Porovnání průměrných cen JKSO z let: 2004 až 2018 a roku 2019

Indexy cen stavebních prací podle ČSÚ
JKSO Popis JKSO MJ Ø cena
2004-2018
[Kč]
celková cena
2004-2018
[Kč]
počet vyhodnocených objektů
2004-2018
[Kč]
Ø cena
2019
[Kč]
celková cena
2019
[Kč]
počet vyhodnocených objektů
2019
[Kč]
váha
2004-2019
[%]
změna
Ø ceny 2019ku Ø ceně
2004-2018
[%]
803 569 domy bytové netypové - protihluková okna M2 8 112 564 221 100 186 0 0 0 0,17 0,0
814 115 septiky a jímky - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných KUS 2 615 056 91 205 252 34 2 804 795 22 438 362 8 0,03 7,3
814 133 nádrže usazovací, dosazovací, uskladňovací - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná KUS 5 199 723 324 401 412 62 2 999 307 8 997 922 3 0,10 -42,3
814 135 nádrže usazovací, dosazovací, uskladňovací - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných KUS 4 417 641 457 830 432 91 2 656 721 69 074 750 26 0,16 -39,9
815 221 oplocení s podezdívkou - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků M 11 734 5 275 818 4 0 0 0 0,00 0,0
815 227 oplocení s podezdívkou - svislá nosná konstrukce kovová M 2 750 15 858 002 7 2 979 2 831 703 2 0,01 8,3
815 235 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M 3 306 1 034 671 1 0 0 0 0,00 0,0
815 237 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce kovová M 1 792 488 884 051 102 1 168 123 792 463 12 0,19 -34,8
815 238 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce dřevěná na bázi dřevní hmoty M 3 413 2 581 252 4 2 746 352 069 1 0,00 -19,6
815 411 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene (vč. gabionů) M3 11 184 381 231 321 73 6 119 3 619 483 4 0,12 -45,3
815 412 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce monolit bet tyčová M3 42 302 68 344 955 5 0 0 0 0,02 0,0
815 413 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 23 247 1 664 841 283 183 0 0 0 0,50 0,0
815 415 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M3 38 106 111 101 830 13 37 019 13 820 870 2 0,04 -2,9
815 419 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce z jiných materiálů M3 1 398 74 507 611 6 0 0 0 0,02 0,0
815 421 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene (vč. gabionů) M3 12 887 453 942 780 34 8 373 5 881 722 1 0,14 -35,0
815 423 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 22 056 211 048 360 28 55 980 5 250 942 1 0,07 153,8
815 424 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet tyčových M3 20 252 7 209 853 1 0 0 0 0,00 0,0
815 425 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M3 10 945 12 313 584 1 0 0 0 0,00 0,0
815 441 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků M2 36 455 25 490 157 2 0 0 0 0,01 0,0
815 442 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce monolit bet tyčová M2 52 875 357 869 384 2 0 0 0 0,11 0,0
815 443 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M2 15 679 637 778 281 33 33 102 19 528 501 1 0,20 111,1
815 445 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M2 77 064 247 189 060 2 24 254 15 275 399 3 0,08 -68,5
815 447 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce kovová M2 789 13 669 671 2 0 0 0 0,00 0,0
815 459 valy opěrné - svislá nosná konstrukce z jiných materiálů M3 1 901 127 316 283 9 0 0 0 0,04 0,0
815 461 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene M2 5 334 6 186 897 1 0 0 0 0,00 0,0
815 463 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M2 4 959 5 212 256 2 0 0 0 0,00 0,0
815 464 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet tyčových M2 8 167 29 267 852 3 0 0 0 0,01 0,0
815 465 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M2 5 609 2 383 480 227 228 4 765 224 517 274 33 0,79 -15,1
815 466 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce ze skla, plexiglass M2 8 718 534 372 147 64 6 268 23 632 210 10 0,17 -28,1
