Porovnání položek OTSKP s nejčastějším výskytem a jejich cenový vývoj za období 2014-2019

Porovnání statistického výstupu jednotkových cen položek vítězných nabídek z Měrných cen oproti vybraným položkám OTSKP v cenové úrovni 2019.

Kód položky Název položky MJ Medián 2014-2019
[Kč]
Medián 2014
[Kč]
Medián 2015
[Kč]
Medián 2016
[Kč]
Medián 2017
[Kč]
Medián 2018
[Kč]
Medián 2019
[Kč]
OTSKP 2019
[Kč]
Rozdíl Medián 2019/
Medián 2014-2019
[%]
Rozdíl OTSKP/
Medián 2019
[%]
Rozdíl OTSKP/
Medián 2014-2019
[%]
11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 689 573 915 647 614 514 675 562 -1,9 -16,8 -18,4
11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 222 216 230 251 172 146 222 231 0,0 4,1 4,1
11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 542 469 582 638 507 822 661 505 22,1 -23,6 -6,8
11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 847 787 900 907 707 835 1 050 1 170 23,9 11,4 38,1
12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 65 68 100 121 70 61 49 51 -24,5 4,1 -21,5
12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 129 62 92 97 96 75 164 171 27,2 4,3 32,7
12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 87 55 90 73 27 64 136 89 56,3 -34,6 2,3
13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 207 181 222 303 249 244 203 212 -1,7 4,4 2,6
13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 266 189 367 319 267 301 246 256 -7,5 4,1 -3,8
17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 108 35 109 59 68 181 345 58 218,8 -83,2 -46,4
17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 15 15 17 14 10 10 16 16 10,0 0,0 10,0
17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 214 182 166 63 267 214 387 109 80,8 -71,8 -49,1
17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 506 360 428 540 348 526 524 541 3,5 3,3 6,9
17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 257 211 164 133 186 370 237 196 -8,0 -17,2 -23,8
17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 122 76 122 93 151 181 105 109 -14,2 3,8 -10,9
17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 585 489 452 492 503 672 660 625 12,8 -5,3 6,8
17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 215 314 199 100 253 209 268 201 24,3 -24,9 -6,6
17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 676 612 657 642 544 684 720 750 6,6 4,2 11,0
18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 13 12 14 14 13 11 13 13 3,3 0,0 3,3
18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 163 217 226 65 171 80 202 216 24,3 6,7 32,5
18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 27 23 35 28 21 23 31 32 14,3 3,2 18,0
18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 130 107 70 139 111 144 159 166 22,4 4,4 27,8
18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 14 17 10 12 12 15 14 14 0,0 0,0 0,0
18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 12 14 10 10 10 11 17 17 45,9 0,0 45,9
18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 2 2 2 2 2 2 4 4 68,8 0,0 68,8
18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 2 2 1 3 2 3 2 2 0,0 0,0 0,0
183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 2 2 1 2 2 1 3 3 65,7 0,0 65,7
18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 313 82 313 202 416 427 275 402 -12,1 46,0 28,3
21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 415 435 584 321 448 326 564 325 35,8 -42,4 -21,7
21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 69 333 70 401 73 141 77 377 61 215 70 828 69 447 81 500 0,2 17,4 17,5
21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 39 49 32 39 50 37 37 56 -5,0 51,4 43,7
224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 2 964 2 552 2 922 3 097 2 884 3 285 3 430 3 670 15,7 7,0 23,8
224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 25 823 21 525 28 773 22 701 24 358 24 685 27 252 28 800 5,5 5,7 11,5
272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 3 280 2 557 4 338 3 086 3 005 3 546 3 280 3 420 0,0 4,3 4,3
272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 3 560 3 046 3 469 3 072 3 889 3 772 3 560 3 710 0,0 4,2 4,2
272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 4 283 3 159 3 792 4 040 4 521 4 616 4 650 4 000 8,6 -14,0 -6,6
272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 23 000 21 525 25 354 21 045 22 215 22 463 25 300 26 200 10,0 3,6 13,9
28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 51 55 53 49 47 36 67 72 32,2 7,5 42,1
28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 103 161 120 96 98 103 106 99 2,2 -6,3 -4,2
31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 122 130 134 142 111 123 125 135 2,5 8,0 10,7
317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 9 717 7 328 9 386 8 818 10 239 11 741 10 842 9 770 11,6 -9,9 0,6
317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 23 900 21 550 25 354 23 710 22 215 22 616 26 689 26 600 11,7 -0,3 11,3
333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 5 925 4 903 6 333 5 687 6 580 5 689 7 012 5 390 18,3 -23,1 -9,0
333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 23 710 21 525 25 354 21 045 22 034 22 463 26 805 26 200 13,1 -2,3 10,5
420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 3 869 2 820 3 869 3 043 3 685 4 059 4 058 3 450 4,9 -15,0 -10,8
420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B T 23 000 21 525 25 354 21 045 22 034 22 463 25 100 26 200 9,1 4,4 13,9
451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 2 357 2 316 2 056 2 732 2 483 2 591 2 340 2 360 -0,7 0,9 0,1
451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 2 389 2 316 2 490 2 205 2 235 2 535 2 340 2 440 -2,0 4,3 2,1
451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 2 831 2 893 2 820 2 954 2 635 3 161 2 814 2 660 -0,6 -5,5 -6,0
