197 69 51 39 -43,3 -23,3
113511 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 1KM M 66 66 66 66 39 -40,6 -40,6
11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 35 197 92 83 87 -5,9 4,5
113521 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 1KM M 51 51 51 51 87 69,7 69,7
113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M 78 127 92 91 89 -3,8 -1,9
11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 94 1 209 247 127 192 -22,4 51,1
11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M 39 97 78 85 87 11,3 2,2
11355 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH M 69 222 119 74 62 -48,0 -15,7
113554 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH, ODVOZ DO 5KM M 84 84 84 84 63 -25,3 -25,3
11356 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH M 70 155 106 94 120 13,1 27,4
11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 79 3 850 784 787 1 170 49,2 48,6
113721 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM M3 64 1 404 585 530 1 170 100,1 120,8
113722 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM M3 64 874 516 564 1 200 132,4 112,8
113723 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 3KM M3 1 218 1 218 1 218 1 218 1 240 1,8 1,8
113724 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M3 437 437 437 437 1 290 195,5 195,5
113725 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM M3 502 1 134 1 055 1 134 1 350 28,0 19,1
113726 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3 1 142 1 180 1 161 1 161 1 390 19,7 19,7
113727 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM M3 1 103 1 103 1 103 1 103 1 450 31,5 31,5
113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 649 1 882 1 460 1 525 1 510 3,4 -1,0
11372a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY M3 612 612 612 612 1 090 78,1 78,1
11372b FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA tkm 650 650 650 650 12 -98,2 -98,2
11373 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETONOVÝCH M3 745 745 745 745 2 180 192,6 192,6
113762 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 30 144 116 144 76 -34,3 -47,3
113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 28 65 38 37 86 127,2 133,9
113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 40 103 57 51 99 72,7 93,9
113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 26 213 120 120 123 2,9 2,9
113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 21 134 60 54 144 141,0 166,3
113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 31 80 58 61 166 186,1 172,9
114116 ODSTR DLAŽEB VOD KORYT Z BET DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 12KM M3 5 559 5 559 5 559 5 559 1 003 -82,0 -82,0
11421 ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z BETON DÍLCŮ M3 681 1 209 945 945 3 530 273,4 273,4
11424 ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA SUCHO M3 229 229 229 229 379 65,3 65,3
11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 18 150 95 103 80 -15,7 -22,3
11512 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN HOD 52 292 249 292 131 -47,5 -55,1
11513 ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN HOD 238 238 238 238 192 -19,3 -19,3
11514 ČERPÁNÍ VODY DO 4000 L/MIN HOD 336 336 336 336 322 -4,3 -4,3
11523 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M M 487 1 176 831 831 488 -41,3 -41,3
11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M 1 490 3 064 2 801 3 064 1 140 -59,3 -62,8
11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M 1 784 1 784 1 784 1 784 1 700 -4,7 -4,7
11527 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M M 1 328 2 622 1 975 1 975 2 620 32,7 32,7
12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 39 216 71 68 51 -28,2 -25,4
121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 113 134 125 126 51 -59,1 -59,5
121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3 147 151 149 147 109 -26,6 -26,1
121106 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 12KM M3 129 162 140 129 215 54,0 67,3
121107 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 16KM M3 129 385 300 385 276 -7,9 -28,3
12190 PŘEVRSTVENÍ ORNICE M3 22 25 23 22 54 138,9 148,5
12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 104 264 174 155 120 -31,2 -22,4
122735 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 262 262 262 262 216 -17,6 -17,6
122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 284 284 284 284 377 32,7 32,7
12283 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II M3 78 78 78 78 261 235,1 235,1
12293 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III M3 155 155 155 155 462 198,4 198,4
12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 62 427 131 62 171 30,2 176,9
123731 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 128 277 202 202 120 -40,7 -40,7
123735 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 147 147 147 147 212 44,0 44,0
123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 721 721 721 721 265 -63,3 -63,3
123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 54 468 300 295 372 24,0 26,0
12373a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 199 199 199 199 104 -47,8 -47,8
12373B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA M3KM 5 5 5 5 14 158,3 158,3
12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3 62 80 71 71 381 436,6 436,5
12393 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III M3 160 160 160 160 514 222,2 222,2
12473 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I M3 196 734 256 196 125 -51,1 -36,1
124736 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 224 224 224 224 272 21,5 21,5
12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 39 1 131 112 55 89 -20,4 61,7
125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 111 123 115 111 89 -22,6 -19,7
125732 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 60 75 67 67 104 54,7 54,7
125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 247 545 405 545 331 -18,2 -39,3
12573a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 53 433 179 53 75 -58,2 42,2
12573b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - DOPRAVA M3KM 53 53 53 53 14 -73,5 -73,5
12583 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II M3 55 55 55 55 207 276,0 276,0
125838 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 542 542 542 542 583 7,6 7,6
12673 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I M3 93 478 255 225 176 -31,0 -21,7
12773 VYKOPÁVKY POD VODOU TŘ I M3 247 346 272 247 279 2,8 13,2
12783 VYKOPÁVKY POD VODOU TŘ II M3 247 247 247 247 328 33,0 33,0
12911 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2 2 5 4 4 1 -73,7 -76,3
12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 40 649 430 427 406 -5,5 -5,0
12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 21 59 42 49 40 -4,2 -17,7
12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2 23 96 54 60 76 41,9 27,7
12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 335 384 364 369 306 -16,0 -17,0
12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 25 143 66 71 89 34,5 24,7
12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 47 508 198 158 120 -39,5 -24,1
12933 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M M 187 422 281 232 160 -43,0 -31,2
12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3 419 3 893 1 267 949 328 -74,1 -65,5
12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 152 2 150 596 452 2 180 266,1 382,3
12970 ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET KUS 797 1 360 1 078 1 078 544 -49,6 -49,6
12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS 353 1 199 618 493 433 -30,0 -12,1
12993 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM M 11 168 97 100 87 -10,5 -13,2
129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M 72 484 260 189 184 -29,1 -2,5
129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M 39 550 327 324 288 -12,1 -11,2
129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M 355 641 454 411 379 -16,5 -7,8
129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M 48 756 392 487 485 23,8 -0,5
12996 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM M 222 974 519 440 577 11,2 31,1
129971 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM M 16 872 444 444 678 52,8 52,8
129972 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1200MM M 154 154 154 154 771 401,4 401,4
13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 135 687 248 181 212 -14,5 17,4
131731 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 277 277 277 277 212 -23,4 -23,4
131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 417 417 417 417 462 10,7 10,7
13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 181 261 197 181 362 83,3 100,4
131836 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3 254 367 310 310 583 87,8 87,8
13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 119 1 192 310 189 256 -17,4 35,7
132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 277 277 277 277 256 -7,5 -7,5
132732 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 1 302 1 302 1 302 1 302 279 -78,6 -78,6
132736 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 253 785 434 349 379 -12,7 8,7
132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 97 490 399 490 472 18,2 -3,7
13273a HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 305 616 409 305 242 -40,8 -20,7
13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 185 192 189 189 925 390,1 390,1
132836 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3 472 472 472 472 1 080 128,8 128,8
13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3 1 187 1 427 1 367 1 427 1 410 3,1 -1,2
132936 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 12KM M3 682 682 682 682 1 630 139,1 139,1
13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 266 713 515 542 614 19,1 13,4
133731 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 943 943 943 943 614 -34,9 -34,9
133736 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 257 682 469 469 764 62,8 62,8
133836 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3 407 407 407 407 1 310 221,9 221,9
14113 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 200MM M 919 919 919 919 7 400 705,0 705,0
141145 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 300MM M 2 658 4 421 3 539 3 539 10 600 199,5 199,5
14173 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 893 3 211 1 666 893 2 800 68,1 213,5
141733 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 893 3 009 1 479 1 167 2 400 62,3 105,7
161214 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA POVRCHU DO 5 KM M3 68 68 68 68 246 261,1 261,1
162214 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI Z VÝRUBU NA POVRCHU DO 5 KM M3 91 91 91 91 298 228,1 228,1
17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 23 182 65 35 58 -11,1 63,5
171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS M3 35 676 117 67 58 -50,2 -13,5
171102 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS M3 60 139 66 60 62 -5,6 2,8
171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3 39 660 175 79 72 -58,9 -8,8
17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 7 167 18 15 16 -9,7 10,0
17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 128 563 252 182 109 -56,7 -40,0
171303 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS M3 39 676 143 39 109 -23,9 176,9
17131 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 216 221 216 216 403 86,5 86,8
17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 35 995 353 360 541 53,3 50,3
17210 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 172 172 172 172 216 25,6 25,6
17250 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 257 257 257 257 767 198,8 198,8
17280 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 454 454 454 454 625 37,6 37,6
17290 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3 78 691 125 88 184 47,1 110,1
17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 125 907 318 211 196 -38,5 -7,1
173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 156 701 193 156 216 12,0 38,1
17320 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 389 452 405 389 144 -64,4 -63,0
17360 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z HORNIN KAMENITÝCH M3 548 881 778 842 379 -51,3 -55,0
17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 283 852 558 608 708 26,9 16,5
17390 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3 684 684 684 684 582 -14,9 -14,9
17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 54 525 115 76 109 -5,1 43,8
17421 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ M3 28 28 28 28 53 88,3 88,3
17461 ZÁSYP JAM A RÝH Z HORNIN KAMENITÝCH M3 543 543 543 543 100 -81,6 -81,6
17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 162 957 492 489 625 27,1 27,7
17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 97 482 298 314 201 -32,5 -36,0
17521 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU BEZ ZHUT M3 104 104 104 104 298 187,0 187,0
17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 186 1 190 547 612 750 37,2 22,6
17680 VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 265 827 549 590 1 070 95,1 81,3
17710 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 119 1 198 275 147 151 -45,0 3,0
17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 762 956 801 762 402 -49,8 -47,3
17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 525 525 525 525 631 20,3 20,3
17910 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 951 951 951 951 241 -74,7 -74,7
18020 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH M2 40 150 79 46 32 -59,5 -30,5
18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2 26 125 53 26 21 -60,5 -19,1
18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 8 133 15 12 13 -13,2 4,5
18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 20 20 20 20 21 4,4 4,4
18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 3 18 9 8 6 -35,2 -24,3
18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3 18 476 207 200 21 -89,8 -89,5
18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 4 109 24 11 21 -10,7 95,5
18216 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,75M M2 21 29 25 25 67 167,8 167,8
18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 130 733 309 217 216 -30,0 -0,6
18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 15 151 31 19 23 -25,1 18,1
18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 8 111 20 23 32 58,2 40,7
18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 8 69 45 50 43 -3,4 -13,4
18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 48 395 169 107 166 -2,1 55,8
18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 5 84 32 26 15 -53,3 -42,2
18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 5 78 33 30 23 -29,7 -22,0
18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2 21 52 36 36 32 -12,0 -12,0
18234 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,25M M2 7 24 11 7 41 271,7 521,2
18235 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,50M M2 7 607 43 9 76 75,2 767,6
18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 10 50 21 17 14 -34,4 -19,1
18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 10 129 17 14 17 1,2 24,9
18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU M2 16 29 22 19 25 16,2 28,4
18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2 51 138 87 81 133 53,6 63,9
18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 2 65 4 2 4 -3,3 99,0
183311 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY MECHANICKY M2 5 5 5 5 10 105,8 105,8
183312 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY RUČNĚ M2 12 13 12 12 10 -18,4 -14,3
18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 2 5 2 2 2 -1,0 15,6
183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 1 3 2 2 3 48,6 73,4
18461 MULČOVÁNÍ M2 24 78 51 51 78 53,9 53,9
18471 OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH M2 2 15 11 15 21 88,4 43,9
18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS 32 697 364 364 32 -91,2 -91,2
18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 248 581 369 279 282 -23,6 1,2
184B17 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 20CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M KUS 3 366 3 366 3 366 3 366 3 310 -1,7 -1,7