815 467 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce kovová M2 65 290 337 880 719 5 15 495 15 184 305 1 0,11 -76,3
815 468 stěny protihlukové - svislá nosná dřevěná, na bázi dřevní hmoty M2 5 769 178 375 660 27 0 0 0 0,05 0,0
815 469 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce z plastických hmot, recykl. plastů M2 6 313 1 250 984 055 123 4 668 228 890 847 4 0,45 -26,1
815 499 zdi a valy samostatné ostatní - svislá nosná konstrukce z jiných materiálů M3 517 66 265 232 2 0 0 0 0,02 0,0
821 111 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce zděná REK M2 52 249 24 619 905 6 0 0 0 0,01 0,0
821 112 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 62 618 6 850 561 081 363 33 478 11 924 739 1 2,07 -46,5
821 112 N3 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ NOV RÁMOVÁ M2 42 085 588 455 849 31 93 170 718 556 157 22 0,40 121,4
821 112 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá REK M2 36 899 1 537 363 683 128 0 0 0 0,46 0,0
821 112 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ REK - SANACE M2 4 600 1 533 079 1 1 721 2 420 143 3 0,00 -62,6
821 112 R2 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ REK - VÝMĚNA NK M2 45 350 28 087 442 4 0 0 0 0,01 0,0
821 113 D MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PŘEDPJATÁ DEMOLICE M2 4 150 2 694 816 1 0 0 0 0,00 0,0
821 113 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 40 487 46 876 723 021 597 41 695 2 095 348 098 45 14,80 3,0
821 113 N3 MOSTY POZEM KOM - MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PŘEDPJATÁ NOV RÁMOVÁ M2 40 546 17 464 917 2 67 733 111 400 436 4 0,04 67,1
821 113 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá REK M2 25 000 609 477 181 31 0 0 0 0,18 0,0
821 113 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PŘEDPJATÁ REK - SANACE M2 16 388 276 593 302 4 0 0 0 0,08 0,0
821 113 R2 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PŘEDPJATÁ REK - VÝMĚNA NK M2 0 0 0 69 655 51 858 956 4 0,02 0,0
821 114 D MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET NEPŘEDPJATÝCH DEMOLICE M2 10 165 4 397 375 2 8 870 2 714 233 1 0,00 -12,7
821 114 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 50 862 918 242 430 36 73 471 55 749 185 2 0,29 44,5
821 114 N3 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET NEPŘEDPJATÝCH NOV RÁMOVÁ M2 67 652 62 281 170 3 0 0 0 0,02 0,0
821 114 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých REK M2 59 923 512 604 831 40 0 0 0 0,15 0,0
821 114 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET NEPŘEDPJATÝCH REK - SANACE M2 4 874 1 210 733 1 4 216 9 921 315 3 0,00 -13,5
821 115 D MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PŘEDPJATÝCH DEMOLICE M2 7 182 40 719 801 2 4 036 8 678 472 3 0,01 -43,8
821 115 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 51 512 5 620 914 841 96 53 696 289 220 566 7 1,79 4,2
821 115 N3 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PŘEDPJATÝCH NOV RÁMOVÁ M2 60 914 91 908 124 3 0 0 0 0,03 0,0
821 115 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK M2 29 645 3 487 644 233 163 0 0 0 1,05 0,0
821 115 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PŘEDPJATÝCH REK - SANACE M2 26 333 149 324 486 8 28 723 173 662 559 7 0,10 9,1
821 115 R2 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PŘEDPJATÝCH REK - VÝMĚNA NK M2 33 255 28 421 877 1 0 0 0 0,01 0,0
821 116 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 48 702 15 877 496 483 60 64 695 1 034 466 822 3 5,11 32,8
821 116 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet REK M2 52 651 338 777 387 10 0 0 0 0,10 0,0
821 116 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE SPŘAŽENÁ OCELOBET REK - SANACE M2 19 147 71 536 736 2 0 0 0 0,02 0,0
