Porovnání položek OTSKP oproti Měrným cenám za rok 2015

Porovnání statistického výstupu jednotkových cen položek vítězných nabídek z Měrných cen oproti vybraným položkám OTSKP v cenové úrovni 2019.

Kód položky Název položky MJ MIN
[Kč]
MAX
[Kč]
Průměr
[Kč]
Medián
[Kč]
OTSKP 2019
[Kč]
Rozdíl OTSKP/Průměr
[%]
Rozdíl OTSKP/Medián
[%]
01232 POJIŠTĚNÍ ŠKOD OSOB A NA MAJETKU DLE USTANOVENÍ ZDP KPL 1 254 1 254 1 254 1 254 0 -100,0 -100,0
01250 POJIŠTĚNÍ PRAC ZHOTOV A OBJEDNATELE KPL 42 660 42 660 42 660 42 660 0 -100,0 -100,0
01400 POPLATKY KPL 627 10 405 5 516 5 516 0 -100,0 -100,0
014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 18 788 190 141 0 -100,0 -100,0
014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 5 6 490 461 142 0 -100,0 -100,0
014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 21 1 494 227 123 0 -100,0 -100,0
014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 93 169 133 135 0 -100,0 -100,0
014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3 55 672 242 204 0 -100,0 -100,0
014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 80 1 067 502 628 0 -100,0 -100,0
014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 83 5 110 669 113 0 -100,0 -100,0
014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 164 2 061 1 057 960 0 -100,0 -100,0
014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 27 455 92 54 0 -100,0 -100,0
014202 POPLATKY ZA ZEMNÍK -ZEMINA T 53 83 68 68 0 -100,0 -100,0
01431 POPLATKY ZA VYPUŠTĚNOU VODU KPL 732 11 509 8 663 11 509 0 -100,0 -100,0
01432 POPLATKY ZA VYPUŠTĚNÝ PLYN KPL 732 732 732 732 0 -100,0 -100,0
01441 POPLATKY ZA NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU KPL 1 171 1 171 1 171 1 171 0 -100,0 -100,0
02110 PROSTORY PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE KPL 5 196 1 898 373 254 907 80 409 0 -100,0 -100,0
02210 VYBAVENÍ PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE KPL 5 892 11 115 8 504 8 504 0 -100,0 -100,0
02440 OBSLUHA PRO OBJEDNATELE - POMOCNÝ PERSONÁL KPL 320 320 320 320 0 -100,0 -100,0
02510 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL 5 333 15 166 11 888 15 166 0 -100,0 -100,0
02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1 1 386 452 149 758 26 663 0 -100,0 -100,0
02610 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL 4 583 239 766 33 587 14 854 0 -100,0 -100,0
02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1 1 173 152 165 065 21 330 0 -100,0 -100,0
02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 11 945 200 413 66 627 18 118 0 -100,0 -100,0
027111 PROVIZORNÍ OBJÍŽĎKY - ZŘÍZENÍ M2 267 477 346 293 0 -100,0 -100,0
027121 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ M2 414 721 653 721 0 -100,0 -100,0
027123 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ M2 163 248 230 248 0 -100,0 -100,0
02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 15 5 961 743 251 230 32 324 0 -100,0 -100,0
027212 POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI DEN 565 3 412 911 93 633 2 939 0 -100,0 -100,0
027221 POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - POMALÉ JÍZDY OSOBNÍCH VLAKŮ MIN 153 641 397 397 0 -100,0 -100,0
02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 14 153 444 19 250 6 269 0 -100,0 -100,0
027411 PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ M2 1 340 6 282 4 210 4 609 0 -100,0 -100,0
027412 PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ KPLMĚSÍC 11 732 12 606 6 084 5 866 0 -100,0 -100,0
027413 PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ M2 1 340 5 439 3 401 3 412 0 -100,0 -100,0
02742 PROVIZORNÍ LÁVKY M2 48 48 48 48 0 -100,0 -100,0
02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 3 360 433 62 096 16 190 0 -100,0 -100,0
02812 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ V PODZEMÍ KPL 267 1 726 997 997 0 -100,0 -100,0
02831 PRŮZKUMNÉ PRÁCE HYDROLOGICKÉ NA POVRCHU KPL 40 615 40 615 40 615 40 615 0 -100,0 -100,0
02841 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU KPL 106 650 106 650 106 650 106 650 0 -100,0 -100,0
02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL 160 163 377 94 355 154 551 0 -100,0 -100,0
02852 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ V PODZEMÍ KPL 37 617 37 617 37 617 37 617 0 -100,0 -100,0
02861 PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU KPL 2 534 124 439 25 870 14 697 0 -100,0 -100,0
02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 49 876 930 61 204 9 179 0 -100,0 -100,0
02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM 1 1 898 373 49 396 5 333 0 -100,0 -100,0
029111 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ HM 122 648 11 849 220 5 985 934 5 985 934 0 -100,0 -100,0
02912 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ KUS 2 773 5 567 4 483 4 670 0 -100,0 -100,0
02914 OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ KUS 15 998 15 998 15 998 15 998 0 -100,0 -100,0
02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL 4 915 1 333 809 303 275 136 779 0 -100,0 -100,0
02930 OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA KPL 92 679 92 679 92 679 92 679 0 -100,0 -100,0
02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 613 1 253 886 78 384 33 717 0 -100,0 -100,0
029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 4 456 94 599 19 781 17 348 0 -100,0 -100,0
02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 7 071 7 087 220 494 830 62 736 0 -100,0 -100,0
02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 362 13 758 726 517 468 58 341 0 -100,0 -100,0
02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM 60 1 635 512 170 398 20 607 0 -100,0 -100,0
02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1 344 5 697 3 005 3 200 0 -100,0 -100,0
02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 533 92 146 23 639 18 221 0 -100,0 -100,0
029511 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY HOD 146 66 690 8 198 1 534 0 -100,0 -100,0
029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS 1 067 46 688 11 030 6 542 0 -100,0 -100,0
02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 6 520 28 011 13 352 13 491 0 -100,0 -100,0
02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1 93 852 15 614 1 333 0 -100,0 -100,0
029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD 188 9 288 2 191 587 0 -100,0 -100,0
02971 OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU KPL 12 539 491 500 194 530 137 041 0 -100,0 -100,0
029711 OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY KUS 12 539 12 539 12 539 12 539 0 -100,0 -100,0
02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 1 638 72 827 28 087 25 415 0 -100,0 -100,0
02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 3 248 70 011 16 426 9 872 0 -100,0 -100,0
03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 5 333 716 503 159 259 81 395 0 -100,0 -100,0
03110 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - KANCELÁŘE KPL 6 039 35 675 12 807 11 212 0 -100,0 -100,0
03170 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - KOMUNIKACE A ZPEV PLOCHY KPL 214 895 214 895 214 895 214 895 0 -100,0 -100,0
03350 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY KPL 165 451 380 954 273 203 273 203 0 -100,0 -100,0
03630 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOJEŘÁBY KPL 37 617 37 617 37 617 37 617 0 -100,0 -100,0
03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 346 266 625 110 010 75 924 0 -100,0 -100,0
03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 345 385 108 39 427 12 539 0 -100,0 -100,0
11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 153 153 153 153 0 -100,0 -100,0
11020 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH M2 2 5 3 3 0 -100,0 -100,0
11030 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ LESNÍCH PLOCH M2 16 94 55 55 0 -100,0 -100,0
11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 1 4 640 933 8 0 -100,0 -100,0
11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 9 108 40 34 41 1,8 20,9
111201 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 1KM M2 50 50 50 50 47 -6,0 -6,0
111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM M2 23 142 65 77 80 23,1 4,2
11130 SEJMUTÍ DRNU M2 12 63 27 16 27 0,9 67,5
11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 166 4 757 1 219 661 1 640 34,5 148,0
112014 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM KUS 452 3 347 1 780 1 820 1 720 -3,4 -5,5
11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 192 9 633 2 916 802 4 630 58,8 477,0
112024 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM KUS 1 877 13 741 6 901 5 086 4 880 -29,3 -4,1
11203 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ KUS 1 116 20 368 10 263 9 783 10 400 1,3 6,3
112034 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM KUS 2 112 7 436 4 774 4 774 10 800 126,2 126,2
11211 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M KUS 242 884 563 563 985 75,0 75,0
112113 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 3KM KUS 999 999 999 999 1 003 0,4 0,4
112114 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 5KM KUS 1 067 1 337 1 202 1 202 1 026 -14,6 -14,6
11212 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M KUS 1 536 1 536 1 536 1 536 2 880 87,5 87,5
112123 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M, ODVOZ DO 3KM KUS 2 933 2 933 2 933 2 933 2 950 0,6 0,6
11213 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M KUS 1 728 1 728 1 728 1 728 6 660 285,5 285,5
11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS 26 1 032 329 267 654 98,8 145,1
112213 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 3KM KUS 670 670 670 670 674 0,6 0,6
112214 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 5KM KUS 784 892 820 784 693 -15,4 -11,6
11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS 501 2 368 1 319 1 236 1 310 -0,7 6,0
112223 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 3KM KUS 1 344 1 344 1 344 1 344 1 360 1,2 1,2
11223 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M KUS 1 390 3 379 2 384 2 384 3 760 57,7 57,7
11231 ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS 26 927 256 196 864 237,1 341,7
11233 ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M KUS 533 4 473 1 886 652 5 000 165,1 666,8
11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 463 5 298 1 113 915 562 -49,5 -38,6
113134 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM M3 629 629 629 629 632 0,4 0,4
113135 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM M3 598 598 598 598 703 17,5 17,5
113136 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM M3 824 824 824 824 784 -4,8 -4,8
113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 497 3 087 1 103 807 904 -18,1 12,0
11313a ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY M3 504 2 069 968 518 531 -45,2 2,6
11314 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM POJIVEM M3 363 363 363 363 1 060 192,2 192,2
113145 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM M3 342 342 342 342 1 200 251,2 251,2
113146 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM M3 744 748 747 748 1 270 70,1 69,9
11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 572 4 293 1 394 1 248 2 000 43,5 60,2
113155 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 8KM M3 658 658 658 658 2 120 222,2 222,2
113156 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 12KM M3 1 813 1 813 1 813 1 813 2 160 19,1 19,1
113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM M3 803 803 803 803 2 270 182,6 182,6
11315a ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU - BEZ DOPRAVY M3 690 890 820 881 1 970 140,1 123,5
11316 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ M3 132 2 261 869 848 904 4,0 6,6
113166 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 12KM M3 988 1 410 1 350 1 410 1 070 -20,7 -24,1
11316a ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ - BEZ DOPRAVY M3 2 233 2 233 2 233 2 233 873 -60,9 -60,9
11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3 338 482 410 410 301 -26,6 -26,6
113176 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 12KM M3 912 912 912 912 442 -51,5 -51,5
113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM M3 936 936 936 936 542 -42,1 -42,1
11317a ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK - BEZ DOPRAVY M3 168 168 168 168 269 60,2 60,2
11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 554 1 792 946 847 790 -16,5 -6,8
113187 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 16KM M3 591 591 591 591 1 015 71,7 71,7
113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM M3 497 499 498 498 1 060 112,8 112,8
11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2 45 848 157 112 120 -23,5 7,2
11329 ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 287 287 287 287 784 173,1 173,1
113296 ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE, ODVOZ DO 12KM M3 1 230 1 347 1 269 1 230 946 -25,5 -23,1
11331 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY M3 1 823 1 823 1 823 1 823 235 -87,1 -87,1
11331a ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY - BEZ DOPRAVY M3 69 69 69 69 211 206,7 206,7
11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 68 1 744 293 230 231 -21,2 0,3
113321 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM M3 176 176 176 176 231 31,0 31,0
113324 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 5KM M3 209 209 209 209 278 33,1 33,1
113325 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM M3 256 864 486 453 322 -33,8 -28,9
113326 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM M3 85 913 395 307 362 -8,3 17,8
113327 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM M3 329 907 618 618 402 -34,9 -34,9
113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 179 1 293 402 407 452 12,5 11,0
11332a ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY M3 66 1 680 510 90 208 -59,2 130,8
11332B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA tkm 11 11 11 11 12 7,1 7,1
11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 193 1 299 646 582 505 -21,8 -13,3
113336 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM M3 237 1 148 795 852 586 -26,3 -31,2
113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 496 1 376 789 496 720 -8,8 45,2
11333a ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY M3 194 194 194 194 472 143,2 143,2
11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3 150 1 058 589 627 937 59,1 49,5
113341 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 1KM M3 176 176 176 176 937 431,5 431,5
113345 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 8KM M3 256 820 538 538 1 070 98,7 98,7
113346 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 12KM M3 988 1 133 1 063 1 068 1 180 11,0 10,5
113347 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 16KM M3 488 488 488 488 1 250 155,9 155,9
113348 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 480 1 022 679 600 1 360 100,2 126,7
11335 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 647 2 293 1 460 1 536 2 230 52,7 45,2
113355 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 8KM M3 256 256 256 256 2 380 828,2 828,2
11336 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) M3 1 966 1 966 1 966 1 966 904 -54,0 -54,0
11337 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK M3 242 847 577 632 256 -55,6 -59,5
11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU M3 152 806 334 296 562 68,4 90,2
113436 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 12KM M3 178 1 973 910 579 693 -23,9 19,7
113437 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 16KM M3 360 360 360 360 755 109,4 109,4
113438 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM M3 494 1 082 788 788 806 2,3 2,3
11343a ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU - BEZ DOPRAVY M3 155 527 279 155 537 92,5 246,3
11345 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU M3 328 1 002 595 412 482 -18,9 17,1
113456 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU, ODVOZ DO 12KM M3 1 068 1 068 1 068 1 068 654 -38,7 -38,7
11346 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL M3 50 2 168 919 762 411 -55,3 -46,1
113468 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM M3 522 522 522 522 617 18,3 18,3
11347 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL M3 373 383 378 378 342 -9,5 -9,5
113478 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM M3 274 921 598 598 603 0,9 0,9
11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU M3 297 1 806 786 573 523 -33,5 -8,8
113485 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 8KM M3 547 547 547 547 618 13,1 13,1
113488 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 20KM M3 1 591 1 591 1 591 1 591 764 -52,0 -52,0
11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 59 91 63 59 39 -38,0 -33,8
113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M 59 63 61 63 40 -34,9 -36,4
11351B ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA tkm 267 267 267 267 12 -95,5 -95,5
11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 41 189 110 120 87 -20,8 -27,4
113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M 52 169 97 81 89 -7,9 9,8
11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA tkm 13 267 107 75 12 -88,8 -83,9
11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 28 1 157 686 772 192 -72,0 -75,1
113533 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 3KM M 144 144 144 144 198 37,5 37,5
113534 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M 91 91 91 91 205 125,9 125,9
11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M 66 1 220 327 131 87 -73,4 -33,7
113544 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M 63 63 63 63 89 41,6 41,6
11355 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH M 22 309 107 66 62 -42,1 -6,6
11355A ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH - BEZ DOPRAVY M 71 71 71 71 61 -14,7 -14,7
11356 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH M 90 90 90 90 120 34,0 34,0
113564 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH, ODVOZ DO 5KM M 126 126 126 126 121 -3,7 -3,7
11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 203 2 973 888 900 1 170 31,7 29,9
113721 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM M3 317 1 278 883 958 1 170 32,5 22,2
113722 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM M3 515 1 225 874 879 1 200 37,3 36,5
113723 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 3KM M3 328 972 650 650 1 240 90,9 90,9
113726 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3 852 3 194 1 139 852 1 390 22,0 63,2
113727 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM M3 845 845 845 845 1 450 71,7 71,7
113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 797 1 835 959 823 1 510 57,5 83,4
11372a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY M3 490 554 511 504 1 090 113,2 116,1
11372B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA tkm 318 318 318 318 12 -96,2 -96,2
11373 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETONOVÝCH M3 574 2 584 1 850 2 198 2 180 17,8 -0,8
113736 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETONOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3 1 340 1 340 1 340 1 340 2 480 85,1 85,1
113737 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETONOVÝCH, ODVOZ DO 16KM M3 3 004 3 004 3 004 3 004 2 580 -14,1 -14,1
113761 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 100MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 40 82 62 64 65 4,7 1,6
113762 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 46 46 46 46 76 66,7 66,7
113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 26 105 64 59 86 35,1 46,7
113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 27 658 342 342 99 -71,1 -71,1
113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 48 132 83 70 123 48,3 74,6
113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 29 143 83 54 144 72,7 164,8
113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 44 658 172 72 166 -3,3 131,5
113771 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 100MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE M 622 622 622 622 184 -70,4 -70,4
113775 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE M 72 72 72 72 298 316,0 316,0
11412 ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z BETONU PROST VČET PODKLADU M3 2 946 2 946 2 946 2 946 5 560 88,7 88,7
11415 ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET PODKL M3 655 858 753 747 647 -14,1 -13,4
11424 ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA SUCHO M3 471 471 471 471 379 -19,6 -19,6
11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 53 203 84 70 80 -5,3 15,0
11512 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN HOD 107 128 109 107 131 20,1 22,7
11514 ČERPÁNÍ VODY DO 4000 L/MIN HOD 113 379 232 217 322 39,0 48,4
11522 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 200 NEBO ŽLABY R.O. DO 0,7M M 320 370 341 334 384 12,5 14,9
11524 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M M 630 630 630 630 690 9,5 9,5
11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M 1 215 2 386 1 560 1 411 1 140 -26,9 -19,2
11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M 780 3 345 2 063 2 063 1 700 -17,6 -17,6
11527 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M M 1 001 10 219 3 700 3 455 2 620 -29,2 -24,2
115311 ČERPÁNÍ VODY Z PODZEMÍ DO 500L/MIN VÝŠKY DO 20M HOD 79 110 96 100 98 1,7 -2,2
12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 15 1 127 209 100 51 -75,6 -48,9
121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 47 507 132 109 51 -61,4 -53,3
121102 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM M3 158 158 158 158 66 -58,2 -58,2
121103 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 3KM M3 86 97 92 91 80 -12,8 -12,5
121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3 92 237 148 131 109 -26,2 -16,9
121105 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 8KM M3 210 382 296 296 155 -47,7 -47,7
121106 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 12KM M3 137 402 296 293 215 -27,4 -26,7
121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3 111 496 315 362 334 6,0 -7,6
12110a SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - BEZ DOPRAVY M3 81 81 81 81 34 -57,9 -57,9
12110b SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA M3KM 50 50 50 50 14 -72,1 -72,1
12190 PŘEVRSTVENÍ ORNICE M3 13 21 15 13 54 262,9 308,8
12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 52 500 186 161 120 -35,4 -25,5
122735 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 222 472 317 256 216 -31,8 -15,8
122736 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 505 505 505 505 265 -47,5 -47,5
122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 302 413 358 358 377 5,4 5,4
12273a ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 179 179 179 179 104 -41,8 -41,8
12283 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II M3 147 147 147 147 261 77,3 77,3
122834 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM M3 447 447 447 447 342 -23,5 -23,5
122835 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 8KM M3 315 538 426 426 402 -5,7 -5,7
122836 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3 341 538 439 439 471 7,2 7,2
122837 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM M3 250 250 250 250 556 122,2 122,2
122936 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 12KM M3 512 512 512 512 683 33,4 33,4
122937 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 16KM M3 360 360 360 360 764 111,9 111,9
12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 52 798 141 92 171 21,0 85,6
123731 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 119 145 137 141 120 -12,7 -14,8
123734 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 138 156 147 147 176 20,0 20,0
123735 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 212 232 227 232 212 -6,7 -8,7
123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 101 598 357 329 265 -25,8 -19,5
123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 145 1 209 436 415 372 -14,7 -10,5
12373a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 58 352 167 160 104 -37,7 -35,0
12373b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA M3KM 2 70 47 68 14 -70,1 -79,4
12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3 44 381 172 92 381 120,9 313,8
123835 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 8KM M3 538 538 538 538 523 -2,7 -2,7
123836 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3 480 538 509 509 603 18,5 18,5
123837 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 16KM M3 250 250 250 250 683 172,9 172,9
123838 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 699 699 699 699 764 9,4 9,4
12383a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II - BEZ DOPRAVY M3 6 366 200 228 361 80,5 58,1
12393 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III M3 95 150 136 150 514 276,6 241,8
123936 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 12KM M3 293 293 293 293 734 150,3 150,3
12393a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III - BEZ DOPRAVY M3 6 710 198 91 492 149,1 442,7
12473 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I M3 85 431 217 117 125 -42,5 6,6
12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 2 888 121 90 89 -26,4 -1,0
125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 49 117 94 105 89 -5,0 -14,9
125733 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 3KM M3 95 176 135 135 120 -11,4 -11,4
125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 110 360 273 301 146 -46,6 -51,4
125735 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 11 256 133 133 181 35,8 35,8
125736 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 87 435 261 261 231 -11,5 -11,5
125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 93 1 023 337 230 331 -1,8 43,7
12573a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 55 180 73 60 75 2,6 25,6
12573b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - DOPRAVA M3KM 5 148 55 52 14 -74,6 -73,3
12583 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II M3 185 185 185 185 207 11,7 11,7
125834 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II, ODVOZ DO 5KM M3 241 241 241 241 287 19,1 19,1
12673 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I M3 39 701 174 153 176 0,9 15,4
126735 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 266 266 266 266 261 -2,0 -2,0
126736 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 701 701 701 701 311 -55,6 -55,6
12673a ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 611 614 613 613 161 -73,7 -73,7
12683 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. II M3 52 640 346 346 537 55,3 55,3
12693 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. III M3 279 279 279 279 941 237,9 237,9
12773 VYKOPÁVKY POD VODOU TŘ I M3 448 448 448 448 279 -37,8 -37,8
12843 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II M3 168 178 175 178 129 -26,1 -27,5
12911 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2 1 7 3 2 1 -66,2 -52,8
12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 25 926 425 402 406 -4,5 1,0
12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 8 89 52 57 40 -23,6 -29,8