18520 BIOLOGICKÁ REKULTIVACE TŘÍLETÁ M2 15 18 17 17 30 79,1 79,0
18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 24 1 525 190 82 402 112,0 392,4
18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3 25 25 25 25 51 105,1 105,1
21150 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA M3 820 888 843 820 724 -14,1 -11,7
21151 SANAČNÍ ŽEBRA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 703 703 703 703 917 30,5 30,5
21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 472 991 705 681 724 2,7 6,3
21157 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 649 649 649 649 617 -4,9 -4,9
21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 17 89 35 25 50 41,4 100,2
21202 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 100MM M 375 375 375 375 211 -43,8 -43,8
212036 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TŘ II M 231 231 231 231 320 38,7 38,7
21244 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB KAMENIN DĚR DN 200MM M 534 534 534 534 565 5,9 5,9
21252 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB PÁL DRENÁŽ DN DO 100MM M 131 131 131 131 279 112,7 112,7
21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M 131 970 339 233 285 -15,9 22,4
212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M 193 233 210 205 271 28,9 31,9
212626 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ II M 233 262 248 248 413 66,9 66,9
21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 208 759 431 435 325 -24,5 -25,3
212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 296 506 370 306 309 -16,4 0,9
212636 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ II M 231 296 242 231 473 95,8 105,1
21264 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 161 489 284 224 378 33,1 68,8
212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 556 556 556 556 360 -35,2 -35,2
212646 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ II M 285 285 285 285 553 94,0 94,0
21265 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 300MM M 265 265 265 265 1 040 292,0 292,0
21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 2 498 2 719 2 537 2 498 2 630 3,7 5,3
21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 55 153 102 678 68 962 70 401 81 500 18,2 15,8
21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 22 103 51 49 56 9,3 14,5
21363 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE M2 138 249 175 138 410 134,1 196,4
21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 267 567 443 431 724 63,3 68,2
21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 431 915 624 661 850 36,2 28,7
21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 492 869 673 682 668 -0,8 -2,1
21457 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 527 527 527 527 482 -8,6 -8,6
21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 22 22 22 22 71 218,7 218,7
22117 PILOTY BERANĚNÉ KOVOVÉ T 135 464 135 464 135 464 135 464 37 600 -72,2 -72,2
22118 PILOTY BERANĚNÉ DŘEVĚNÉ M3 6 420 6 420 6 420 6 420 17 500 172,6 172,6
224313 PILOTY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 23 766 23 766 23 766 23 766 3 560 -85,0 -85,0
224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 1 671 3 151 2 249 2 552 3 670 63,2 43,8
224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 2 820 2 820 2 820 2 820 3 830 35,8 35,8
224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 21 176 23 889 21 584 21 525 28 800 33,4 33,8
224367 VÝZTUŽ PILOT TUHÁ T 21 412 41 545 38 955 39 253 27 400 -29,7 -30,2
22457 PILOTY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 844 1 371 1 107 1 107 813 -26,6 -26,6
22494 PILOTY ZHOTOV NA MÍSTĚ Z KOVU (VÝPAŽNICE PONECH VE VRTU) T 34 620 34 620 34 620 34 620 27 100 -21,7 -21,7
22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 26 225 26 225 26 225 26 225 24 400 -7,0 -7,0
22695 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) M3 8 392 8 392 8 392 8 392 4 920 -41,4 -41,4
227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M 1 364 1 635 1 499 1 499 1 810 20,7 20,7
227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 1 451 1 451 1 451 1 451 2 270 56,4 56,4
23117 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (HMOTNOST) T 6 996 38 391 12 760 9 476 22 900 79,5 141,7
23118 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (KUBATURA) M3 6 111 6 111 6 111 6 111 24 100 294,4 294,4
23317 ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (HMOTNOST) T 5 948 65 755 18 635 13 849 21 500 15,4 55,3
23318 ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (KUBATURA) M3 6 290 45 155 24 072 10 742 9 250 -61,6 -13,9
23568 TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN TRVALÉ M3 309 309 309 309 761 146,1 146,1
237171 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) T 1 266 12 436 2 586 2 216 6 120 136,7 176,2
237172 ODŘEZÁNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ M 479 1 106 635 479 820 29,0 71,4
24211 PLÁŠŤ STUDNY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3 8 677 8 677 8 677 8 677 9 470 9,1 9,1
24350 ÚPRAVA DNA STUDNY Z KAMENIVA M3 488 488 488 488 724 48,4 48,4
24750 OBSYP STUDNY Z KAMENIVA M3 634 634 634 634 768 21,0 21,0
26114 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 200MM M 741 741 741 741 1 460 97,2 97,2
26135 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 300MM M 6 137 6 137 6 137 6 137 2 160 -64,8 -64,8
261413 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 25MM M 488 625 534 488 904 69,4 85,3
26144 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 200MM M 4 515 4 515 4 515 4 515 2 320 -48,6 -48,6
261512 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM M 141 1 341 812 882 1 090 34,3 23,5
261513 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM M 207 2 016 863 733 1 310 51,8 78,8
261514 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM M 253 1 924 1 536 1 828 1 510 -1,7 -17,4
261515 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. V D DO 50MM M 1 935 2 083 2 033 2 083 1 710 -15,9 -17,9
261516 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ V D DO 80MM M 2 271 3 448 2 698 2 536 2 410 -10,7 -5,0
26152 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 100MM M 974 1 384 1 179 1 179 2 820 139,1 139,1
26153 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 150MM M 11 289 11 289 11 289 11 289 3 220 -71,5 -71,5
26154 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 200MM M 2 783 4 211 3 497 3 497 3 620 3,5 3,5
26155 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 300MM M 6 894 6 894 6 894 6 894 4 240 -38,5 -38,5
261613 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ VI NA POVRCHU D DO 25MM M 1 533 1 533 1 533 1 533 1 710 11,5 11,5
26185 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 300MM M 1 406 1 406 1 406 1 406 2 410 71,4 71,4
264115 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 300MM M 1 259 1 259 629 629 683 8,5 8,5
264128 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 600MM M 996 996 996 996 1 250 25,5 25,5
264139 VRTY PRO PILOTY TŘ I D DO 700MM M 1 064 1 064 1 064 1 064 1 410 32,5 32,5
264141 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1000MM M 1 269 1 573 1 350 1 269 2 120 57,0 67,1
264142 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1200MM M 1 464 1 769 1 566 1 464 2 460 57,1 68,0
264153 VRTY PRO PILOTY TŘ I D DO 1400MM M 3 277 3 277 3 277 3 277 2 780 -15,2 -15,2
264216 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 400MM M 3 763 3 763 3 763 3 763 1 290 -65,7 -65,7
264228 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 600MM M 996 1 148 1 057 996 1 630 54,3 63,7
264239 VRTY PRO PILOTY TŘ II D DO 700MM M 1 064 1 064 1 064 1 064 1 810 70,1 70,1
264241 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1000MM M 1 269 1 573 1 376 1 269 2 720 97,6 114,4
264242 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1200MM M 1 464 1 842 1 628 1 684 3 220 97,8 91,2
264328 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 600MM M 996 1 148 1 057 996 2 160 104,4 116,9
264339 VRTY PRO PILOTY TŘ III D DO 700MM M 1 064 1 064 1 064 1 064 2 320 118,0 118,0
264341 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1000MM M 1 269 1 573 1 370 1 269 3 010 119,7 137,2
264342 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1200MM M 1 464 1 842 1 628 1 684 3 620 122,4 114,9
264441 VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 1000MM M 1 573 1 573 1 573 1 573 6 760 329,7 329,7
264442 VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 1200MM M 1 684 1 842 1 737 1 684 8 060 364,1 378,5
264741 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1000MM M 1 372 1 372 1 372 1 372 2 550 85,8 85,8
264842 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 1200MM M 1 606 1 708 1 657 1 657 5 560 235,6 235,6
27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 620 2 381 796 707 793 -0,3 12,2
27157 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 939 939 939 939 692 -26,3 -26,3
27211 ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3 3 671 3 671 3 671 3 671 6 370 73,5 73,5
27212 ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3 7 445 7 445 7 445 7 445 8 740 17,4 17,4
27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3 2 295 3 408 2 719 2 453 3 160 16,2 28,8
272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 2 457 11 271 3 076 2 557 3 420 11,2 33,8
272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 2 457 6 489 3 443 2 824 3 600 4,6 27,5
27232 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU M3 1 730 1 730 1 730 1 730 3 340 93,0 93,0
272323 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 M3 2 392 2 489 2 406 2 392 3 090 28,4 29,2
272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 2 539 4 630 3 140 3 046 3 710 18,2 21,8
272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 3 035 9 220 3 790 3 159 4 000 5,6 26,6
272364 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10425, B420B T 19 334 19 334 19 334 19 334 29 000 50,0 50,0
272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 19 334 33 433 21 646 21 525 26 200 21,0 21,7
272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T 18 553 75 215 28 851 21 975 22 900 -20,6 4,2
281451 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU M3 3 461 173 029 14 504 4 745 6 070 -58,2 27,9
281611 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU M3 3 461 3 461 3 461 3 461 14 300 313,2 313,2
282611 INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU M3 4 218 4 218 4 218 4 218 16 900 300,7 300,7
286585 KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DL DO 10M ÚNOS PŘES 200KN KUS 37 207 37 207 37 207 37 207 2 030 -94,5 -94,5
289366 VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ T 25 255 25 255 25 255 25 255 30 000 18,8 18,8
28991 ZEMNÍ HŘEBY M 1 127 1 127 1 127 1 127 641 -43,1 -43,1
28994 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A MŘÍŽOVIN) M2 306 1 662 842 324 282 -66,5 -13,1
28996 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT M2 92 269 211 197 248 17,7 26,0
28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 25 103 55 55 72 30,3 29,8
28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 28 266 137 161 99 -27,6 -38,6
31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 10 311 10 311 10 311 10 311 8 870 -14,0 -14,0
311324 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 5 937 5 937 5 937 5 937 6 370 7,3 7,3
311366 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z KARI-SÍTÍ T 21 575 21 575 21 575 21 575 29 400 36,3 36,3
317125 ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 M3 28 757 28 757 28 757 28 757 27 600 -4,0 -4,0
31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 59 145 113 130 135 19,9 3,8
31719 ŘÍMSY Z KAMENE M3 32 001 32 001 32 001 32 001 11 000 -65,6 -65,6
317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 3 279 37 850 8 568 7 328 9 770 14,0 33,3
31736 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI T 19 334 19 334 19 334 19 334 31 400 62,4 62,4
317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 19 334 32 048 23 239 21 550 26 600 14,5 23,4
31819 ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ KAMENNÝCH M3 5 117 5 117 5 117 5 117 18 900 269,4 269,4
327115 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON DO C30/37 M3 13 315 13 315 13 315 13 315 7 060 -47,0 -47,0
32712 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3 5 185 5 185 5 185 5 185 11 700 125,7 125,7
327125 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 6 489 6 489 6 489 6 489 12 500 92,7 92,7
327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 6 164 6 294 6 229 6 229 4 340 -30,3 -30,3
327213 OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE M3 7 570 17 087 15 501 17 087 5 110 -67,0 -70,1
327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3 3 082 5 182 4 584 5 182 3 940 -14,1 -24,0
32727 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH M3 9 955 9 955 9 955 9 955 3 980 -60,0 -60,0
327314 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 4 996 4 996 4 996 4 996 4 570 -8,5 -8,5
327324 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 M3 3 349 5 678 4 855 5 198 5 560 14,5 7,0
327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 4 150 5 230 4 505 4 319 5 790 28,5 34,1
327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T 19 334 23 900 21 923 22 303 26 200 19,5 17,5
327366 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ T 25 954 25 954 25 954 25 954 23 700 -8,7 -8,7
32831 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM VÝŠ DO 2M M2 1 190 1 190 1 190 1 190 1 350 13,5 13,5
333215 PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA M3 5 266 13 576 9 421 9 421 4 820 -48,8 -48,8
333324 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 M3 4 594 8 170 5 376 4 594 5 090 -5,3 10,8
333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 4 173 7 608 5 064 4 903 5 390 6,4 9,9
333326 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 M3 4 184 4 184 4 184 4 184 5 880 40,5 40,5
33336 VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI T 19 334 19 334 19 334 19 334 28 500 47,4 47,4
333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 19 334 29 633 22 649 21 525 26 200 15,7 21,7
333366 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z KARI SÍTÍ T 29 391 29 391 29 391 29 391 25 200 -14,3 -14,3
33412 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON M3 4 105 4 105 4 105 4 105 16 100 292,2 292,2
334126 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C40/50 M3 9 088 9 088 9 088 9 088 16 900 86,0 86,0
334324 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 M3 5 428 5 428 5 428 5 428 8 280 52,6 52,6
334325 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 4 028 5 791 5 047 5 791 8 570 69,8 48,0
334326 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 M3 4 889 6 718 5 803 5 803 8 960 54,4 54,4
334365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B T 19 334 21 525 20 602 21 525 27 200 32,0 26,4
334366 VÝZTUŽ MOST PILÍŘŮ A STATIV Z KARI-SÍTÍ T 24 014 24 014 24 014 24 014 27 400 14,1 14,1
33717 SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH T 50 355 50 355 50 355 50 355 62 500 24,1 24,1
33794 SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z KOVU T 56 007 68 433 60 038 56 007 63 400 5,6 13,2
33811 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ BETON M3 14 579 14 579 14 579 14 579 15 000 2,9 2,9
34711 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ BETON M2 1 044 1 583 1 248 1 044 1 810 45,0 73,4
347125 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M2 1 634 2 190 1 912 1 912 2 350 22,9 22,9
34715 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ Z PLAST HMOT M2 1 532 2 032 1 824 1 866 2 270 24,5 21,7
34799 STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA M2 2 669 3 018 2 865 2 980 4 060 41,7 36,3
348173 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM KG 92 5 799 2 946 2 946 73 -97,5 -97,5
34827 PLOTOVÉ ZÍDKY Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH M3 8 219 8 219 8 219 8 219 8 460 2,9 2,9
348951 ZÁBRADLÍ ZE DŘEVA MĚKKÉHO M3 13 237 13 237 13 237 13 237 15 300 15,6 15,6
386125 KOMPL KONSTR JÍMEK Z DÍLCŮ ZE ŽELBET DO C30/37 M3 416 324 1 192 523 774 599 789 370 13 900 -98,2 -98,2
386324 KOMPL KONSTR JÍMEK ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 6 921 6 921 6 921 6 921 6 480 -6,4 -6,4