821 117 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 44 314 1 474 488 889 26 0 0 0 0,45 0,0
821 117 N3 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE KOVOVÁ NOV - PŘESYPANÉ M2 41 027 37 623 018 4 42 567 27 884 082 2 0,02 3,8
821 117 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce kovová REK M2 36 113 825 318 933 4 0 0 0 0,25 0,0
821 117 R2 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE KOVOVÁ REK - VÝMĚNA NK M2 0 0 0 39 791 489 992 270 2 0,15 0,0
821 122 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 49 477 6 058 156 3 0 0 0 0,00 0,0
821 123 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 25 350 32 178 818 3 0 0 0 0,01 0,0
821 125 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 16 224 7 106 132 1 0 0 0 0,00 0,0
821 125 R mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK M2 9 298 21 200 293 1 0 0 0 0,01 0,0
821 127 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 44 244 8 946 573 2 0 0 0 0,00 0,0
821 183 N estakády pozemních komunikací ostatní - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 27 259 929 573 289 4 28 941 1 471 671 816 2 0,73 6,2
821 212 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 121 111 26 112 601 2 0 0 0 0,01 0,0
821 212 N3 MOSTY ŽELEZNIČNÍ PRO NORMÁLNĚ ROZCHODNÉ A ŠIROKOROZCHODNÉ DRÁHY ZATÍŽENÉ VLAKEM A - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ NOV RÁMOVÁ M2 0 0 0 148 758 15 084 064 1 0,00 0,0
821 214 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 33 099 1 754 257 1 0 0 0 0,00 0,0
821 216 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 147 505 271 308 822 8 109 471 52 357 865 2 0,10 -25,8
821 217 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 160 364 172 393 712 3 154 629 130 035 129 1 0,09 -3,6
821 255 R mosty tramvajové - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK M2 32 672 19 534 070 2 0 0 0 0,01 0,0
821 432 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 41 937 36 186 901 6 0 0 0 0,01 0,0
821 433 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 47 457 87 438 668 9 143 549 37 246 465 2 0,04 202,5
821 434 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 56 835 19 925 851 2 0 0 0 0,01 0,0
821 435 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 74 236 41 863 065 3 0 0 0 0,01 0,0
821 436 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 53 091 74 565 680 4 0 0 0 0,02 0,0
821 437 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 69 855 45 322 571 3 74 301 16 806 875 1 0,02 6,4
821 438 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce dřevěná NOV M2 50 211 1 255 281 1 0 0 0 0,00 0,0
822 214 D1 DÁLNICE - KRYT MONOLIT BET MODERN D1 M2 1 792 1 383 039 138 2 3 210 1 697 649 281 3 0,93 79,1
822 214 N dálnice - kryt monolit bet NOV M2 4 857 16 280 681 116 29 0 0 0 4,92 0,0
822 214 R dálnice - kryt monolit bet REK M2 2 428 4 665 365 822 12 0 0 0 1,41 0,0
822 217 N dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 5 724 26 419 911 334 111 6 256 5 703 644 125 16 9,71 9,3
822 217 R dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 2 404 3 198 486 031 56 1 228 266 193 491 10 1,05 -48,9
822 21DIO DOPRAVNĚ INFORMAČNÍ OPATŘENÍ DÁLNICE KPL 18 183 286 272 749 288 15 30 080 732 330 888 052 11 0,18 65,4
822 21DZ D1 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DÁLNICE A PORTÁLY MODERN D1 KPL 55 024 174 220 096 698 4 7 284 110 43 704 661 6 0,08 -86,8
822 21DZ N DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DÁLNICE A PORTÁLY NOV KPL 7 788 642 109 040 983 14 12 048 093 108 432 837 9 0,07 54,7
822 21DZ R DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DÁLNICE A PORTÁLY REK KPL 2 086 766 12 520 599 6 1 997 938 3 995 876 2 0,00 -4,3
822 223 N silnice I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 4 803 6 738 068 1 0 0 0 0,00 0,0