12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2 49 206 78 65 76 -2,1 17,8
12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 25 770 405 418 306 -24,4 -26,7
12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 21 257 115 114 89 -22,8 -21,9
12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 60 591 186 147 120 -35,6 -18,2
12933 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M M 88 241 123 88 160 29,7 80,9
12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3 357 1 674 805 733 328 -59,2 -55,3
12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 233 2 371 929 827 2 180 134,7 163,8
12970 ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET KUS 676 2 989 1 457 1 606 544 -62,7 -66,1
12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS 332 2 271 785 673 433 -44,8 -35,7
12993 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM M 43 289 137 105 87 -36,6 -16,8
129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M 75 209 160 167 184 15,1 10,2
129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M 45 693 210 153 288 37,1 87,7
129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M 214 1 500 459 325 379 -17,4 16,6
129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M 43 1 500 371 308 485 30,7 57,2
12996 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM M 51 2 978 511 304 577 13,0 89,9
129971 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM M 57 855 332 296 678 104,2 129,0
129972 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1200MM M 60 1 102 520 366 771 48,2 110,7
12999 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN PŘES 1600MM M 399 684 541 541 966 78,5 78,5
13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 80 2 016 407 222 212 -48,0 -4,4
131731 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 212 307 244 212 212 -13,0 -0,1
131734 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 270 274 272 272 272 0,0 0,0
131735 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 687 1 497 979 888 311 -68,2 -65,0
131736 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 276 1 158 659 643 362 -45,1 -43,7
131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 187 5 866 1 062 455 462 -56,5 1,6
13173a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 885 1 674 1 331 1 433 197 -85,2 -86,3
13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 151 640 363 360 362 -0,4 0,4
131831 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM M3 1 333 1 600 1 466 1 466 362 -75,3 -75,3
131836 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3 512 512 512 512 583 13,9 13,9
131837 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM M3 562 562 562 562 664 18,2 18,2
13183A HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II - BEZ DOPRAVY M3 91 480 220 91 340 54,3 275,0
13193 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III M3 169 876 549 508 1 003 82,9 97,6
131936 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 12KM M3 496 496 496 496 1 220 146,0 146,0
131938 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 496 496 496 496 1 390 180,3 180,3
13193a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III - BEZ DOPRAVY M3 91 91 91 91 983 984,3 984,3
13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 103 2 240 425 367 256 -39,8 -30,2
132735 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 447 2 240 1 332 1 385 340 -74,5 -75,5
132736 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 275 1 385 665 617 379 -43,0 -38,6
132737 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 138 138 138 138 423 206,3 206,3
132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 164 1 371 644 592 472 -26,8 -20,3
13273a HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 727 1 433 1 110 1 202 242 -78,2 -79,9
13273b HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 13 986 372 13 14 -96,2 4,4
13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 75 1 414 486 279 925 90,2 231,2
132831 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM M3 800 1 121 960 960 925 -3,7 -3,7
132837 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM M3 391 416 404 404 1 140 182,5 182,5
13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3 127 832 553 800 1 410 155,0 76,3
13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 272 1 185 574 468 614 7,0 31,1
133734 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 671 671 671 671 674 0,5 0,5
133736 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 706 706 706 706 764 8,2 8,2
133738 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 455 800 631 635 874 38,4 37,6
133838 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 478 478 478 478 1 470 207,7 207,7
141157 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 500MM M 7 273 16 208 11 740 11 740 12 500 6,5 6,5
14116 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 800MM M 26 715 26 715 26 715 26 715 28 500 6,7 6,7
14118 PROTLAČOVÁNÍ OCEL POTRUBÍ DN DO 1600MM M 39 407 39 407 39 407 39 407 57 500 45,9 45,9
14173 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 2 330 3 508 2 580 2 330 2 800 8,5 20,2
141733 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 1 669 3 263 2 428 2 480 2 400 -1,2 -3,2
17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 19 300 109 109 58 -46,6 -46,6
171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS M3 39 1 210 261 181 58 -77,8 -68,0
171102 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS M3 53 61 57 57 62 8,7 8,7
171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3 49 478 182 170 72 -60,4 -57,6
171105 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 102% PS M3 80 138 109 109 85 -22,1 -22,1
171111 ULOŽENÍ SYP DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY SE ZHUT DO 95% PS M3 143 677 276 196 391 41,9 99,8
17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 2 507 42 17 16 -61,7 -6,2
17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 52 367 165 166 109 -33,9 -34,5
171303 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS M3 261 1 136 572 390 109 -80,9 -72,0
17131 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 143 554 266 224 403 51,3 79,6
17160 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE ZHUTNĚNÍM M3 150 150 150 150 85 -43,5 -43,5
17170 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUTNĚNÍM M3 63 63 63 63 75 19,8 19,8
17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 103 1 077 447 428 541 20,9 26,5
17210 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 215 462 379 462 216 -43,1 -53,2
17250 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 821 1 726 1 288 1 302 767 -40,5 -41,1
17280 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 439 1 923 593 439 625 5,4 42,2
17290 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3 99 99 99 99 184 85,5 85,5
17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 68 875 206 164 196 -5,0 19,5
173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 112 406 227 215 216 -4,8 0,3
17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 360 1 207 698 694 708 1,4 2,0
17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 38 2 497 188 122 109 -42,1 -10,9
17421 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ M3 52 668 249 138 53 -78,7 -61,7
17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 159 1 258 517 452 625 21,0 38,2
17491 ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3 160 1 045 603 603 100 -83,4 -83,4
17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 67 1 006 274 199 201 -26,7 0,8
17521 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU BEZ ZHUT M3 243 677 490 484 298 -39,2 -38,4
17561 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z HORNIN KAMENITÝCH M3 475 475 475 475 379 -20,3 -20,3
17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 107 1 280 614 657 750 22,1 14,1
17591 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3 144 481 362 334 379 4,7 13,5
17610 VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUT M3 703 1 579 995 703 298 -70,0 -57,6
17650 VÝPLNĚ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 788 788 788 788 462 -41,4 -41,4
17660 VÝPLNĚ ZE ZEMIN KAMENITÝCH M3 404 803 604 604 485 -19,7 -19,7
17680 VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 329 329 329 329 1 070 225,0 225,0
17710 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 135 594 247 146 151 -38,8 3,1
17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 437 1 108 715 598 402 -43,8 -32,8
17760 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN KAMENITÝCH A BALVANITÝCH M3 114 114 114 114 424 271,2 271,2
17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 649 1 649 1 649 1 649 631 -61,7 -61,7
17910 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 115 231 128 115 241 88,2 109,2
18010 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 16 153 90 153 57 -36,6 -62,8
18020 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH M2 11 11 11 11 32 182,9 182,9
18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2 1 226 52 17 21 -59,5 21,5
18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 5 81 20 14 13 -34,5 -4,8
18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 13 25 19 20 21 10,6 3,7
18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 3 224 29 17 6 -79,0 -65,7
18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3 22 616 182 141 21 -88,5 -85,1
18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 4 226 35 24 21 -39,6 -12,4
18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2 8 43 25 28 43 72,0 53,9
18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 17 465 208 226 216 3,7 -4,6
18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 23 64 43 46 23 -46,3 -49,7
18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 33 70 42 35 32 -23,5 -9,1
18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 24 96 54 50 43 -20,5 -13,8
18224 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M M2 108 130 123 130 57 -53,5 -56,2
18225 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,50M M2 75 380 178 79 102 -42,7 29,8
18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 12 381 122 70 166 36,3 138,0
18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 17 41 29 27 15 -48,9 -43,8
18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 23 61 36 29 23 -36,1 -21,9
18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2 9 644 95 42 32 -66,2 -23,3
18234 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,25M M2 44 103 74 74 41 -44,4 -44,4
18235 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,50M M2 19 200 57 32 76 34,0 139,9
18236 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,75M M2 106 106 106 106 120 13,1 13,1
18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 5 103 21 10 14 -31,7 47,1
18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 7 48 14 10 17 25,9 68,7
18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU M2 8 69 25 19 25 -1,1 28,3
18246 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU POLOŽENÍM TRAVNATÉHO KOBERCE M2 20 77 39 20 145 273,8 640,9
18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 1 168 4 2 4 13,1 108,3
18311 ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2 6 15 9 7 15 59,2 114,6
18331 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY M2 6 11 8 6 10 27,1 59,0
183311 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY MECHANICKY M2 4 10 6 5 10 63,4 90,8
183312 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY RUČNĚ M2 5 14 7 6 10 48,1 64,5
18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 1 9 2 1 2 27,5 57,5
183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 1 4 2 1 3 79,5 212,5
183512 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ VÝBĚROVÉ M2 3 3 3 3 5 94,6 94,6
18461 MULČOVÁNÍ M2 28 131 67 57 78 15,6 37,4
18471 OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH M2 2 21 8 6 21 176,7 233,9
18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS 13 91 24 15 32 34,2 118,7
18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 125 402 213 172 282 32,3 64,2
184A1 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS 160 160 160 160 106 -33,7 -33,7
184A2 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS 67 291 141 90 75 -46,7 -16,3
184B11 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 8CM, VÝŠ DO 1,2M KUS 896 896 896 896 803 -10,4 -10,4
184B13 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M KUS 1 194 6 585 4 594 5 299 1 080 -76,5 -79,6
184B14 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M KUS 1 600 1 749 1 674 1 674 1 290 -23,0 -23,0
184B15 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M KUS 4 101 7 316 6 181 6 936 1 600 -74,1 -76,9
184B16 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 18CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M KUS 2 581 2 581 2 581 2 581 2 580 0,0 0,0
184B23 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M KUS 1 141 1 141 1 141 1 141 1 140 -0,1 -0,1
184E2 PŘESAZOVÁNÍ STROMŮ KUS 2 389 2 389 2 389 2 389 2 870 20,1 20,1
18510 BIOLOGICKÁ REKULTIVACE DVOULETÁ M2 2 21 9 3 25 172,5 681,3
18520 BIOLOGICKÁ REKULTIVACE TŘÍLETÁ M2 17 27 21 19 30 42,2 59,8
18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 60 701 319 313 402 26,1 28,3
18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3 1 203 32 21 51 61,6 141,5
21150 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA M3 898 1 143 1 052 1 114 724 -31,2 -35,0
21151 SANAČNÍ ŽEBRA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 824 824 824 824 917 11,4 11,4
21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 677 691 682 677 724 6,2 6,9
21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 34 77 52 51 50 -3,2 -2,5
211992 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z FÓLIE PE M2 168 168 168 168 90 -46,6 -46,6
21202 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 100MM M 220 220 220 220 211 -4,0 -4,0
212027 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 100MM, RÝHA TŘ III M 141 141 141 141 527 272,8 272,8
21212 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB BETON DN 100MM M 311 311 311 311 348 11,8 11,8
21252 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB PÁL DRENÁŽ DN DO 100MM M 161 161 161 161 279 73,2 73,2
21261 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 80MM M 80 362 236 267 255 8,0 -4,5
212616 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 80MM, RÝHA TŘ II M 144 144 144 144 384 166,7 166,7
21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M 103 720 278 206 285 2,7 38,3
212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M 205 786 362 290 271 -25,1 -6,6
212626 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ II M 464 940 725 748 413 -43,0 -44,8
21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 187 1 157 552 584 325 -41,1 -44,4
212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 308 770 475 478 309 -34,9 -35,3
212636 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ II M 287 741 421 395 473 12,4 19,9
212637 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ III M 398 1 398 898 898 890 -0,9 -0,9
21264 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 225 712 340 330 378 11,0 14,5
212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 266 999 618 781 360 -41,7 -53,9
212646 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ II M 681 681 681 681 553 -18,8 -18,8
21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 2 173 4 987 2 883 2 185 2 630 -8,8 20,4
21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 34 395 200 372 79 768 73 141 81 500 2,2 11,4
21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 17 274 45 32 56 23,2 74,0
21363 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE M2 143 464 302 193 410 35,8 112,4
21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 209 877 468 421 724 54,7 71,9
21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 155 1 284 689 763 850 23,4 11,5
21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 155 4 430 802 653 668 -16,7 2,3
21457 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 156 761 315 208 482 53,1 131,3
224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 2 417 4 501 3 099 2 922 3 670 18,4 25,6
224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 2 627 5 831 3 330 2 922 3 830 15,0 31,1
224326 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C40/50 M3 3 210 5 098 4 154 4 154 4 420 6,4 6,4
224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 14 962 32 724 27 607 28 773 28 800 4,3 0,1
224367 VÝZTUŽ PILOT TUHÁ T 21 757 50 907 41 535 45 251 27 400 -34,0 -39,5
22457 PILOTY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 2 159 3 072 2 768 3 072 813 -70,6 -73,5
22494 PILOTY ZHOTOV NA MÍSTĚ Z KOVU (VÝPAŽNICE PONECH VE VRTU) T 17 863 56 886 47 780 56 886 27 100 -43,3 -52,4
22594 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T 20 690 48 771 26 306 20 690 29 900 13,7 44,5
22595A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (PLOCHA) M2 427 427 427 427 364 -14,7 -14,7
22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 3 511 86 263 25 517 18 345 24 400 -4,4 33,0
22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 250 1 115 891 1 033 279 -68,7 -73,0
227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M 1 109 2 424 1 869 2 161 1 810 -3,1 -16,3
227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 1 900 1 960 1 930 1 930 2 270 17,6 17,6
227841 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU M 907 2 909 1 908 1 908 2 710 42,1 42,1
23117 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (HMOTNOST) T 1 92 386 23 100 13 534 22 900 -0,9 69,2
23117a ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (PLOCHA) M2 30 927 30 927 30 927 30 927 2 790 -91,0 -91,0
23217 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST) T 9 439 12 841 11 140 11 140 18 100 62,5 62,5
23318 ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (KUBATURA) M3 21 867 21 867 21 867 21 867 9 250 -57,7 -57,7
237171 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) T 1 9 144 3 676 2 903 6 120 66,5 110,8
237172 ODŘEZÁNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ M 710 927 753 723 820 9,0 13,4
23936 VÝZTUŽ PODZEM STĚN Z OCELI T 21 117 21 330 21 223 21 223 36 800 73,4 73,4
239367 VÝZTUŽ PODZEM STĚN TUHÁ T 21 117 21 330 21 223 21 223 31 600 48,9 48,9
24211 PLÁŠŤ STUDNY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3 2 587 10 325 7 746 10 325 9 470 22,3 -8,3
24212 PLÁŠŤ STUDNY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3 5 773 7 957 6 865 6 865 8 870 29,2 29,2
24512 KRYCÍ DESKA STUDNY Z DÍLCŮ ZE ŽELEZOBETONU M3 5 773 19 263 11 344 10 141 6 370 -43,9 -37,2
24750 OBSYP STUDNY Z KAMENIVA M3 1 147 1 336 1 299 1 336 768 -40,9 -42,5
24768 OBSYP STUDNY TĚSNÍCÍ ZE ZEMIN M3 225 451 275 225 660 139,8 193,3
261112 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ I NA POVRCHU D DO 16MM M 223 223 223 223 353 58,2 58,2
261114 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ I D DO 35MM M 617 1 128 931 896 505 -45,8 -43,6
261116 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ I D DO 80MM M 852 853 853 853 1 003 17,6 17,6
26113 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 150MM M 2 247 2 247 2 247 2 247 1 260 -43,9 -43,9
26115 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 300MM M 1 169 1 536 1 252 1 169 1 710 36,6 46,2
26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 150MM M 1 357 1 357 1 357 1 357 1 260 -7,1 -7,1
26125 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 300MM M 787 787 787 787 1 730 119,8 119,8
261313 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ III NA POVRCHU D DO 25MM M 1 019 1 019 1 019 1 019 654 -35,8 -35,8
26132 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 100MM M 1 397 1 397 1 397 1 397 1 410 0,9 0,9
26133 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 150MM M 882 882 882 882 1 510 71,2 71,2
26135 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 300MM M 1 067 1 067 1 067 1 067 2 160 102,5 102,5
261412 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 16MM M 507 507 507 507 654 29,1 29,1
261413 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 25MM M 760 760 760 760 904 19,0 19,0
261414 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 35MM M 935 935 935 935 1 200 28,4 28,4
261415 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. IV D DO 50MM M 481 1 132 1 037 1 132 1 360 31,2 20,2
26143 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 150MM M 687 1 920 1 303 1 303 1 920 47,3 47,3
26144 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 200MM M 2 235 2 235 2 235 2 235 2 320 3,8 3,8
26145 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 300MM M 1 633 1 633 1 633 1 633 2 650 62,3 62,3
261512 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM M 171 764 428 423 1 090 154,6 157,4
261513 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM M 102 1 099 544 404 1 310 140,8 224,1
261514 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM M 154 1 623 667 254 1 510 126,4 495,3
261515 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. V D DO 50MM M 324 1 041 802 1 041 1 710 113,2 64,3
261516 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ V D DO 80MM M 288 1 216 752 752 2 410 220,5 220,5
26152 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 100MM M 949 5 844 3 397 3 397 2 820 -17,0 -17,0
26154 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 200MM M 3 839 24 163 7 469 4 860 3 620 -51,5 -25,5
26155 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 300MM M 2 092 4 906 2 599 2 092 4 240 63,1 102,6
261612 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ VI NA POVRCHU D DO 16MM M 363 1 187 1 022 1 187 1 360 33,1 14,6
261613 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ VI NA POVRCHU D DO 25MM M 101 1 361 1 056 1 361 1 710 62,0 25,6
261614 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ VI NA POVRCHU D DO 35MM M 126 1 466 938 1 466 2 120 126,1 44,6
261615 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. VI D DO 50MM M 1 440 1 440 1 440 1 440 2 500 73,6 73,6
261616 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ VI D DO 80MM M 1 600 2 123 2 048 2 123 3 110 51,9 46,5
26165 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. VI D DO 300MM M 1 447 1 447 1 447 1 447 5 140 255,1 255,1
26173 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 150MM M 4 390 4 390 4 390 4 390 1 310 -70,2 -70,2
261816 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 80MM M 1 286 1 286 1 286 1 286 1 440 12,0 12,0
26183 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 150MM M 1 550 1 550 1 550 1 550 1 710 10,4 10,4
26185 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 300MM M 1 380 1 640 1 603 1 640 2 410 50,3 46,9
261912 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V A VI NA POVRCHU D DO 16MM M 962 962 962 962 1 180 22,7 22,7
261913 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V A VI NA POVRCHU D DO 25MM M 232 262 247 247 1 510 510,5 510,5
26194 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 200MM M 3 442 3 442 3 442 3 442 4 020 16,8 16,8
264130 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 800MM M 1 039 1 979 1 173 1 039 1 510 28,7 45,4
264139 VRTY PRO PILOTY TŘ I D DO 700MM M 1 051 1 051 1 051 1 051 1 410 34,2 34,2
264141 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1000MM M 1 832 1 860 1 846 1 846 2 120 14,9 14,9
264142 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1200MM M 2 278 2 321 2 300 2 300 2 460 7,0 7,0
264228 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 600MM M 3 260 3 260 3 260 3 260 1 630 -50,0 -50,0
264230 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 800MM M 1 085 1 116 1 100 1 107 2 000 81,8 80,7
264241 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1000MM M 1 051 3 778 2 652 2 875 2 720 2,6 -5,4
264242 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1200MM M 1 554 2 826 2 208 2 278 3 220 45,9 41,4
264253 VRTY PRO PILOTY TŘ II D DO 1400MM M 3 204 3 204 3 204 3 204 3 720 16,1 16,1
264314 VRTY PRO PILOTY TŘ III D DO 200MM M 650 650 650 650 1 410 116,8 116,8
264327 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 500MM M 147 923 535 535 1 970 268,2 268,2
264339 VRTY PRO PILOTY TŘ III D DO 700MM M 2 290 2 290 2 290 2 290 2 320 1,3 1,3
264341 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1000MM M 1 185 12 478 2 281 1 471 3 010 32,0 104,7
264342 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1200MM M 1 335 3 542 2 212 1 697 3 620 63,6 113,3
264353 VRTY PRO PILOTY TŘ III D DO 1400MM M 3 204 3 204 3 204 3 204 4 240 32,4 32,4
264430 VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 800MM M 1 386 1 386 1 386 1 386 5 370 287,3 287,3
264439 VRTY PRO PILOTY TŘ IV D DO 700MM M 2 290 2 290 2 290 2 290 4 620 101,8 101,8
264441 VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 1000MM M 1 266 1 266 1 266 1 266 6 760 434,0 434,0
264442 VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 1200MM M 1 669 5 508 3 159 2 300 8 060 155,2 250,5
264730 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 800MM M 1 057 2 220 1 245 1 057 1 830 46,9 73,1
264739 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 700MM M 1 656 1 656 1 656 1 656 1 710 3,2 3,2
264741 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1000MM M 1 335 3 010 1 648 1 358 2 550 54,7 87,8
264742 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1200MM M 1 584 3 169 1 915 1 584 3 060 59,8 93,2
264815 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 300MM M 2 759 2 759 2 759 2 759 2 300 -16,6 -16,6
264830 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 800MM M 1 116 1 116 1 116 1 116 3 710 232,4 232,4
26984 PŘÍPL ZA VRTY V PODZEMÍ DÉLKY PŘES 12M TŘ III-IV D DO 200MM M 1 229 1 229 1 229 1 229 379 -69,2 -69,2
27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 346 1 355 822 862 793 -3,6 -8,0
27157 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 246 1 049 760 862 692 -8,9 -19,7
272123 ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C16/20 M3 9 321 9 321 9 321 9 321 7 810 -16,2 -16,2
272124 ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C25/30 M3 3 786 3 786 3 786 3 786 8 430 122,7 122,7
272125 ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 M3 3 223 8 541 5 882 5 882 8 740 48,6 48,6
27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3 1 567 5 924 3 499 3 135 3 160 -9,7 0,8
272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 1 961 6 410 3 317 3 327 2 990 -9,9 -10,1
272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 2 034 31 061 6 785 4 338 3 420 -49,6 -21,2
272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 3 058 31 888 6 218 3 917 3 600 -42,1 -8,1
27232 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU M3 4 324 4 324 4 324 4 324 3 340 -22,8 -22,8
272323 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 M3 5 089 5 089 5 089 5 089 3 090 -39,3 -39,3
272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 2 901 11 160 4 576 3 469 3 710 -18,9 6,9
272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 3 058 7 868 4 132 3 792 4 000 -3,2 5,5
272364 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10425, B420B T 22 930 22 930 22 930 22 930 29 000 26,5 26,5