386325 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE JÍMEK ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 6 921 10 792 8 856 8 856 6 780 -23,5 -23,5
386365 VÝZTUŽ KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ JÍMEK Z OCELI 10505, B500B T 26 173 28 117 27 145 27 145 26 200 -3,5 -3,5
386384 KOMPL KONSTR JÍMEK ZE ŽELBET DO C25/30 VČET VÝZT M3 8 651 8 651 8 651 8 651 8 960 3,6 3,6
389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 5 660 5 660 5 660 5 660 8 840 56,2 56,2
389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 21 525 21 525 21 525 21 525 25 500 18,5 18,5
420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 2 410 4 964 2 900 2 820 3 450 19,0 22,3
420325 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 3 904 3 904 3 904 3 904 3 620 -7,3 -7,3
420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B T 19 334 27 685 21 331 21 525 26 200 22,8 21,7
421324 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 3 594 14 059 8 564 8 041 8 940 4,4 11,2
421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 3 551 31 826 7 979 7 044 9 150 14,7 29,9
421326 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C40/50 M3 7 465 7 777 7 621 7 621 9 370 23,0 23,0
421335 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C30/37 M3 5 536 9 592 6 550 5 536 13 100 100,0 136,7
421336 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C40/50 M3 6 303 6 303 6 303 6 303 13 500 114,2 114,2
421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 19 334 30 277 22 732 21 629 29 100 28,0 34,5
421366 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ T 27 685 28 679 28 478 28 679 25 200 -11,5 -12,1
421373 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ T 52 346 71 858 67 955 71 858 99 900 47,0 39,0
421952 MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA DOČASNÉ M3 10 490 10 490 10 490 10 490 13 700 30,6 30,6
422325 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 5 001 5 001 5 001 5 001 11 700 133,9 133,9
42233 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR Z PŘEDPJ BET M3 6 547 6 547 6 547 6 547 9 570 46,2 46,2
422335 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR Z PŘEDPJ BET DO C30/37 M3 6 541 8 751 7 763 8 549 11 700 50,7 36,9
422336 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR Z PŘEDPJ BET DO C40/50 M3 8 750 8 750 8 750 8 750 12 000 37,1 37,1
422365 VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 19 334 21 525 20 648 21 525 26 200 26,9 21,7
422373 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ TRÁM KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ T 45 948 57 724 51 307 50 076 99 900 94,7 99,5
42413 MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ Z PŘEDPJATÉHO BETONU M3 22 120 22 120 22 120 22 120 21 600 -2,4 -2,4
424136 MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ Z PŘEDPJ BET DO C40/50 M3 19 952 19 952 19 952 19 952 25 200 26,3 26,3
424137 MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ Z PŘEDPJ BET DO C50/60 M3 20 223 30 280 23 575 20 223 28 200 19,6 39,5
42417 MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI T 70 293 70 293 70 293 70 293 69 900 -0,6 -0,6
425234 SYNCHR ZVED MOST POLE Š DO 14M HM PŘES 400T NA VÝŠ PŘES 1,5M KUS 744 144 744 144 744 144 744 144 220 200 -70,4 -70,4
425321 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 18M HMOT DO 400T NA VÝŠ DO 0,5M KUS 49 334 49 334 49 334 49 334 303 700 515,6 515,6
425331 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 18M HM PŘES 400T NA VÝŠ DO 0,5M KUS 44 849 102 713 67 618 63 510 325 800 381,8 413,0
425431 SYNCHR ZVED MOST POLE Š PŘES 18M HM PŘES 400T NA VÝŠ DO 0,5M KUS 183 844 186 006 184 564 183 844 374 900 103,1 103,9
426241 PORTÁL 1NOSNÍK 18M DZ DO 50M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT KUS 688 025 688 025 688 025 688 025 533 800 -22,4 -22,4
426441 PORTÁL 2NOSNÍK 20M DZ DO 60M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT KUS 357 090 357 090 357 090 357 090 805 500 125,6 125,6
426541 PORTÁL 2NOSN 25M DZ DO 75M2 BEZ OBSL LÁV S EL VYB DOD A MONT KUS 737 169 737 169 737 169 737 169 1 230 800 67,0 67,0
426841 POLOPORT JEDNODUCHÝ DZ DO 10M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT KUS 264 557 346 903 319 454 346 903 253 400 -20,7 -27,0
426941 POLOPORT JEDNODUCHÝ DZ DO 25M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT KUS 308 649 497 459 403 054 403 054 352 700 -12,5 -12,5
42712 ZAKRYTÍ KANÁLŮ Z DÍLCŮ ŽELEZOBET M3 12 859 12 859 12 859 12 859 10 700 -16,8 -16,8
427125 ZAKRYTÍ KANÁLŮ Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C30/37 M3 5 118 5 118 5 118 5 118 12 200 138,4 138,4
42815 MOSTNÍ LOŽISKA Z ASFALT PÁSŮ M2 1 103 1 103 1 103 1 103 273 -75,3 -75,3
42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M 426 1 665 785 426 1 190 51,5 179,6
428400 MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) - ÚDRŽBA KUS 1 525 1 525 1 525 1 525 0 -100,0 -100,0
42852 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN KUS 26 468 76 674 49 246 45 746 97 600 98,2 113,4
42853 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN KUS 44 342 82 305 62 456 56 749 122 500 96,1 115,9
42854 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN KUS 64 881 95 080 84 314 83 619 187 600 122,5 124,4
42862 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN KUS 45 746 45 746 45 746 45 746 33 400 -27,0 -27,0
42864 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN KUS 53 261 53 261 53 261 53 261 125 100 134,9 134,9
43111 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ BETON M3 16 486 16 486 16 486 16 486 10 170 -38,3 -38,3
431114 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 M3 10 220 10 220 10 220 10 220 9 870 -3,4 -3,4
43112 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON M3 12 436 12 436 12 436 12 436 13 700 10,2 10,2
431125 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3 16 654 16 654 16 654 16 654 14 300 -14,1 -14,1
431325 SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 4 334 4 334 4 334 4 334 5 980 38,0 38,0
431365 VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, B500B T 19 334 19 334 19 334 19 334 31 100 60,9 60,9
434124 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C25/30 M3 4 263 4 263 4 263 4 263 17 200 303,5 303,5
434125 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 4 248 19 601 6 167 4 248 17 500 183,8 311,9
43432 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, ZE ŽELEZOBETONU M3 33 611 33 611 33 611 33 611 5 090 -84,9 -84,9
444151 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ Z PLASTICKÝCH DÍLCŮ TL DO 20MM M2 5 974 5 974 5 974 5 974 436 -92,7 -92,7
451211 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z LOM KAMENE NA SUCHO M3 718 718 718 718 1 800 150,7 150,7
45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 2 260 6 001 3 051 2 561 2 440 -20,0 -4,7
451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 1 745 3 116 2 272 2 316 2 360 3,9 1,9
451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 2 109 3 664 2 504 2 316 2 440 -2,6 5,4
451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 2 125 3 148 2 874 2 893 2 660 -7,5 -8,1
451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 2 077 3 841 2 818 2 703 2 840 0,8 5,1
451315 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 3 515 3 515 3 515 3 515 3 040 -13,5 -13,5
451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 3 664 3 664 3 664 3 664 3 200 -12,7 -12,7
451325 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 M3 2 379 2 379 2 379 2 379 3 410 43,3 43,3
451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T 19 334 34 319 25 455 22 710 27 400 7,6 20,7
451383 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 VČET VÝZTUŽE M3 2 419 3 004 2 692 2 419 3 860 43,4 59,6
451384 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE M3 2 746 6 946 4 390 3 368 4 030 -8,2 19,7
45147 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ M3 52 341 52 341 52 341 52 341 108 500 107,3 107,3
45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 631 880 684 631 812 18,7 28,6
451522 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 M3 631 884 673 631 859 27,6 36,1
451523 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 476 703 578 555 901 55,8 62,2
45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 308 2 516 719 623 750 4,3 20,4
451571 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,7 M3 544 544 544 544 631 16,1 16,1
451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 555 563 556 555 768 38,1 38,4
45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 2 361 2 807 2 654 2 794 1 620 -39,0 -42,0
45169 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU M3 1 735 1 735 1 735 1 735 1 840 6,0 6,0
452112 PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON DO C12/15 M3 3 092 3 092 3 092 3 092 5 390 74,3 74,3
452113 PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON DO C16/20 M3 5 107 5 107 5 107 5 107 5 470 7,1 7,1
457313 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C16/20 M3 2 106 2 106 2 106 2 106 2 760 31,0 31,0
457324 VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C25/30 M3 6 899 6 899 6 899 6 899 3 300 -52,2 -52,2
457325 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 M3 2 872 7 044 4 258 3 982 3 520 -17,3 -11,6
45734 VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON) M3 3 073 109 041 62 485 70 129 81 500 30,4 16,2
457365 VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505, B500B T 21 525 30 277 23 593 21 525 30 000 27,2 39,4
457366 VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ T 21 412 29 572 27 119 28 679 24 700 -8,9 -13,9
457384 VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C25/30 VČET VÝZTUŽE M3 3 096 3 096 3 096 3 096 4 140 33,7 33,7
457385 VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C30/37 VČET VÝZTUŽE M3 4 087 4 087 4 087 4 087 4 350 6,5 6,5
45747 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) M3 87 867 108 143 100 815 103 901 81 500 -19,2 -21,6
45831 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROSTÉHO BETONU M3 2 175 2 175 2 175 2 175 2 490 14,5 14,5
458311 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROSTÉHO BETONU C8/10 M3 2 020 2 020 2 020 2 020 2 420 19,8 19,8
458313 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROST BETONU DO C16/20 M3 2 812 2 812 2 812 2 812 2 880 2,4 2,4
45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 696 956 838 888 834 -0,5 -6,1
458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 507 827 594 631 859 44,6 36,1
45857 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 769 1 153 897 769 708 -21,1 -7,9
458573 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 277 924 643 686 725 12,7 5,7
45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 1 892 2 758 2 468 2 419 2 420 -1,9 0,0
461211 PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 736 736 736 736 2 050 178,6 178,6
46131 PATKY Z PROSTÉHO BETONU M3 4 147 4 678 4 412 4 412 2 990 -32,2 -32,2
461313 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 2 297 16 924 9 611 9 611 2 760 -71,3 -71,3
461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 2 316 4 996 3 636 3 273 2 990 -17,8 -8,7
461385 PATKY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 VČET VÝZTUŽE M3 7 213 7 213 7 213 7 213 5 730 -20,6 -20,6
46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 528 1 563 1 167 1 455 995 -14,8 -31,6
46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 764 1 817 1 016 1 019 1 540 51,6 51,1
46451 POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 852 1 039 1 012 1 039 1 050 3,8 1,1
46452 POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 561 1 590 739 629 784 6,0 24,6
46457 POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 460 460 460 460 699 51,9 51,9
46511 DLAŽBY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3 367 8 886 4 626 4 626 6 370 37,7 37,7
465113 DLAŽBY Z DÍLCŮ BETON DO C16/20 M3 2 982 4 513 3 638 2 982 6 270 72,4 110,3
46512 DLAŽBY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON M3 937 937 937 937 7 280 677,1 677,1
465314 DLAŽBY Z PROST BETONU DO C25/30 M3 6 099 6 099 6 099 6 099 3 020 -50,5 -50,5
465511 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 821 1 822 1 405 1 822 2 570 82,9 41,0
465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 918 8 307 3 902 3 465 4 780 22,5 38,0
465513 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 3 026 3 363 3 240 3 331 2 980 -8,0 -10,5
465921 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO M2 495 495 495 495 585 18,1 18,1
465922 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC M2 500 503 503 503 676 34,4 34,3
46611 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3 4 877 4 877 4 877 4 877 4 670 -4,3 -4,3
466921 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO M2 453 507 491 497 534 8,7 7,5
467211 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZDĚNÉ Z LOM KAM NA SUCHO M3 1 869 1 869 1 869 1 869 1 810 -3,2 -3,2
467212 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZDĚNÉ Z LOM KAM NA MC M3 1 140 2 766 1 448 1 141 3 340 130,6 192,8
467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 2 754 8 143 5 077 5 431 5 280 4,0 -2,8
467315 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 3 088 3 088 3 088 3 088 5 520 78,8 78,8
467384 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C25/30 VČET VÝZT M3 4 697 4 697 4 697 4 697 6 490 38,2 38,2
467385 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C30/37 VČET VÝZT M3 6 932 6 932 6 932 6 932 7 240 4,4 4,4
467513 BALVANITÝ SKLUZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 660 5 050 2 855 2 855 3 320 16,3 16,3
561101 PODKLADNÍ BETON TŘ. I M3 2 109 2 109 2 109 2 109 2 840 34,7 34,7
561103 PODKLADNÍ BETON TŘ. III M3 2 836 2 836 2 836 2 836 2 170 -23,5 -23,5
56112 PODKLADNÍ BETON TL. DO 100MM M2 116 313 212 251 292 37,6 16,4
56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3 1 703 2 233 1 968 1 968 1 790 -9,1 -9,1
561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3 2 002 2 002 2 002 2 002 1 790 -10,6 -10,6
56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2 208 208 208 208 266 27,7 27,7
561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 208 331 275 277 266 -3,1 -4,0
561432 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. II TL. DO 150MM M2 283 314 298 298 257 -13,8 -13,8
56144 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MM M2 340 457 384 356 360 -6,3 1,1
561441 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM M2 243 283 263 263 360 36,7 36,7
561442 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. II TL. DO 200MM M2 422 424 423 423 342 -19,2 -19,2
56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM M3 2 147 2 147 2 147 2 147 1 840 -14,3 -14,3
562101 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I M3 1 233 1 682 1 360 1 346 1 840 35,3 36,7
562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM M2 224 229 226 226 288 27,3 27,3
562132 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ II TL DO 150MM M2 301 301 301 301 256 -14,9 -14,9
562133 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STAB CEMENTEM TŘ III TL DO 150MM M2 270 320 295 295 246 -16,6 -16,6
56214 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 200MM M2 270 360 302 277 370 22,4 33,7
562141 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 200MM M2 270 399 311 305 370 18,8 21,5
56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3 1 305 1 305 1 305 1 305 1 050 -19,6 -19,6
56312 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 100MM M2 145 145 145 145 103 -29,1 -29,1
56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM M2 138 201 175 183 158 -9,9 -13,4
56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 173 406 236 229 205 -13,1 -10,5
56320 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU M3 650 650 650 650 1 050 61,4 61,4
56322 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 100MM M2 95 95 95 95 103 8,2 8,2
56323 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 150MM M2 136 136 136 136 154 13,1 13,1
56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 100 1 229 739 751 708 -4,2 -5,7
56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 67 183 99 94 75 -24,5 -20,3
56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 73 161 115 114 107 -7,3 -5,8
56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 120 287 171 166 142 -17,1 -14,3