822 223 R silnice I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 1 238 7 967 491 1 0 0 0 0,00 0,0
822 224 N silnice I. třídy - kryt monolit bet NOV M2 5 013 4 961 309 591 11 0 0 0 1,50 0,0
822 224 N2 SILNICE I. TŘÍDY DĚLENÉ - KRYT MONOLIT BET NOV M2 0 0 0 4 113 422 222 328 1 0,13 0,0
822 224 R silnice I. třídy - kryt monolit bet REK M2 5 671 784 110 080 2 0 0 0 0,24 0,0
822 225 N silnice I. třídy - kryt mont bet NOV M2 1 548 6 192 628 1 0 0 0 0,00 0,0
822 227 N silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV M2 4 306 38 683 257 247 531 2 996 304 894 306 12 11,78 -30,4
822 227 N2 SILNICE I. TŘÍDY DĚLENÉ - KRYT Z KAMENIVA OBALENÉHO ŽIVICÍ NOV M2 1 909 36 595 940 2 2 584 29 168 482 1 0,02 35,4
822 227 R silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK M2 1 444 24 620 767 905 1 514 1 278 881 802 767 23 7,71 -11,5
822 22DIO DOPRAVNĚ INFORMAČNÍ OPATŘENÍ SILNICE I. TŘÍDY KPL 1 533 920 23 008 794 15 3 117 929 37 415 149 12 0,02 103,3
822 22DZ N DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SILNICE I. TŘÍDY A PORTÁLY NOV KPL 2 031 234 8 124 936 4 1 187 027 1 187 027 1 0,00 -41,6
822 22DZ R DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SILNICE I. TŘÍDY A PORTÁLY REK KPL 1 235 170 13 586 866 11 8 662 285 51 973 707 6 0,02 601,3
822 234 N silnice II. třídy - kryt monolit bet NOV M2 5 112 27 990 505 1 0 0 0 0,01 0,0
822 237 N silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV M2 3 222 2 631 755 315 111 2 707 121 143 002 11 0,83 -16,0
822 237 R silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK M2 1 279 1 968 570 902 105 1 504 37 792 676 5 0,61 17,6
822 23DIO DOPRAVNĚ INFORMAČNÍ OPATŘENÍ SILNICE II. TŘÍDY KPL 0 0 0 9 070 300 9 070 300 1 0,00 0,0
822 23DZ N DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SILNICE II. TŘÍDY NOV KPL 0 0 0 173 743 173 743 1 0,00 0,0
822 23DZ R DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SILNICE II. TŘÍDY REK KPL 518 641 1 037 283 2 2 252 004 2 252 004 1 0,00 334,2
822 242 N silnice III.třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 1 863 8 709 322 4 0 0 0 0,00 0,0
822 245 N silnice III.třídy - kryt mont bet NOV M2 1 402 19 401 705 2 0 0 0 0,01 0,0
822 246 N silnice III.třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 1 411 10 351 619 2 0 0 0 0,00 0,0
822 247 N silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 3 270 2 889 828 919 244 2 680 187 664 010 26 0,93 -18,0
822 247 R silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 942 1 362 142 984 86 2 079 7 102 495 4 0,41 120,7
822 24DIO DOPRAVNĚ INFORMAČNÍ OPATŘENÍ SILNICE III. TŘÍDY KPL 0 0 0 12 637 209 12 637 209 1 0,00 0,0
822 24DZ R DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SILNICE III. TŘÍDY REK KPL 0 0 0 125 604 125 604 1 0,00 0,0
822 252 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 1 441 7 809 252 4 0 0 0 0,00 0,0
822 253 N komunikace místní I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 2 927 43 194 096 5 0 0 0 0,01 0,0
822 253 R komunikace místní I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 2 504 9 793 526 5 0 0 0 0,00 0,0
822 254 N komunikace místní I. třídy - kryt monolit bet NOV M2 4 077 35 928 422 3 0 0 0 0,01 0,0
822 255 N komunikace místní I. třídy - kryt mont bet NOV M2 2 961 65 088 243 10 0 0 0 0,02 0,0
822 255 R komunikace místní I. třídy - kryt mont bet REK M2 2 721 8 980 837 1 0 0 0 0,00 0,0
822 256 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 1 984 109 214 245 27 0 0 0 0,03 0,0
822 257 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 914 2 198 289 406 321 2 753 94 867 461 1 0,69 -5,5
822 257 R komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí_REK M2 1 899 716 406 742 63 0 0 0 0,22 0,0
822 25DIO DOPRAVNĚ INFORMAČNÍ OPATŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE I. TŘÍDY KPL 0 0 0 6 925 000 6 925 000 1 0,00 0,0