272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 6 932 50 155 25 261 25 354 26 200 3,7 3,3
272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T 19 197 44 419 26 174 21 867 22 900 -12,5 4,7
281451 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU M3 3 519 213 300 27 175 7 959 6 070 -77,7 -23,7
281452 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY V PODZEMÍ M3 8 532 8 532 8 532 8 532 7 710 -9,6 -9,6
281611 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU M3 3 626 17 491 8 248 3 626 14 300 73,4 294,4
281612 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV V PODZEMÍ M3 4 373 4 373 4 373 4 373 15 900 263,6 263,6
281661 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CHEMICKÝCH POJIV NA POVRCHU M3 6 869 370 247 133 862 106 296 21 700 -83,8 -79,6
282611 INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU M3 4 373 19 868 12 101 14 399 16 900 39,7 17,4
285361 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 3M KUS 1 036 1 036 1 036 1 036 3 910 277,6 277,6
285362 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 4M KUS 1 591 1 591 1 591 1 591 4 620 190,3 190,3
286581 KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DÉLKY DO 10M ÚNOS DO 50KN KUS 6 090 6 090 6 090 6 090 1 070 -82,4 -82,4
286584 KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DÉLKY DO 10M ÚNOS DO 200KN KUS 13 236 21 133 17 394 18 101 1 730 -90,1 -90,4
28659 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1M PRO KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ DÉLKY PŘES 10M M 51 2 602 1 648 1 810 29 -98,2 -98,4
28931 STŘÍKANÝ BETON M3 3 512 3 512 3 512 3 512 6 370 81,4 81,4
289314 STŘÍKANÝ BETON DO C25/30 M3 11 869 11 869 11 869 11 869 6 580 -44,6 -44,6
28931a STŘÍKANÝ BETON DO C20/25 M3 19 058 19 058 19 058 19 058 6 480 -66,0 -66,0
28932 STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON M3 5 107 8 736 7 462 7 783 6 680 -10,5 -14,2
289324 STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C25/30 M3 7 151 37 861 15 053 11 118 7 970 -47,1 -28,3
289325 STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 2 736 7 679 5 728 6 770 10 170 77,5 50,2
289365 VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z OCELI 10505, B500B T 95 985 95 985 95 985 95 985 31 100 -67,6 -67,6
289366 VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ T 16 680 38 957 29 567 31 148 30 000 1,5 -3,7
28994 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A MŘÍŽOVIN) M2 375 4 136 1 905 1 205 282 -85,2 -76,6
28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2 100 748 252 194 315 24,8 62,7
28996 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT M2 111 156 132 130 248 88,4 90,6
28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 16 315 63 53 72 14,3 35,0
28997a OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 100G/M2 M2 16 217 100 70 53 -47,3 -24,7
28997b OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 200G/M2 M2 25 132 59 49 54 -9,0 10,1
28997c OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 26 64 51 62 61 20,1 -1,7
28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 54 340 133 120 99 -25,7 -17,5
31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 852 8 852 8 852 8 852 8 870 0,2 0,2
31114 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ Z LEHK BETONU M3 5 540 5 540 5 540 5 540 10 800 94,9 94,9
311213 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ - OBKLAD M3 6 746 6 746 6 746 6 746 4 920 -27,1 -27,1
31123 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z CIHEL PÁLENÝCH M3 5 532 5 532 5 532 5 532 4 340 -21,6 -21,6
311314 ZDI A STĚNY PODP A VOL Z PROST BET DO C25/30 M3 11 092 15 998 13 545 13 545 6 120 -54,8 -54,8
31132 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET M3 11 185 11 185 11 185 11 185 6 270 -44,0 -44,0
311324 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 3 658 5 643 4 981 5 643 6 370 27,9 12,9
311325 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 M3 5 692 5 692 5 692 5 692 6 500 14,2 14,2
311365 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B T 31 388 32 679 32 494 32 679 33 100 1,9 1,3
311366 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z KARI-SÍTÍ T 32 679 40 405 36 542 36 542 29 400 -19,5 -19,5
311945 ZDI A STĚNY PODPĚRNÉ A VOLNÉ Z NEREZ OCELI T 70 511 70 511 70 511 70 511 327 600 364,6 364,6
317125 ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 M3 31 558 42 281 33 090 31 558 27 600 -16,6 -12,5
31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 48 215 137 134 135 -1,4 0,8
31731 ŘÍMSY Z PROST BETONU M3 2 757 23 203 5 352 2 757 6 270 17,1 127,4
317324 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 10 238 10 238 10 238 10 238 9 570 -6,5 -6,5
317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 3 669 33 458 10 997 9 386 9 770 -11,2 4,1
317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 6 932 42 804 25 686 25 354 26 600 3,6 4,9
31794 ŘÍMSY Z KOVU T 35 461 35 461 35 461 35 461 99 900 181,7 181,7
31811 ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ BETON M3 4 344 13 651 10 548 13 651 6 880 -34,8 -49,6
318324 ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 9 449 9 449 9 449 9 449 7 970 -15,7 -15,7
325315 ZDI PŘEHRADNÍ Z PROST BETONU DO C30/37 M3 4 679 6 765 5 722 5 722 6 970 21,8 21,8
325366 VÝZTUŽ PŘEHRAD ZDÍ Z KARI SÍTÍ T 23 018 23 018 23 018 23 018 29 400 27,7 27,7
32711 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON M3 4 555 21 587 8 475 7 567 6 370 -24,8 -15,8
327115 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON DO C30/37 M3 2 348 21 685 11 834 11 652 7 060 -40,3 -39,4
32712 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3 13 438 13 438 13 438 13 438 11 700 -12,9 -12,9
32719 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ KAMENNÝCH M3 11 740 11 740 11 740 11 740 19 200 63,5 63,5
327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 11 740 11 740 11 740 11 740 4 340 -63,0 -63,0
327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3 1 466 4 972 3 485 3 542 3 940 13,1 11,2
32731 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z PROST BET M3 9 266 9 266 9 266 9 266 4 270 -53,9 -53,9
327313 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 4 423 4 423 4 423 4 423 4 340 -1,9 -1,9
327314 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 6 140 6 140 6 140 6 140 4 570 -25,6 -25,6
327315 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 8 851 9 407 9 129 9 129 4 820 -47,2 -47,2
32732 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET M3 2 972 2 972 2 972 2 972 5 390 81,4 81,4
327324 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 M3 2 683 6 967 4 750 5 183 5 560 17,0 7,3
327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 3 669 10 461 6 133 5 976 5 790 -5,6 -3,1
32736 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI T 19 859 19 859 19 859 19 859 27 000 36,0 36,0
327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T 6 932 29 172 22 900 22 626 26 200 14,4 15,8
333212 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 7 158 7 158 7 158 7 158 4 500 -37,1 -37,1
333314 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 12 224 12 224 12 224 12 224 4 230 -65,4 -65,4
333324 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 M3 4 100 9 497 5 603 5 391 5 090 -9,2 -5,6
333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 3 472 61 259 7 424 6 333 5 390 -27,4 -14,9
333326 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 M3 6 477 6 477 6 477 6 477 5 880 -9,2 -9,2
333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 6 932 32 257 25 028 25 354 26 200 4,7 3,3
333366 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z KARI SÍTÍ T 21 330 28 689 24 138 22 397 25 200 4,4 12,5
333375 VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z PŘEDP TYČÍ T 10 879 10 879 10 879 10 879 99 900 818,3 818,3
33412 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON M3 10 319 10 319 10 319 10 319 16 100 56,0 56,0
334324 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 M3 8 183 8 183 8 183 8 183 8 280 1,2 1,2
334325 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 6 362 30 377 10 526 8 133 8 570 -18,6 5,4
334326 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 M3 5 999 27 103 13 144 6 330 8 960 -31,8 41,6
334365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B T 6 932 29 140 23 586 25 354 27 200 15,3 7,3
33712 SLOUPKY PROTIHLUKOVÝCH STĚN ZE ŽELEZOBETONOVÝCH DÍLCŮ M3 20 090 33 089 22 083 20 157 21 700 -1,7 7,7
33717 SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH T 19 517 95 181 64 901 66 976 62 500 -3,7 -6,7
33794 SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z KOVU T 88 499 88 499 88 499 88 499 63 400 -28,4 -28,4
33811 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 630 21 437 13 076 10 319 15 000 14,7 45,4
33814 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ Z LEHKÝCH BETONŮ M3 24 773 24 773 24 773 24 773 11 100 -55,2 -55,2
33827 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH M3 4 063 4 063 4 063 4 063 3 980 -2,0 -2,0
33832 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ ZE ŽELEZOBET M3 6 363 6 363 6 363 6 363 10 800 69,7 69,7
33836 VÝZTUŽ OHRAD A PLOT SLOUPKŮ Z OCELI T 44 419 44 419 44 419 44 419 30 500 -31,3 -31,3
34223 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z CIHEL PÁLENÝCH M3 2 613 7 551 5 082 5 082 4 340 -14,6 -14,6
342325 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL ZE ŽELBET DO C30/37 M3 4 821 4 821 4 821 4 821 4 500 -6,7 -6,7
34295 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL ZE DŘEVA M3 17 366 17 366 17 366 17 366 17 000 -2,1 -2,1
34712 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M2 1 681 2 834 2 194 2 131 2 490 13,5 16,9
347125 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M2 1 492 7 532 2 857 2 165 2 350 -17,7 8,5
34712a STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C20/25 M2 1 068 1 068 1 068 1 068 2 250 110,7 110,7
34714 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ Z LEHKÉHO BETONU M2 1 629 2 130 2 046 2 130 2 530 23,6 18,8
34796 STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ SKLENĚNÝCH M2 2 300 6 635 3 925 3 084 5 390 37,3 74,8
34799 STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA M2 4 466 8 287 6 316 6 008 4 060 -35,7 -32,4
348171 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH S NÁTĚREM KG 127 166 142 133 65 -54,3 -51,3
348173 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM KG 78 127 94 78 73 -22,5 -6,2
348175 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM KG 94 94 94 94 84 -10,7 -10,7
348325 ZÁBRADLÍ A ZÁBRADELNÍ ZÍDKY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 12 444 12 444 12 444 12 444 9 870 -20,7 -20,7
348365 VÝZTUŽ ZÁBRADLÍ A ZÁBRADELNÍCH ZÍDEK Z OCELI 10505, B500B T 22 626 22 626 22 626 22 626 37 800 67,1 67,1
34894 ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ZÍDKY Z KOVU T 94 041 94 041 94 041 94 041 68 000 -27,7 -27,7
353313 ZDIVO STOK Z BETONU PROST DO C16/20 M3 3 325 3 325 3 325 3 325 3 710 11,6 11,6
355314 STOKOVÉ ŽLABY Z PROST BET DO C25/30 M3 10 249 10 249 10 249 10 249 6 780 -33,9 -33,9
355366 VÝZTUŽ STOK ŽLABŮ Z KARI SÍTÍ T 26 236 26 236 26 236 26 236 30 000 14,4 14,4
38212 KOMPL KONSTR NÁDRŽÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBET M3 15 998 15 998 15 998 15 998 13 900 -13,1 -13,1
382325 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE NÁDRŽÍ ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 7 813 7 813 7 813 7 813 6 880 -11,9 -11,9
382385 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE NÁDRŽÍ ZE ŽELEZOBETONU C30/37 VČETNĚ VÝZTUŽE M3 7 279 10 354 9 566 10 354 10 400 8,7 0,4
382945 KOMPL KONSTR NÁDRŽÍ Z NEREZ OCELI T 157 859 157 859 157 859 157 859 338 500 114,4 114,4
386313 KOMPL KONSTR JÍMEK Z PROST BET DO C16/20 M3 5 070 5 070 5 070 5 070 6 180 21,9 21,9
386314 KOMPL KONSTR JÍMEK Z PROST BET DO C25/30 M3 10 003 10 003 10 003 10 003 6 370 -36,3 -36,3
386324 KOMPL KONSTR JÍMEK ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 7 481 9 324 8 402 8 402 6 480 -22,9 -22,9
386325 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE JÍMEK ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 6 470 8 421 7 398 7 554 6 780 -8,4 -10,2
386365 VÝZTUŽ KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ JÍMEK Z OCELI 10505, B500B T 19 859 25 354 23 522 25 354 26 200 11,4 3,3
386366 VÝZTUŽ KOMPL KONSTR JÍMEK Z KARI SÍTÍ T 42 074 42 074 42 074 42 074 27 400 -34,9 -34,9
386385 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE JÍMEK ZE ŽELEZOBETONU C30/37 VČETNĚ VÝZTUŽE M3 8 551 9 063 8 679 8 551 9 160 5,5 7,1
38694 ODLUČOVAČ BENZINU A OLEJŮ (LAPOL) KUS 162 535 162 535 162 535 162 535 301 900 85,7 85,7
389125 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C30/37 M3 15 940 15 940 15 940 15 940 13 100 -17,8 -17,8
389324 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 5 567 10 471 8 019 8 019 8 640 7,7 7,7
389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 7 401 18 231 12 779 9 561 8 840 -30,8 -7,5
389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 22 626 26 556 25 136 25 354 25 500 1,5 0,6
411135 STROPY Z DÍLCŮ PŘEDPJ DO C30/37 M3 1 456 1 456 1 456 1 456 11 400 683,1 683,1
41132 STROPY ZE ŽELEZOBETONU M3 12 836 12 836 12 836 12 836 7 770 -39,5 -39,5
411325 STROPY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 8 421 8 421 8 421 8 421 8 080 -4,1 -4,1
411365 VÝZTUŽ STROPŮ Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, B500B T 19 859 31 388 25 624 25 624 30 000 17,1 17,1
413135 STROPNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ PŘEDPJ DO C30/37 M3 10 504 10 504 10 504 10 504 12 100 15,2 15,2
41712 ZTUŽ PÁSY A PŘEKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET M3 3 902 14 617 9 259 9 259 12 600 36,1 36,1
417365 VÝZTUŽ ZTUŽUJÍCÍCH PÁSŮ Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, B500B T 36 700 36 700 36 700 36 700 30 000 -18,3 -18,3
420314 PŘECHOD DESKY MOSTNÍCH OPĚR Z PROST BETONU DO C25/30 M3 4 633 4 633 4 633 4 633 3 340 -27,9 -27,9
420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 2 785 6 463 4 132 3 869 3 450 -16,5 -10,8
420325 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 3 831 4 127 3 883 3 831 3 620 -6,8 -5,5
420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B T 19 859 29 678 24 881 25 354 26 200 5,3 3,3
421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 3 951 20 434 8 129 6 579 9 150 12,6 39,1
421335 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C30/37 M3 6 603 11 330 8 841 8 704 13 100 48,2 50,5
421336 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C40/50 M3 8 886 18 446 11 972 11 175 13 500 12,8 20,8
421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 6 932 32 117 25 243 25 354 29 100 15,3 14,8
42137 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ T 90 126 90 126 90 126 90 126 99 900 10,9 10,9
421373 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ T 50 046 140 246 79 907 66 357 99 900 25,0 50,6
422324 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 9 599 9 599 9 599 9 599 9 250 -3,6 -3,6
422325 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 6 097 13 438 8 630 6 136 11 700 35,6 90,7
422335 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR Z PŘEDPJ BET DO C30/37 M3 7 004 12 019 9 483 10 098 11 700 23,4 15,9
422336 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR Z PŘEDPJ BET DO C40/50 M3 7 673 7 673 7 673 7 673 12 000 56,4 56,4
422365 VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 19 859 32 117 24 930 24 903 26 200 5,1 5,2
422366 VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ T 20 717 25 633 23 175 23 175 24 700 6,6 6,6
42237 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ T 51 987 65 457 57 341 54 579 99 900 74,2 83,0
422373 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ TRÁM KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ T 57 336 77 416 63 942 62 323 99 900 56,2 60,3
424125 MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 M3 4 887 4 887 4 887 4 887 16 600 239,7 239,7
42413 MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ Z PŘEDPJATÉHO BETONU M3 30 150 32 548 30 963 30 577 21 600 -30,2 -29,4
424136 MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ Z PŘEDPJ BET DO C40/50 M3 8 331 10 238 9 412 9 540 25 200 167,7 164,2
424137 MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ Z PŘEDPJ BET DO C50/60 M3 25 367 31 462 29 416 31 419 28 200 -4,1 -10,2
42417 MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI T 74 182 74 182 74 182 74 182 69 900 -5,8 -5,8
425122 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 10M HMOT DO 400T NA VÝŠ DO 1,0M KUS 280 986 280 986 280 986 280 986 161 800 -42,4 -42,4
425231 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 14M HM PŘES 400T NA VÝŠ DO 0,5M KUS 33 031 34 225 33 387 33 285 188 000 463,1 464,8
425321 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 18M HMOT DO 400T NA VÝŠ DO 0,5M KUS 33 207 1 016 569 688 781 1 016 569 303 700 -55,9 -70,1
425322 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 18M HMOT DO 400T NA VÝŠ DO 1,0M KUS 1 150 622 1 150 622 1 150 622 1 150 622 312 600 -72,8 -72,8
425324 SYNCHR ZVED MOST POLE Š DO 18M HMOT DO 400T NA VÝŠ PŘES 1,5M KUS 279 670 279 670 279 670 279 670 330 700 18,3 18,3
425331 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 18M HM PŘES 400T NA VÝŠ DO 0,5M KUS 33 214 60 750 38 558 33 372 325 800 745,0 876,3
426241 PORTÁL 1NOSNÍK 18M DZ DO 50M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT KUS 479 611 479 611 479 611 479 611 533 800 11,3 11,3
426411 PORTÁL 2NOSNÍK 20M DZ DO 60M2 OBSL LÁV EL VYB DOD A MONT KUS 722 238 1 182 577 977 453 1 027 543 968 200 -1,0 -5,8
426421 PORTÁL 2NOSNÍK 20M DZ DO 60M2 OBSL LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT KUS 1 304 253 1 304 253 1 304 253 1 304 253 923 200 -29,2 -29,2
426441 PORTÁL 2NOSNÍK 20M DZ DO 60M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT KUS 531 979 677 098 604 539 604 539 805 500 33,2 33,2
426641 POLOPORT DVOJ DZ DO 20M2 BEZ OBSL LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT KUS 414 871 414 871 414 871 414 871 315 900 -23,9 -23,9
426643 POLOPORT DVOJITÝ DZ DO 20M2 BEZ OBSL LÁV BEZ EL VYB DEMONT KUS 90 748 90 748 90 748 90 748 54 300 -40,2 -40,2
426741 POLOPORT DVOJ DZ DO 35M2 BEZ OBSL LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT KUS 521 799 521 799 521 799 521 799 479 600 -8,1 -8,1
426811 POLOPORT JEDNODUCHÝ DZ DO 10M2 OBSL LÁV EL VYB DOD A MONT KUS 355 477 355 477 355 477 355 477 315 900 -11,1 -11,1
426841 POLOPORT JEDNODUCHÝ DZ DO 10M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT KUS 271 318 271 318 271 318 271 318 253 400 -6,6 -6,6
426842 POLOPORT JEDNOD DZ DO 10M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB MONT BEZ DOD KUS 74 335 74 335 74 335 74 335 63 400 -14,7 -14,7
426843 POLOPORT JEDNOD DZ DO 10M2 BEZ OBSL LÁV BEZ EL VYB DEMONT KUS 74 335 74 335 74 335 74 335 45 200 -39,2 -39,2
426941 POLOPORT JEDNODUCHÝ DZ DO 25M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT KUS 442 483 535 919 473 628 442 483 352 700 -25,5 -20,3
427125 ZAKRYTÍ KANÁLŮ Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C30/37 M3 5 016 5 016 5 016 5 016 12 200 143,2 143,2
42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M 138 2 569 739 783 1 190 61,0 52,0
42840 MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) KUS 23 355 23 355 23 355 23 355 135 800 481,5 481,5
428400 MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) - ÚDRŽBA KUS 862 862 862 862 0 -100,0 -100,0
42851 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN KUS 37 054 37 054 37 054 37 054 73 000 97,0 97,0
42852 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN KUS 39 418 50 787 44 442 43 947 97 600 119,6 122,1
42853 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN KUS 49 253 111 150 64 511 57 511 122 500 89,9 113,0
42854 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN KUS 57 546 153 141 88 087 88 047 187 600 113,0 113,1
42860 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ KUS 154 12 882 6 518 6 518 29 000 344,9 344,9
42861 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN KUS 4 608 53 033 20 065 10 808 14 600 -27,2 35,1
42862 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN KUS 16 233 55 029 36 766 33 311 33 400 -9,2 0,3
42863 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN KUS 47 061 59 895 54 959 56 439 66 800 21,6 18,4
429173 MOSTNÍ KONSTRUKCE PŘESÝPANÉ Z VLNITÝCH PLECHŮ, OBVOD 8M-10M M 49 428 49 428 49 428 49 428 39 000 -21,1 -21,1
429175 MOSTNÍ KONSTRUKCE PŘESÝPANÉ Z VLNITÝCH PLECHŮ, OBVOD 12M-14M M 92 558 92 558 92 558 92 558 54 900 -40,7 -40,7
43112 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON M3 10 455 20 419 14 099 10 455 13 700 -2,8 31,0
431124 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C25/30 M3 10 455 10 455 10 455 10 455 14 000 33,9 33,9
431125 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3 12 585 22 829 18 821 20 689 14 300 -24,0 -30,9
43117a SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ Z OCELI S 235 T 12 377 12 377 12 377 12 377 57 800 367,0 367,0
431314 SCHODIŠŤ KONSTR Z PROST BETONU DO C25/30 M3 10 455 10 455 10 455 10 455 5 280 -49,5 -49,5
431325 SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 9 708 9 940 9 824 9 824 5 980 -39,1 -39,1
431365 VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, B500B T 29 981 29 981 29 981 29 981 31 100 3,7 3,7
43411 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON M3 17 931 21 234 20 067 20 648 11 400 -43,2 -44,8
43412 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON M3 16 276 19 911 18 699 19 911 17 200 -8,0 -13,6
434125 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 5 997 22 959 11 104 10 117 17 500 57,6 73,0
43419 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ KAMENNÝCH M3 61 688 61 688 61 688 61 688 60 500 -1,9 -1,9
44318 STŘEŠNÍ KROVY Z DŘEV DÍLCŮ M3 6 115 6 115 6 115 6 115 16 200 164,9 164,9
444152 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ Z PLASTICKÝCH DÍLCŮ TL DO 50MM M2 3 167 6 736 4 731 4 613 867 -81,7 -81,2
451114 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 M3 8 436 8 436 8 436 8 436 3 810 -54,8 -54,8
45123 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z CIHEL PÁLENÝCH M3 4 906 6 074 5 582 5 674 4 340 -22,3 -23,5
45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 2 313 2 981 2 619 2 549 2 440 -6,8 -4,3
451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 1 726 4 725 2 381 2 056 2 360 -0,9 14,8
451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 1 749 9 633 2 575 2 490 2 440 -5,3 -2,0
451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 1 829 6 545 2 886 2 820 2 660 -7,8 -5,7
451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 2 072 8 075 3 409 3 279 2 840 -16,7 -13,4
451315 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 2 883 9 843 5 802 4 453 3 040 -47,6 -31,7
45131a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 4 301 5 325 4 813 4 813 2 760 -42,7 -42,7
45132 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET M3 2 455 2 455 2 455 2 455 3 020 23,0 23,0
451322 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 M3 2 455 3 822 3 311 3 484 2 810 -15,1 -19,3
451323 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 M3 2 820 4 063 3 751 4 060 3 020 -19,5 -25,6
451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 2 974 4 250 3 470 3 200 3 200 -7,8 0,0
451325 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 M3 3 037 3 037 3 037 3 037 3 410 12,3 12,3
451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T 20 717 35 161 29 369 31 980 27 400 -6,7 -14,3
451368 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV ZE SVAŘ SÍTÍ T 35 207 35 207 35 207 35 207 27 400 -22,2 -22,2
451382 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 VČET VÝZTUŽE M3 4 942 4 942 4 942 4 942 3 640 -26,4 -26,4
451384 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE M3 4 745 7 781 6 769 7 781 4 030 -40,5 -48,2
451385 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 VČET VÝZTUŽE M3 8 337 8 337 8 337 8 337 4 250 -49,0 -49,0
45145 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY CEMENTOVÉ M3 4 887 4 887 4 887 4 887 3 710 -24,1 -24,1
45147 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ M3 112 367 112 367 112 367 112 367 108 500 -3,4 -3,4
45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 280 1 590 764 729 812 6,3 11,5
451523 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 1 247 1 247 1 247 1 247 901 -27,8 -27,8
45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 204 1 320 687 673 750 9,2 11,5
451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 274 274 274 274 768 180,2 180,2
45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 1 876 3 839 2 661 2 555 1 620 -39,1 -36,6
45169 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU M3 2 018 3 317 2 689 2 681 1 840 -31,6 -31,4
45211 PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON M3 3 567 7 791 5 679 5 679 5 390 -5,1 -5,1
457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3 1 895 2 674 2 394 2 412 2 660 11,1 10,3
457313 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C16/20 M3 3 076 3 748 3 556 3 748 2 760 -22,4 -26,4
457314 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30 M3 2 369 5 783 4 076 4 076 2 940 -27,9 -27,9
457325 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 M3 5 202 9 172 7 187 7 187 3 520 -51,0 -51,0
45734 VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON) M3 102 264 133 871 124 072 133 871 81 500 -34,3 -39,1
457365 VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505, B500B T 26 789 28 689 27 739 27 739 30 000 8,2 8,2
457366 VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ T 28 689 28 689 28 689 28 689 24 700 -13,9 -13,9
45738 VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON VČET VÝZTUŽE M3 4 525 4 525 4 525 4 525 3 950 -12,7 -12,7
45747 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) M3 72 901 129 153 102 330 111 711 81 500 -20,4 -27,0
45831 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROSTÉHO BETONU M3 2 056 2 056 2 056 2 056 2 490 21,1 21,1
45850 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA M3 696 704 700 700 724 3,4 3,4
45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 677 1 035 796 763 834 4,8 9,4
458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 488 1 289 697 576 859 23,3 49,0
45857 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 255 1 429 683 763 708 3,7 -7,2
458573 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 388 1 003 593 401 725 22,4 80,7
45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 1 374 3 444 2 285 1 944 2 420 5,9 24,5
461125 PATKY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 11 407 11 912 11 659 11 659 7 580 -35,0 -35,0
461211 PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 1 690 4 217 3 197 3 440 2 050 -35,9 -40,4
461212 PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 3 319 5 081 4 374 4 723 2 920 -33,3 -38,2
46131 PATKY Z PROSTÉHO BETONU M3 2 346 4 032 3 358 3 526 2 990 -11,0 -15,2
461313 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 2 748 4 598 3 588 3 448 2 760 -23,1 -20,0
461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 2 346 5 643 3 604 3 210 2 990 -17,0 -6,9
461315 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 2 910 5 047 3 480 3 242 3 210 -7,8 -1,0