56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 116 245 177 168 175 -1,2 4,4
56342 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 100MM M2 76 76 76 76 60 -20,7 -20,7
56343 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 150MM M2 87 140 115 118 87 -24,3 -26,1
56344 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 200MM M2 119 119 119 119 111 -6,7 -6,7
56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 121 1 678 654 625 799 22,2 27,8
56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM M2 18 18 18 18 40 119,4 119,4
56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 22 106 35 22 80 129,4 265,8
56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 35 107 55 38 122 120,3 218,5
56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM M2 32 151 53 33 160 204,2 382,7
56365 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 250MM M2 41 41 41 41 198 385,8 385,8
56460 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU M3 1 136 1 461 1 353 1 461 1 470 8,7 0,6
564632 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM M2 230 266 241 234 150 -37,6 -35,8
567201 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MATERIÁLŮ STAB CEMENTEM M3 2 385 2 385 2 385 2 385 1 840 -22,8 -22,8
567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 397 831 630 700 708 12,3 1,1
567304 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3 734 734 734 734 668 -9,0 -9,0
567306 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 367 1 644 1 006 1 006 752 -25,2 -25,2
567542 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUDENA ASF EMUL TL DO 200MM M2 263 263 263 263 423 61,0 61,0
567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM M2 260 425 318 270 370 16,2 36,9
567554 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM M2 314 314 314 314 462 47,0 47,0
56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3 155 1 309 822 911 724 -11,9 -20,5
56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 58 138 77 72 75 -2,3 4,7
56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 17 137 117 118 107 -8,7 -9,2
56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 157 2 817 819 625 799 -2,4 27,8
56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 23 173 64 53 80 25,8 51,0
56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 60 60 60 60 122 102,9 102,9
572111 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 M2 13 25 15 13 8 -47,3 -36,3
572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 13 23 20 21 10 -48,9 -53,2
572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 10 28 15 14 12 -21,0 -11,2
572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 13 40 20 19 17 -14,9 -12,0
572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2 16 39 24 22 25 4,1 15,6
572143 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 2,0KG/M2 M2 17 18 18 18 32 82,2 82,2
572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 9 20 12 10 8 -33,8 -17,8
572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 8 19 12 8 10 -14,1 23,9
572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 10 23 13 12 11 -13,5 -9,2
572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 8 25 13 13 12 -10,0 -4,4
572221 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2 16 32 25 26 12 -52,8 -54,7
572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 16 21 20 21 19 -6,1 -9,4
572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 13 32 19 18 22 13,2 23,3
572413 JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 0,5KG/M2 S PODRCENÍM M2 28 28 28 28 12 -57,3 -57,3
572644 JEDNOVRST NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 2,0KG/M2 S DĚL PODRC M2 17 17 17 17 45 160,1 160,1
572731 DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2 M2 102 102 102 102 46 -55,0 -55,0
572751 DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,5KG/M2 M2 192 192 192 192 70 -63,5 -63,5
57311 EMULSNÍ KALOVÉ ZÁKRYTY TL DO 5MM M2 42 42 42 42 27 -36,0 -36,0
57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2 28 173 98 99 94 -4,2 -4,9
57473 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ M2 65 235 154 126 230 49,3 82,5
57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 31 530 208 199 126 -39,5 -36,7
574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3 6 424 6 424 6 424 6 424 5 280 -17,8 -17,8
574B04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S M3 5 991 11 247 8 619 8 619 5 930 -31,2 -31,2
574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 325 325 325 325 236 -27,4 -27,4
574B43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 50MM M2 297 297 297 297 286 -3,8 -3,8
574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3 5 829 5 829 5 829 5 829 4 690 -19,5 -19,5
574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 382 382 382 382 282 -26,2 -26,2
574C67 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 70MM M2 416 416 416 416 306 -26,5 -26,5
574D06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S M3 5 342 11 247 8 295 8 295 5 280 -36,3 -36,3
574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM M2 128 493 311 311 304 -2,1 -2,1
574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM M2 476 476 476 476 353 -25,8 -25,8
574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM M2 681 681 681 681 350 -48,6 -48,6
574F07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S M3 4 953 11 247 8 100 8 100 4 900 -39,5 -39,5
57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 5 9 8 8 5 -34,2 -34,0
57622 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2 M2 30 30 30 30 8 -73,6 -73,6
57641 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2 M2 5 6 6 5 11 89,0 103,0
577212 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 0,5KG/M2 M2 6 11 8 6 6 -23,6 -6,0
577222 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 1,0KG/M2 M2 17 35 24 22 8 -67,1 -63,0
577232 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 1,5KG/M2 M2 11 11 11 11 12 11,1 11,1
57775 REPROFILACE ASF VRSTVY RECYKLACÍ ZA HORKA REMIX TL 60MM M2 255 255 255 255 246 -3,5 -3,5
57816 VOZOVKOVÉ VRSTVY STMEL PĚNOVÝM ASFALTEM ZA STUDENA TL 70MM M2 65 65 65 65 216 234,0 234,0
57818 VOZOVKOVÉ VRSTVY STMEL PĚNOVÝM ASFALTEM ZA STUDENA TL 90MM M2 83 83 83 83 246 195,8 195,8
581202 CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ I M3 3 091 3 091 3 091 3 091 3 740 21,0 21,0
581262 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ I TL DO 300MM M2 3 350 3 350 3 350 3 350 1 120 -66,6 -66,6
58130 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ M3 8 871 8 871 8 871 8 871 4 390 -50,5 -50,5
58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 147 1 779 981 1 056 1 540 57,0 45,8
58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 93 1 084 722 838 985 36,4 17,5
58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 1 252 1 252 1 252 1 252 1 070 -14,6 -14,6
582301 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREV BEZ LOŽE M2 621 621 621 621 513 -17,4 -17,4
582311 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA M2 1 042 2 811 1 632 1 042 625 -61,7 -40,1
58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA M2 928 928 928 928 400 -56,9 -56,9
58252 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC M2 596 596 596 596 545 -8,5 -8,5
582601 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM BEZ LOŽE M2 297 480 365 318 359 -1,7 12,9
582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 344 583 427 422 418 -2,2 -0,9
582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 430 597 482 475 511 6,0 7,5
582613 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 100MM DO LOŽE Z KAM M2 260 260 260 260 615 137,0 137,0
582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 360 826 506 512 528 4,3 3,1
582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 351 1 058 574 537 585 2,0 8,9
58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 627 895 761 761 812 6,7 6,7
58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 676 676 676 676 952 40,9 40,9
582621 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC M2 348 473 427 443 511 19,8 15,4
582622 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z MC M2 332 426 363 332 623 71,4 87,6
582624 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z MC M2 546 950 748 748 620 -17,1 -17,1
582625 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z MC M2 487 487 487 487 676 38,9 38,9
58301 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2 562 1 656 990 1 069 1 026 3,6 -4,0
58303 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM M2 1 298 1 298 1 298 1 298 1 620 24,8 24,8
587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 239 239 239 239 806 237,9 237,9
587203 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z MOZAIKOVÝCH KOSTEK M2 330 330 330 330 824 150,0 150,0
587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 185 241 213 213 353 65,7 65,7
587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 303 794 628 708 424 -32,5 -40,1
58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 49 118 68 66 87 27,3 32,6
58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 37 158 85 92 146 70,9 59,3
58950 VÝPLŇ SPAR PRYŽOVOU VLOŽKOU M 457 457 457 457 63 -86,2 -86,2
626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM M2 492 1 337 726 611 892 22,8 46,0
626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM M2 703 2 163 1 185 1 106 1 560 31,7 41,0
626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM M2 908 1 648 1 321 1 367 2 250 70,3 64,6
626122 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM M2 1 471 2 408 2 007 2 020 3 670 82,9 81,7
626123 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM M2 1 460 1 460 1 460 1 460 3 870 165,1 165,1
626133 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 90MM M2 2 076 4 661 3 604 4 075 5 000 38,7 22,7
626211 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM M2 530 1 337 933 933 767 -17,8 -17,8
626212 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM M2 746 746 746 746 1 350 80,9 80,9
626213 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM M2 925 1 648 1 178 962 2 130 80,8 121,3
626222 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 50MM M2 1 615 1 615 1 615 1 615 2 760 70,9 70,9
626223 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM M2 813 1 611 1 079 813 3 250 201,2 299,9
626233 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 90MM M2 2 260 12 049 7 154 7 154 4 670 -34,7 -34,7
62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 38 743 146 102 167 14,4 64,4
62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 141 1 042 373 317 248 -33,5 -21,8
62651 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI DOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 442 442 442 442 487 10,1 10,1
62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 111 1 021 511 349 801 56,6 129,7
62662 INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ M 454 3 104 1 613 1 281 1 640 1,7 28,0
62663 INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ M 487 1 682 1 084 1 084 2 730 151,8 151,8
62665 REINJEKTÁŽ KANÁLKŮ PODÉLNÉHO A PŘÍČNÉHO PŘEDPJETÍ KUS 208 208 208 208 641 207,6 207,6
62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 243 879 610 530 583 -4,4 10,1
62845 SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU M2 238 238 238 238 201 -15,5 -15,5
631451 CEMENTOVÝ POTĚR TL DO 40MM BEZ VLOŽKY M2 212 501 431 501 138 -68,0 -72,5
702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 16 16 16 16 12 -26,0 -26,0
711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 93 227 128 106 107 -16,6 1,1
711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 142 433 319 323 217 -31,9 -32,8
711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ M2 112 170 148 155 209 41,3 35,0
711121 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2 355 355 355 355 138 -61,1 -61,1
711132 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 305 372 334 332 183 -45,2 -44,9
711311 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 150 150 150 150 117 -22,2 -22,2
711312 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 278 278 278 278 209 -24,8 -24,8
711321 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2 195 195 195 195 237 21,8 21,8
711327 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI TLAK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2 217 217 217 217 299 37,7 37,7
711332 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY M2 301 301 301 301 306 1,8 1,8
711337 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ Z PE FÓLIÍ M2 211 211 211 211 246 16,7 16,7
711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 377 426 404 402 522 29,2 29,8
711415 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ M2 811 811 811 811 427 -47,4 -47,4
711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 135 135 135 135 522 286,2 286,2
711435 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU POLYMERNÍ M2 674 702 685 674 834 21,7 23,7
711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 426 764 561 533 683 21,8 28,2
711452 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 449 554 484 449 683 41,2 52,2
711462 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 146 277 201 191 683 239,1 256,8
71150 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU M2 129 150 137 129 282 106,0 117,8
711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 130 460 221 148 226 2,4 52,5
711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 69 244 109 98 107 -1,5 9,6
71341 IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ PEVNÁ M2 286 286 286 286 427 49,3 49,3
721163 VNITŘNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 150MM M 2 392 2 846 2 544 2 392 1 620 -36,3 -32,3
721164 VNITŘNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 200MM M 3 253 3 253 3 253 3 253 1 900 -41,6 -41,6
721175 VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN 300 M 2 777 2 777 2 777 2 777 1 580 -43,1 -43,1
741155 KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ PRO ULOŽENÍ DO BETONU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SE SVORKOVNICÍ DO 10 MM2, KRYTÍ MIN. IP 44, TŘÍDA IZOLACE II KUS 1 131 1 131 1 131 1 131 5 120 352,8 352,8
741211 SPÍNAČ INSTALAČNÍ JEDNODUCHÝ KOMPLETNÍ MONTÁŽ NA KRABICI KUS 497 752 701 752 191 -72,8 -74,6
741311 ZÁSUVKA INSTALAČNÍ JEDNODUCHÁ, MONTÁŽ NA KRABICI KUS 11 95 53 53 207 290,7 290,7
741411 ZÁSUVKA/PŘÍVODKA PRŮMYSLOVÁ, KRYTÍ IP 44 230 V, 16 A KUS 50 50 50 50 372 641,8 641,8
741421 ZÁSUVKA/PŘÍVODKA PRŮMYSLOVÁ, KRYTÍ PŘES IP 44 230 V, 16 A KUS 53 366 113 59 224 98,8 277,7
741811 UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 M 83 83 83 83 84 0,9 0,9
741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 69 69 69 69 53 -23,4 -23,4
741931 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI MĚDĚNÝ DO 120 MM2 M 30 30 30 30 180 494,7 494,7
741941 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI OCELOVÝ DO 120 MM2 M 78 78 78 78 61 -21,7 -21,7
742122 VEDENÍ SPOJOVACÍ, PAS AL BEZ DRŽÁKŮ PŘES 500 DO 1000 MM2 M 111 237 186 172 962 417,6 457,8
742511 KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, CSA DO 70 MM2 M 20 401 166 79 283 70,4 258,0
742521 KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 3,6-AYKCY DO 70 MM2 M 660 1 868 1 255 1 149 220 -82,5 -80,9
742C13 KABELOVÁ KONCOVKA VN VENKOVNÍ JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY DO 6 KV OD 185 DO 300 MM2 KUS 443 443 443 443 3 240 630,8 630,8
742H11 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 21 21 21 21 51 148,2 148,2
742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 35 35 35 35 105 203,4 203,4
742H13 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 M 99 99 99 99 259 160,3 160,3
742L13 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2 KUS 76 76 76 76 333 339,9 339,9
743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M KUS 20 778 20 778 20 778 20 778 16 090 -22,6 -22,6
743151 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI PRVKY KUS 1 247 1 247 1 247 1 247 888 -28,8 -28,8
743731 ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - ROZŠÍŘENÍ O REGULÁTOR OSVĚTLENÍ S ŘÍDÍCÍ JEDNOTKOU KUS 106 848 106 848 106 848 106 848 41 530 -61,1 -61,1
743D12 SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ KOMPAKTNÍ PILÍŘOVÁ DO 63 A, DO 50 MM2, SE 3-4 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ KUS 20 155 20 155 20 155 20 155 19 760 -2,0 -2,0