822 25DZ N DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE I. TŘÍDY A PORTÁLY NOV KPL 0 0 0 7 985 156 23 955 469 3 0,01 0,0
822 25DZ R DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE I. TŘÍDY A PORTÁLY REK KPL 940 787 1 881 573 2 1 319 375 1 319 375 1 0,00 40,2
822 262 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 1 921 463 398 153 107 0 0 0 0,14 0,0
822 264 N komunikace místní II. třídy - kryt monolit bet NOV M2 1 591 159 991 601 37 0 0 0 0,05 0,0
822 265 N komunikace místní II. třídy - kryt mont bet NOV M2 6 192 29 618 266 3 0 0 0 0,01 0,0
822 266 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 1 937 231 006 655 64 0 0 0 0,07 0,0
822 266 R komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí REK M2 782 113 704 052 3 0 0 0 0,03 0,0
822 267 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 699 971 038 799 176 3 035 152 825 476 11 0,34 12,4
822 267 R komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 1 935 208 107 027 33 2 591 31 729 785 3 0,07 33,9
822 26DIO DOPRAVNĚ INFORMAČNÍ OPATŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE II. TŘÍDY KPL 6 012 970 18 038 910 3 800 844 800 844 1 0,01 -86,7
822 26DZ N DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE II. TŘÍDY A PORTÁLY NOV KPL 974 751 974 751 1 0 0 0 0,00 0,0
822 26DZ R DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE II. TŘÍDY A PORTÁLY REK KPL 1 415 722 1 415 722 1 2 143 452 4 286 904 2 0,00 51,4
822 272 N chodníky - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 11 619 6 968 427 3 1 507 301 411 1 0,00 -87,0
822 273 N chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 2 079 239 919 494 104 2 612 4 292 135 6 0,07 25,7
822 273 R chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 3 136 95 337 399 43 1 640 5 349 461 1 0,03 -47,7
822 274 N chodníky - kryt monolit bet NOV M2 1 298 2 486 006 1 0 0 0 0,00 0,0
822 275 N chodníky - kryt mont bet NOV M2 1 645 2 830 038 2 1 479 397 737 1 0,00 -10,1
822 277 N chodníky - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 3 104 134 801 485 29 2 939 44 093 815 4 0,05 -5,3
822 277 R chodníky - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 3 098 9 285 023 5 0 0 0 0,00 0,0
822 511 plochy skladovací - kryt vegetační M2 90 70 231 320 6 0 0 0 0,02 0,0
822 527 R plochy dvorů a nádvoří - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 2 052 3 861 119 1 0 0 0 0,00 0,0
822 547 plochy autobusových nádraží - kryt z kameniva obalovaného živicí M2 1 998 3 402 921 1 0 0 0 0,00 0,0
822 553 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 2 066 10 799 898 4 0 0 0 0,00 0,0
822 554 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt monolit bet NOV M2 2 165 86 761 752 2 1 273 288 413 1 0,03 -41,2
822 554 R plochy odstavné (i parkovací) - kryt monolit bet REK M2 0 0 0 3 530 5 106 589 1 0,00 0,0
822 555 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt mont bet NOV M2 2 750 15 068 825 1 0 0 0 0,00 0,0
822 557 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 579 264 472 516 14 2 075 1 900 069 1 0,08 -19,6
822 557 R plochy odstavné (i parkovací) - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 1 647 20 521 811 4 1 942 92 302 779 4 0,03 17,9
822 55DIO DOPRAVNĚ INFORMAČNÍ OPATŘENÍ PLOCHY ODSTAVNÉ I PARKOVACÍ KPL 0 0 0 156 811 156 811 1 0,00 0,0
822 55DZ R DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLOCHY ODSTAVNÉ I PARKOVACÍ REK KPL 0 0 0 689 317 689 317 1 0,00 0,0
822 573 N náměstí - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 7 807 10 008 068 1 0 0 0 0,00 0,0
824 113 spodek tratí železničních jednokolejných na drahách celostátních - pražce bet M 21 072 192 235 002 8 0 0 0 0,06 0,0
824 143 spodek tratí vleček železničních jednokolejných - pražce bet M 10 188 6 856 567 1 0 0 0 0,00 0,0