461385 PATKY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 VČET VÝZTUŽE M3 11 160 11 160 11 160 11 160 5 730 -48,7 -48,7
46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 921 3 200 1 427 1 186 995 -30,3 -16,1
46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 65 2 718 1 471 1 382 1 540 4,7 11,4
46451 POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 640 1 355 989 1 128 1 050 6,2 -6,9
46452 POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 257 1 489 943 1 018 784 -16,8 -23,0
46457 POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 257 1 538 790 630 699 -11,5 10,9
465114 DLAŽBY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 M3 8 127 8 127 8 127 8 127 6 370 -21,6 -21,6
465124 DLAŽBY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C25/30 M3 6 613 6 613 6 613 6 613 7 370 11,4 11,4
46531 DLAŽBY Z PROST BETONU M3 3 994 3 994 3 994 3 994 3 020 -24,4 -24,4
465313 DLAŽBY Z PROST BETONU DO C16/20 M3 3 994 3 994 3 994 3 994 2 850 -28,6 -28,6
465314 DLAŽBY Z PROST BETONU DO C25/30 M3 3 200 3 845 3 522 3 522 3 020 -14,3 -14,3
46531A DLAŽBY Z PROST BETONU DO C20/25 M3 831 831 831 831 2 940 254,0 254,0
465384 DLAŽBY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČET VÝZTUŽE M3 6 289 6 289 6 289 6 289 4 230 -32,7 -32,7
465385 DLAŽBY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 VČET VÝZTUŽE M3 4 351 4 351 4 351 4 351 4 430 1,8 1,8
465511 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 2 185 2 185 2 185 2 185 2 570 17,6 17,6
465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 3 137 12 440 5 507 5 207 4 780 -13,2 -8,2
465513 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 2 316 5 524 3 870 4 103 2 980 -23,0 -27,4
46591 DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ M2 1 193 4 224 1 747 1 193 2 630 50,6 120,5
465921 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO M2 524 524 524 524 585 11,6 11,6
465922 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC M2 583 1 256 710 608 676 -4,8 11,2
46611 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3 8 487 8 487 8 487 8 487 4 670 -45,0 -45,0
466921 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO M2 273 12 265 1 183 573 534 -54,9 -6,8
466922 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC M2 1 303 1 303 1 303 1 303 601 -53,9 -53,9
467212 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZDĚNÉ Z LOM KAM NA MC M3 3 004 5 524 3 990 4 189 3 340 -16,3 -20,3
46731 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU M3 3 798 3 798 3 798 3 798 5 280 39,0 39,0
467313 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 5 899 8 919 7 857 8 428 5 190 -34,0 -38,4
467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 3 093 9 843 5 808 5 315 5 280 -9,1 -0,7
467315 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 2 903 11 838 6 704 7 416 5 520 -17,7 -25,6
467384 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C25/30 VČET VÝZT M3 11 619 12 574 12 096 12 096 6 490 -46,4 -46,4
467385 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C30/37 VČET VÝZT M3 9 282 12 645 11 096 11 361 7 240 -34,8 -36,3
542121 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M M 269 269 269 269 225 -16,3 -16,3
543331 VÝMĚNA KOLEJNICE 49 E1 JEDNOTLIVĚ M 3 072 3 072 3 072 3 072 2 580 -16,0 -16,0
545121 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ KUS 8 927 8 927 8 927 8 927 5 580 -37,5 -37,5
56110 PODKLADNÍ BETON M3 3 941 3 941 3 941 3 941 2 840 -27,9 -27,9
561101 PODKLADNÍ BETON TŘ. I M3 2 400 3 163 2 810 2 838 2 840 1,1 0,1
561122 PODKLADNÍ BETON TŘ. II TL. DO 100MM M2 309 309 309 309 242 -21,7 -21,7
56113 PODKLADNÍ BETON TL. DO 150MM M2 264 264 264 264 427 61,8 61,8
56114 PODKLADNÍ BETON TL. DO 200MM M2 264 264 264 264 566 114,5 114,5
56122 VÁLCOVANÝ BETON TL DO 100MM M2 351 608 479 479 197 -58,9 -58,9
56130 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 2 112 2 112 2 112 2 112 1 900 -10,0 -10,0
56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3 3 427 3 557 3 492 3 492 1 790 -48,7 -48,7
561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3 1 160 2 464 1 330 1 231 1 790 34,6 45,4
561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 140 427 273 299 266 -2,7 -11,1
561432 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. II TL. DO 150MM M2 274 274 274 274 257 -6,3 -6,3
56144 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MM M2 317 566 446 430 360 -19,3 -16,2
561441 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM M2 183 394 289 290 360 24,7 24,1
561442 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. II TL. DO 200MM M2 311 317 315 317 342 8,6 8,0
56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM M3 1 563 4 654 2 221 1 661 1 840 -17,2 10,8
562101 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I M3 1 335 2 617 1 734 1 693 1 840 6,1 8,7
562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM M2 196 427 335 324 288 -14,1 -11,1
56214 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 200MM M2 350 483 430 437 370 -14,0 -15,3
562141 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 200MM M2 259 325 294 296 370 25,9 25,0
562142 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ II TL DO 200MM M2 317 475 396 396 351 -11,3 -11,3
562151 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 250MM M2 244 398 321 321 472 47,0 47,0
562161 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 300MM M2 487 487 487 487 553 13,5 13,5
56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3 684 1 482 911 687 1 050 15,3 52,8
56312 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 100MM M2 153 153 153 153 103 -32,5 -32,5
56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM M2 112 158 135 135 158 17,1 17,1
56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 176 357 247 231 205 -17,2 -11,1
56315 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 250MM M2 524 524 524 524 249 -52,5 -52,5
56323 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 150MM M2 143 143 143 143 154 7,8 7,8
56325 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 250MM M2 539 539 539 539 237 -56,0 -56,0
56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 166 1 333 603 605 708 17,4 17,0
56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM M2 43 45 44 44 42 -4,0 -4,0
56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 74 197 103 77 75 -27,2 -2,3
56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 46 193 120 110 107 -10,6 -3,1
56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 91 278 165 151 142 -13,9 -6,2
56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 101 693 192 164 175 -8,9 6,5
56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 166 166 166 166 207 24,9 24,9
56340 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3 552 1 050 836 870 592 -29,2 -32,0
56341 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM M2 28 38 30 28 32 5,4 12,4
56342 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 100MM M2 76 82 79 80 60 -24,5 -24,9
56343 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 150MM M2 89 89 89 89 87 -1,7 -1,7
56344 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 200MM M2 156 156 156 156 111 -28,7 -28,7
56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 221 709 417 337 799 91,5 136,8
56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM M2 4 75 35 20 40 14,5 104,7
56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 43 67 51 47 80 56,2 68,9
56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 46 122 73 50 122 67,9 142,5
56414 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU TL 50MM M2 485 485 485 485 284 -41,5 -41,5
56434 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM M2 456 456 456 456 427 -6,5 -6,5
56460 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU M3 1 254 2 311 1 858 2 311 1 470 -20,9 -36,4
564632 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM M2 33 307 188 182 150 -20,3 -17,5
567101 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z PODKLADNÍHO BETONU M3 2 293 2 293 2 293 2 293 2 170 -5,4 -5,4
567201 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MATERIÁLŮ STAB CEMENTEM M3 2 229 2 229 2 229 2 229 1 840 -17,5 -17,5
567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 247 1 041 585 528 708 21,1 34,1
567304 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3 574 574 574 574 668 16,4 16,4
567356 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 250MM M2 224 224 224 224 188 -15,9 -15,9
567554 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM M2 282 461 351 358 462 31,6 28,9
56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3 235 1 103 684 711 724 5,8 1,8
56931 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM M2 35 35 35 35 42 19,4 19,4
56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 39 174 86 84 75 -12,8 -11,0
56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 56 198 107 96 107 -0,2 11,8
56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 96 1 259 566 552 799 41,1 44,8
56961 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM M2 24 24 24 24 40 63,7 63,7
56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 29 138 58 58 80 38,1 37,6
56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 25 128 74 72 122 65,5 70,3
572111 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 M2 10 20 13 10 8 -39,6 -19,0
572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 14 14 14 14 10 -29,4 -29,0
572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 10 31 17 18 12 -29,0 -31,5
572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 12 44 23 22 17 -26,2 -21,2
572131 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2 M2 14 26 20 20 17 -15,0 -15,0
572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2 14 30 20 18 25 26,5 41,6
572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 10 17 13 13 8 -37,4 -36,3
572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 9 18 14 14 10 -30,1 -29,2
572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 9 17 12 12 11 -5,8 -5,8
572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 9 39 13 13 12 -10,4 -7,2
572221 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2 13 34 25 23 12 -51,6 -48,4
572222 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2 12 34 18 14 15 -14,8 9,2
572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 19 20 19 19 19 -1,0 -0,1
572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 12 50 20 14 22 10,0 57,5
572411 JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 0,5KG/M2 S PODRCENÍM M2 68 68 68 68 9 -86,8 -86,8
572731 DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2 M2 45 105 87 105 46 -47,1 -56,2
572733 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2 110 110 110 110 69 -37,6 -37,6
572741 DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,0KG/M2 M2 54 93 74 74 46 -37,4 -37,5
572751 DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,5KG/M2 M2 98 98 98 98 70 -28,4 -28,4
5732A MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8 M2 164 164 164 164 143 -12,9 -12,9
57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2 53 195 105 84 94 -10,5 11,6
57473 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ M2 68 360 203 205 230 13,6 12,4
57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 63 269 131 143 126 -3,7 -11,6
57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2 53 53 53 53 154 192,4 192,4
574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3 4 354 4 354 4 354 4 354 5 280 21,3 21,3
574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 203 203 203 203 204 0,7 0,7
574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 256 256 256 256 211 -17,6 -17,6
574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 215 436 343 387 253 -26,2 -34,7
574A45 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 50MM M2 320 320 320 320 240 -25,0 -25,0
574B04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S M3 4 671 4 671 4 671 4 671 5 930 27,0 27,0
574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 187 230 214 225 236 10,3 4,7
574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3 4 057 4 057 4 057 4 057 4 690 15,6 15,6
574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 336 442 364 338 282 -22,6 -16,7
574C77 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 80MM M2 349 349 349 349 351 0,7 0,7
574D06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S M3 4 117 6 522 5 319 5 319 5 280 -0,7 -0,7
574D08 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S M3 5 087 5 087 5 087 5 087 5 110 0,5 0,5
574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 251 269 260 260 264 1,7 1,7
574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 318 318 318 318 318 -0,1 -0,1
574D58 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 60MM M2 347 402 369 347 305 -17,3 -12,0
574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 299 373 362 373 371 2,4 -0,5
574D68 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM M2 312 312 312 312 358 14,6 14,6
574D77 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22 TL. 80MM M2 450 450 450 450 397 -11,8 -11,8
574D78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM M2 408 443 426 426 410 -3,7 -3,7
574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 4 101 4 101 4 101 4 101 4 400 7,3 7,3
574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 320 320 320 320 219 -31,6 -31,6
574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 369 369 369 369 263 -28,8 -28,8
574E58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM M2 318 318 318 318 261 -18,0 -18,0
574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 272 272 272 272 306 12,5 12,5
574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM M2 304 304 304 304 304 0,0 0,0
574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM M2 348 348 348 348 350 0,7 0,7
574E98 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 100MM M2 439 736 588 588 441 -25,0 -25,0
574F07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S M3 3 733 5 127 4 430 4 430 4 900 10,6 10,6
574F58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 60MM M2 224 224 224 224 294 31,3 31,3
574F78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 80MM M2 476 506 485 480 391 -19,5 -18,5
574H32 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK BBTM 8+, 8S TL. 30MM M2 198 198 198 198 155 -21,7 -21,7
574I54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 273 319 296 296 237 -19,9 -19,9
574J04 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S M3 6 708 6 708 6 708 6 708 6 310 -5,9 -5,9
574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 234 399 303 321 252 -16,8 -21,5
574J74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+ TL. 50MM M2 405 405 405 405 316 -22,0 -22,0
575A05 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 16 M3 18 153 18 153 18 153 18 153 12 000 -33,9 -33,9
575A53 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM M2 532 1 216 974 1 174 477 -51,0 -59,4
575C03 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 M3 17 407 17 407 17 407 17 407 12 000 -31,1 -31,1
575C33 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 30MM M2 675 926 894 926 374 -58,2 -59,6
575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2 383 584 492 511 428 -13,0 -16,2
575C53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM M2 722 722 722 722 477 -33,9 -33,9
575C55 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 40MM M2 716 716 716 716 474 -33,8 -33,8
57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 5 20 11 7 5 -53,7 -29,8
57622 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2 M2 21 30 24 21 8 -66,6 -61,8
57623 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 15KG/M2 M2 28 28 28 28 9 -67,8 -67,8
57641 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2 M2 4 819 72 7 11 -84,6 66,4
57671 POSYP KAMENIVEM TĚŽENÝM 5KG/M2 M2 9 9 9 9 4 -54,0 -54,0
57677 POSYP KAMENIVEM TĚŽENÝM 35KG/M2 M2 23 28 26 27 16 -38,4 -40,0
577201 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRAČ POSTŘIK M2 20 22 22 22 22 2,0 0,6
577202 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK M2 8 11 9 9 8 -11,2 -6,2
577212 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 0,5KG/M2 M2 11 11 11 11 6 -47,6 -47,6
577222 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 1,0KG/M2 M2 6 20 15 14 8 -45,9 -44,4
577232 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 1,5KG/M2 M2 23 23 23 23 12 -48,6 -48,6
57774 REPROFILACE ASF VRSTVY RECYKLACÍ ZA HORKA REMIX TL 50MM M2 107 246 177 177 196 11,0 11,0
581102 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.I M3 3 722 3 722 3 722 3 722 3 650 -1,9 -1,9
581104 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.III M3 5 806 5 806 5 806 5 806 3 460 -40,4 -40,4
58120 CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ M3 2 890 4 410 3 889 4 129 3 740 -3,8 -9,4
581202 CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ I M3 3 195 3 195 3 195 3 195 3 740 17,1 17,1
581262 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ I TL DO 300MM M2 943 943 943 943 1 120 18,7 18,7
581305 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ IV M3 4 168 4 168 4 168 4 168 4 180 0,3 0,3
581343 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ.II TL. DO 200MM M2 786 1 194 1 032 1 115 874 -15,3 -21,6
581352 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ.I TL. DO 250MM M2 1 174 1 174 1 174 1 174 1 090 -7,1 -7,1
58211 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 883 883 883 883 1 380 56,3 56,3
58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 1 186 1 637 1 489 1 522 1 540 3,5 1,2
58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 1 283 1 283 1 283 1 283 985 -23,2 -23,2
58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 747 2 222 1 120 962 1 070 -4,4 11,2
58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA M2 451 654 553 553 400 -27,6 -27,6
582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 265 627 402 418 418 4,1 0,1
582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 317 549 448 490 511 14,0 4,2
582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 365 645 472 434 528 11,9 21,6
582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 388 699 489 475 585 19,6 23,3
582618 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 825 825 825 825 895 8,4 8,4
58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 568 819 687 682 812 18,1 19,1
58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 634 949 722 701 952 31,8 35,8
582621 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC M2 405 948 573 503 511 -10,9 1,5
582622 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z MC M2 511 511 511 511 623 21,8 21,8
582624 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z MC M2 513 513 513 513 620 20,9 20,9
58262A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC M2 622 905 726 741 904 24,5 22,1
58300 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) M3 1 962 1 962 1 962 1 962 6 880 250,6 250,6
58301 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2 75 2 261 864 952 1 026 18,7 7,7
58302 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 180MM M2 626 1 787 1 206 1 206 1 400 16,1 16,1
58303 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM M2 667 1 986 1 290 1 396 1 620 25,5 16,0
58401 VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM M2 520 566 543 543 541 -0,4 -0,4
58402 VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL PŘES 100MM M2 804 804 804 804 585 -27,2 -27,2
587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 641 657 649 649 806 24,1 24,1
587203 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z MOZAIKOVÝCH KOSTEK M2 629 629 629 629 824 31,0 31,0
587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 127 383 212 127 353 66,3 178,2
587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 291 460 378 396 424 12,2 7,2
58730 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) M2 512 512 512 512 241 -53,0 -53,0
58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 20 238 94 94 87 -7,6 -7,3
58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 39 176 96 101 146 51,4 44,2
58950 VÝPLŇ SPAR PRYŽOVOU VLOŽKOU M 33 33 33 33 63 93,0 93,0
61141 ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ STROPŮ PAČOKOVÁNÍM M2 253 728 491 491 62 -87,4 -87,4
61142 ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ STROPŮ OMÍTKOU VÁP NEBO VÁPCEM M2 706 706 706 706 62 -91,2 -91,2
61442 ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU VÁP, VÁPCEM M2 745 745 745 745 208 -72,1 -72,1
61444 ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU ŠTUKOVOU M2 273 273 273 273 263 -3,7 -3,7
61541 ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ KONSTR BETON PAČOKOVÁNÍM M2 253 722 370 253 9 -97,6 -96,5
62142 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ PODHLEDŮ OMÍTKOU VÁP, VÁPCEM M2 438 438 438 438 424 -3,3 -3,3
62444 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU ŠTUKOVOU M2 673 673 673 673 368 -45,3 -45,3
625451 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR BETON OMÍT CEMENT BEZ VLOŽKY M2 264 264 264 264 235 -10,8 -10,8
62547 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR BETON OMÍT Z MALTY ZVLÁŠTNÍ M2 566 1 925 1 246 1 246 799 -35,9 -35,9
626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM M2 416 947 680 630 892 31,1 41,5
626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM M2 718 2 091 1 191 1 131 1 560 31,0 37,9
626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM M2 482 2 109 1 258 1 249 2 250 78,9 80,2
626121 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM M2 1 955 3 677 2 299 1 955 2 490 8,3 27,4
626122 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM M2 862 3 901 1 932 1 629 3 670 90,0 125,4
626211 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM M2 480 883 579 495 767 32,5 54,9
626212 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM M2 215 1 915 1 079 688 1 350 25,1 96,3
626213 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM M2 300 957 758 823 2 130 180,9 158,7
626222 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 50MM M2 496 1 258 1 106 1 258 2 760 149,6 119,3
626233 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 90MM M2 6 035 6 035 6 035 6 035 4 670 -22,6 -22,6
62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 110 409 197 160 167 -15,4 4,3
62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 240 383 299 293 248 -17,1 -15,4
62651 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI DOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 165 288 259 288 487 88,3 69,3
62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 74 1 117 479 419 801 67,2 91,2
62661 INJEKTÁŽ TRHLIN UZAVÍRACÍ M 2 119 2 119 2 119 2 119 1 640 -22,6 -22,6
62662 INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ M 654 4 719 2 482 2 732 1 640 -33,9 -40,0
62663 INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ M 654 2 133 1 371 1 349 2 730 99,1 102,3
62664 INJEKTÁŽ TRHLIN DILATAČNĚ SPOJUJÍCÍ M 2 711 2 711 2 711 2 711 2 090 -22,9 -22,9
62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 205 926 518 396 583 12,6 47,2
62747 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU M2 2 418 2 418 2 418 2 418 1 310 -45,8 -45,8
62845 SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU M2 180 1 215 455 279 201 -55,8 -28,0
62945 VYROVNÁVACÍ VRSTVA Z CEMENT MALTY M2 578 1 881 1 012 578 742 -26,7 28,4
62947 VYROVNÁVACÍ VRSTVA ZE ZVLÁŠT MALTY M2 2 653 2 653 2 653 2 653 2 150 -19,0 -19,0
63131 MAZANINA Z PROST BETONU M3 2 294 2 795 2 419 2 294 3 080 27,3 34,3
631312 MAZANINA Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 2 725 2 725 2 725 2 725 2 760 1,3 1,3
631313 MAZANINA Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 2 712 3 683 3 489 3 683 2 920 -16,3 -20,7
631451 CEMENTOVÝ POTĚR TL DO 40MM BEZ VLOŽKY M2 184 3 858 1 409 184 138 -90,2 -25,1
632921 DLAŽBY PODLAH Z DLAŽDIC BETON (NEBO GRANITOID) DO LOŽE Z KAM M2 527 527 527 527 545 3,4 3,4
641133 OKNA KOMPLETNÍ S DŘEV RÁMEM TROJITÁ TROJKŘÍDLÁ M2 7 146 7 146 7 146 7 146 6 680 -6,5 -6,5
641311 OKNA KOMPLETNÍ PLASTOVÁ JEDNODUCHÁ JEDNOKŘÍDLÁ M2 182 2 130 870 583 4 920 465,8 743,8
642112 DVEŘE KOMPLETNÍ S DŘEV ZÁRUBNÍ CELODŘEV DVOUKŘÍDLÉ M2 182 9 906 4 465 3 886 4 820 8,0 24,0
642231 DVEŘE KOMPLETNÍ S OCEL ZÁRUBNÍ KOVOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ M2 2 621 19 977 10 475 9 316 5 190 -50,5 -44,3
642243 DVEŘE KOMPLETNÍ Z PLAST HMOT S OCEL ZÁRUBNÍ SHRNOVACÍ M2 2 839 2 839 2 839 2 839 5 190 82,8 82,8
643231 VRATA S OCEL ZÁRUBNÍ KOVOVÁ OTEVÍRAVÁ M2 4 918 4 918 4 918 4 918 4 420 -10,1 -10,1
64711 VÝMĚNA OKEN S DŘEV RÁMEM M2 5 643 5 866 5 754 5 754 5 470 -4,9 -4,9
64713 VÝMĚNA OKEN PLASTOVÝCH M2 4 624 4 624 4 624 4 624 4 420 -4,4 -4,4
64722 VÝMĚNA DVEŘÍ DŘEVĚNÝCH SE SKLEN VÝPLNÍ M2 10 563 10 563 10 563 10 563 5 390 -49,0 -49,0
647331 VÝMĚNA VRAT KOVOVÝCH OTEVÍRAVÝCH M2 1 349 1 349 1 349 1 349 4 570 238,7 238,7
64815 PARAPETNÍ DESKY Z DÍLCŮ Z PLAST HMOT M2 564 1 307 1 121 1 307 368 -67,2 -71,8
64818 PARAPETNÍ DESKY Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ M2 752 752 752 752 861 14,5 14,5
702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 160 160 160 160 74 -53,7 -53,7
702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 7 42 14 10 12 -17,0 19,4
702332 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 31 31 23 31 19 -18,1 -38,6
709210 KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.) KUS 398 398 398 398 536 34,6 34,6
709611 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ŽLABU/LIŠTY VČETNĚ KRYTU M 105 105 105 105 132 25,7 25,7
711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 37 259 130 110 107 -18,0 -2,6
711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 185 486 318 278 217 -31,7 -21,9
711116 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚKČ PVC M2 263 263 263 263 290 10,1 10,1
711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ M2 79 444 170 122 209 22,9 71,9
711118 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z PRYŽÍ M2 408 408 408 408 487 19,5 19,5
711127 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2 218 218 218 218 153 -29,9 -29,9
711131 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 63 430 186 63 107 -42,3 68,9
711132 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 239 328 313 328 183 -41,5 -44,2
711137 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2 127 224 191 221 209 9,7 -5,3
711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2 13 752 358 367 99 -72,4 -73,1
711212 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT PÁSY M2 252 252 252 252 183 -27,5 -27,5
711217 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK Z PE FÓLIÍ M2 113 115 115 115 276 140,1 139,2
711231 IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 128 128 128 128 107 -16,4 -16,4
711311 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 91 113 105 106 117 11,6 10,3
711312 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 328 812 467 474 209 -55,3 -55,9
711317 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK Z PE FÓLIÍ M2 89 318 253 294 276 9,1 -6,2
711337 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ Z PE FÓLIÍ M2 79 395 254 255 246 -3,2 -3,7
711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 272 1 031 543 474 522 -3,8 10,2