451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 2 766 2 703 3 279 2 900 2 754 2 986 2 720 2 840 -1,7 4,4 2,7
45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 779 631 729 813 674 922 779 812 0,0 4,2 4,2
45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 720 623 673 525 635 855 720 750 0,0 4,2 4,2
461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 3 545 3 273 3 210 3 120 3 544 4 066 2 870 2 990 -19,0 4,2 -15,6
465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 4 999 3 465 5 207 4 328 5 091 5 206 4 590 4 780 -8,2 4,1 -4,4
467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 4 940 5 431 5 315 5 014 5 027 3 482 4 940 5 280 0,0 6,9 6,9
56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 225 229 231 225 211 223 255 205 13,5 -19,7 -8,8
56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 679 751 605 666 619 710 679 708 0,0 4,3 4,3
56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 103 114 110 114 91 108 103 107 0,0 3,9 3,9
56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 136 166 151 127 127 131 136 142 0,0 4,4 4,4
56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3 711 911 711 758 849 803 675 724 -5,0 7,2 1,8
572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 16 19 22 14 15 14 17 17 4,7 0,0 4,7
572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 11 12 12 12 10 11 11 11 0,0 0,0 0,0
572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 12 13 13 12 11 11 12 12 0,9 0,0 0,9
574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 190 0 203 209 182 159 195 204 2,6 4,6 7,4
574D78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM M2 383 0 426 369 362 349 406 410 6,0 1,0 7,1
574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 237 0 321 242 215 215 264 252 11,3 -4,6 6,1
57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 5 8 7 7 5 7 5 5 -3,8 0,0 -3,8
58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 85 92 101 73 81 87 94 146 10,2 55,4 71,2
711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 551 533 604 564 553 503 551 683 0,0 23,9 23,9
711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 179 148 209 170 174 177 203 226 13,0 11,5 26,0
711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 94 98 67 98 81 103 101 107 8,0 5,9 14,4
78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 226 254 186 209 224 232 307 328 36,0 6,8 45,3
78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 302 264 213 385 286 306 355 379 17,5 6,8 25,4
87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 491 534 491 328 488 596 573 452 16,6 -21,1 -8,0
87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 1 020 779 888 837 920 1 242 1 020 1 060 0,0 3,9 3,9
87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 111 119 85 66 111 117 111 154 -0,6 39,0 38,1
87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 131 77 154 62 123 162 188 201 43,7 6,9 53,6
89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 7 708 8 066 7 606 7 931 7 423 7 249 7 840 8 170 1,7 4,2 6,0
899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 16 9 13 12 13 16 17 17 5,7 0,0 5,7
899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 3 068 2 435 3 204 2 540 2 898 3 275 3 269 2 820 6,5 -13,7 -8,1
899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M 37 31 19 75 28 23 70 98 89,1 40,0 164,8
899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 32 22 19 121 29 27 134 144 321,8 7,5 353,3
89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 48 27 19 76 42 32 92 98 92,1 6,5 104,6
9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 823 1 092 1 122 852 778 783 969 814 17,8 -16,0 -1,1
91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 334 323 341 333 331 335 354 342 5,8 -3,3 2,4
91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 273 296 251 305 274 268 285 257 4,5 -9,8 -5,8
914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1 267 1 947 1 693 1 003 1 215 1 201 1 278 2 630 0,9 105,7 107,7
914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1 650 1 561 1 717 1 637 1 625 1 622 1 650 1 580 0,0 -4,2 -4,2
915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 97 105 98 90 86 89 98 117 1,5 18,9 20,8
915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 308 339 306 345 270 308 297 382 -3,6 28,5 23,9
915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 286 328 309 264 269 272 286 360 -0,1 25,9 25,7
915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2 294 344 300 273 271 373 297 325 1,0 9,4 10,4
917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 348 319 328 261 352 332 380 329 9,1 -13,4 -5,5
917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 364 373 341 349 353 364 426 342 17,1 -19,8 -6,1
918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 3 781 3 309 4 454 3 150 2 356 3 781 3 901 3 860 3,2 -1,1 2,1
919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 54 65 62 47 43 51 59 89 9,1 51,4 65,1
919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 80 76 82 85 72 78 101 136 27,3 34,2 70,9
93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 131 400 0 154 632 123 290 137 189 110 918 131 400 136 900 0,0 4,2 4,2
93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M 108 108 134 129 24 116 79 138 -27,0 74,7 27,6
935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 506 528 670 482 468 542 481 502 -5,0 4,4 -0,9
93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS 12 264 3 301 17 425 8 699 13 336 12 648 8 380 8 960 -31,7 6,9 -26,9
936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 1 330 966 1 115 1 228 1 395 1 117 1 400 1 460 5,2 4,3 9,7
96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 2 119 2 162 1 980 1 179 1 865 1 909 2 890 3 010 36,4 4,2 42,0
96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 2 621 2 546 2 545 2 033 2 534 2 621 4 670 4 870 78,2 4,3 85,8