743Z11 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS 1 399 1 399 1 399 1 399 2 620 87,2 87,2
744113 ROZVODNICE NN MODULÁRNÍ, MIN. IP 30, OD 37 DO 72 MODULŮ KUS 67 875 67 875 67 875 67 875 79 880 17,7 17,7
744141 ROZVODNICE NN PRÁZDNÁ PLASTOVÁ, MIN. IP 55, TŘÍDA IZOLACE II, DO 400 X 400 MM KUS 661 16 547 7 938 2 006 775 -90,2 -61,4
744142 ROZVODNICE NN PRÁZDNÁ PLASTOVÁ, MIN. IP 55, TŘÍDA IZOLACE II, DO 500 X 410-600 MM KUS 3 009 3 009 3 009 3 009 2 560 -14,9 -14,9
744143 ROZVODNICE NN PRÁZDNÁ PLASTOVÁ, MIN. IP 55, TŘÍDA IZOLACE II, 510-800 X 410-600 MM KUS 5 170 5 170 5 170 5 170 15 640 202,5 202,5
744152 ROZVODNICE NN PRÁZDNÁ OCELOPLECHOVÁ DO 500 X 410-600 MM KUS 11 857 11 857 11 857 11 857 3 060 -74,2 -74,2
744Z01 DEMONTÁŽ ROZVODNICE NN KUS 1 080 1 080 1 080 1 080 863 -20,1 -20,1
74D111 PŘIPEVNĚNÍ SVÍTIDLA (BEZ DODÁVKY SVÍTIDLA) NA JEDNODUCHÝ STOŽÁR NEBO BŘEVNO KUS 415 415 415 415 2 780 569,4 569,4
74D112 PŘIPEVNĚNÍ SVÍTIDLA (BEZ DODÁVKY SVÍTIDLA) NA ZDVOJENÝ STOŽÁR (2TB, 2TBS) KUS 415 415 415 415 4 070 880,1 880,1
74D601 DEMONTÁŽE (OSVĚTLENÍ NA TV) SVÍTIDEL VČETNĚ UPEVNĚNÍ KUS 208 208 208 208 198 -4,6 -4,6
74F322 REVIZNÍ ZPRÁVA KUS 16 623 16 623 16 623 16 623 11 410 -31,4 -31,4
75IH11 UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE DO 40 ŽIL KUS 499 499 499 499 1 020 104,6 104,6
76421 OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU M2 2 325 2 325 2 325 2 325 534 -77,0 -77,0
76422 OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z MĚDĚNÉHO PLECHU M2 1 136 2 704 1 815 1 604 2 230 22,9 39,0
76425 OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTR Z TITANZINK PLECHU M2 1 449 1 449 1 449 1 449 1 130 -22,0 -22,0
76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2 217 400 294 280 101 -65,7 -63,9
76796 VRATA A VRÁTKA M2 1 541 3 103 2 301 2 260 4 630 101,2 104,9
76799 OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE T 57 519 127 201 104 626 121 471 68 000 -35,0 -44,0
78272 OBKLADY STĚN Z PŘÍROD KAMENE TVRDÉHO M2 2 866 2 866 2 866 2 866 2 900 1,2 1,2
78311 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST M2 517 517 517 517 216 -58,2 -58,2
78312 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST M2 100 775 209 122 660 216,2 443,0
783121 PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN M2 711 981 887 928 873 -1,6 -5,9
78314 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁSTŘIKEM METALIZACÍ M2 640 640 640 640 597 -6,7 -6,7
78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 138 298 192 167 279 45,1 67,5
78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 142 959 262 254 328 25,1 29,1
78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 159 711 376 264 379 0,7 43,4
78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2 623 731 688 709 433 -37,1 -39,0
78386 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E) M2 623 623 623 623 710 13,9 13,9
78387 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S11 (OS-F) M2 235 235 235 235 761 224,3 224,3
81434 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM M 740 740 740 740 744 0,6 0,6
81445 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 300MM M 427 1 008 815 1 008 1 050 28,9 4,1
81458 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 600MM M 1 602 1 602 1 602 1 602 2 300 43,6 43,6
81460 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 800MM M 3 501 3 501 3 501 3 501 3 910 11,7 11,7
81471 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 1000MM M 8 852 8 852 8 852 8 852 5 560 -37,2 -37,2
81472 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 1200MM M 6 001 7 261 6 631 6 631 7 280 9,8 9,8
82445 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 300MM M 1 368 2 422 1 895 1 895 1 250 -34,0 -34,0
82457 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 500MM M 3 006 3 006 3 006 3 006 1 970 -34,5 -34,5
82458 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 600MM M 2 981 2 981 2 981 2 981 2 770 -7,1 -7,1
83433 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM M 457 825 559 477 683 22,2 43,2
83445 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 300MM M 1 411 1 411 1 411 1 411 2 180 54,5 54,5
83446 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 400MM M 2 441 2 441 2 441 2 441 3 730 52,8 52,8
83457 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 500MM M 3 601 3 601 3 601 3 601 6 080 68,8 68,8
83458 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 600MM M 4 914 4 914 4 914 4 914 8 370 70,3 70,3
84133 POTRUBÍ TLAKOVÉ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 150MM M 2 844 2 844 2 844 2 844 728 -74,4 -74,4
84134 POTRUBÍ TLAKOVÉ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 200MM M 2 844 2 844 2 844 2 844 1 160 -59,2 -59,2
84145 POTRUBÍ TLAKOVÉ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 300MM M 2 844 2 844 2 844 2 844 1 930 -32,1 -32,1
84434 POTRUBÍ ODPADNÍ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 200MM M 2 572 3 980 3 577 3 980 2 330 -34,9 -41,5
84445 POTRUBÍ ODPADNÍ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 300MM M 2 880 2 880 2 880 2 880 2 690 -6,6 -6,6
84457 POTRUBÍ ODPADNÍ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 500MM M 3 348 3 348 3 348 3 348 3 640 8,7 8,7
84458 POTRUBÍ ODPADNÍ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 600MM M 6 410 6 410 6 410 6 410 4 520 -29,5 -29,5
84460 POTRUBÍ ODPADNÍ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 800MM M 11 506 11 506 11 506 11 506 6 900 -40,0 -40,0
85126 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 80MM M 1 095 1 809 1 444 1 429 1 580 9,4 10,6
85127 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 100MM M 890 890 890 890 1 670 87,7 87,7
85133 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM M 1 301 1 301 1 301 1 301 2 260 73,7 73,7
85134 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM M 2 204 9 604 5 007 3 212 2 760 -44,9 -14,1
85145 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 300MM M 3 603 3 603 3 603 3 603 4 270 18,5 18,5
85146 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 400MM M 5 170 5 170 5 170 5 170 6 780 31,1 31,1
85158 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 600MM M 9 363 9 363 9 363 9 363 13 400 43,1 43,1
85246 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 400MM M 13 939 13 939 13 939 13 939 15 100 8,3 8,3
85258 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 600MM M 24 317 24 317 24 317 24 317 32 600 34,1 34,1
85445 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 300MM M 2 777 3 421 3 164 3 421 4 270 35,0 24,8
85834 NASUNUTÍ LITIN TRUB DN DO 200MM DO CHRÁNIČKY M 904 904 904 904 1 290 42,7 42,7
85845 NASUNUTÍ LITIN TRUB DN DO 300MM DO CHRÁNIČKY M 948 948 948 948 1 400 47,7 47,7
863272 POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 100MM M 1 360 2 712 1 613 1 360 2 630 63,0 93,4
86345 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM M 2 279 3 837 3 021 2 983 2 840 -6,0 -4,8
863451 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM S CEMENTACÍ M 2 086 3 837 2 670 2 086 3 420 28,1 63,9
86633 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 150MM M 605 1 081 843 843 901 6,9 6,9
86634 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM M 1 073 1 073 1 073 1 073 1 830 70,6 70,6
86646 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 400MM M 2 723 2 723 2 723 2 723 3 540 30,0 30,0
86657 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM M 2 318 3 146 2 870 3 146 4 340 51,2 38,0
86745 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 300MM M 4 131 4 131 4 131 4 131 6 170 49,4 49,4
87115 POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN DO 50MM (2") M 222 222 222 222 138 -37,9 -37,9
87126 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 80MM M 41 336 189 189 154 -18,3 -18,3
87127 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 100MM M 200 200 200 200 179 -10,7 -10,7
87133 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM M 199 3 904 1 443 226 338 -76,6 49,6
87134 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM M 186 4 618 1 476 551 817 -44,7 48,3
87145 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 300MM M 1 072 2 709 1 890 1 890 1 800 -4,8 -4,8
87314 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM M 31 137 111 135 136 22,0 0,6
87315 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 50MM M 140 155 147 148 189 28,1 28,1
87326 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM M 212 338 277 280 272 -1,7 -2,7
87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM M 219 243 236 243 358 51,9 47,2
87333 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 150MM M 347 497 422 422 438 3,8 3,8
87334 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 200MM M 568 1 220 894 894 883 -1,2 -1,2
87415 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 50MM M 277 277 277 277 136 -50,9 -50,9
87426 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 80MM M 108 689 306 108 188 -38,6 73,3
87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 221 655 399 366 345 -13,4 -5,8
87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 130 2 415 669 534 452 -32,4 -15,3
87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 561 9 300 1 165 779 1 060 -9,0 36,1
87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M 1 498 10 003 3 173 2 065 1 810 -43,0 -12,3
87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM M 2 293 11 301 3 917 2 713 2 810 -28,3 3,6
87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M 13 085 13 085 13 085 13 085 4 290 -67,2 -67,2
87526 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 80MM M 136 136 136 136 102 -24,7 -24,7
875262 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 80MM DĚROVANÝCH M 670 670 670 670 129 -80,7 -80,7
87527 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM M 31 31 31 31 237 673,8 673,8
875272 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH M 744 744 744 744 248 -66,7 -66,7
87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 180 321 216 181 248 14,9 36,9
875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 249 398 373 398 255 -31,7 -35,9
87534 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM M 126 126 126 126 315 149,2 149,2
875342 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH M 744 744 744 744 325 -56,3 -56,3
87614 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM M 29 29 29 29 42 43,8 43,8
87615 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM M 15 172 39 47 64 62,3 35,0
87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M 20 346 70 30 127 81,3 321,7
87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 27 1 346 182 119 154 -15,2 29,5
87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 33 1 958 147 77 201 36,7 161,0
87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M 89 755 215 89 317 47,8 257,5
87645 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM M 434 1 275 804 720 850 5,7 18,0
87646 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 400MM M 1 465 1 465 1 465 1 465 1 350 -7,8 -7,8
87657 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 500MM M 1 075 1 075 1 075 1 075 2 130 98,1 98,1
87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M 167 306 236 236 271 14,7 14,7
87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 281 585 385 353 361 -6,2 2,4
87814 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRÁNIČKY M 128 698 413 413 32 -92,3 -92,3
87815 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 50MM DO CHRÁNIČKY M 18 35 22 26 123 450,8 380,5
87827 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY M 283 386 347 386 351 1,1 -9,0
87833 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY M 13 723 168 104 503 199,5 384,2
87834 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 200MM DO CHRÁNIČKY M 1 011 1 011 1 011 1 011 639 -36,8 -36,8
891114 ŠOUPÁTKA DN DO 40MM KUS 2 336 2 336 2 336 2 336 4 000 71,2 71,2
891115 ŠOUPÁTKA DN DO 50MM KUS 3 279 3 922 3 536 3 279 4 500 27,3 37,3
891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS 4 246 7 827 5 417 5 380 6 180 14,1 14,9
891127 ŠOUPÁTKA DN DO 100MM KUS 5 382 6 334 5 858 5 858 7 280 24,3 24,3
891133 ŠOUPÁTKA DN DO 150MM KUS 6 789 9 805 8 341 8 427 11 100 33,1 31,7
891134 ŠOUPÁTKA DN DO 200MM KUS 12 505 22 122 17 013 14 491 16 700 -1,8 15,2
891145 ŠOUPÁTKA DN DO 300MM KUS 38 527 50 769 40 975 38 527 44 200 7,9 14,7
891146 ŠOUPÁTKA DN DO 400MM KUS 68 984 68 984 68 984 68 984 79 300 15,0 15,0
891157 ŠOUPÁTKA DN DO 500MM KUS 94 408 94 408 94 408 94 408 108 500 14,9 14,9
891158 ŠOUPÁTKA DN DO 600MM KUS 122 002 122 002 122 002 122 002 140 100 14,8 14,8
891215 VENTILY DN DO 50MM KUS 1 605 1 605 1 605 1 605 1 840 14,6 14,6
891226 VENTILY DN DO 80MM KUS 2 785 2 785 2 785 2 785 3 200 14,9 14,9
891233 VENTILY DN DO 150MM KUS 7 896 7 896 7 896 7 896 9 070 14,9 14,9
891234 VENTILY DN DO 200MM KUS 11 254 11 254 11 254 11 254 17 600 56,4 56,4
891245 VENTILY DN DO 300MM KUS 36 184 36 184 36 184 36 184 41 500 14,7 14,7
891334 MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 200MM KUS 10 125 10 125 10 125 10 125 14 800 46,2 46,2
891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS 9 467 19 194 12 713 11 917 17 500 37,7 46,8
891427 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 100MM KUS 8 327 8 327 8 327 8 327 20 900 151,0 151,0
891527 HYDRANTY NADZEMNÍ DN 100MM KUS 17 627 17 627 17 627 17 627 40 800 131,5 131,5
891645 KLAPKY DN DO 300MM KUS 63 217 63 217 63 217 63 217 54 900 -13,2 -13,2
891646 KLAPKY DN DO 400MM KUS 81 870 81 870 81 870 81 870 66 800 -18,4 -18,4
891815 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 50MM KUS 1 193 1 193 1 193 1 193 1 170 -1,9 -1,9
891827 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 100MM KUS 1 836 1 836 1 836 1 836 1 760 -4,1 -4,1
891833 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 150MM KUS 1 908 1 908 1 908 1 908 2 330 22,1 22,1
891915 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM KUS 595 2 201 1 329 1 627 1 800 35,5 10,6
891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS 1 529 2 201 1 699 1 627 1 800 6,0 10,6
891927 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM KUS 2 227 2 227 2 227 2 227 1 800 -19,2 -19,2
891933 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 150MM S POKLOPEM KUS 1 627 2 227 1 927 1 927 1 800 -6,6 -6,6
891934 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 200MM S POKLOPEM KUS 1 627 2 227 1 821 1 634 1 800 -1,2 10,2
891945 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 300MM S POKLOPEM KUS 1 883 1 883 1 883 1 883 2 620 39,2 39,2
892126 JÍMKY PRO ODLOUČ ROP PROD ZE ŽELBET DÍLCŮ, PRŮT DO 200L/SEC KUS 2 003 110 2 003 110 2 003 110 2 003 110 0 -100,0 -100,0
892127 JÍMKY PRO ODLOUČ ROP PROD ZE ŽELBET DÍLCŮ, PRŮT DO 300L/SEC KUS 1 895 758 1 895 758 1 895 758 1 895 758 0 -100,0 -100,0
893112 ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 2,5M2 KUS 28 604 28 604 28 604 28 604 30 500 6,6 6,6
893114 ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 4,5M2 KUS 39 915 39 915 39 915 39 915 54 900 37,5 37,5
893381 ŠACHTY ARMATURNÍ ZE ŽELBET VČET VÝTUŽE PŮDORYS PLOCHY DO 1,5M2 KUS 19 958 20 143 20 043 19 958 24 800 23,7 24,3
893382 ŠACHTY ARMATURNÍ ZE ŽELBET VČET VÝTUŽE PŮDORYS PLOCHY DO 2,5M2 KUS 31 423 31 423 31 423 31 423 32 200 2,5 2,5
893388 ŠACHTY ARMATUR ZE ŽELBET VČET VÝZT PŮDOR PLOCHY PŘES 7,5M2 KUS 79 830 179 180 129 505 129 505 104 200 -19,5 -19,5
89413 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS 14 902 20 872 17 887 17 887 16 100 -10,0 -10,0
894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 15 532 40 010 21 627 16 749 21 700 0,3 29,6
894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 15 532 40 010 21 368 16 749 23 200 8,6 38,5
894157 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM KUS 11 896 40 010 20 194 16 617 24 200 19,8 45,6
894158 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS 9 192 29 020 19 106 19 106 24 900 30,3 30,3
89416 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS 29 708 29 708 29 708 29 708 33 300 12,1 12,1
894171 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM KUS 20 143 31 253 26 003 26 308 35 200 35,4 33,8
894172 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1200MM KUS 29 090 29 090 29 090 29 090 40 600 39,6 39,6