711422 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 474 517 479 474 522 9,1 10,2
711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 197 685 292 201 522 79,0 160,2
711435 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU POLYMERNÍ M2 982 1 171 1 073 1 099 834 -22,3 -24,1
711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 460 784 591 604 683 15,6 13,2
711452 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 582 920 642 582 683 6,4 17,3
711462 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 645 783 749 783 683 -8,9 -12,8
71150 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU M2 304 304 304 304 282 -7,2 -7,2
711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 155 517 228 209 226 -1,0 7,9
711507 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE M2 287 287 287 287 138 -51,9 -51,9
711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 19 173 76 67 107 39,9 59,3
711519 OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILIÍ M2 66 241 111 105 226 103,1 115,9
71311 IZOLACE TEPELNÁ BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PEVNÁ M2 138 138 138 138 276 99,6 99,6
71312 IZOLACE TEPELNÁ BĚŽNÝCH KONSTR SNÍMATELNÁ M2 211 211 211 211 529 151,1 151,1
71341 IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ PEVNÁ M2 552 552 552 552 427 -22,6 -22,6
721134 VNITŘNÍ KANALIZACE Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 200MM M 3 676 3 676 3 676 3 676 3 540 -3,7 -3,7
721144 VNITŘNÍ KANALIZACE Z LITIN TRUB DN DO 200MM M 4 063 4 443 4 253 4 253 1 750 -58,9 -58,9
721162 VNITŘNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 100MM M 2 995 2 998 2 997 2 997 1 060 -64,6 -64,6
721163 VNITŘNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 150MM M 3 914 3 914 3 914 3 914 1 620 -58,6 -58,6
721164 VNITŘNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 200MM M 2 745 6 922 4 833 4 833 1 900 -60,7 -60,7
721165 VNITŘNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 300MM M 3 146 3 146 3 146 3 146 2 520 -19,9 -19,9
721172 VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN DO 100MM M 2 065 2 540 2 223 2 065 401 -82,0 -80,6
721173 VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN 150 M 2 470 3 359 3 059 3 349 534 -82,6 -84,1
721174 VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN 200 M 2 363 3 678 2 986 3 068 750 -74,9 -75,6
72226 VODOMĚRY KUS 14 861 14 861 14 861 14 861 8 960 -39,7 -39,7
72410 ČERPADLA KUS 6 815 241 498 47 086 18 536 8 380 -82,2 -54,8
741421 ZÁSUVKA/PŘÍVODKA PRŮMYSLOVÁ, KRYTÍ PŘES IP 44 230 V, 16 A KUS 37 55 46 46 224 386,6 386,6
741731 DVEŘNÍ KONTAKT KUS 256 256 256 256 284 10,8 10,8
741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 35 91 53 49 53 -0,9 8,0
741913 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN PŘES 300 DO 600 MM2 M 2 877 2 877 2 877 2 877 254 -91,2 -91,2
741931 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI MĚDĚNÝ DO 120 MM2 M 38 80 59 59 180 206,8 206,8
741941 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI OCELOVÝ DO 120 MM2 M 23 23 23 23 61 165,0 165,0
741B11 ZEMNÍCÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M KUS 1 237 1 237 1 237 1 237 678 -45,2 -45,2
741B12 ZEMNÍCÍ TYČ FEZN DÉLKY PŘES 2,0 DO 4,5 M KUS 3 196 3 196 3 196 3 196 1 800 -43,7 -43,7
741C02 UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS 77 84 80 80 86 7,0 7,0
741C05 SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ KUS 77 77 77 77 67 -12,6 -12,6
741D11 HROMOSVODOVÝ VODIČ FEZN NA POVRCHU M 64 64 64 64 100 56,3 56,3
741D12 HROMOSVODOVÝ VODIČ FEZN POD POVRCHEM M 53 53 53 53 169 217,0 217,0
741Z05 DEMONTÁŽ VNĚJŠÍHO UZEMNĚNÍ M 35 35 35 35 84 140,1 140,1
742111 VEDENÍ SPOJOVACÍ, PAS CU BEZ DRŽÁKŮ DO 500 MM2 M 97 97 97 97 675 599,3 599,3
742122 VEDENÍ SPOJOVACÍ, PAS AL BEZ DRŽÁKŮ PŘES 500 DO 1000 MM2 M 60 352 181 151 962 431,2 536,8
742212 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, SLOUP PŘES 9/10 DO 10,5/10 KN KUS 12 877 28 796 20 836 20 836 27 500 32,0 32,0
742242 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, ZÁVĚSNÝ KABEL NAD TŘI ŽÍLY OD 10 DO 25 MM2 M 86 311 199 199 62 -68,8 -68,8
742256 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, KOTEVNÍ SVORKA VČETNĚ UPEVNĚNÍ KUS 1 194 1 194 1 194 1 194 550 -54,0 -54,0
742257 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, ZÁVĚSNÁ SVORKA VČETNĚ UPEVNĚNÍ KUS 1 037 1 037 1 037 1 037 566 -45,4 -45,4
742258 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, KABELOVÝ SVOD KUS 6 415 6 415 6 415 6 415 1 780 -72,3 -72,3
742511 KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, CSA DO 70 MM2 M 121 1 200 437 322 283 -35,2 -12,1
742512 KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, CSA OD 95 DO 150 MM2 M 39 2 666 823 815 900 9,4 10,4
742521 KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 3,6-AYKCY DO 70 MM2 M 578 5 729 2 216 2 154 220 -90,1 -89,8
742633 KABEL VN - TŘÍŽÍLOVÝ 12/22(24)-AXAL-TT PRO PŘES 150 MM2 M 63 497 213 78 847 298,1 984,1
742C13 KABELOVÁ KONCOVKA VN VENKOVNÍ JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY DO 6 KV OD 185 DO 300 MM2 KUS 72 600 72 600 72 600 72 600 3 240 -95,5 -95,5
742C14 KABELOVÁ KONCOVKA VN VENKOVNÍ JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY DO 6 KV PŘES 300 MM2 KUS 78 919 324 321 167 793 100 139 2 690 -98,4 -97,3
742D13 KABELOVÁ KONCOVKA VN VENKOVNÍ, SADA TŘÍ ŽIL NEBO TŘÍŽÍLOVÁ PRO KABELY DO 6 KV OD 185 DO 300 MM2 KUS 15 668 15 668 15 668 15 668 9 750 -37,8 -37,8
742D14 KABELOVÁ KONCOVKA VN VENKOVNÍ, SADA TŘÍ ŽIL NEBO TŘÍŽÍLOVÁ PRO KABELY DO 6 KV PŘES 300 MM2 KUS 54 966 106 413 80 690 80 690 12 730 -84,2 -84,2
742F14 KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2 M 144 144 144 144 263 83,3 83,3
742F21 KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 144 201 152 144 20 -86,8 -86,1
742F31 KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ STÍNĚNÝ DO 2,5 MM2 M 211 211 211 211 113 -46,4 -46,4
742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 35 43 39 39 24 -38,7 -38,7
742G12 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 27 59 43 43 27 -36,7 -36,7
742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 37 327 176 131 105 -40,4 -20,0
742H13 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 M 286 303 290 286 259 -10,7 -9,4
742H21 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 83 83 83 83 98 17,8 17,8
742H22 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 48 2 311 1 338 1 496 50 -96,3 -96,7
742H23 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 M 767 767 767 767 95 -87,6 -87,6
742I22 KABEL NN CU OVLÁDACÍ 19-24ŽÍLOVÝ OD 4 DO 6 MM2 M 159 159 159 159 608 281,3 281,3
742J11 OPTICKÝ KABEL MULTIMOD DUPLEX - SKLO M 483 483 483 483 419 -13,3 -13,3
742K11 UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 KUS 62 746 564 746 50 -91,1 -93,3
742K12 UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 KUS 134 279 194 168 174 -10,2 3,5
742K13 UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2 KUS 153 153 153 153 261 70,2 70,2
742K22 UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2 KUS 663 1 330 997 997 159 -84,1 -84,1
742L13 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2 KUS 29 54 48 49 333 599,7 578,6
742Z11 DEMONTÁŽ SLOUPU/STOŽÁRU NN VČETNĚ VEŠKERÉ VÝSTROJE KUS 2 195 2 195 2 195 2 195 5 140 134,2 134,2
742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 8 17 12 12 17 38,6 38,6
742Z24 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ VN M 19 13 629 2 299 34 28 -98,8 -18,4
742Z92 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) tkm 17 17 17 17 19 12,8 12,8
743121 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M KUS 8 383 11 983 10 183 10 183 4 800 -52,9 -52,9
743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M KUS 10 537 19 960 16 671 19 517 16 090 -3,5 -17,6
743123 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 12,5 DO 15 M KUS 28 983 28 983 28 983 28 983 21 770 -24,9 -24,9
743141 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ DÉLKY DO 8 M KUS 7 316 7 316 7 316 7 316 21 070 188,0 188,0
743151 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI PRVKY KUS 878 1 436 1 157 1 157 888 -23,3 -23,3
743161 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - ÚPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍDAVNÉHO ZAŘÍZENÍ (ROZHLAS, KAMERA, ČIDLO APOD.) KUS 2 024 2 024 2 024 2 024 526 -74,0 -74,0
743231 OSVĚTLOVACÍ VĚŽ - PLOŠINA KUS 3 172 3 172 3 172 3 172 26 380 731,7 731,7
743233 OSVĚTLOVACÍ VĚŽ - ŽEBŘÍK DÉLKY PŘES 20 M KUS 34 768 34 768 34 768 34 768 78 760 126,5 126,5
743311 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M KUS 2 080 7 368 4 724 4 724 1 260 -73,3 -73,3
743312 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M KUS 2 461 2 800 2 630 2 630 1 720 -34,6 -34,6
743313 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 2 M KUS 19 832 19 832 19 832 19 832 2 610 -86,8 -86,8
743322 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR DVOURAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M KUS 4 375 4 375 4 375 4 375 2 960 -32,3 -32,3
743341 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STĚNU/BETONOVÝ STOŽÁR DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M KUS 2 461 2 461 2 461 2 461 1 120 -54,5 -54,5
743511 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, DO 150 W KUS 5 706 5 706 5 706 5 706 5 440 -4,7 -4,7
743512 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, PŘES 150 DO 250 W KUS 6 826 6 826 6 826 6 826 6 530 -4,3 -4,3
743554 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS 29 120 29 120 29 120 29 120 19 320 -33,7 -33,7
743566 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA KUS 464 464 464 464 444 -4,4 -4,4
743711 ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ S MĚŘENÍM SPOTŘEBY EL. ENERGIE DO 4 KS TŘÍFÁZOVÝCH VĚTVÍ KUS 50 392 50 392 50 392 50 392 48 280 -4,2 -4,2
743721 ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ BEZ MĚŘENÍ SPOTŘEBY EL. ENERGIE DO 4 KS TŘÍFÁZOVÝCH VĚTVÍ KUS 30 761 30 761 30 761 30 761 45 200 46,9 46,9
743722 ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ BEZ MĚŘENÍ SPOTŘEBY EL. ENERGIE PŘES 4 KS TŘÍFÁZOVÝCH VĚTVÍ KUS 51 951 51 951 51 951 51 951 22 520 -56,7 -56,7
743931 ROZVADĚČ EOV - ROZŠÍŘENÍ O MĚŘENÍ SPOTŘEBY EL. ENERGIE KUS 14 141 14 141 14 141 14 141 12 730 -10,0 -10,0
743C12 SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO VÝKLENKU DO 63 A, DO 50 MM2, SE 3-4 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ KUS 3 459 3 459 3 459 3 459 12 480 260,8 260,8
743C21 SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO VÝKLENKU OD 80 DO 160 A, DO 240 MM2, S 1-2 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ KUS 6 879 6 879 6 879 6 879 4 770 -30,7 -30,7
743D12 SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ KOMPAKTNÍ PILÍŘOVÁ DO 63 A, DO 50 MM2, SE 3-4 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ KUS 16 302 16 302 16 302 16 302 19 760 21,2 21,2
743F11 SKŘÍŇ ELEKTROMĚROVÁ DO VÝKLENKU PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ DO 80 A JEDNOSAZBOVÉ VČETNĚ VÝSTROJE KUS 675 675 675 675 5 680 742,0 742,0
743F12 SKŘÍŇ ELEKTROMĚROVÁ DO VÝKLENKU PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ DO 80 A DVOUSAZBOVÉ VČETNĚ VÝSTROJE KUS 699 6 474 3 586 3 586 12 680 253,6 253,6
743G11 SKŘÍŇ ZÁSUVKOVÁ VENKOVNÍ NA STĚNU/KONSTRUKCI DO 2 KS ZÁSUVEK PRŮMYSLOVÝCH (400 V NEBO 230 V) KUS 6 071 29 685 14 364 7 338 12 280 -14,5 67,4
743G12 SKŘÍŇ ZÁSUVKOVÁ VENKOVNÍ NA STĚNU/KONSTRUKCI OD 3 DO 4 KS ZÁSUVEK PRŮMYSLOVÝCH (400 V NEBO 230 V) KUS 7 199 7 199 7 199 7 199 18 860 162,0 162,0
743Z11 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS 1 042 1 162 1 102 1 102 2 620 137,7 137,7
743Z31 DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M KUS 164 164 164 164 281 71,0 71,0
743Z34 DEMONTÁŽ NÁSTĚNNÉHO, PŘISAZENÉHO NEBO ZÁVĚSNÉHO SVÍTIDLA KUS 437 437 437 437 208 -52,4 -52,4
743Z39 DEMONTÁŽ ROZVADĚČE OSVĚTLENÍ KUS 1 162 1 162 1 162 1 162 539 -53,6 -53,6
743Z71 DEMONTÁŽ KABELOVÉ SKŘÍNĚ KUS 4 271 4 271 4 271 4 271 934 -78,1 -78,1
743Z91 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) M3KM 314 314 314 314 23 -92,7 -92,7
743Z92 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) tkm 2 520 2 520 2 520 2 520 20 -99,2 -99,2
744141 ROZVODNICE NN PRÁZDNÁ PLASTOVÁ, MIN. IP 55, TŘÍDA IZOLACE II, DO 400 X 400 MM KUS 3 434 52 655 23 339 21 223 775 -96,7 -96,4
744142 ROZVODNICE NN PRÁZDNÁ PLASTOVÁ, MIN. IP 55, TŘÍDA IZOLACE II, DO 500 X 410-600 MM KUS 4 799 35 836 20 015 19 410 2 560 -87,2 -86,8
744214 KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ PRÁZDNÁ PLASTOVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI, MIN. IP 44, 540-1060 X 810-1500 MM KUS 75 238 75 238 75 238 75 238 58 690 -22,0 -22,0
744218 KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ PRÁZDNÁ PLASTOVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI, MIN. IP 44, - PŘÍPLATEK ZA POVRCHOVOU ÚPRAVU LAKOVÁNÍM KUS 2 634 2 634 2 634 2 634 5 040 91,4 91,4
744411 PŘÍPOJNICE DO ROZVADĚČE NN CU VČETNĚ DRŽÁKŮ DO 500 MM2 M 16 067 16 067 16 067 16 067 355 -97,8 -97,8
744412 PŘÍPOJNICE DO ROZVADĚČE NN CU VČETNĚ DRŽÁKŮ PŘES 500 DO 1000 MM2 M 59 116 59 116 59 116 59 116 5 590 -90,5 -90,5
744I01 POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A KUS 87 87 87 87 130 48,7 48,7
744M31 OVLADAČ NOUZOVÉHO VYPNUTÍ KOMPLETNÍ (STOP TLAČÍTKO) DO 10 A KUS 427 427 427 427 605 41,6 41,6
744Y01 PŘELOŽENÍ ROZVODNICE NN KUS 1 904 2 666 2 285 2 285 7 880 244,9 244,9
744Z01 DEMONTÁŽ ROZVODNICE NN KUS 2 727 2 727 2 727 2 727 863 -68,4 -68,4
744Z03 DEMONTÁŽ OVLÁDACÍ SKŘÍNĚ NEBO OVLÁDACÍHO ROZVADĚČE NN KUS 2 576 2 576 2 576 2 576 1 070 -58,5 -58,5
746Z22 DEMONTÁŽ IZOLÁTORŮ A SPOJOVACÍHO VEDENÍ VVN/VN - LANOVÝCH PŘEVĚSŮ (PŘÍPOJNIC) VČETNĚ IZOLÁTOROVÝCH ZÁVĚSŮ DO 27 M Z LANA ALFE DO 680/83 MM2 M 693 693 693 693 507 -26,9 -26,9
747126 OŽIVENÍ JEDNOHO POLE ROZVADĚČE ZHOTOVENÉHO SUBDODAVATELEM V PODMÍNKÁCH EXTERNÍ MONTÁŽE S VELMI SLOŽITOU VÝSTROJÍ KUS 291 345 291 345 291 345 291 345 8 420 -97,1 -97,1
747211 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS. KČ KUS 3 925 16 405 8 573 8 403 9 590 11,9 14,1
747212 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ KUS 8 404 10 665 9 535 9 535 11 940 25,2 25,2
747213 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ KUS 14 534 14 534 14 534 14 534 15 580 7,2 7,2
747412 MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - PŘÍPLATEK K CENĚ ZA KAŽDÝ DALŠÍ ZEMNIČ KUS 159 159 159 159 188 17,9 17,9
747413 MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNICÍ SÍTĚ DÉLKY PÁSKU DO 100 M KUS 5 726 5 726 5 726 5 726 3 310 -42,2 -42,2
747511 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 5X25 MM2 KUS 547 8 887 1 738 547 343 -80,3 -37,3
747522 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ OVLÁDACÍCH PŘES 12 DO 24 ŽIL KUS 3 026 3 026 3 026 3 026 1 370 -54,7 -54,7
747523 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ OVLÁDACÍCH PŘES 24 DO 48 ŽIL KUS 6 563 6 563 6 563 6 563 6 290 -4,2 -4,2
747541 MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS KUS 3 679 4 293 3 986 3 986 5 420 36,0 36,0
747701 DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ HOD 307 399 365 399 365 -0,1 -8,4
747703 ZKUŠEBNÍ PROVOZ HOD 399 399 399 399 448 12,4 12,4
747704 ZAŠKOLENÍ OBSLUHY HOD 629 629 629 629 425 -32,5 -32,5
747706 ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODŮ NN HOD 770 770 770 770 365 -52,6 -52,6
748151 BEZPEČNOSTNÍ TABULKA KUS 350 350 350 350 141 -59,8 -59,8
748241 PÍSMENA A ČÍSLICE VÝŠKY DO 40 MM KUS 15 15 15 15 20 35,9 35,9
74A520 OCHRANNÁ SÍŤ NEBO ZÁBRANA NA PODSTAVCI KUS 5 341 5 341 5 341 5 341 18 760 251,3 251,3
74C121 PŘÍPLATEK ZA PLASTOVÝ IZOLÁTOR KUS 41 1 797 919 919 409 -55,5 -55,5
74C322 SPOJKA LAN A TROLEJÍ IZOLOVANÁ KUS 7 786 7 786 7 786 7 786 4 020 -48,4 -48,4
74C331 DĚLIČ V TROLEJI VČETNĚ TABULKY KUS 86 015 86 015 86 015 86 015 78 770 -8,4 -8,4
74C432 SMĚROVÁ LANA - VLOŽENÁ IZOLACE V PŘÍČNÝCH POLÍCH KUS 5 099 5 099 5 099 5 099 3 810 -25,3 -25,3
74C5A1 DEFINITIVNÍ REGULACE POHYBLIVÉHO KOTVENÍ TROLEJE KUS 270 270 270 270 2 400 790,5 790,5
74C644 V ZÁVĚS 3-4 LAN ZV, NV, OV KUS 9 733 9 733 9 733 9 733 13 640 40,1 40,1
74C712 POHON ODPOJOVAČE RUČNÍ KUS 3 327 3 327 3 327 3 327 6 830 105,3 105,3
74C714 ODPOJOVAČ NEBO ODPÍNAČ S UZEMŇOVACÍM NOŽEM NA STOŽÁRU TV KUS 15 140 15 140 15 140 15 140 69 540 359,3 359,3
74C742 PŘIPEVNĚNÍ KOTEVNÍ LIŠTY NAPÁJECÍHO PŘEVĚSU SE 2-4 TŘMENY NA STOŽÁR TV KUS 10 315 10 315 10 315 10 315 4 890 -52,6 -52,6
74C754 TŘI PODPĚRNÉ IZOLÁTORY PRO NV NA LIŠTĚ, BRÁNĚ, STOŽÁRU KUS 10 648 10 648 10 648 10 648 24 820 133,1 133,1
74C775 PŘIPEVNĚNÍ 4 KRYTŮ NA STOŽÁR BP KUS 15 390 15 390 15 390 15 390 27 270 77,2 77,2
74C912 BLESKOJISTKA RŮŽKOVÁ NA BRÁNĚ S PŘIPOJENÍM NA TV, OV, NV KUS 1 872 1 872 1 872 1 872 14 150 656,0 656,0
74C924 NEPŘÍMÉ UKOLEJNĚNÍ KONSTRUKCE VŠECH TYPŮ (VČETNĚ VÝZTUŽNÝCH DVOJIC) - 2 VODIČE KUS 6 921 6 921 6 921 6 921 6 480 -6,4 -6,4
74C925 PŘESUN UKOLEJNĚNÍ (DEMONTÁŽ + MONTÁŽ UKOLEJNĚNÍ NA JINOU KONSTRUKCI) KUS 948 948 948 948 1 570 65,6 65,6
74C972 ODDĚLENÍ VODIVÉ KONSTRUKCE IZOLAČNÍ VLOŽKOU KUS 371 5 091 2 731 2 731 7 100 160,0 160,0
74D111 PŘIPEVNĚNÍ SVÍTIDLA (BEZ DODÁVKY SVÍTIDLA) NA JEDNODUCHÝ STOŽÁR NEBO BŘEVNO KUS 512 512 512 512 2 780 442,8 442,8
74D411 ZÁVĚS NN KABELU SAMONOSNÉHO NA STOŽÁRU TV KUS 102 1 015 559 559 2 630 370,8 370,8
74D414 BOČNÍ ZÁVĚS NN KABELU ZÁVĚSNÉHO, PŘIPÁSKOVANÉHO NA STOŽÁRU TV KUS 488 6 796 3 642 3 642 6 420 76,3 76,3
74D420 UCHYCENÍ KABELU NA NOSNÉ LANKO M 185 1 348 766 766 132 -82,8 -82,8
75A131 KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 12 233 12 233 12 233 12 233 11 220 -8,3 -8,3
75A141 KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 7 519 7 519 7 519 7 519 6 850 -8,9 -8,9
75A151 KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 26 101 26 101 26 101 26 101 21 150 -19,0 -19,0
75A161 KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 11 418 11 418 11 418 11 418 9 190 -19,5 -19,5
75A217 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 8 882 8 882 8 882 8 882 13 200 48,6 48,6
75A227 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 4 035 4 035 4 035 4 035 1 200 -70,3 -70,3
75A237 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 9 793 9 793 9 793 9 793 13 200 34,8 34,8
75A247 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 4 205 4 205 4 205 4 205 7 600 80,7 80,7
75A311 KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ KUS 2 642 2 642 2 642 2 642 3 040 15,0 15,0
75A312 KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ KUS 6 025 6 025 6 025 6 025 5 730 -4,9 -4,9
75A321 SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ KUS 5 197 5 197 5 197 5 197 4 400 -15,3 -15,3
75A322 SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ KUS 7 256 7 256 7 256 7 256 7 610 4,9 4,9
75A331 SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ KUS 6 923 6 923 6 923 6 923 5 200 -24,9 -24,9
75A332 SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ KUS 9 142 9 142 9 142 9 142 9 420 3,1 3,1
75A410 OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU KUS 74 74 74 74 68 -8,0 -8,0
75A420 OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU KUS 32 32 32 32 30 -5,3 -5,3
75B111 VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA M 1 862 1 862 1 862 1 862 1 510 -18,9 -18,9
75B117 VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ M 6 568 6 568 6 568 6 568 6 820 3,8 3,8
75B411 STOJANOVÁ ŘADA PRO 1 STOJAN - DODÁVKA KUS 17 019 17 019 17 019 17 019 18 690 9,8 9,8
75B417 STOJANOVÁ ŘADA PRO 1 STOJAN - MONTÁŽ KUS 4 714 4 714 4 714 4 714 5 280 12,0 12,0
75B461 STOJAN IZOLOVANÝ - DODÁVKA KUS 10 977 10 977 10 977 10 977 8 360 -23,8 -23,8
75B467 STOJAN IZOLOVANÝ - MONTÁŽ KUS 2 484 2 484 2 484 2 484 2 690 8,3 8,3
75B471 KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - DODÁVKA KUS 1 051 1 051 1 051 1 051 1 040 -1,1 -1,1
75B477 KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - MONTÁŽ KUS 596 596 596 596 575 -3,5 -3,5
75B6G7 USMĚRŇOVAČ - MONTÁŽ KUS 6 502 6 502 6 502 6 502 7 040 8,3 8,3
75B6G8 USMĚRŇOVAČ - DEMONTÁŽ KUS 3 257 3 257 3 257 3 257 2 990 -8,2 -8,2
75B6T7 BATERIE - MONTÁŽ KUS 7 815 7 815 7 815 7 815 8 380 7,2 7,2
75B6T8 BATERIE - DEMONTÁŽ KUS 2 307 2 307 2 307 2 307 1 950 -15,5 -15,5
75C911 SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA KUS 76 186 76 186 76 186 76 186 68 250 -10,4 -10,4
75C917 SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ KUS 14 791 14 791 14 791 14 791 13 560 -8,3 -8,3
75D111 SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA KUS 725 221 725 221 725 221 725 221 851 050 17,4 17,4
75D117 SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ KUS 20 842 20 842 20 842 20 842 20 660 -0,9 -0,9
75D118 SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DEMONTÁŽ KUS 2 715 2 715 2 715 2 715 2 270 -16,4 -16,4
75D161 RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA KUS 437 129 437 129 437 129 437 129 418 880 -4,2 -4,2
75D167 RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ KUS 80 800 80 800 80 800 80 800 86 400 6,9 6,9
75D211 VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA KUS 148 777 148 777 148 777 148 777 325 240 118,6 118,6
75D217 VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ KUS 11 518 11 518 11 518 11 518 26 260 128,0 128,0
75D228 VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ KUS 4 799 4 799 4 799 4 799 6 170 28,6 28,6
75D231 VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍNĚ - DODÁVKA KUS 177 572 177 572 177 572 177 572 377 960 112,9 112,9
75D237 VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍNĚ - MONTÁŽ KUS 14 398 14 398 14 398 14 398 32 390 125,0 125,0
75D277 ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - MONTÁŽ KUS 1 200 1 200 1 200 1 200 8 430 602,6 602,6
75E157 PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE NÁVĚSTIDEL KUS 4 802 4 802 4 802 4 802 4 280 -10,9 -10,9
75E197 PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ KUS 57 510 57 510 57 510 57 510 53 420 -7,1 -7,1
75H14Y STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ - DEMONTÁŽ KUS 2 325 2 325 2 325 2 325 7 690 230,8 230,8
75I112 KABEL ZEMNÍ JEDNOPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM DO 25XN KMČTYŘKA 74 423 81 907 78 165 78 165 5 480 -93,0 -93,0
75I113 KABEL ZEMNÍ JEDNOPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM DO 50XN KMČTYŘKA 103 237 103 237 103 237 103 237 4 090 -96,0 -96,0
75I123 KABEL ZEMNÍ JEDNOPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 50XN KMČTYŘKA 256 600 256 600 256 600 256 600 6 330 -97,5 -97,5
75I221 KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 5XN KMČTYŘKA 9 462 9 462 9 462 9 462 14 240 50,5 50,5
75I222 KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 25XN KMČTYŘKA 7 119 7 119 7 119 7 119 6 650 -6,6 -6,6
75I22Y KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - DEMONTÁŽ M 105 105 105 105 26 -75,3 -75,3
75I321 KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 5XN KMČTYŘKA 16 375 16 375 16 375 16 375 21 420 30,8 30,8
75I41X KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM - MONTÁŽ M 70 70 70 70 48 -31,5 -31,5
75I41Y KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM - DEMONTÁŽ M 84 84 84 84 30 -64,3 -64,3
75I71Y KABEL KLASICKÝ DÁLKOVÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ - DEMONTÁŽ M 20 20 20 20 29 47,0 47,0
75I823 KABEL OPTICKÝ MULTIMODE DO 72 VLÁKEN KMVLÁKNO 92 694 92 694 92 694 92 694 2 310 -97,5 -97,5
75I911 OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM M 55 55 55 55 25 -54,9 -54,9
75I91Y OPTOTRUBKA HDPE - DEMONTÁŽ M 23 28 25 23 33 32,1 40,7
75I91Z OPTOTRUBKA HDPE - PRONÁJEM m/měsíc 47 47 47 47 6 -87,2 -87,2
75I962 OPTOTRUBKA - KALIBRACE M 5 5 5 5 4 -18,4 -18,4
75ID3X PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA TĚSNENÍ PRO HDPE TRUBKU DO 40 MM - MONTÁŽ KUS 24 504 24 504 24 504 24 504 380 -98,5 -98,5
75IEAX SKŘÍŇ KLIMATIZOVANÁ DVOJITÁ DO 25 U - MONTÁŽ KUS 6 719 6 719 6 719 6 719 45 630 579,1 579,1
75IH11 UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE DO 40 ŽIL KUS 891 891 891 891 1 020 14,5 14,5
75IH21 UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÝHO S PANCÍŘEM DO 40 ŽIL KUS 971 971 971 971 1 340 38,0 38,0
75IH31 UKONČENÍ KABELU FORMA KABELOVÁ DÉLKY DO 0,5 M DO 5XN KUS 797 797 797 797 465 -41,7 -41,7
75IH71 UKONČENÍ KABELU SMRŠŤOVACÍ KONCOVKA DO 40 MM KUS 180 180 158 180 483 206,2 167,9
75II11 SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE DO 100 ŽIL KUS 411 10 450 1 560 411 2 050 31,4 398,9
75II12 SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE PŘES 100 ŽIL KUS 3 483 4 543 3 162 3 690 4 010 26,8 8,7
75II1X SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE - MONTÁŽ KUS 3 707 3 707 3 707 3 707 5 790 56,2 56,2
75II21 SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM DO 100 ŽIL KUS 3 371 3 371 3 371 3 371 3 020 -10,4 -10,4
75II2X SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM - MONTÁŽ KUS 4 346 4 346 4 346 4 346 5 030 15,7 15,7
75II62 SPOJKA - ODBOČOVACÍ SOUPRAVA STŘEDNÍ KUS 2 347 2 347 2 347 2 347 3 850 64,0 64,0
75IJ12 MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU KUS 86 13 331 4 911 1 316 37 -99,3 -97,2
75IJ14 MĚŘENÍ ÚTLUMU PŘESLECHU NA BLÍZKÉM KONCI NA MÍSTNÍM SDĚL. KABELU ZA 1 ČTYŘKU XN A 1 MĚŘENÝ ÚSEK KUS 220 220 220 220 300 36,6 36,6
75IJ31 MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ KOAXIÁLNÍHO KABELU ÚSEK 1 840 15 166 9 397 11 185 647 -93,1 -94,2
76291 DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ Z ŘEZIVA M2 578 578 578 578 1 380 138,7 138,7
76422 OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z MĚDĚNÉHO PLECHU M2 3 114 4 098 3 495 3 114 2 230 -36,2 -28,4
76424 OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTR ZE ZINK PLECHU M2 1 307 1 307 1 307 1 307 995 -23,9 -23,9
76425 OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTR Z TITANZINK PLECHU M2 2 507 2 507 2 507 2 507 1 130 -54,9 -54,9
764411 ŽLABY Z POZINK PLECHU RŠ DO 250MM M 595 595 595 595 179 -69,9 -69,9
764441 ŽLABY ZE ZINK PLECHU RŠ DO 250MM M 4 053 4 053 4 053 4 053 214 -94,7 -94,7
764451 ŽLABY Z TITANZINK PLECHU RŠ DO 250MM M 694 694 694 694 401 -42,2 -42,2
764552 ODPAD TROUBY KRUH (ČTVERC) Z TITANZINK PLECHU DN DO 100MM M 1 364 1 364 1 364 1 364 427 -68,7 -68,7
76519 KRYTINY TVRDÉ Z TAŠEK BRAMAG M2 582 582 582 582 674 15,7 15,7
76550 KRYTINY TVRDÉ SKLOLAMINÁTOVÉ M2 5 893 5 893 5 893 5 893 436 -92,6 -92,6
76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2 78 1 109 287 290 101 -64,8 -65,2
76793 OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA M2 225 1 344 559 428 448 -19,8 4,8
76794 OPLOCENÍ Z PLECHU M2 865 865 865 865 469 -45,8 -45,8
76795 OPLOCENÍ Z OCEL PROFILŮ M2 798 798 798 798 1 380 73,0 73,0
76796 VRATA A VRÁTKA M2 1 223 54 277 6 906 2 270 4 630 -33,0 104,0
76799 OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE T 26 663 106 970 73 403 73 802 68 000 -7,4 -7,9
77104 PODLAHY Z HUTNÝCH DLAŽDIC (I POLOHUT) M2 480 480 480 480 785 63,4 63,4
78171 OBKLADY STĚN Z PÓROVINOVÝCH DLAŽDIC M2 480 480 480 480 589 22,6 22,6
78174 OBKLADY STĚN Z HUTNÝCH DLAŽDIC (I POLOHUT) M2 667 667 667 667 1 340 101,0 101,0
78312 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST M2 233 912 618 647 660 6,8 2,0
783121 PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN M2 434 1 866 608 434 873 43,6 101,1