824 211 svršek železniční kolejí traťových 1.řádu - pražce dřevěné M 39 940 16 037 563 3 0 0 0 0,00 0,0
824 213 svršek železniční kolejí traťových 1.řádu - pražce bet M 23 413 134 476 879 10 0 0 0 0,04 0,0
824 813 svršek kolejí traťových pro vlečky železniční - pražce bet M 27 630 18 594 828 1 0 0 0 0,01 0,0
824 855 svršek kolejí traťových pro tramvaj - desky a podélné prahy mont bet M 45 857 85 780 162 2 0 0 0 0,03 0,0
824 856 svršek kolejí traťových pro tramvaj - vrstva kameniva zhutněná M 36 381 49 623 246 1 0 0 0 0,01 0,0
825 121 tunely silniční - hloubené M 1 212 897 1 065 696 421 4 2 121 683 2 120 621 905 1 0,96 74,9
825 122 tunely silniční - ražené M 1 304 881 18 369 592 729 8 0 0 0 5,55 0,0
827 111 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 15 701 16 638 782 9 0 0 0 0,01 0,0
827 112 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub ocelových M 30 431 354 583 353 36 34 228 164 926 169 7 0,16 12,5
827 113 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub litinových M 29 434 628 858 821 68 28 639 19 203 044 4 0,20 -2,7
827 131 sítě vodovodní rozvodné z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 6 321 254 910 893 127 4 809 24 573 349 24 0,08 -23,9
827 132 sítě vodovodní rozvodné z trub ocelových M 5 546 2 433 179 2 23 229 9 624 989 2 0,00 318,9
827 133 sítě vodovodní rozvodné z trub litinových M 11 565 348 253 653 115 7 164 9 867 642 7 0,11 -38,1
827 173 vodovody požární z trub litinových M 7 401 61 268 500 5 8 667 19 976 425 1 0,02 17,1
827 191 vodovody trubní ostatní z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 1 933 543 617 2 0 0 0 0,00 0,0
827 211 sítě kanalizační z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 6 875 4 532 828 767 510 7 754 585 778 165 81 1,55 12,8
827 213 sítě kanalizační z trub litinových M 14 520 271 761 334 15 0 0 0 0,08 0,0
827 214 sítě kanalizační z trub beton, železobet M 10 239 1 195 758 033 175 9 037 28 117 064 10 0,37 -11,7
827 215 sítě kanalizační z trub kameninových M 7 808 2 045 902 491 185 34 112 61 168 466 5 0,64 336,9
827 221 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 42 650 181 481 914 25 39 625 23 864 096 1 0,06 -7,1
827 222 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub ocelových M 0 0 0 46 889 17 941 060 3 0,01 0,0
827 223 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub litinových M 35 170 55 486 123 4 0 0 0 0,02 0,0
827 224 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub beton, železobet M 24 810 254 993 587 32 22 014 15 035 867 1 0,08 -11,3
827 225 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub kameninových M 24 798 6 199 374 3 0 0 0 0,00 0,0
827 512 řady plynovodní primární z trub ocelových M 23 520 445 263 436 39 11 041 49 036 993 8 0,15 -53,1
827 521 sítě plynovodní z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 6 035 55 093 501 47 2 423 4 292 794 8 0,02 -59,9
827 522 sítě plynovodní z trub ocelových M 26 229 214 077 532 44 24 968 12 151 551 4 0,07 -4,8
827 642 produktovody (líh, benzín, mléko apod.) - z trub ocelových M 0 0 0 6 274 6 276 126 1 0,00 0,0
831 131 kanály odvodńovací - z trub z plastických hmot M 2 011 166 900 1 0 0 0 0,00 0,0
832 565 nábřežní zdi - svislá konstrukce monolit bet M3 17 278 10 041 610 3 0 0 0 0,00 0,0
833 112 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - opevnění břehu a dna z kamene, kameniva M2 4 932 75 421 868 10 3 016 29 973 102 6 0,03 -38,9
833 114 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - opevnění břehu a dna mont bet M2 2 977 14 047 656 1 4 854 67 206 673 6 0,02 63,1
833 118 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - bez opevnění M2 1 027 25 717 886 1 3 894 23 785 256 6 0,01 279,2
833 264 úpravy koryt zastropením nebo zatrubením - opevnění břehu a dna mont bet, z trub bet M 14 785 3 045 608 1 0 0 0 0,00 0,0