894345 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 15 410 15 410 15 410 15 410 16 600 7,7 7,7
894357 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 500MM KUS 15 410 15 410 15 410 15 410 18 400 19,4 19,4
89436 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS 17 882 17 882 17 882 17 882 30 900 72,8 72,8
894372 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 1200MM KUS 26 763 26 763 26 763 26 763 42 700 59,6 59,6
89446 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS 33 074 33 074 33 074 33 074 45 200 36,7 36,7
894845 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 300MM KUS 11 190 32 316 14 957 11 190 1 440 -90,4 -87,1
894846 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS 11 452 11 452 11 452 11 452 3 110 -72,8 -72,8
895111 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 60 KUS 4 866 4 866 4 866 4 866 3 250 -33,2 -33,2
895112 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 80 KUS 3 030 10 173 7 240 8 518 4 340 -40,1 -49,1
895113 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 100 KUS 3 564 3 564 3 564 3 564 5 190 45,6 45,6
895122 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 80 KUS 3 338 10 173 6 099 5 948 6 370 4,5 7,1
89516 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z BETON DÍLCŮ KUS 3 082 9 801 4 540 3 082 5 000 10,1 62,2
89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS 1 965 15 356 8 808 8 787 5 390 -38,8 -38,7
896145 SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 20 955 40 010 25 858 20 955 23 400 -9,5 11,7
896146 SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 22 040 40 010 25 035 22 040 25 200 0,7 14,3
896157 SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM KUS 20 007 40 010 27 714 23 125 27 100 -2,2 17,2
89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 4 693 13 988 8 152 8 066 8 170 0,2 1,3
89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ KUS 7 408 40 221 27 742 34 768 14 600 -47,4 -58,0
89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 2 984 39 851 21 981 19 202 21 700 -1,3 13,0
89732 VPUSŤ DVORNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 6 943 6 943 6 943 6 943 7 280 4,9 4,9
89742 VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ KUS 15 372 15 372 15 372 15 372 11 800 -23,2 -23,2
897542 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 150MM KUS 3 364 3 364 3 364 3 364 9 470 181,6 181,6
897545 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 300MM KUS 5 531 5 531 5 531 5 531 13 300 140,5 140,5
897624 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM KUS 11 485 11 485 11 485 11 485 9 470 -17,5 -17,5
897626 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS 4 109 8 474 6 291 6 291 13 100 108,2 108,2
897724 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM KUS 11 485 11 485 11 485 11 485 9 470 -17,5 -17,5
897726 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS 4 109 8 166 6 137 6 137 12 600 105,3 105,3
899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 3 203 17 286 10 244 10 244 5 880 -42,6 -42,6
899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 2 717 3 083 2 900 2 900 4 340 49,7 49,7
89913 KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ KUS 900 2 341 1 621 1 621 995 -38,6 -38,6
89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS 938 3 028 1 743 2 176 1 970 13,0 -9,5
89915 STUPADLA (A POD) KUS 92 92 92 92 179 94,8 94,8
89916 BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ M3 2 865 3 003 2 911 2 865 2 980 2,4 4,0
89917 KOVOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ KG 50 158 122 158 70 -42,7 -55,7
89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 917 3 273 1 584 1 568 1 660 4,8 5,9
89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 1 044 2 476 1 718 1 687 1 660 -3,4 -1,6
89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 553 1 519 947 850 834 -11,9 -1,9
899302 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ČICHAČKY KUS 1 686 2 704 1 923 1 741 1 370 -28,7 -21,3
899303 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - POCH KUS 1 239 1 239 1 239 1 239 8 960 623,0 623,0
899304 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - PILÍŘ HUP KUS 16 511 16 511 16 511 16 511 5 390 -67,4 -67,4
899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 11 29 18 12 17 -5,7 44,1
899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 6 18 12 9 17 42,2 90,8
899311 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE KUS 3 142 55 912 14 203 9 483 5 460 -61,6 -42,4
899321 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE KUS 5 360 5 360 5 360 5 360 10 700 99,6 99,6
899341 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM - PROPOJE KUS 24 559 52 682 38 621 38 621 43 700 13,2 13,2
899351 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 300MM - PROPOJE KUS 258 433 1 175 869 564 245 258 433 54 500 -90,3 -78,9
89941 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM KUS 1 659 24 410 13 034 13 034 1 840 -85,9 -85,9
89942 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM KUS 1 664 1 664 1 664 1 664 1 970 18,4 18,4
89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS 1 077 24 410 4 336 1 805 2 090 -51,8 15,8
89944 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS 2 002 24 410 4 855 2 042 2 180 -55,1 6,8
89945 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 2 152 2 152 2 152 2 152 2 300 6,9 6,9
89946 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 1 497 5 095 2 860 2 686 2 870 0,4 6,9
89947 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS 1 724 3 772 2 969 3 772 4 020 35,4 6,6
89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 2 379 2 595 2 487 2 487 2 300 -7,5 -7,5
899521 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C8/10 M3 2 126 3 045 2 654 2 724 2 240 -15,6 -17,8
899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3 1 780 3 392 2 343 2 390 2 350 0,3 -1,7
899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 2 910 3 409 2 463 2 931 2 630 6,8 -10,3
899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 2 109 4 256 2 732 2 435 2 820 3,2 15,8
899573 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 VČETNĚ VÝZTUŽE M3 3 734 3 734 3 734 3 734 3 410 -8,7 -8,7
899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE M3 2 676 4 513 3 167 3 555 3 670 15,9 3,2
899575 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 VČETNĚ VÝZTUŽE M3 7 213 7 213 7 213 7 213 3 830 -46,9 -46,9
899604 KALIBRACE OPTOTRUBKY M 2 3 3 3 10 251,5 250,9
899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M 2 172 37 17 81 118,7 374,2
899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M 24 69 51 47 81 59,3 71,4
899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM M 39 72 60 69 81 34,6 17,0
899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M 17 88 46 38 67 44,2 77,0
899641 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM M 30 86 49 39 86 76,9 119,1
899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M 12 119 50 31 98 94,5 212,5
899651 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM M 44 149 95 90 90 -5,4 0,5
899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 16 151 32 22 144 352,2 569,1
899661 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 400MM M 76 76 76 76 119 56,1 56,1
899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M 24 115 37 33 279 658,9 757,1
899671 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 600MM M 44 84 64 64 124 92,6 92,6
899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M 32 148 57 33 328 474,2 907,7
89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M 9 24 19 24 61 217,8 151,1
89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM M 9 55 27 24 66 141,3 171,7
89973 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM M 29 79 49 39 93 90,1 138,9
89974 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 200MM M 12 127 45 21 93 106,1 353,2
89975 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 300MM M 39 39 39 39 120 209,0 209,0
89976 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 400MM M 63 63 63 63 171 172,6 172,6
89977 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 600MM M 79 79 79 79 241 204,9 204,9
89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 21 153 57 27 98 72,3 262,4
899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 676 4 946 2 749 2 627 5 460 98,6 107,8
9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 3 422 3 422 3 422 3 422 1 027 -70,0 -70,0
9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 3 131 3 131 3 131 3 131 150 -95,2 -95,2
9111B3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 687 687 687 687 150 -78,2 -78,2
9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 3 125 3 131 3 127 3 125 1 600 -48,8 -48,8
9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 237 394 295 286 160 -45,8 -44,0
9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 3 915 6 417 5 817 6 417 3 540 -39,1 -44,8
9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 277 4 070 2 173 2 173 160 -92,6 -92,6
9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 877 1 673 1 106 1 092 814 -26,4 -25,5
9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 152 257 175 157 181 3,6 15,4
9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M 1 616 2 528 2 134 2 196 950 -55,5 -56,7
9113B3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 189 306 244 237 181 -25,8 -23,8
9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 1 692 3 723 2 369 2 031 1 520 -35,8 -25,2
9113C3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 134 134 134 134 214 59,9 59,9
9115C1 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 4 996 4 996 4 996 4 996 4 280 -14,3 -14,3
9115C3 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 333 333 333 333 299 -10,2 -10,2
9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 7 978 8 628 8 303 8 303 4 790 -42,3 -42,3
911AC1 SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 13 982 13 982 13 982 13 982 8 840 -36,8 -36,8
911AC2 SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 1 928 1 928 1 928 1 928 123 -93,6 -93,6
911AC3 SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 945 945 945 945 150 -84,1 -84,1
911CC1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 3 297 3 413 3 359 3 368 4 190 24,7 24,4
911FC1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 3 792 3 792 3 792 3 792 4 730 24,8 24,8
912151 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1 016 4 109 2 860 3 158 1 810 -36,7 -42,7
912152 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KUS 324 1 016 648 757 761 17,4 0,5
912153 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 114 114 114 114 214 88,5 88,5
91225 SMĚROVÉ SLOUPKY KOVOVÉ VČET ODRAZ PÁSKU KUS 318 482 372 364 537 44,4 47,4
91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 74 642 321 323 342 6,7 5,8
912282 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KUS 106 183 140 131 236 68,4 80,0
912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 36 175 83 81 129 56,0 59,0
91235 SMĚR SLOUPKY KOVOVÉ - NÁST NA SVOD VČET ODRAZ PÁSKU KUS 297 454 362 334 161 -55,5 -51,8
91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 173 393 284 296 257 -9,6 -13,3
912451 SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 433 988 711 711 1 070 50,5 50,5
912452 SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KUS 499 591 545 545 282 -48,3 -48,3
91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS 6 608 6 608 6 608 6 608 13 700 107,3 107,3
91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 143 571 514 517 724 40,9 40,2
91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 270 2 464 1 352 1 382 1 070 -20,9 -22,6
914111 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ KUS 761 3 515 2 368 2 366 2 500 5,6 5,7
914112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST KUS 393 1 730 866 671 272 -68,6 -59,5
914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 26 379 191 178 159 -16,8 -10,8
914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 321 128 643 6 640 751 2 090 -68,5 178,3
914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 77 466 280 288 272 -2,9 -5,7
914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 67 415 196 206 159 -18,7 -22,8
914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 195 3 695 2 016 1 947 2 630 30,5 35,1
914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 9 3 190 589 92 272 -53,8 194,9
914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 12 3 781 302 168 159 -47,3 -5,1
914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 6 203 105 105 7 -93,3 -93,3
914141 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT KUS 2 601 2 601 2 601 2 601 2 900 11,5 11,5
914143 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ KUS 554 554 554 554 159 -71,3 -71,3
914151 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI HLINÍK NEREFLEX - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1 988 3 582 2 597 2 568 3 250 25,2 26,5
914161 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 757 4 638 2 316 2 035 3 250 40,3 59,7
914162 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 149 2 269 1 209 1 209 272 -77,5 -77,5
914163 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 67 108 88 88 159 81,5 81,5
914169 DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 6 15 11 11 7 -34,6 -34,6
914171 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 651 3 574 2 463 2 602 4 000 62,4 53,7
914173 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 117 308 212 213 159 -25,2 -25,2
914231 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 841 76 627 20 798 2 861 3 880 -81,3 35,6
914233 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 12 208 110 110 159 44,3 44,3
914241 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT KUS 2 759 5 367 4 063 4 063 4 500 10,8 10,8
914271 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 3 477 4 164 3 820 3 820 5 390 41,1 41,1
914272 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 3 305 3 305 3 305 3 305 308 -90,7 -90,7
914273 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 123 123 123 123 159 28,9 28,9
914311 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1 887 1 887 1 887 1 887 1 620 -14,2 -14,2
914331 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT KUS 480 480 480 480 2 350 389,4 389,4
914351 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL HLINÍK - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 3 352 3 352 3 352 3 352 1 810 -46,0 -46,0
914359 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL HLINÍK - NÁJEMNÉ KSDEN 62 62 62 62 5 -92,0 -92,0
914421 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1 776 6 921 6 186 6 921 6 370 3,0 -8,0
914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 2 422 2 422 2 422 2 422 616 -74,6 -74,6
914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 105 264 241 264 316 31,1 19,8
914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2 041 3 558 2 847 2 935 8 170 186,9 178,4
914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 36 152 98 102 316 222,8 210,8
914461 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 7 517 7 517 7 517 7 517 7 060 -6,1 -6,1
914511 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 1 - DOD A MONT M2 2 318 2 717 2 617 2 717 4 160 59,0 53,1
914513 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ M2 120 1 156 638 638 544 -14,7 -14,7
914521 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT M2 2 737 2 960 2 843 2 833 6 270 120,5 121,3
914523 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ M2 497 497 497 497 544 9,4 9,4
914552 DOPR ZNAČ VELKOPLOŠ HLIN LAMELY FÓLIE TŘ 1 - MONT S PŘESUNEM M2 2 504 2 504 2 504 2 504 1 070 -57,3 -57,3
914561 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT M2 5 515 9 018 7 266 7 266 6 270 -13,7 -13,7
914563 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ M2 555 555 555 555 544 -2,0 -2,0
914566 DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 2 - MONT NA PORTÁL M2 3 712 4 614 4 017 3 725 6 780 68,8 82,0
914576 DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 3 - MONT NA PORTÁL M2 5 402 5 402 5 402 5 402 8 670 60,5 60,5
914713 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL DEMONTÁŽ KUS 184 184 184 184 159 -13,7 -13,7
914721 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 1 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 926 926 926 926 2 900 213,3 213,3