78314 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁSTŘIKEM METALIZACÍ M2 731 737 734 734 597 -18,7 -18,7
78315 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR ŽÁR ZINKOVÁNÍM PONOREM M2 1 693 1 693 1 693 1 693 730 -56,9 -56,9
783161 PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTŘIKEM METALIZACÍ M2 789 1 632 1 208 1 251 1 070 -11,5 -14,5
783162 PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM SE ŽÁR ZINK PONOREM M2 1 042 1 514 1 278 1 278 926 -27,6 -27,6
783261 PROTIKOR OCHRANA DOPLŇK OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTŘIKEM METAL M2 1 187 1 187 1 187 1 187 1 070 -9,9 -9,9
78341 PROTIKOROZ OCHRANA POTRUBÍ A ARMATUR NÁTĚREM JEDNOVRST M2 4 978 4 978 4 978 4 978 113 -97,7 -97,7
78352 PROTIKOROZ OCHRANA KLEMPÍŘ KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST M2 657 657 657 657 660 0,5 0,5
78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 128 310 207 192 279 35,1 45,3
78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 146 509 226 186 328 45,1 76,3
78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 105 1 779 280 213 379 35,3 78,3
78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2 298 567 447 499 433 -3,1 -13,3
78385 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S6 (OS-DII) M2 845 851 850 851 494 -41,9 -42,0
78386 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E) M2 832 832 832 832 710 -14,7 -14,7
7838H NÁTĚRY BETON KONSTR ANTIGRAFITI M2 192 192 192 192 214 11,5 11,5
78440 MALBY POVRCHŮ M2 21 21 21 21 21 -1,6 -1,6
78445 MALBY POVRCHŮ Z MALÍŘSKÝCH SMĚSÍ M2 218 218 218 218 49 -77,6 -77,6
81433 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 150MM M 405 405 405 405 505 24,6 24,6
81434 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM M 555 567 561 561 744 32,7 32,7
81445 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 300MM M 897 1 521 1 271 1 332 1 050 -17,4 -21,2
81446 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM M 771 1 690 1 331 1 449 1 260 -5,4 -13,1
81458 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 600MM M 1 045 2 468 1 623 1 329 2 300 41,7 73,1
81460 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 800MM M 1 478 4 271 2 874 2 874 3 910 36,0 36,0
82445 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 300MM M 1 505 1 722 1 613 1 613 1 250 -22,5 -22,5
82446 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 400MM M 523 523 523 523 1 540 194,7 194,7
82458 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 600MM M 3 188 3 902 3 538 3 524 2 770 -21,7 -21,4
82460 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 800MM M 6 067 6 067 6 067 6 067 4 670 -23,0 -23,0
82471 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 1000MM M 6 641 9 291 7 966 7 966 6 370 -20,0 -20,0
83434 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM M 900 6 656 2 519 1 260 1 070 -57,5 -15,1
83444 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 250MM M 2 430 2 430 2 430 2 430 1 560 -35,8 -35,8
83445 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 300MM M 2 572 6 656 3 593 2 572 2 180 -39,3 -15,3
83446 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 400MM M 3 722 7 447 5 584 5 584 3 730 -33,2 -33,2
84146 POTRUBÍ TLAKOVÉ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 400MM M 2 880 2 880 2 880 2 880 2 710 -5,9 -5,9
84434 POTRUBÍ ODPADNÍ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 200MM M 3 707 4 390 3 947 3 834 2 330 -41,0 -39,2
84445 POTRUBÍ ODPADNÍ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 300MM M 3 516 5 914 4 532 4 350 2 690 -40,7 -38,2
84446 POTRUBÍ ODPADNÍ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 400MM M 5 919 5 919 5 919 5 919 2 710 -54,2 -54,2
85126 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 80MM M 1 385 2 613 1 999 1 999 1 580 -21,0 -21,0
85127 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 100MM M 1 141 2 261 1 727 1 753 1 670 -3,3 -4,8
85133 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM M 2 601 19 898 8 450 2 853 2 260 -73,3 -20,8
85134 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM M 3 667 3 667 3 667 3 667 2 760 -24,7 -24,7
85145 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 300MM M 1 527 26 308 11 404 6 378 4 270 -62,6 -33,1
85146 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 400MM M 8 149 8 149 8 149 8 149 6 780 -16,8 -16,8
85157 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 500MM M 7 662 11 877 9 769 9 769 9 380 -4,0 -4,0
85227 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 100MM M 3 326 5 025 4 175 4 175 2 760 -33,9 -33,9
85233 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 150MM M 5 232 5 686 5 459 5 459 4 170 -23,6 -23,6
85245 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 300MM M 15 857 15 954 15 905 15 906 9 380 -41,0 -41,0
85257 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 500MM M 48 357 48 357 48 357 48 357 21 900 -54,7 -54,7
85445 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 300MM M 3 202 3 202 3 202 3 202 4 270 33,4 33,4
85446 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 400MM M 6 392 6 392 6 392 6 392 6 780 6,1 6,1
85457 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 500MM M 6 558 6 558 6 558 6 558 9 380 43,0 43,0
85458 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 600MM M 11 732 11 732 11 732 11 732 13 400 14,2 14,2
85460 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 800MM M 18 798 18 798 18 798 18 798 23 200 23,4 23,4
85827 NASUNUTÍ LITIN TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY M 948 948 948 948 1 200 26,6 26,6
85845 NASUNUTÍ LITIN TRUB DN DO 300MM DO CHRÁNIČKY M 139 1 110 624 624 1 400 124,2 124,2
85846 NASUNUTÍ LITIN TRUB DN DO 400MM DO CHRÁNIČKY M 176 176 176 176 1 520 763,8 763,8
85857 NASUNUTÍ LITIN TRUB DN DO 500MM DO CHRÁNIČKY M 1 324 1 324 1 324 1 324 1 670 26,1 26,1
86313 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 25MM M 677 677 677 677 117 -82,7 -82,7
86327 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM M 3 088 3 088 3 088 3 088 908 -70,6 -70,6
863271 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM S CEMENTACÍ M 2 532 3 052 2 792 2 792 1 180 -57,7 -57,7
863272 POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 100MM M 36 073 36 073 36 073 36 073 2 630 -92,7 -92,7
86333 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 150MM M 3 250 4 381 3 816 3 816 1 590 -58,3 -58,3
863331 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 150MM S CEMENTACÍ M 3 082 3 082 3 082 3 082 1 740 -43,5 -43,5
863332 POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 150MM M 761 761 761 761 4 170 448,1 448,1
86334 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM M 770 1 995 1 178 770 2 010 70,6 161,1
863341 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM S CEMENTACÍ M 2 814 4 125 3 470 3 470 2 270 -34,6 -34,6
863342 POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 200MM M 4 382 6 984 6 297 6 412 6 580 4,5 2,6
86345 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM M 3 869 3 869 3 869 3 869 2 840 -26,6 -26,6
863451 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM S CEMENTACÍ M 3 487 5 274 4 186 3 487 3 420 -18,3 -1,9
86346 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 400MM M 4 908 4 908 4 908 4 908 3 830 -22,0 -22,0
863461 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 400MM S CEMENTACÍ M 4 051 4 051 4 051 4 051 4 500 11,1 11,1
86357 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM M 7 523 35 609 14 509 9 064 4 920 -66,1 -45,7
863571 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM S CEMENTACÍ M 7 155 7 764 7 545 7 715 5 670 -24,9 -26,5
863582 POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 600MM M 4 540 5 776 5 600 5 776 32 300 476,8 459,2
86360 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 800MM M 16 719 16 843 16 781 16 781 7 670 -54,3 -54,3
863601 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 800MM S CEMENTACÍ M 17 211 17 211 17 211 17 211 9 070 -47,3 -47,3
86371 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 1000MM M 13 316 13 316 13 316 13 316 11 700 -12,1 -12,1
86384 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 1600MM M 8 155 12 735 10 445 10 445 36 200 246,6 246,6
86627 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM M 454 2 207 1 111 672 834 -24,9 24,1
86633 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 150MM M 2 510 2 510 2 510 2 510 901 -64,1 -64,1
86634 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM M 1 744 6 044 3 643 3 141 1 830 -49,8 -41,7
86644 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 250MM M 3 980 3 980 3 980 3 980 2 350 -41,0 -41,0
86645 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM M 2 492 3 434 3 039 3 200 2 780 -8,5 -13,1
86646 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 400MM M 2 923 9 050 5 987 5 987 3 540 -40,9 -40,9
86657 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM M 7 767 10 408 9 087 9 087 4 340 -52,2 -52,2
86658 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 600MM M 3 841 3 856 3 852 3 856 4 820 25,1 25,0
86660 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 800MM M 15 260 15 260 15 260 15 260 6 680 -56,2 -56,2
86671 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 1000MM M 5 167 20 468 12 818 12 818 10 600 -17,3 -17,3
86672 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 1200MM M 24 833 24 833 24 833 24 833 13 300 -46,4 -46,4
86727 CHRÁNIČKY Z TRUB OCEL PODÉL PŮLENÝCH DN DO 100MM M 2 698 21 330 12 014 12 014 2 640 -78,0 -78,0
86734 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 200MM M 4 415 4 415 4 415 4 415 4 920 11,4 11,4
86745 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 300MM M 4 650 11 652 8 151 8 151 6 170 -24,3 -24,3
86757 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 500MM M 4 783 15 809 10 296 10 296 7 370 -28,4 -28,4
86771 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 1000MM M 24 284 24 284 24 284 24 284 14 600 -39,9 -39,9
86826 NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 80MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY M 1 374 1 374 1 374 1 374 690 -49,8 -49,8
86834 NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 200MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY M 1 901 1 901 1 901 1 901 828 -56,4 -56,4
86845 NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 300MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY M 1 131 2 318 1 532 1 361 1 011 -34,0 -25,7
87113 POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN DO 25MM (1") M 65 234 84 65 109 30,0 67,5
87115 POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN DO 50MM (2") M 278 278 278 278 138 -50,4 -50,4
87126 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 80MM M 178 454 316 316 154 -51,3 -51,3
87127 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 100MM M 155 702 491 615 179 -63,5 -70,9
87133 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM M 275 966 558 434 338 -39,5 -22,2
87134 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM M 829 1 432 1 130 1 130 817 -27,7 -27,7
87314 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM M 209 209 209 209 136 -34,9 -34,9
87315 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 50MM M 60 567 303 299 189 -37,6 -36,8
87326 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM M 52 757 294 238 272 -7,4 14,2
87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM M 234 1 041 584 477 358 -38,7 -24,9
87333 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 150MM M 376 670 499 450 438 -12,1 -2,6
87345 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 300MM M 1 858 1 877 1 867 1 867 1 780 -4,7 -4,7
874153 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 50MM BEZVÝKOPOVOU TECHNOLOGIÍ M 698 698 698 698 1 250 79,0 79,0
87426 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 80MM M 119 319 219 219 188 -14,1 -14,1
87427 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM M 209 209 209 209 261 24,6 24,6
87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 185 2 076 529 422 345 -34,8 -18,2
874333 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM BEZVÝKOP TECHNOLOGIÍ M 2 151 2 151 2 151 2 151 2 480 15,3 15,3
87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 268 4 772 823 491 452 -45,1 -7,9
87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M 744 1 014 802 744 735 -8,4 -1,3
87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 291 3 615 961 888 1 060 10,3 19,3
87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M 703 4 330 1 804 1 330 1 810 0,3 36,1
87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM M 1 136 6 845 2 466 2 205 2 810 14,0 27,4
87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M 1 327 6 910 3 216 3 012 4 290 33,4 42,4
87460 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 800MM M 3 612 6 249 5 436 5 863 5 470 0,6 -6,7
87471 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 1000MM M 5 320 5 320 5 320 5 320 7 060 32,7 32,7
874713 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 1000MM BEZVÝKOP TECHNOLOGIÍ M 17 811 17 811 17 811 17 811 0 -100,0 -100,0
875152 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 50MM DĚROVANÝCH M 62 62 62 62 61 -1,9 -1,9
875262 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 80MM DĚROVANÝCH M 24 180 86 24 129 49,5 442,2
87527 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM M 157 398 278 278 237 -14,6 -14,6
875272 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH M 34 399 188 168 248 32,0 47,4
87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 190 606 324 238 248 -23,4 4,0
875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 66 1 208 543 285 255 -53,1 -10,6
87534 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM M 104 104 104 104 315 203,3 203,3
875342 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH M 197 291 271 291 325 20,0 11,8
87614 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM M 8 626 127 60 42 -67,0 -29,7
87615 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM M 46 152 76 60 64 -15,7 7,2
87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M 23 805 130 112 127 -2,3 13,7
87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 21 582 117 85 154 31,3 80,5
87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 53 2 272 267 154 201 -24,7 30,5
87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M 135 7 647 1 062 322 317 -70,2 -1,6
87644 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM M 562 1 111 836 836 641 -23,4 -23,4
87645 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM M 896 2 186 1 408 1 275 850 -39,6 -33,3
87646 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 400MM M 794 24 953 7 142 3 250 1 350 -81,1 -58,5
87657 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 500MM M 3 136 3 136 3 136 3 136 2 130 -32,1 -32,1
87658 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 600MM M 3 665 3 665 3 665 3 665 2 650 -27,7 -27,7
87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M 122 534 312 289 271 -13,1 -6,2
87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 184 664 453 437 361 -20,4 -17,4
87734 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM M 453 1 190 750 678 491 -34,5 -27,6
87815 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 50MM DO CHRÁNIČKY M 15 71 23 15 123 434,6 723,8
87826 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY M 380 380 380 380 166 -56,4 -56,4
87827 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY M 114 948 531 531 351 -33,9 -33,9
87833 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY M 341 1 567 1 239 1 524 503 -59,4 -67,0
87834 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 200MM DO CHRÁNIČKY M 288 288 288 288 639 122,1 122,1
891113 ŠOUPÁTKA DN DO 25MM KUS 4 850 4 850 4 850 4 850 2 570 -47,0 -47,0
891115 ŠOUPÁTKA DN DO 50MM KUS 2 704 10 711 5 991 4 558 4 500 -24,9 -1,3
891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS 2 724 13 389 6 164 4 834 6 180 0,3 27,9
891127 ŠOUPÁTKA DN DO 100MM KUS 3 799 8 854 5 597 5 179 7 280 30,1 40,6
891133 ŠOUPÁTKA DN DO 150MM KUS 6 066 13 005 9 536 9 536 11 100 16,4 16,4
891134 ŠOUPÁTKA DN DO 200MM KUS 9 783 9 783 9 783 9 783 16 700 70,7 70,7
891145 ŠOUPÁTKA DN DO 300MM KUS 18 990 77 641 33 530 29 445 44 200 31,8 50,1
891146 ŠOUPÁTKA DN DO 400MM KUS 44 047 111 274 79 473 83 099 79 300 -0,2 -4,6
891157 ŠOUPÁTKA DN DO 500MM KUS 125 096 174 717 146 838 140 700 108 500 -26,1 -22,9
891158 ŠOUPÁTKA DN DO 600MM KUS 51 615 181 945 116 780 116 780 140 100 20,0 20,0
891215 VENTILY DN DO 50MM KUS 4 568 4 568 4 568 4 568 1 840 -59,7 -59,7
891226 VENTILY DN DO 80MM KUS 3 694 12 734 7 310 3 694 3 200 -56,2 -13,4
891227 VENTILY DN DO 100MM KUS 10 783 67 923 39 353 39 353 4 570 -88,4 -88,4
891233 VENTILY DN DO 150MM KUS 76 324 76 324 76 324 76 324 9 070 -88,1 -88,1
891234 VENTILY DN DO 200MM KUS 61 461 61 461 61 461 61 461 17 600 -71,4 -71,4
891245 VENTILY DN DO 300MM KUS 80 269 80 269 80 269 80 269 41 500 -48,3 -48,3
891327 MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 100MM KUS 10 558 11 918 11 011 10 558 6 370 -42,2 -39,7
891345 MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 300MM KUS 18 415 29 204 22 011 18 415 30 500 38,6 65,6
891346 MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 400MM KUS 46 748 46 748 46 748 46 748 37 100 -20,6 -20,6
891357 MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 500MM KUS 52 863 61 626 57 244 57 244 40 600 -29,1 -29,1
891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS 8 942 27 912 14 561 8 942 17 500 20,2 95,7
891427 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 100MM KUS 36 977 36 977 36 977 36 977 20 900 -43,5 -43,5
891626 KLAPKY DN DO 80MM KUS 4 822 6 129 5 476 5 476 4 170 -23,9 -23,9
891627 KLAPKY DN DO 100MM KUS 3 667 3 667 3 667 3 667 5 000 36,4 36,4
891633 KLAPKY DN DO 150MM KUS 20 308 20 308 20 308 20 308 9 160 -54,9 -54,9
891634 KLAPKY DN DO 200MM KUS 17 393 17 395 17 394 17 394 44 200 154,1 154,1
891715 KOŠE DN DO 50MM KUS 7 514 7 514 7 514 7 514 2 920 -61,1 -61,1
891826 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 80MM KUS 1 844 1 844 1 844 1 844 1 560 -15,4 -15,4
891827 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 100MM KUS 4 327 4 327 4 327 4 327 1 760 -59,3 -59,3
891833 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 150MM KUS 261 2 239 920 261 2 330 153,1 791,7
891845 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 300MM KUS 3 601 3 601 3 601 3 601 4 000 11,1 11,1
891846 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 400MM KUS 3 707 3 707 3 707 3 707 5 390 45,4 45,4
891915 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM KUS 1 324 4 492 2 560 1 865 1 800 -29,7 -3,5
891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS 1 734 5 355 2 666 1 734 1 800 -32,5 3,8
891927 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM KUS 1 813 2 083 1 921 1 893 1 800 -6,3 -4,9
891934 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 200MM S POKLOPEM KUS 2 083 2 083 2 083 2 083 1 800 -13,6 -13,6
891945 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 300MM S POKLOPEM KUS 678 4 301 2 855 3 027 2 620 -8,2 -13,4
891946 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 400MM S POKLOPEM KUS 678 4 290 2 484 2 484 2 840 14,3 14,3
891957 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 500MM S POKLOPEM KUS 4 290 4 290 4 290 4 290 2 840 -33,8 -33,8
891958 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 600MM S POKLOPEM KUS 4 290 4 290 4 290 4 290 4 500 4,9 4,9
892124 JÍMKY PRO ODLOUČ ROP PROD ZE ŽELBET DÍLCŮ, PRŮT DO 50L/SEC KUS 515 121 515 121 515 121 515 121 0 -100,0 -100,0
892126 JÍMKY PRO ODLOUČ ROP PROD ZE ŽELBET DÍLCŮ, PRŮT DO 200L/SEC KUS 1 620 038 1 755 451 1 673 947 1 646 352 0 -100,0 -100,0
892127 JÍMKY PRO ODLOUČ ROP PROD ZE ŽELBET DÍLCŮ, PRŮT DO 300L/SEC KUS 2 130 352 2 259 502 2 194 927 2 194 927 0 -100,0 -100,0
892128 JÍMKY PRO ODLOUČ ROP PROD ZE ŽELBET DÍLCŮ PRŮT PŘES 300L/SEC KUS 2 314 103 3 264 835 2 823 867 2 982 994 0 -100,0 -100,0
89231 JÍMKY PRO ODLOUČENÍ ROP PRODUKT Z BETONU KUS 40 124 68 964 64 844 68 964 0 -100,0 -100,0
89270 JÍMKY PRO ODLOUČENÍ ROP PRODUKT Z TRUB KUS 211 001 211 001 211 001 211 001 18 100 -91,4 -91,4
893112 ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 2,5M2 KUS 14 913 14 913 14 913 14 913 30 500 104,5 104,5
893313 ŠACHTY ARMATURNÍ Z PROST BETONU PŮDORYS PLOCHY DO 3,5M2 KUS 62 694 62 694 62 694 62 694 42 400 -32,4 -32,4
893314 ŠACHTY ARMATURNÍ Z PROST BETONU PŮDORYS PLOCHY DO 4,5M2 KUS 75 233 75 233 75 233 75 233 53 600 -28,8 -28,8
893383 ŠACHTY ARMATURNÍ ZE ŽELBET VČET VÝTUŽE PŮDORYS PLOCHY DO 3,5M2 KUS 61 044 61 044 61 044 61 044 44 700 -26,8 -26,8
893385 ŠACHTY ARMATURNÍ ZE ŽELBET VČET VÝTUŽE PŮDORYS PLOCHY DO 5,5M2 KUS 66 571 66 571 66 571 66 571 63 000 -5,4 -5,4
893388 ŠACHTY ARMATUR ZE ŽELBET VČET VÝZT PŮDOR PLOCHY PŘES 7,5M2 KUS 134 744 134 744 134 744 134 744 104 200 -22,7 -22,7
89413 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS 1 888 33 466 22 283 24 798 16 100 -27,8 -35,1
894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 14 559 35 273 19 988 19 313 21 700 8,6 12,4
894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 14 915 43 653 21 383 20 177 23 200 8,5 15,0
894157 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM KUS 16 346 76 559 26 575 21 624 24 200 -8,9 11,9
894158 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS 18 929 92 473 27 580 23 386 24 900 -9,7 6,5
89416 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS 29 947 46 531 44 525 45 360 33 300 -25,2 -26,6
894171 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM KUS 11 877 102 491 47 948 38 712 35 200 -26,6 -9,1
894345 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 16 494 22 968 20 165 21 034 16 600 -17,7 -21,1
894346 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 17 491 17 491 17 491 17 491 17 500 0,1 0,1
894357 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 500MM KUS 27 183 27 183 27 183 27 183 18 400 -32,3 -32,3
89436 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS 28 435 28 435 28 435 28 435 30 900 8,7 8,7
894472 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 1200MM KUS 23 708 23 708 23 708 23 708 54 300 129,0 129,0
89470 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z TRUB KUS 14 504 14 504 14 504 14 504 13 700 -5,6 -5,6
89483 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 200MM KUS 13 246 15 027 14 136 14 136 1 090 -92,3 -92,3
894845 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 300MM KUS 14 112 15 249 14 680 14 680 1 440 -90,2 -90,2
894858 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM KUS 5 812 14 948 10 380 10 380 5 680 -45,3 -45,3
895111 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 60 KUS 4 264 9 617 5 504 4 900 3 250 -41,0 -33,7
895112 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 80 KUS 5 370 12 512 6 798 5 370 4 340 -36,2 -19,2
895113 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 100 KUS 5 790 5 790 5 790 5 790 5 190 -10,4 -10,4
895122 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 80 KUS 5 372 16 812 9 487 8 674 6 370 -32,9 -26,6
895123 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 100 KUS 11 117 11 117 11 117 11 117 8 080 -27,3 -27,3
89513 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE VĚTRACÍ KUS 8 421 11 288 9 855 9 855 6 270 -36,4 -36,4
89516 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z BETON DÍLCŮ KUS 3 017 9 700 5 660 5 452 5 000 -11,7 -8,3
89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS 923 9 594 6 833 7 523 5 390 -21,1 -28,4
895811 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60 KUS 8 025 8 025 8 025 8 025 4 620 -42,4 -42,4
895822 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 80 KUS 7 087 13 347 8 652 7 087 6 850 -20,8 -3,3
89613 SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS 24 054 24 054 24 054 24 054 20 900 -13,1 -13,1
896145 SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 19 494 46 351 31 635 27 308 23 400 -26,0 -14,3
896146 SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 21 878 89 955 44 389 33 690 25 200 -43,2 -25,2
896157 SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM KUS 23 885 33 413 28 649 28 649 27 100 -5,4 -5,4
896158 SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS 31 735 39 021 33 221 31 806 29 000 -12,7 -8,8
89616 SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS 59 587 59 587 59 587 59 587 40 600 -31,9 -31,9
896171 SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM KUS 134 059 134 059 134 059 134 059 45 200 -66,3 -66,3
89711 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON KUS 6 881 22 534 14 708 14 708 8 170 -44,5 -44,5
89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 4 597 19 519 8 387 7 606 8 170 -2,6 7,4
89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ KUS 14 515 47 719 32 373 30 004 14 600 -54,9 -51,3
89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 18 049 43 087 28 976 30 279 21 700 -25,1 -28,3
89738 VPUSŤ DVORNÍ Z PLASTŮ KUS 5 221 5 221 5 221 5 221 5 390 3,3 3,3
897525 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 300MM KUS 6 201 6 915 6 558 6 558 10 700 63,2 63,2
897542 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 150MM KUS 5 889 5 889 5 889 5 889 9 470 60,8 60,8
897545 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 300MM KUS 5 450 5 450 5 450 5 450 13 300 144,0 144,0
897626 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS 7 925 35 636 12 220 11 464 13 100 7,2 14,3
897627 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 500MM KUS 9 838 20 946 13 541 9 838 15 000 10,8 52,5
897726 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS 3 658 11 792 8 165 8 563 12 600 54,3 47,2
897727 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 500MM KUS 10 132 10 132 10 132 10 132 14 600 44,1 44,1
899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 3 335 22 481 12 576 13 919 5 880 -53,2 -57,8
899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 2 984 17 264 11 752 13 380 4 340 -63,1 -67,6
89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS 226 7 472 2 301 1 865 1 970 -14,4 5,6
89915 STUPADLA (A POD) KUS 171 1 011 316 207 179 -43,4 -13,6
89916 BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ M3 2 229 18 604 5 106 3 549 2 980 -41,6 -16,0
89917 KOVOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ KG 79 133 88 81 70 -20,7 -14,1
89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 994 4 818 2 278 2 109 1 660 -27,1 -21,3
89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 1 046 6 019 2 264 2 053 1 660 -26,7 -19,2
89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 749 1 389 1 121 1 072 834 -25,6 -22,2
899302 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ČICHAČKY KUS 577 2 422 1 586 1 760 1 370 -13,6 -22,2
899303 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - POCH KUS 1 244 23 222 13 637 10 358 8 960 -34,3 -13,5
899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 19 46 27 21 17 -35,9 -20,3
899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 11 25 16 13 17 9,3 32,8
899311 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE KUS 17 064 24 325 19 649 17 559 5 460 -72,2 -68,9