914731 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 604 1 178 824 665 3 880 371,1 483,8
914733 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DEMONTÁŽ KUS 24 120 72 72 159 120,9 120,9
914771 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 HLINÍK S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 3 600 3 600 3 600 3 600 4 160 15,6 15,6
914821 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TŘ 1 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 490 490 490 490 1 670 240,5 240,5
914831 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 578 2 566 1 005 761 1 830 82,0 140,4
914833 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DEMONTÁŽ KUS 181 241 211 211 159 -24,7 -24,7
914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1 103 2 288 1 498 1 487 1 050 -29,9 -29,4
914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 57 1 103 390 308 159 -59,3 -48,4
914914 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DOD, MONT, DEMONT KUS 1 085 1 557 1 321 1 321 1 250 -5,4 -5,4
914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 865 73 055 4 677 1 561 1 580 -66,2 1,2
914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1 274 1 274 1 274 1 274 222 -82,6 -82,6
914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 60 1 436 456 346 159 -65,1 -54,0
914931 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ KUS 1 298 1 298 1 298 1 298 2 090 61,1 61,1
914941 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1 883 1 883 1 883 1 883 2 460 30,7 30,7
914951 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DOD A MONT KUS 1 968 1 968 1 968 1 968 1 810 -8,0 -8,0
914953 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ KUS 79 331 295 331 159 -46,1 -52,0
914954 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PROFPRO OCEL STOJAN DOD,MONT,DEMON KUS 9 541 234 227 2 090 793,9 822,3
914981 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ KUS 8 272 38 391 13 426 10 407 22 700 69,1 118,1
914A21 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2 325 2 325 2 325 2 325 1 720 -26,0 -26,0
914A42 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.3 MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2 887 2 887 2 887 2 887 272 -90,6 -90,6
914A43 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.3 DEMONTÁŽ KUS 333 333 333 333 159 -52,3 -52,3
915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 18 1 127 138 105 117 -15,3 11,3
915112 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2 254 522 363 313 89 -75,5 -71,5
915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 236 525 325 339 382 17,7 12,7
915212 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2 229 229 229 229 151 -34,1 -34,1
915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 230 701 336 328 360 7,0 9,9
915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2 195 779 330 344 325 -1,5 -5,5
915232 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - ODSTRANĚNÍ M2 229 229 229 229 216 -5,8 -5,8
915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA M2 87 1 366 660 591 1 180 78,8 99,7
915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ M2 19 541 142 83 216 52,1 161,3
915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 146 1 352 929 1 017 842 -9,4 -17,2
915402 VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ M2 143 440 235 190 433 84,6 128,3
91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY KUS 178 6 145 1 564 541 2 090 33,6 286,5
91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS 27 2 030 851 819 724 -14,9 -11,6
915611 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ LEPENÉ - DOD A POKLÁDKA KUS 343 738 694 738 273 -60,7 -63,0
915621 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - DOD A POKLÁD KUS 458 775 575 549 859 49,3 56,5
915622 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - ODSTRANĚNÍ KUS 26 26 26 26 113 331,6 331,6
915631 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY DOČASNÉ LEPENÉ - DOD A POKLÁDKA KUS 70 70 70 70 230 227,2 227,2
915632 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY DOČASNÉ LEPENÉ - ODSTRANĚNÍ KUS 22 22 22 22 57 163,5 163,5
916111 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD A MONTÁŽ KUS 1 081 7 570 3 859 3 392 10 700 177,3 215,5
916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 14 54 34 34 328 859,8 859,6
916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN 20 20 20 20 82 319,0 319,0
916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 267 5 549 2 049 331 1 070 -47,8 223,4
916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 220 220 220 220 544 147,1 147,1
916131 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ KUS 10 283 24 397 15 510 13 680 18 100 16,7 32,3
916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS 57 508 243 162 978 303,2 502,9
916151 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ KUS 38 561 167 730 59 085 44 555 44 200 -25,2 -0,8
916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 143 3 521 2 121 3 255 3 810 79,7 17,1
916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 143 5 083 1 333 1 092 1 070 -19,7 -2,0
916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN 390 390 390 390 511 30,9 30,9
916221 DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ KUS 514 514 514 514 235 -54,3 -54,3
916222 DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 7 7 7 7 10 40,3 40,3
916223 DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 7 7 7 7 5 -29,9 -29,9
916311 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ KUS 735 735 735 735 2 180 196,5 196,5
916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 218 694 456 456 216 -52,6 -52,6
916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 26 26 26 26 113 335,3 335,3
916321 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ KUS 1 542 2 948 2 352 2 458 2 500 6,3 1,7
916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 21 92 58 60 216 271,1 262,5
916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 21 254 102 79 113 10,8 43,7
916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 6 6 6 6 13 100,3 100,3
916331 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ KUS 649 649 649 649 1 610 148,1 148,1
916332 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 62 1 267 501 173 166 -66,9 -4,3
916341 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ KUS 630 2 643 1 214 683 2 070 70,6 203,0
916342 SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 32 1 027 384 92 166 -56,8 80,0
916343 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 26 779 234 65 113 -51,6 74,6
916351 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ KUS 1 871 1 871 1 871 1 871 1 850 -1,1 -1,1
916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 115 115 115 115 113 -1,4 -1,4
916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 6 56 31 31 12 -61,6 -61,6
916361 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ KUS 13 1 028 521 521 2 320 345,6 345,6
916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 14 79 46 46 113 143,3 143,3
916369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 6 6 6 6 12 84,9 84,9
916411 VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ DO 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONT KUS 973 973 973 973 1 640 68,5 68,5
916432 VOD DESKA Z5 OBOUSTR VÝŠ DO 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - MONT S PŘES KUS 15 15 15 15 113 645,9 645,9
916441 VOD DESKA Z5 OBOUSTR VÝŠ NAD 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONT KUS 870 870 870 870 2 180 150,6 150,6
916511 VODÍCÍ PRÁH PRŮBĚŽNÝ - DOD A MONTÁŽ M 1 066 1 066 1 066 1 066 1 750 64,1 64,1
916531 PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ DO 10KG - DOD A MONTÁŽ KUS 549 549 549 549 544 -1,0 -1,0
916533 PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ DO 10KG - DEMONTÁŽ KUS 55 55 55 55 57 3,4 3,4
916621 VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ M 508 1 947 1 130 1 033 2 440 115,9 136,3
916622 VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - MONTÁŽ S PŘESUNEM M 246 3 841 1 243 442 749 -39,7 69,5
916623 VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ M 186 379 281 280 728 159,3 160,4
916629 VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - NÁJEMNÉ MDEN 19 326 172 172 5 -97,1 -97,1
916631 VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ Z PLASTŮ - DOD A MONTÁŽ M 1 190 1 190 1 190 1 190 3 270 174,9 174,9
916633 VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ Z PLASTŮ - DEMONTÁŽ M 59 59 59 59 113 92,5 92,5
916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 26 26 26 26 57 119,6 119,6
916721 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DOD A MONTÁŽ KUS 344 344 344 344 822 139,0 139,0
916722 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 92 92 92 92 113 22,5 22,5
916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 79 79 79 79 57 -27,5 -27,5
916812 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM M 204 204 204 204 216 5,7 5,7
916813 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ M 107 107 107 107 113 5,8 5,8
916821 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI PLASTOVÉ - DOD A MONTÁŽ M 816 852 834 834 761 -8,8 -8,8
916C3 DOPRAVNÍ MAJÁČKY NEPROSVĚTLOVANÉ KUS 2 704 2 704 2 704 2 704 16 600 514,0 514,0
917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 319 319 319 319 329 3,1 3,1
917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 373 373 373 373 342 -8,3 -8,3
91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M 164 318 249 276 230 -7,5 -16,7
91732 CHODNÍK OBRUBY BETON MONOLIT M 269 269 269 269 248 -7,9 -7,9
91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M 607 962 785 785 545 -30,6 -30,6
91762 CHODNÍK OBRUBY Z KONGLOMER OBRUBNÍKŮ M 2 980 2 980 2 980 2 980 724 -75,7 -75,7
91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 134 557 322 241 237 -26,3 -1,7
91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 348 730 460 381 337 -26,7 -11,5
91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M 482 482 482 482 391 -18,8 -18,8
91785 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH M 155 181 168 168 196 16,8 16,8
918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M 1 618 1 618 1 618 1 618 1 870 15,6 15,6
918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 1 619 5 950 2 678 2 046 2 400 -10,4 17,3
918357 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM M 2 842 2 842 2 842 2 842 2 970 4,5 4,5
918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 2 241 5 595 3 283 3 309 3 860 17,6 16,7
91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M 3 501 24 005 5 484 4 267 6 270 14,3 47,0
918371 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM M 4 785 10 387 7 943 9 228 8 380 5,5 -9,2
918372 PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM M 6 001 29 280 12 188 11 752 12 400 1,7 5,5
918383 PROPUSTY Z TRUB DN DO 1400MM M 6 709 6 709 6 709 6 709 15 300 128,1 128,1
91842 PROPUSTY RÁMOVÉ 200/150 M 16 729 16 729 16 729 16 729 28 500 70,4 70,4
919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 6 196 66 65 89 34,4 36,7
919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 17 246 92 76 136 47,3 79,7
919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 1 227 122 112 181 47,8 61,8
919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M 2 235 124 87 265 112,9 206,3
919115 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM M 89 110 92 89 402 338,3 353,3
919122 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 85 85 85 85 279 229,5 229,5
919131 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 50MM M 27 120 74 74 166 125,7 125,7
919132 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M 152 338 276 338 328 18,6 -3,1
919136 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 300MM M 577 577 577 577 978 69,4 69,4
919142 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M 242 242 242 242 544 124,6 124,6
919143 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM M 868 868 868 868 822 -5,3 -5,3
919146 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 300MM M 908 908 908 908 1 640 80,5 80,5
919147 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 400MM M 2 163 2 163 2 163 2 163 2 180 0,8 0,8
919155 ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 10000MM2 KUS 555 555 555 555 72 -87,0 -87,0
91920 PŘEKRYTÍ SVISLÉ SPÁRY TKANINOU M2 66 89 77 77 273 252,3 252,3
93118 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU M3 4 883 9 153 7 362 7 706 7 480 1,6 -2,9
931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2 75 1 289 193 99 146 -24,5 46,8
93121 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ M2 213 213 213 213 266 24,9 24,9
931233 VLOŽKA DILAT SPAR Z PRYŽ PÁSŮ ŠÍŘ DO 200MM PROFIL TL DO 9MM M 425 425 425 425 290 -31,8 -31,8
931245 VLOŽKA DILAT SPAR Z PRYŽ PÁSŮ ŠÍŘ DO 400MM PROF TL PŘES 12MM M 631 952 792 792 724 -8,5 -8,5
93131 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU M3 48 463 48 463 48 463 48 463 126 200 160,4 160,4
931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M 41 93 84 93 12 -85,7 -87,1
931312 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2 M 41 114 92 113 25 -72,9 -77,8
931313 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 M 29 29 29 29 39 33,5 33,5
931314 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 M 175 175 175 175 51 -70,9 -70,9
931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M 120 422 249 254 76 -69,5 -70,1
931316 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M 63 63 63 63 101 59,4 59,4
93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 32 551 263 397 109 289 110 955 136 900 25,3 23,4
931321 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 M 59 74 71 74 13 -81,6 -82,3
931322 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 200MM2 M 65 124 91 85 27 -70,5 -68,2
931323 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 M 54 148 80 76 42 -47,2 -44,5
931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M 70 203 126 99 56 -55,5 -43,6
931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 50 283 172 213 82 -52,2 -61,4
931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 77 384 128 108 109 -15,0 0,8
931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 M 108 410 241 205 138 -42,8 -32,8
93133 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM M3 135 358 588 818 362 088 362 088 330 500 -8,7 -8,7
931333 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 300MM2 M 128 128 128 128 99 -22,7 -22,7
931334 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 400MM2 M 143 301 192 163 134 -30,3 -17,6
931335 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 600MM2 M 119 130 125 125 199 59,7 59,7
931337 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ PŘES 800MM2 M 629 629 629 629 330 -47,5 -47,5
93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M 32 490 135 108 138 2,5 27,6
93136 PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU LEPENKOU M2 92 92 92 92 120 29,9 29,9
93138 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM M3 578 842 578 842 578 842 578 842 325 300 -43,8 -43,8
93140 MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ M 7 137 15 804 13 085 15 804 9 950 -24,0 -37,0
93151 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM M 19 221 23 064 21 925 22 446 18 100 -17,4 -19,4
93152 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM M 15 909 66 212 25 528 24 180 23 000 -9,9 -4,9
93153 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 160MM M 59 803 83 054 68 357 65 284 61 100 -10,6 -6,4
93157 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 720MM M 140 988 140 988 140 988 140 988 288 600 104,7 104,7
93160 MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ M3 191 128 248 086 211 188 202 769 270 900 28,3 33,6
93161 MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,015M2 M 5 025 5 025 5 025 5 025 4 060 -19,2 -19,2
93168 MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,080M2 M 19 846 20 570 20 027 19 846 21 700 8,4 9,3
932111 PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY ŠTÍTOVÉ - ZŘÍZENÍ S DODÁNÍM M2 4 304 4 304 4 304 4 304 0 -100,0 -100,0
932112 PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY ŠTÍTOVÉ - DEMONTÁŽ M2 285 285 285 285 0 -100,0 -100,0
932511 MOSTNÍ PROTINÁRAZOVÉ ZÁBRANY PEVNÉ - ZŘÍZENÍ S DODÁNÍM KUS 383 328 383 328 383 328 383 328 490 700 28,0 28,0
93311 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2 KUS 54 072 54 072 54 072 54 072 100 300 85,5 85,5
93313 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 800M2 KUS 86 515 86 515 86 515 86 515 201 100 132,5 132,5
93316 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 2. A DALŠÍ POLE DO 500M2 KUS 118 980 118 980 118 980 118 980 82 800 -30,4 -30,4
933331 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH KUS 3 791 6 446 4 870 3 791 26 200 438,0 591,2
933333 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH KUS 628 992 776 628 2 180 181,1 247,4
93341 ZATĚŽ ZKOUŠKA PILOT NESYSTÉMOVÝCH STATICKÁ KUS 178 017 178 017 178 017 178 017 1 735 100 874,7 874,7
933411 ZATĚŽ ZKOUŠKA PILOT NESYSTÉM STATICKÁ SE STUPŇOVITÝM ZATÍŽENÍM KUS 1 437 899 1 437 899 1 437 899 1 437 899 1 546 000 7,5 7,5
93351 ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI NÁDRŽÍ DO 30M3 KUS 1 209 1 209 1 209 1 209 1 510 24,9 24,9
93352 ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI NÁDRŽÍ DO 50M3 KUS 2 006 2 006 2 006 2 006 2 500 24,6 24,6
93353 ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI NÁDRŽÍ DO 100M3 KUS 4 018 4 018 4 018 4 018 5 050 25,7 25,7
93354 ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI NÁDRŽÍ DO 200M3 KUS 8 054 29 107 22 090 29 107 10 070 -54,4 -65,4
93355 ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI NÁDRŽÍ DO 300M3 KUS 8 836 8 836 8 836 8 836 15 100 70,9 70,9
93356 ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI NÁDRŽÍ DO 500M3 KUS 11 219 11 219 11 219 11 219 25 000 122,8 122,8
935111 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY M 1 089 3 076 2 227 2 516 2 510 12,7 -0,3
935211 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM M 539 539 539 539 382 -29,1 -29,1
935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 253 874 523 528 502 -4,0 -4,9
935222 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM M 379 664 521 521 767 47,1 47,1
93530 ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ M3 2 970 17 529 5 573 3 732 3 880 -30,4 4,0
93541 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M 3 071 3 071 3 071 3 071 2 530 -17,6 -17,6
93542 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M 2 312 2 312 2 312 2 312 4 000 73,1 73,1
93544 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBET SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 250MM VČET MŘÍŽÍ M 1 500 1 500 1 500 1 500 7 060 370,6 370,6
93545 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M 4 005 4 005 4 005 4 005 12 200 204,6 204,6
93552 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M 428 428 428 428 3 170 640,6 640,6
93557 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 500MM VČET MŘÍŽÍ M 2 479 11 246 6 863 6 863 8 170 19,1 19,1
935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM M2 963 1 319 1 183 1 319 1 300 9,9 -1,5
935822 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 100MM M2 1 198 1 198 1 198 1 198 1 620 35,2 35,2
935832 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO BETONU TL 100MM M2 607 1 379 1 043 1 044 1 110 6,5 6,3
935842 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO BETONU TL 100MM M2 383 651 465 383 668 43,6 74,2
93610 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR DŘEVĚNÉ M3 8 392 20 320 12 903 9 998 10 700 -17,1 7,0
936311 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C8/10 M3 2 011 4 721 3 366 3 366 2 450 -27,2 -27,2
936315 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C30/37 M3 4 930 6 489 5 709 5 709 3 540 -38,0 -38,0
93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS 917 9 192 4 043 3 301 8 960 121,6 171,4
93640 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KAMENNÉ M3 2 398 2 398 2 398 2 398 2 710 13,0 13,0
93641 LAPAČ SPLAVENIN KUS 1 017 67 516 23 096 4 725 18 100 -21,6 283,1
93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG 58 22 794 789 87 81 -89,7 -6,4
936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG 25 541 316 362 315 -0,3 -12,9
936502 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK KG 97 148 118 114 179 51,7 57,6
93653 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA KUS 17 339 17 339 17 339 17 339 13 700 -21,0 -21,0
936532 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 KUS 9 590 25 489 15 043 12 923 16 800 11,7 30,0
936533 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500 KUS 10 623 18 736 14 681 14 841 19 300 31,5 30,1
936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 860 2 303 1 219 966 1 460 19,8 51,2
936542 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) MĚDĚNÁ KUS 921 2 110 1 132 921 1 530 35,2 66,2
93657 ŽEBŘÍKY KOVOVÉ M 1 546 1 546 1 546 1 546 480 -69,0 -69,0
93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 2 6 4 5 2 -55,0 -57,3
93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2 0 7 4 4 3 -15,4 -16,2
93817 BROUŠENÍ KRYTU ASFALTOVÝCH VOZOVEK M2 119 119 119 119 200 68,1 68,1
93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 1 8 4 3 2 -46,9 -39,9
93827 BROUŠENÍ KRYTU BETONOVÝCH VOZOVEK M2 115 115 115 115 211 84,1 84,1
93828 OČIŠTĚNÍ BETON VOZOVEK ZAMETENÍM M2 5 5 5 5 2 -56,0 -56,0
93832 OČIŠTĚNÍ DLAŽEB OD VEGETACE M2 15 535 275 275 43 -84,4 -84,4
93842 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE M2 107 107 107 107 113 5,6 5,6
938441 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ M2 275 275 275 275 216 -21,5 -21,5
938442 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2 163 163 163 163 279 71,5 71,5
938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ M2 149 149 149 149 328 119,8 119,8
938444 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU PŘES 1000 BARŮ M2 182 182 182 182 544 199,4 199,4
938451 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO VZDUCHEM M2 67 67 67 67 166 147,6 147,6
938452 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2 189 189 189 189 328 73,3 73,3
93851 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR UMYTÍM VODOU M2 37 55 46 45 43 -6,2 -5,4
93852 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE M2 120 202 161 161 113 -29,9 -29,9
938541 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ M2 216 216 216 216 149 -31,1 -31,1
938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ M2 162 210 182 173 279 53,6 61,3
938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ M2 103 419 319 288 328 3,0 14,0
938544 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ M2 156 434 256 177 544 112,8 206,7
938552 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2 348 348 348 348 328 -5,7 -5,7
938554 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU DRTÍ M2 40 40 40 40 328 727,0 727,0
93857 BROUŠENÍ BETON KONSTR M2 103 103 103 103 544 429,0 429,0
938652 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2 200 356 274 268 328 19,5 22,6
93867 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR BROUŠENÍM M2 402 402 402 402 660 64,4 64,4
94290 TĚŽKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 3 KPA M3OP 24 24 24 24 67 183,1 183,1
94390 PROSTOROVÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ PŘES 3 KPA M3OP 92 92 92 92 123 33,8 33,8
94490 OCHRANNÁ KONSTRUKCE M2 27 157 92 92 166 80,6 80,6
94590 ZAVĚŠENÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ M2 164 164 164 164 216 31,4 31,4
94817 DOČASNÉ KONSTRUKCE Z OCEL NOSNÍKŮ VČET ODSTRAN T 10 932 10 932 10 932 10 932 21 800 99,4 99,4
95337 BEZPEČNOST ZNAČKY NERETROREFLEX NÁTĚR M2 183 183 183 183 410 124,1 124,1
96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3 735 3 646 2 065 2 206 3 600 74,3 63,2
966115 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 8KM M3 3 735 3 735 3 735 3 735 3 980 6,6 6,6
966117 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 16KM M3 2 027 2 027 2 027 2 027 4 420 118,1 118,1
96612 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO M3 219 219 219 219 761 247,5 247,5
96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 561 3 515 1 489 1 130 1 840 23,6 62,8
966134 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 5KM M3 2 154 2 154 2 154 2 154 2 090 -3,0 -3,0
966136 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM M3 1 683 1 683 1 683 1 683 2 450 45,6 45,6
966137 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 16KM M3 1 022 1 022 1 022 1 022 2 660 160,3 160,3
96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 270 4 650 2 186 2 162 3 010 37,7 39,2
966151 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 1KM M3 930 973 952 952 3 010 216,3 216,3
966155 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 8KM M3 2 077 2 077 2 077 2 077 3 370 62,3 62,3
966156 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM M3 2 902 2 902 2 902 2 902 3 580 23,4 23,4
966157 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM M3 2 474 2 474 2 474 2 474 3 770 52,4 52,4
966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 1 179 2 099 1 748 1 909 3 970 127,1 108,0
96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 1 471 10 106 3 405 2 546 4 870 43,0 91,3
966161 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 1KM M3 995 2 812 1 488 1 073 4 870 227,2 353,7
966166 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM M3 757 3 869 1 794 757 5 460 204,3 621,3
966167 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 16KM M3 3 798 3 798 3 798 3 798 5 560 46,4 46,4
966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 2 256 2 256 2 256 2 256 5 910 162,0 162,0
96617 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA M3 563 1 730 1 104 1 081 1 050 -4,9 -2,9
966171 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 1KM M3 487 487 487 487 1 050 115,8 115,8
966175 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 8KM M3 1 398 1 398 1 398 1 398 1 200 -14,1 -14,1
966177 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 16KM M3 760 760 760 760 1 420 86,8 86,8
96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 622 19 531 7 410 3 469 3 270 -55,9 -5,8
966184 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 5KM T 3 309 3 309 3 309 3 309 3 390 2,4 2,4
966185 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 8KM T 6 294 6 294 6 294 6 294 3 470 -44,9 -44,9
96626 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU V PODZEMÍ M3 2 830 2 830 2 830 2 830 5 230 84,8 84,8
966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M 305 705 505 505 806 59,6 59,6
966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M 809 1 483 1 059 1 087 1 070 1,0 -1,6
966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M 1 525 1 525 1 525 1 525 1 310 -14,1 -14,1
966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M 64 2 359 1 344 1 634 2 120 57,8 29,7
96636 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM M 64 831 415 350 2 500 502,6 613,8
966371 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM M 457 3 926 2 096 1 907 3 530 68,4 85,2
966372 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1200MM M 620 3 379 2 453 3 358 4 020 63,9 19,7
96641 BOURÁNÍ PROPUSTŮ A KANÁLŮ Z PREFABRIK RÁMŮ SVĚTLOSTI 200/100 M 8 288 8 288 8 288 8 288 8 800 6,2 6,2
96656 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 400MM M 447 447 447 447 1 070 139,6 139,6
96657 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM M 1 060 1 060 1 060 1 060 1 310 23,6 23,6
966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M 20 105 83 90 100 21,0 11,2
966843 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z RÁMEČ PLETIVA M 70 70 70 70 131 86,4 86,4
96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 687 4 794 1 671 1 609 1 640 -1,8 1,9
96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 1 486 4 968 3 003 3 177 2 620 -12,8 -17,5
96711 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ M3 2 163 6 067 4 115 4 115 3 600 -12,5 -12,5
96713 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC M3 908 2 541 2 133 2 541 1 840 -13,7 -27,6
967131 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 1KM M3 1 064 1 064 1 064 1 064 1 840 72,9 72,9
967137 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 16KM M3 1 022 1 022 1 022 1 022 2 660 160,3 160,3
967138 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 1 825 1 825 1 825 1 825 2 890 58,3 58,3
96714 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC M3 3 028 3 028 3 028 3 028 873 -71,2 -71,2
96715 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON M3 1 363 1 464 1 413 1 413 3 760 166,1 166,1
967154 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 5KM M3 3 332 3 332 3 332 3 332 3 980 19,5 19,5
967157 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 16KM M3 1 346 5 839 5 090 5 839 4 570 -10,2 -21,7
96716 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET M3 1 227 4 329 2 753 2 704 4 870 76,9 80,1
967167 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 16KM M3 2 852 7 112 6 402 7 112 5 560 -13,2 -21,8
967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM M3 2 256 4 866 2 909 2 256 5 910 103,2 162,0
967177 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ DŘEVĚNÝCH S ODVOZEM DO 16KM M3 1 802 1 802 1 802 1 802 1 420 -21,2 -21,2
96718 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 1 117 1 117 1 117 1 117 3 270 192,8 192,8
967182 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 2KM T 4 213 4 213 4 213 4 213 3 300 -21,7 -21,7
96785 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ M 555 2 595 1 408 1 211 2 920 107,4 141,1
96786 VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK KUS 297 423 339 297 328 -3,3 10,3
967865 VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK HRNCOVÝCH KUS 216 216 216 216 480 121,9 121,9
96787 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH ODVODŇOVAČŮ KUS 467 1 666 1 292 1 666 1 310 1,4 -21,4
96814 VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V BETONOVÉ KONSTRUKCI M3 9 857 9 857 9 857 9 857 6 010 -39,0 -39,0
96815 VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI M3 6 197 6 197 6 197 6 197 7 190 16,0 16,0
96911 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM VODOVODNÍCH M 45 45 45 45 113 151,7 151,7
96912 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH M 37 865 315 42 279 -11,3 565,6
969134 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM VODOVODNÍCH M 45 1 062 554 554 660 19,2 19,2
969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M 54 636 304 279 379 24,8 35,8
969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M 136 196 163 150 433 165,7 188,1
969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M 282 284 283 284 544 91,9 91,3
969257 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ M 205 205 205 205 660 221,2 221,2
969258 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAČ M 495 495 495 495 761 53,9 53,9
96931 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM PLYNOVÝCH M 37 104 84 104 113 34,2 9,0
96932 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH M 47 114 100 114 279 177,9 145,5
969333 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM PLYNOVÝCH M 541 541 541 541 544 0,6 0,6
969334 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM PLYNOVÝCH M 130 130 130 130 660 408,6 408,6
969345 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM PLYNOVÝCH M 79 342 254 342 761 199,3 122,6
96941 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 50MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM M 23 44 33 39 54 64,3 40,0
96942 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM M 29 41 32 29 60 89,1 104,7
969434 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM M 39 55 47 47 70 49,5 49,5
969445 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 300MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM M 45 64 51 45 80 55,6 77,0
97612 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KAMENNÝCH KUS 2 704 2 704 2 704 2 704 544 -79,9 -79,9
97614 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ BETONOVÝCH KUS 657 657 657 657 978 48,9 48,9
97617 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH KUS 216 216 216 216 433 100,2 100,2
97811 OTLUČENÍ OMÍTKY M2 183 183 183 183 113 -38,2 -38,2
97816 ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH M3 1 298 4 398 2 720 2 440 3 620 33,1 48,4
97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 51 211 123 92 166 35,4 80,6
98116 DEMOLICE BUDOV DŘEVĚNÝCH M3OP 152 152 152 152 87 -42,9 -42,9