899331 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 150MM - PROPOJE KUS 23 412 550 565 179 268 71 547 32 700 -81,8 -54,3
899351 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 300MM - PROPOJE KUS 121 421 121 421 121 421 121 421 54 500 -55,1 -55,1
899371 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 600MM - PROPOJE KUS 1 003 109 1 003 109 1 003 109 1 003 109 108 600 -89,2 -89,2
89941 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM KUS 1 698 5 540 2 950 2 281 1 840 -37,6 -19,3
89942 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM KUS 1 246 25 078 13 162 13 162 1 970 -85,0 -85,0
89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS 1 365 37 617 7 415 3 233 2 090 -71,8 -35,4
89944 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS 2 291 43 886 12 848 2 608 2 180 -83,0 -16,4
89945 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 3 790 6 634 5 541 5 811 2 300 -58,5 -60,4
89946 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 3 782 6 253 4 763 4 306 2 870 -39,7 -33,4
89947 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS 2 429 62 694 33 765 12 225 4 020 -88,1 -67,1
89948 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS 3 037 125 389 29 494 4 799 5 340 -81,9 11,3
89949 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN PŘES 800MM KUS 3 644 12 800 8 784 9 907 6 440 -26,7 -35,0
89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 3 135 7 003 4 781 4 795 2 300 -51,9 -52,0
899521 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C8/10 M3 1 796 4 980 3 422 3 651 2 240 -34,5 -38,6
899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3 1 567 5 016 3 010 2 870 2 350 -21,9 -18,1
899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 2 503 4 085 3 244 3 208 2 630 -18,9 -18,0
899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 2 392 7 082 3 571 3 204 2 820 -21,0 -12,0
899525 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 3 456 3 456 3 456 3 456 2 980 -13,8 -13,8
89957 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU VČETNĚ VÝZTUŽE M3 2 720 5 468 4 497 4 901 3 050 -32,2 -37,8
899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE M3 2 889 5 459 4 196 4 389 3 670 -12,5 -16,4
899604 KALIBRACE OPTOTRUBKY M 2 12 5 4 10 91,6 128,3
899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M 2 15 047 532 64 81 -84,8 26,6
899612 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 80MM M 10 10 10 10 57 473,4 473,4
899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M 7 112 42 19 81 95,2 331,5
899622 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 100MM M 7 7 7 7 57 708,5 708,5
899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM M 16 2 648 421 25 81 -80,7 223,1
899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M 17 17 17 17 67 298,1 298,1
899641 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM M 18 98 58 58 86 48,3 49,1
899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M 7 137 38 19 98 160,1 422,1
899651 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM M 22 121 67 70 90 35,0 28,8
899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 12 154 35 19 144 314,8 666,8
899661 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 400MM M 76 134 95 76 119 24,6 55,6
899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M 18 328 68 31 279 307,7 793,1
899671 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 600MM M 108 144 126 126 124 -1,5 -1,5
899681 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 800MM M 1 202 1 886 1 544 1 544 183 -88,2 -88,2
89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M 13 146 32 18 61 92,0 231,7
89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM M 21 69 38 40 66 72,0 64,6
89973 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM M 54 100 75 70 93 24,3 32,1
89974 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 200MM M 54 100 70 55 93 33,3 68,5
89975 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 300MM M 55 129 99 111 120 21,0 7,8
89976 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 400MM M 99 183 145 173 171 17,7 -0,9
89977 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 600MM M 88 118 103 103 241 133,6 133,6
89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 15 137 38 19 98 159,2 416,1
899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 1 675 11 706 4 816 4 469 5 460 13,4 22,2
9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 2 422 8 191 4 594 4 069 1 027 -77,7 -74,8
9111A2 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 22 4 181 1 354 606 123 -90,9 -79,7
9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 22 1 112 527 530 150 -71,6 -71,7
9111A9 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - NÁJEM MDEN 2 2 2 2 9 320,6 320,6
9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 2 240 6 645 4 420 4 478 2 250 -49,1 -49,8
9111B3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 117 3 839 726 283 150 -79,3 -47,0
9111C1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 2 496 2 535 2 509 2 496 909 -63,8 -63,6
9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 1 600 6 554 4 000 3 714 1 600 -60,0 -56,9
9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 160 2 422 832 373 160 -80,8 -57,1
9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 2 880 9 385 4 508 3 846 3 540 -21,5 -8,0
9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 133 349 289 339 160 -44,6 -52,8
9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 764 2 049 1 174 1 122 814 -30,7 -27,5
9113A2 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 107 569 271 224 155 -42,7 -30,8
9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 85 489 211 170 181 -14,2 6,7
9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M 960 1 760 1 324 1 288 950 -28,2 -26,3
9113B2 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 236 636 368 300 155 -57,9 -48,4
9113B3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 134 279 165 150 181 9,6 20,9
9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 1 210 4 337 2 149 2 080 1 520 -29,3 -26,9
9113C2 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 373 373 373 373 187 -49,9 -49,9
9113C3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 105 489 224 159 214 -4,3 34,7
9113D1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 3 790 4 841 4 316 4 316 3 370 -21,9 -21,9
9113E3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H4 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 482 482 482 482 214 -55,6 -55,6
9114B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 2 183 5 013 3 598 3 598 1 890 -47,5 -47,5
9114B2 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 213 213 213 213 187 -12,3 -12,3
9114B3 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 160 299 201 173 214 6,4 23,7
9114C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 2 713 11 267 6 158 2 832 2 330 -62,2 -17,7
9114C2 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 383 383 383 383 219 -42,8 -42,8
9114C3 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 281 570 405 302 246 -39,2 -18,5
9114D1 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 4 287 4 717 4 502 4 502 3 560 -20,9 -20,9
9114D3 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 203 203 203 203 246 21,4 21,4
9115C1 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 4 399 12 265 6 070 4 399 4 280 -29,5 -2,7
9115C2 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 1 600 1 600 1 600 1 600 273 -82,9 -82,9
9115C3 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 240 559 447 541 299 -33,2 -44,7
9116C1 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 5 854 5 854 5 854 5 854 5 010 -14,4 -14,4
9116C3 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 292 292 292 292 331 13,3 13,3
9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 4 310 12 931 7 253 7 184 4 790 -34,0 -33,3
9117C2 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 1 327 4 918 3 122 3 122 273 -91,3 -91,3
9117C3 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 219 489 338 307 299 -11,5 -2,5
911AA3 SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 219 675 447 447 150 -66,5 -66,5
911AB2 SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 523 523 523 523 123 -76,5 -76,5
911AB3 SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 523 523 523 523 150 -71,3 -71,3
911AC1 SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 9 172 11 982 10 792 11 652 8 840 -18,1 -24,1
911AC2 SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 523 949 736 736 123 -83,3 -83,3
911AC3 SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 523 757 616 523 150 -75,7 -71,3
911CA1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 4 783 4 783 4 783 4 783 4 190 -12,4 -12,4
911CA2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 707 707 707 707 470 -33,5 -33,5
911CA3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 707 707 707 707 504 -28,7 -28,7
911CC1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 4 717 4 717 4 717 4 717 4 190 -11,2 -11,2
911CC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 616 653 634 634 504 -20,6 -20,6
911DC1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 3 722 5 195 4 219 3 980 4 480 6,2 12,6
911DC2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 1 327 1 327 1 327 1 327 535 -59,7 -59,7
911DC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 523 628 593 628 566 -4,6 -9,9
911DD1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 VÝŠ 1,0M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 5 195 5 195 5 195 5 195 4 480 -13,8 -13,8
911EA2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 1 040 1 040 1 040 1 040 579 -44,3 -44,3
911EA3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 1 560 1 560 1 560 1 560 610 -60,9 -60,9
911EC1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 6 476 6 476 6 476 6 476 4 610 -28,8 -28,8
911FC1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 2 793 7 018 4 601 3 994 4 730 2,8 18,4
911FC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 531 670 577 531 641 11,1 20,8
911FD1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 5 029 5 029 5 029 5 029 4 730 -5,9 -5,9
912151 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 4 317 4 317 4 317 4 317 1 810 -58,1 -58,1
912152 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KUS 151 997 608 823 761 25,2 -7,6
912153 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 675 675 675 675 214 -68,3 -68,3
91225 SMĚROVÉ SLOUPKY KOVOVÉ VČET ODRAZ PÁSKU KUS 315 638 438 372 537 22,5 44,3
91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 129 799 353 341 342 -3,1 0,2
912282 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KUS 96 523 251 233 236 -5,8 1,4
912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 1 239 62 59 129 106,7 120,4
91235 SMĚR SLOUPKY KOVOVÉ - NÁST NA SVOD VČET ODRAZ PÁSKU KUS 193 412 272 212 161 -40,9 -24,1
91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 125 426 264 251 257 -2,7 2,5
912452 SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KUS 538 906 660 538 282 -57,3 -47,5
91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 23 182 142 130 230 62,0 76,5
91271 ZÁVORA MECHANICKÁ KUS 12 798 118 638 53 766 29 862 29 900 -44,4 0,1
91281 TLUMIČ NÁRAZU DO ÚROVNĚ ZADRŽENÍ 80 KPL 350 693 350 693 350 693 350 693 333 600 -4,9 -4,9
91282 TLUMIČ NÁRAZU DO ÚROVNĚ ZADRŽENÍ 100 KPL 281 973 281 973 281 973 281 973 375 200 33,1 33,1
912A8 BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOT KUS 1 226 1 567 1 367 1 302 1 550 13,4 19,0
91333 MEZNÍKY BETONOVÉ KUS 451 451 451 451 452 0,2 0,2
91335 MEZNÍKY KOVOVÉ KUS 2 005 2 005 2 005 2 005 452 -77,5 -77,5
91338 MEZNÍKY Z PLASTICKÝCH HMOT KUS 147 203 200 203 230 14,7 13,2
91344 NIVELAČNÍ ZNAČKY KAMENNÉ KUS 1 226 1 226 1 226 1 226 901 -26,5 -26,5
91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 263 962 562 452 724 28,8 60,1
91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 63 4 371 2 184 2 236 1 070 -51,0 -52,2
91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK KUS 13 6 877 942 120 16 -98,3 -86,7
914111 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ KUS 1 191 2 600 2 074 2 432 2 500 20,5 2,8
914112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST KUS 54 2 382 429 312 272 -36,6 -12,8
914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 12 288 147 125 159 8,4 26,8
914119 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ KSDEN 7 11 9 7 7 -17,8 -6,3
914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 5 2 122 1 006 878 2 090 107,7 138,1
914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 5 2 543 521 168 272 -47,8 61,9
914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 1 554 126 101 159 26,7 56,9
914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 89 17 7 7 -57,8 -6,3
914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 623 4 043 1 878 1 693 2 630 40,1 55,4
914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 9 1 941 627 351 272 -56,6 -22,5
914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 9 260 116 111 159 37,5 43,5
914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 3 15 11 13 7 -35,6 -44,4
914141 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT KUS 905 4 906 2 395 2 215 2 900 21,1 31,0
914142 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - MONT S PŘESUNEM KUS 336 982 699 859 272 -61,1 -68,3
914143 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ KUS 84 379 204 97 159 -22,1 63,1
914149 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - NÁJEMNÉ KSDEN 17 17 17 17 7 -58,4 -58,4
914151 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI HLINÍK NEREFLEX - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 940 5 247 3 094 3 094 3 250 5,1 5,1
914152 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI HLINÍK NEREFLEX - MONTÁŽ S PŘEMÍST KUS 306 306 306 306 272 -11,1 -11,1
914153 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 73 73 73 73 159 118,3 118,3
914159 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ KSDEN 14 14 14 14 7 -49,5 -49,5
914161 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1 358 4 066 2 466 2 378 3 250 31,8 36,7
914162 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 737 737 737 737 272 -63,1 -63,1
914163 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 107 688 342 288 159 -53,6 -44,7
914169 DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 8 8 8 8 7 -16,5 -16,5
914171 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 940 3 461 1 825 940 4 000 119,2 325,3
914172 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 5 209 107 107 272 153,4 153,4
914173 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 112 317 162 123 159 -1,7 29,1
914181 DOPR ZNAČ ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT KUS 907 1 114 1 045 1 114 3 080 194,9 176,6
914182 DOPR ZNAČ ZÁKL VEL HLIN FÓL TŘ 3 - MONT S PŘESUNEM KUS 235 235 235 235 272 15,9 15,9
914183 DOPR ZNAČ ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ KUS 43 43 43 43 159 272,7 272,7
914212 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 649 649 649 649 308 -52,6 -52,6
914213 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS 221 361 267 221 159 -40,5 -28,0
914223 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 209 209 209 209 159 -23,8 -23,8
914231 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 627 627 627 627 3 880 518,8 518,8
914232 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 57 878 310 152 308 -0,5 102,4
914233 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 57 251 147 140 159 8,1 13,2
914239 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 15 9 10 11 24,9 8,6
914241 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT KUS 649 8 831 4 099 3 966 4 500 9,8 13,5
914242 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - MONT S PŘESUNEM KUS 54 1 272 704 930 308 -56,2 -66,9
914243 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ KUS 87 709 257 160 159 -38,1 -0,6
914279 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 13 22 21 22 11 -47,6 -50,9
914313 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DEMONTÁŽ KUS 327 327 327 327 159 -51,4 -51,4
914322 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1 204 2 543 1 874 1 874 272 -85,5 -85,5
914331 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT KUS 1 471 2 460 1 963 1 958 2 350 19,7 20,0
914332 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 206 206 206 206 272 31,9 31,9
914333 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 91 206 122 95 159 30,5 67,5
914339 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 7 4 4 5 14,9 14,9
914372 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - MONT S PŘESUNEM KUS 209 209 209 209 272 29,9 29,9
914373 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 140 140 140 140 159 13,9 13,9
914412 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 15 485 182 165 616 238,9 273,9
914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS 12 280 133 176 316 137,3 79,6
914419 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ KSDEN 10 21 15 14 22 51,5 57,4
914421 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 10 3 636 1 823 1 823 6 370 249,4 249,4
914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 10 1 881 532 118 616 15,9 422,5
914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 5 251 96 64 316 229,1 391,5
914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 12 21 18 20 22 23,2 9,7
914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1 247 8 148 4 305 4 342 8 170 89,8 88,2
914432 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 98 3 391 1 027 346 616 -40,0 77,9
914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 70 491 215 126 316 47,3 150,7
914436 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - DOD, MONT NA PORTÁL KUS 9 385 9 385 9 385 9 385 7 580 -19,2 -19,2
914437 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONT Z PORTÁLU KUS 4 693 4 693 4 693 4 693 1 520 -67,6 -67,6
914439 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 25 17 19 22 26,4 13,5
914441 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT KUS 2 516 10 619 6 635 6 144 8 960 35,0 45,8
914442 DOPR ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓL TŘ 3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 982 4 307 2 491 1 881 616 -75,3 -67,3
914443 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ KUS 13 491 245 259 316 29,2 22,2
914452 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 306 306 306 306 616 101,4 101,4
914453 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ - DEMONTÁŽ KUS 73 73 73 73 316 333,8 333,8
914459 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM HLINÍK - NÁJEMNÉ KSDEN 12 12 12 12 22 88,7 88,7
914471 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 5 996 5 996 5 996 5 996 9 770 63,0 63,0
914472 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 279 279 279 279 616 120,6 120,6
914473 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 180 209 195 195 316 62,2 62,2
914476 DOPR ZNAČ 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - DOD, MONT NA PORTÁL KUS 7 679 7 679 7 679 7 679 8 170 6,4 6,4
914481 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT KUS 11 198 15 780 13 489 13 489 10 500 -22,2 -22,2
914511 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 1 - DOD A MONT M2 1 769 1 769 1 769 1 769 4 160 135,1 135,1
914513 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ M2 12 125 69 69 544 693,3 693,2
914517 DOPR ZNAČ VELKOPL OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 1 - DEMONT Z PORTÁLU M2 937 937 937 937 1 070 14,2 14,2
914521 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT M2 2 647 6 260 4 078 3 773 6 270 53,7 66,2
914522 DOPR ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - MONT S PŘESUNEM M2 11 884 11 884 11 884 11 884 1 070 -91,0 -91,0
914523 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ M2 303 543 423 423 544 28,6 28,6
914526 DOPR ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - MONT NA PORTÁL M2 876 876 876 876 6 780 674,3 674,3
914531 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT M2 2 731 28 476 7 613 4 765 8 170 7,3 71,5
914532 DOPR ZNAČ VELKOPL OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM M2 910 4 765 2 425 1 600 1 070 -55,9 -33,1
914533 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ M2 97 13 331 1 625 326 544 -66,5 67,1
914561 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT M2 3 381 4 327 3 854 3 854 6 270 62,7 62,7
914563 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ M2 613 613 613 613 544 -11,3 -11,3
914566 DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 2 - MONT NA PORTÁL M2 622 5 615 3 951 5 615 6 780 71,6 20,8
914571 DOPRAV ZNAČKY VELKOPL HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT M2 5 738 5 738 5 738 5 738 8 170 42,4 42,4
914572 DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAM FÓLIE TŘ 3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM M2 4 799 4 799 4 799 4 799 1 070 -77,7 -77,7
914576 DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 3 - MONT NA PORTÁL M2 5 562 6 896 6 254 6 094 8 670 38,6 42,3
914577 DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAMEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONT Z PORTÁLU M2 182 781 405 439 544 34,3 24,0
914613 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL NEREFLEX - DEMONTÁŽ KUS 58 58 58 58 316 440,7 440,7
914631 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT KUS 8 652 8 652 8 652 8 652 12 300 42,2 42,2
914632 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 98 98 98 98 616 527,8 527,8
914633 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 75 75 75 75 316 323,3 323,3
914639 DOPRAV ZNAČ 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 22 22 22 22 33 47,3 47,3
914641 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT KUS 8 652 8 652 8 652 8 652 16 100 86,1 86,1
914681 DOPR ZNAČ 150X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT KUS 2 924 2 924 2 924 2 924 17 100 484,7 484,7
914713 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL DEMONTÁŽ KUS 146 146 146 146 159 8,7 8,7
914721 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 1 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 468 468 468 468 2 900 519,2 519,2
914731 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 974 1 576 1 310 1 379 3 880 196,2 181,3
914733 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DEMONTÁŽ KUS 95 95 95 95 159 67,5 67,5
914741 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 3 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1 117 3 128 1 822 1 379 4 500 147,0 226,3
914743 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 3 DEMONTÁŽ KUS 97 97 97 97 159 63,1 63,1
914761 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 HLINÍK S FÓLIÍ TŘ 1 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2 133 2 133 2 133 2 133 2 980 39,7 39,7
914771 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 HLINÍK S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 4 977 4 977 4 977 4 977 4 160 -16,4 -16,4
914831 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 546 944 656 597 1 830 178,9 206,6
914832 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 546 546 546 546 308 -43,6 -43,6
914833 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DEMONTÁŽ KUS 85 85 85 85 159 86,4 86,4
914841 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TŘ 3 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 11 912 14 254 13 083 13 083 2 090 -84,0 -84,0
914843 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TŘ 3 DEMONTÁŽ KUS 521 521 521 521 159 -69,5 -69,5
914871 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 HLINÍK S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 3 716 3 716 3 716 3 716 2 490 -33,0 -33,0
914872 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 HLINÍK S FÓLIÍ TŘ 2 MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 140 140 140 140 308 120,6 120,6
914873 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 HLINÍK S FÓLIÍ TŘ 2 DEMONTÁŽ KUS 70 180 125 125 159 27,2 27,2
914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 68 2 759 1 328 1 138 1 050 -20,9 -7,7
914912 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 933 933 933 933 222 -76,2 -76,2
914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 63 502 273 351 159 -41,9 -54,7
914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 444 2 367 1 658 1 717 1 580 -4,7 -8,0
914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 743 743 743 743 222 -70,1 -70,1
914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 12 379 164 161 159 -3,0 -0,9
914924 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD, MONT, DEMON KUS 1 967 1 967 1 967 1 967 1 670 -15,1 -15,1
914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN 3 3 3 3 4 36,5 36,5
914941 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1 923 1 923 1 923 1 923 2 460 27,9 27,9
914951 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DOD A MONT KUS 564 1 191 878 878 1 810 106,2 106,2
914952 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN KUS 3 627 120 59 222 85,3 278,5
914954 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PROFPRO OCEL STOJAN DOD,MONT,DEMON KUS 125 320 233 253 2 090 798,3 727,2
914959 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ KSDEN 1 2 1 1 4 178,9 215,0
914961 SLOUPKY A STOJKY DZ Z "I" PROFILŮ OCEL ZABETON DOD A MONT KUS 7 381 7 381 7 381 7 381 22 700 207,5 207,5
914963 SLOUPKY A STOJKY DZ Z "I" PROFILŮ OCEL ZABETON DEMONTÁŽ KUS 627 1 008 817 817 316 -61,3 -61,3
914981 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ KUS 2 429 25 511 14 516 15 482 22 700 56,4 46,6
914983 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DEMONTÁŽ KUS 351 4 557 1 759 863 396 -77,5 -54,1
914A21 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1 079 5 088 3 200 3 317 1 720 -46,3 -48,1
914A22 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 859 859 859 859 272 -68,3 -68,3
914A23 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DEMONTÁŽ KUS 97 368 188 97 159 -15,3 63,1
914A41 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.3 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 390 390 390 390 2 820 623,2 623,2
915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 39 920 136 98 117 -14,1 19,2
915112 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2 110 430 191 176 89 -53,4 -49,4
915113 VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ FRÉZOVÁNÍM M2 33 98 81 89 44 -45,4 -50,4
915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 196 538 311 306 382 22,9 24,7
915212 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2 170 171 171 171 151 -11,4 -11,5
915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 208 4 867 392 309 360 -8,2 16,4
915222 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - ODSTRANĚNÍ M2 334 2 984 1 272 884 216 -83,0 -75,6
915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2 110 971 325 300 325 -0,1 8,2
915232 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - ODSTRANĚNÍ M2 143 334 270 301 216 -19,9 -28,2
915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA M2 110 3 135 744 531 1 180 58,6 122,2
915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ M2 10 627 169 157 216 28,1 37,6
915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 1 126 1 587 1 420 1 547 842 -40,7 -45,6
915402 VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ M2 211 302 260 270 433 66,3 60,5
91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY KUS 423 12 151 1 981 1 120 2 090 5,5 86,6
91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS 117 2 987 632 350 724 14,6 106,9
915611 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ LEPENÉ - DOD A POKLÁDKA KUS 280 690 485 485 273 -43,7 -43,7
915621 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - DOD A POKLÁD KUS 158 1 203 718 767 859 19,7 12,0
915622 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - ODSTRANĚNÍ KUS 66 206 140 145 113 -19,6 -22,0
916111 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD A MONTÁŽ KUS 2 445 4 799 3 535 3 359 10 700 202,7 218,5
916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 5 5 359 915 280 710 -22,4 153,8
916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 2 3 437 406 117 328 -19,2 180,3
916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN 1 433 45 22 82 80,9 266,1
916121 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ KUS 736 9 404 5 070 5 070 14 600 188,0 188,0
916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 16 2 634 609 252 1 070 75,8 324,4
916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 16 698 256 225 544 112,2 142,1
916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 19 1 299 175 110 157 -10,1 42,9
916131 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ KUS 15 674 24 451 18 830 17 597 18 100 -3,9 2,9
916132 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 34 25 078 4 281 370 2 180 -49,1 488,7
916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS 12 20 621 1 946 306 978 -49,8 219,6
916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN 1 190 106 105 208 97,1 97,3
916141 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 10KS - DOD A MONTÁŽ KUS 24 451 31 974 27 968 27 480 25 000 -10,6 -9,0
916142 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 10KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 245 34 369 15 081 12 856 5 460 -63,8 -57,5
916143 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 10KS - DEMONTÁŽ KUS 187 34 369 9 345 1 412 2 180 -76,7 54,4
916149 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 10 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN 1 380 201 221 272 35,6 23,2
916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 62 3 773 1 212 1 217 3 810 214,3 213,2
916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 19 1 217 534 560 1 070 100,4 91,1
916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN 172 1 856 433 353 511 18,1 44,8
916182 PŘEDZVĚSTNÁ SVĚTELNÁ ŠIPKA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2 062 2 062 2 062 2 062 1 070 -48,1 -48,1
916183 PŘEDZVĚSTNÁ SVĚTELNÁ ŠIPKA - DEMONTÁŽ KUS 2 062 2 062 2 062 2 062 544 -73,6 -73,6
916229 DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ KSDEN 2 2 2 2 14 557,3 557,3
916232 DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 11 11 11 11 10 -6,2 -6,2
916233 DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 6 6 6 6 5 -21,9 -21,9
916239 DOPRAV KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 11 11 11 11 14 31,3 31,3
916311 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ KUS 5 643 5 643 5 643 5 643 2 180 -61,4 -61,4
916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 62 1 567 381 306 216 -43,4 -29,4
916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 12 251 107 108 113 5,3 4,9
916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN 7 43 15 12 13 -11,7 11,5
916321 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ KUS 251 1 760 754 251 2 500 231,7 897,5
916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 3 1 760 254 114 216 -14,9 89,6
916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 3 349 99 67 113 14,3 69,8
916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 5 24 14 13 13 -6,1 3,6
916332 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 21 1 567 372 114 166 -55,4 45,5
916333 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 19 132 61 59 113 86,3 92,6
916339 SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ KSDEN 4 31 10 10 12 15,9 25,0
916341 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ KUS 917 1 191 1 100 1 191 2 070 88,2 73,8
916342 SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 5 266 130 80 166 27,5 108,4
916343 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 5 125 71 70 113 58,2 61,4
916349 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 11 8 8 12 50,4 58,3
916351 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ KUS 48 1 066 557 557 1 850 232,2 232,2
916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 13 267 83 39 166 101,0 323,6
916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 39 251 126 108 113 -10,3 4,9
916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 4 11 6 5 12 96,7 124,3
916361 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ KUS 1 866 1 866 1 866 1 866 2 320 24,3 24,3
916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2 111 52 54 166 217,3 205,2
916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 2 91 35 31 113 222,5 265,3
916369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 3 12 9 8 12 35,8 43,2
916379 VÝSTRAŽNÝ VOZÍK - NÁJEMNÉ KSDEN 683 683 683 683 1 830 168,1 168,1
916412 VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ DO 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - MONT S PŘES KUS 37 37 37 37 113 202,6 202,6
916413 VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ DO 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 32 32 32 32 57 78,1 78,1
916419 VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ DO 65CM S FÓL TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 15 15 15 15 8 -46,4 -46,4
916421 VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ NAD 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONT KUS 1 066 1 066 1 066 1 066 1 970 84,9 84,9
916422 VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ NAD 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - MONT S PŘES KUS 96 627 362 362 113 -68,8 -68,8
916423 VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ NAD 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONT KUS 96 251 173 173 57 -67,1 -67,2
916429 VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ NAD 65CM S FÓL TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 1 1 1 8 483,9 483,9
916432 VOD DESKA Z5 OBOUSTR VÝŠ DO 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - MONT S PŘES KUS 54 54 54 54 113 107,8 107,8
916441 VOD DESKA Z5 OBOUSTR VÝŠ NAD 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONT KUS 313 313 313 313 2 180 595,5 595,5
916442 VOD DESKA Z5 OBOUSTR VÝŠ NAD 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - MONT S PŘES KUS 26 627 264 140 113 -57,2 -19,1
916443 VODÍCÍ DESKA Z5 OBOUSTR VÝŠ NAD 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 26 251 115 70 57 -50,6 -18,4
916449 VOD DESKA Z5 OBOUSTR V NAD 65CM S FÓL TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 10 10 10 10 0 -100,0 -100,0
916511 VODÍCÍ PRÁH PRŮBĚŽNÝ - DOD A MONTÁŽ M 1 066 1 066 1 066 1 066 1 750 64,2 64,2
916512 VODÍCÍ PRÁH PRŮBĚŽNÝ - MONTÁŽ S PŘESUNEM M 26 627 326 326 113 -65,4 -65,4
916513 VODÍCÍ PRÁH PRŮBĚŽNÝ - DEMONTÁŽ M 26 251 112 59 57 -49,0 -2,8
916519 VODÍCÍ PRÁH PRŮBĚŽNÝ - NÁJEMNÉ MDEN 6 6 6 6 8 27,2 27,2
916521 VODÍCÍ PRÁH PRŮBĚŽNÝ - DOD A MONTÁŽ KUS 2 276 2 276 2 276 2 276 1 750 -23,1 -23,1
916541 PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ NAD 10KG - DOD A MONTÁŽ KUS 313 313 313 313 660 110,6 110,6
916542 PATKA PRO VOD DESKY SAMOSTATNÁ NAD 10KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 6 63 35 35 113 227,5 227,5
916543 PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ NAD 10KG - DEMONTÁŽ KUS 6 63 35 35 57 65,2 65,2
916549 PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ NAD 10KG - NÁJEMNÉ KSDEN 1 1 1 1 6 372,4 372,4
916622 VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - MONTÁŽ S PŘESUNEM M 235 1 045 783 963 749 -4,3 -22,2
916623 VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ M 336 1 013 568 461 728 28,3 58,0
916629 VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - NÁJEMNÉ MDEN 5 15 10 10 5 -51,2 -52,2
916633 VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ Z PLASTŮ - DEMONTÁŽ M 206 206 206 206 113 -45,2 -45,2
9166B2 DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM M 756 756 756 756 429 -43,3 -43,3
9166B3 DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T2 - DEMONTÁŽ M 756 756 756 756 214 -71,7 -71,7
9166B9 DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T2 - NÁJEMNÉ MDEN 11 11 11 11 7 -38,3 -38,3
9166C2 DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM M 823 823 823 823 1 070 30,0 30,0
9166C3 DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - DEMONTÁŽ M 633 633 633 633 544 -14,1 -14,1
9166C9 DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - NÁJEMNÉ MDEN 7 7 7 7 7 1,0 1,0
916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 6 19 9 6 57 526,2 850,0
916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 1 43 12 2 0 -100,0 -100,0
916721 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DOD A MONTÁŽ KUS 280 564 469 564 822 75,1 45,7
916722 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 26 63 50 63 113 124,2 80,2
916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 26 125 69 63 57 -17,6 -9,3
916729 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 1 1 1 1 0 -100,0 -100,0
916731 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DOD A MONTÁŽ KUS 2 445 2 445 2 445 2 445 1 970 -19,4 -19,4
916732 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 63 627 347 350 216 -37,7 -38,3
916733 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ KUS 63 251 143 117 113 -21,2 -3,2
916739 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ KSDEN 1 1 1 1 0 -100,0 -100,0
916819 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ MDEN 13 13 13 13 21 57,5 57,5
916B0 POLLERY KUS 10 807 10 807 10 807 10 807 66 900 519,0 519,0
916C3 DOPRAVNÍ MAJÁČKY NEPROSVĚTLOVANÉ KUS 27 481 27 481 27 481 27 481 16 600 -39,6 -39,6
917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 296 328 320 328 329 2,7 0,2
917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 307 341 334 341 342 2,3 0,2
91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M 211 363 247 248 230 -6,9 -7,3
91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 2 666 2 666 2 666 2 666 2 680 0,5 0,5
91731 ZÁHONOVÉ OBRUBY BETON MONOLIT M 116 116 116 116 138 18,7 18,7
91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M 806 1 079 894 806 545 -39,0 -32,4
91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 181 671 390 316 237 -39,2 -24,9
91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 221 221 221 221 337 52,5 52,5
91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M 354 475 432 467 391 -9,5 -16,3
91785 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH M 254 1 369 647 318 196 -69,7 -38,3
91797 ZPOMALOVACÍ PRAHY Z PLASTŮ M 2 092 2 092 2 092 2 092 1 370 -34,5 -34,5
918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M 420 420 420 420 1 870 344,9 344,9
918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 1 578 2 955 2 197 2 376 2 400 9,2 1,0
918357 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM M 6 702 6 702 6 702 6 702 2 970 -55,7 -55,7
918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 2 507 6 184 4 551 4 454 3 860 -15,2 -13,3
91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M 2 095 7 866 5 417 5 211 6 270 15,8 20,3
918371 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM M 6 612 11 169 9 311 10 053 8 380 -10,0 -16,7
918372 PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM M 8 888 16 928 13 022 13 630 12 400 -4,8 -9,0
918383 PROPUSTY Z TRUB DN DO 1400MM M 4 146 13 548 8 847 8 847 15 300 72,9 72,9
918384 PROPUSTY Z TRUB DN DO 1600MM M 13 177 13 177 13 177 13 177 18 400 39,6 39,6
91839 PROPUSTY Z TRUB DN PŘES 1600MM M 35 178 35 178 35 178 35 178 22 700 -35,5 -35,5
91841 PROPUSTY RÁMOVÉ 200/100 M 12 906 12 906 12 906 12 906 24 200 87,5 87,5
91842 PROPUSTY RÁMOVÉ 200/150 M 19 105 19 105 19 105 19 105 28 500 49,2 49,2
91843 PROPUSTY RÁMOVÉ 200/200 M 18 532 18 532 18 532 18 532 32 800 77,0 77,0
919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 27 282 65 62 89 36,5 43,9
919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 30 1 016 117 82 136 16,4 66,6
919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 33 316 137 115 181 32,5 57,2
919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M 36 222 98 79 265 169,1 236,4
919115 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM M 78 438 202 147 402 98,8 173,0
919121 ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 68 100 78 73 166 112,4 128,0
919122 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 79 733 379 267 279 -26,4 4,6
919124 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M 171 542 356 356 494 38,6 38,6
919131 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 50MM M 71 366 218 229 166 -23,8 -27,6
919132 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M 251 251 251 251 328 30,9 30,9
919133 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM M 448 847 648 648 494 -23,7 -23,7
919134 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM M 742 742 742 742 660 -11,1 -11,1
919135 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 250MM M 78 785 431 431 822 90,6 90,6
919137 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 400MM M 3 359 13 537 8 448 8 448 1 310 -84,5 -84,5
91914 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ M2 274 7 982 4 844 4 525 5 460 12,7 20,7
919141 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 50MM M 147 937 265 147 279 5,2 90,3
919142 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M 207 565 408 424 544 33,3 28,2
919143 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM M 847 991 899 916 822 -8,5 -10,2
919144 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM M 312 1 899 1 075 1 013 1 070 -0,5 5,6
919146 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 300MM M 221 3 413 1 817 1 817 1 640 -9,7 -9,7
919155 ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 10000MM2 KUS 2 666 2 666 2 666 2 666 72 -97,3 -97,3
91916 ŘEZÁNÍ KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ M2 8 404 8 404 8 404 8 404 7 620 -9,3 -9,3
919176 ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ TL. DO 50MM M 273 273 273 273 236 -13,7 -13,7
91920 PŘEKRYTÍ SVISLÉ SPÁRY TKANINOU M2 53 121 87 87 273 214,1 214,1
91932 ZPĚTNÁ MONTÁŽ SVODIDLA OCELOVÉHO SILNIČNÍHO M 437 437 437 437 153 -65,0 -65,0
91934 ZPĚTNÁ MONTÁŽ SVODIDLA OCELOVÉHO ZÁBRADELNÍHO M 533 533 533 533 270 -49,4 -49,4
931122 VÝPLŇ DILATAČ SPAR HERAKLITEM TL DO 20MM M2 567 567 567 567 273 -51,9 -51,9
93118 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU M3 2 552 16 104 5 991 4 045 7 480 24,9 84,9
931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2 96 286 195 196 146 -25,1 -25,4
931184 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 40MM M2 317 317 317 317 263 -17,0 -17,0
931185 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 50MM M2 267 489 427 489 313 -26,7 -36,0
93121 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ M2 228 228 228 228 266 16,4 16,4
931232 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z PRYŽOVÝCH PÁSŮ ŠÍŘKY DO 200MM PROFILOVANÝCH TL DO 7MM M 973 973 973 973 276 -71,6 -71,6
931233 VLOŽKA DILAT SPAR Z PRYŽ PÁSŮ ŠÍŘ DO 200MM PROFIL TL DO 9MM M 4 654 4 654 4 654 4 654 290 -93,8 -93,8
931234 VLOŽKA DILAT SPAR Z PRYŽ PÁSŮ ŠÍŘ DO 200MM PROFIL TL DO 12MM M 437 437 437 437 325 -25,7 -25,7
931235 VLOŽKA DILAT SPAR Z PRYŽ PÁSŮ ŠÍŘ DO 200MM PROF TL PŘES 12MM M 443 443 443 443 360 -18,7 -18,7
931241 VLOŽKA DILATAČ SPAR Z PRYŽ PÁSŮ ŠÍŘ DO 400MM HLADKÝCH M 711 711 711 711 724 1,8 1,8
931253 VLOŽ DILAT SPAR Z PRYŽ PÁSŮ ŠÍŘ PŘES 400MM PROFIL TL DO 9MM M 997 997 997 997 724 -27,4 -27,4
931255 VLOŽ DIL SPAR Z PRYŽ PÁSŮ ŠÍŘ PŘES 400MM PROF TL PŘES 12MM M 2 783 2 783 2 783 2 783 901 -67,6 -67,6
93131 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU M3 366 328 895 175 248 155 919 126 200 -28,0 -19,1
931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M 49 855 245 49 12 -95,1 -75,6
931312 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2 M 78 761 196 78 25 -87,3 -67,9
931313 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 M 47 47 47 47 39 -16,9 -16,9
931314 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 M 75 98 93 98 51 -45,2 -47,8
931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M 95 195 141 117 76 -46,0 -34,8
931316 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M 81 781 310 234 101 -67,4 -56,8
93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 15 092 336 093 158 288 154 632 136 900 -13,5 -11,5
931321 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 M 54 143 96 79 13 -86,5 -83,4
931322 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 200MM2 M 41 151 76 62 27 -64,4 -56,2
931323 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 M 40 104 58 50 42 -28,0 -16,7
931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M 41 833 220 138 56 -74,5 -59,5
931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 64 323 188 203 82 -56,4 -59,5
931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 42 490 141 102 109 -22,8 7,2
931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 M 46 833 209 150 138 -33,9 -8,3
93133 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM M3 30 375 565 540 324 120 367 765 330 500 2,0 -10,1
931331 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 100MM2 M 152 152 152 152 32 -79,0 -79,0
931332 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 200MM2 M 160 195 188 195 67 -64,4 -65,7
931333 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 300MM2 M 132 132 132 132 99 -24,9 -24,9
931334 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 400MM2 M 157 587 286 281 134 -53,1 -52,3
931335 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 600MM2 M 194 194 194 194 199 2,7 2,7
931337 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ PŘES 800MM2 M 113 573 419 573 330 -21,3 -42,4
93134 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU PÁSKOU M 63 155 124 155 109 -12,3 -29,7
93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M 28 795 162 134 138 -14,7 2,6
93136 PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU LEPENKOU M2 127 1 177 427 238 120 -71,9 -49,7
93137 PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR PLAST FÓLIÍ M2 3 209 3 209 3 209 3 209 179 -94,4 -94,4
93138 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM M3 253 721 504 135 378 928 378 928 325 300 -14,2 -14,2
931381 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 100MM2 M 65 608 427 608 31 -92,7 -94,9
931385 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 600MM2 M 176 176 176 176 196 11,6 11,6
93140 MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ M 1 899 30 372 13 024 13 964 9 950 -23,6 -28,7
93151 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM M 18 825 28 484 22 009 22 202 18 100 -17,8 -18,5
93152 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM M 20 637 52 077 30 237 25 296 23 000 -23,9 -9,1
93153 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 160MM M 30 454 100 787 69 813 94 609 61 100 -12,5 -35,4
93155 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 400MM M 119 450 119 450 119 450 119 450 133 300 11,6 11,6
93160 MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ M3 358 353 358 353 358 353 358 353 270 900 -24,4 -24,4
93161 MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,015M2 M 1 600 1 600 1 600 1 600 4 060 153,8 153,8
93163 MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,026M2 M 11 365 11 365 11 365 11 365 7 060 -37,9 -37,9
93164 MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,034M2 M 6 842 6 842 6 842 6 842 9 160 33,9 33,9
932111 PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY ŠTÍTOVÉ - ZŘÍZENÍ S DODÁNÍM M2 8 297 8 297 8 297 8 297 0 -100,0 -100,0
932112 PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY ŠTÍTOVÉ - DEMONTÁŽ M2 267 267 267 267 0 -100,0 -100,0
932121 PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY SÍŤOVÉ - ZŘÍZENÍ S DODÁNÍM M2 962 6 751 2 990 2 715 0 -100,0 -100,0
932122 PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY SÍŤOVÉ - DEMONTÁŽ M2 277 405 341 341 0 -100,0 -100,0
932212 MOST OCHRANA PROTI ÚČINKŮM VÝFUK PLYNŮ ŠTÍTEM - DEMONTÁŽ M2 320 320 320 320 0 -100,0 -100,0
93262 POCHOZÍ ROŠT Z KOVU - PŘEKRYTÍ ZRCADLA MOSTU M2 875 3 583 2 229 2 229 1 180 -47,1 -47,1
93311 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2 KUS 51 791 142 117 93 845 100 050 100 300 6,9 0,3
93312 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 500M2 KUS 76 191 147 068 97 071 88 067 130 700 34,6 48,4
93313 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 800M2 KUS 60 118 129 610 108 155 125 657 201 100 85,9 60,0
93314 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE PŘES 800M2 KUS 90 501 90 501 90 501 90 501 271 400 199,9 199,9
93315 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 2. A DALŠÍ POLE DO 300M2 KUS 23 018 94 460 46 494 36 524 68 800 48,0 88,4
93316 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 2. A DALŠÍ POLE DO 500M2 KUS 36 044 88 485 73 662 77 146 82 800 12,4 7,3
93317 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 2. A DALŠÍ POLE DO 800M2 KUS 49 940 79 189 61 848 56 416 120 600 95,0 113,8
933331 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH KUS 13 811 16 330 14 651 13 811 26 200 78,8 89,7
933333 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH KUS 873 1 473 1 104 958 2 180 97,4 127,6
93351 ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI NÁDRŽÍ DO 30M3 KUS 7 167 7 167 7 167 7 167 1 510 -78,9 -78,9
93352 ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI NÁDRŽÍ DO 50M3 KUS 829 829 829 829 2 500 201,7 201,7
93353 ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI NÁDRŽÍ DO 100M3 KUS 2 655 11 285 6 970 6 970 5 050 -27,6 -27,6
93354 ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI NÁDRŽÍ DO 200M3 KUS 3 317 22 570 12 668 11 746 10 070 -20,5 -14,3
93355 ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI NÁDRŽÍ DO 300M3 KUS 21 316 26 332 23 824 23 824 15 100 -36,6 -36,6
93356 ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI NÁDRŽÍ DO 500M3 KUS 9 028 55 171 29 132 23 197 25 000 -14,2 7,8
93358 ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI NÁDRŽÍ PŘES 800M3 KUS 23 197 26 332 24 764 24 764 57 300 131,4 131,4
93421 HRADÍTKA A STAVIDLOVÉ TABULE RYBNÍKŮ A NÁDRŽÍ ZE DŘEVA M3 19 220 36 592 24 063 19 614 16 700 -30,6 -14,9
93425 HRADÍTKA A STAV TABULE RYBNÍKŮ A NÁDRŽÍ KOVOVÉ T 43 886 43 886 43 886 43 886 81 500 85,7 85,7
935111 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY M 2 010 6 332 3 097 2 646 2 510 -18,9 -5,1
93512 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BET DÍLCŮ ŠÍŘ 500MM VÝŠ 400MM M 14 662 14 662 14 662 14 662 2 520 -82,8 -82,8
935141 ŠTĚRBIN ŽLABY Z BET DÍLCŮ ŠÍŘ 500MM VÝŠ 600MM PRŮTOK 514CM2 M 2 757 2 757 2 757 2 757 4 270 54,9 54,9
935211 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM M 325 779 480 402 382 -20,3 -5,0
935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 333 1 076 669 670 502 -25,0 -25,1
935213 PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM M 411 576 493 493 138 -72,0 -72,0
935221 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM M 779 974 909 974 609 -33,0 -37,5
935222 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM M 416 1 394 837 708 767 -8,4 8,3
935223 PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM M 262 416 339 339 179 -47,2 -47,2
935232 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 1200MM DO BETONU TL 100MM M 948 1 248 1 098 1 098 951 -13,4 -13,4
93530 ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ M3 3 626 12 536 6 103 5 367 3 880 -36,4 -27,7
93541 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M 23 871 23 871 23 871 23 871 2 530 -89,4 -89,4
93542 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M 1 901 2 502 2 201 2 201 4 000 81,7 81,7
93545 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M 5 341 9 906 7 623 7 623 12 200 60,0 60,0
93552 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M 6 268 6 268 6 268 6 268 3 170 -49,4 -49,4
93553 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M 1 418 7 327 4 744 5 487 3 830 -19,3 -30,2
93555 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM VČET MŘÍŽÍ M 2 339 8 384 5 672 6 292 5 880 3,7 -6,6
93556 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 400MM VČET MŘÍŽÍ M 16 913 16 928 16 920 16 920 7 670 -54,7 -54,7
935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM M2 1 105 1 815 1 328 1 176 1 300 -2,1 10,5
935822 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 100MM M2 1 338 2 318 1 828 1 828 1 620 -11,4 -11,4
935832 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO BETONU TL 100MM M2 1 120 2 282 1 390 1 261 1 110 -20,2 -12,0
935833 PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ A RIGOLŮ DLÁŽDĚNÝCH Z LOMOVÉHO KAMENE M2 1 825 2 048 1 973 2 048 873 -55,8 -57,4
935842 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO BETONU TL 100MM M2 561 2 176 1 173 1 054 668 -43,1 -36,6
935843 PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ A RIGOLŮ DLÁŽDĚNÝCH Z BETON DLAŽDIC M2 443 443 443 443 328 -25,9 -25,9
93610 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR DŘEVĚNÉ M3 9 495 19 090 12 792 11 947 10 700 -16,4 -10,4
93620 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR PREFABRIK BETON A ŽELEZOBETON M3 3 263 25 135 15 537 25 135 7 280 -53,1 -71,0
93631 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT M3 1 280 4 218 1 872 1 290 2 980 59,2 130,9
936314 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C25/30 M3 3 717 3 717 3 717 3 717 3 160 -15,0 -15,0
936315 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C30/37 M3 9 317 9 968 9 642 9 642 3 540 -63,3 -63,3
93638 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT S VÝZTUŽÍ M3 3 303 9 627 6 473 6 004 4 500 -30,5 -25,1
93638a DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C20/25 S VÝZTUŽÍ M3 3 002 3 002 3 002 3 002 6 130 104,2 104,2
93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS 8 169 27 662 17 407 17 425 8 960 -48,5 -48,6
93640 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KAMENNÉ M3 595 595 595 595 2 710 355,4 355,4
93641 LAPAČ SPLAVENIN KUS 6 339 51 409 22 596 16 317 18 100 -19,9 10,9
93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG 43 3 843 282 105 81 -71,3 -22,7
936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG 67 6 283 856 348 315 -63,2 -9,4
936502 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK KG 57 868 233 118 179 -23,1 51,2
936531 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/300 KUS 5 304 15 345 10 324 10 324 12 600 22,0 22,0
936532 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 KUS 10 355 21 018 16 414 15 998 16 800 2,4 5,0
936533 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500 KUS 9 564 23 883 15 838 14 887 19 300